Hjemmeside
Opret annonce
København 
Peter - Prof dansk - København
225kr/time
1. undervisning gratis!
Bekræftet lærerprofil
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Peter
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Retskrivning
 • Udtale
 • Tekstkommentarer
Nivauer
 • Alle niveauer

Cand.mag. med mere end femten års erfaring i undervisning, vejledning og forskning inden for alle emner af danskfaget tilbyder undervisning og vejledning i københavnsområdet.

Metode

Jeg har ikke nogen bestemt didaktisk metode, der passer til enhver situation. Det afhænger af fag, målgruppe og situation. Derfor er det vigtigt, at vi laver en forventningsafstemning og sammen aftaler, hvordan undervisningen skal foregå, før vi går i gang. På den måde bliver undervisningen skræddersyet til dine behov, hvad enten du er gymnasieelev, går i folkeskolen eller har brug for at pudse op på dine færdigheder i skriftligt eller mundtligt dansk.

Baggrund

Gennem mine forskellige ansættelser har jeg udviklet mig som underviser og opnået stedse mere viden og formidlingserfaring som lærer.
Derfor har jeg fået en stor teoretisk og faglig viden. Kort sagt: Jeg er en dygtig og passioneret underviser, der gør en dyd ud af at være god til at nå min målgruppe.
Jeg er metodisk og grundig, og jeg kan se, hvor der skal sættes ind, hvad enten det er stavning, kommaer elle "rødgrød med fløde"-udtale, vi skal arbejde sammen om.

Priser

Rejseomkostninger : 25kr
Pris for webcamundervisning : 200kr/time
Pris for 5 timers undervisning : 1000kr
Pris for 10 timers undervisning : 2000kr
Undervisning som tilbydes af Peter
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Retskrivning
 • Udtale
 • Tekstkommentarer
Nivauer
 • Alle niveauer

Peters CV

Jeg er en alsidig mand med en stor faglig viden og bred erfaring at trække på. Mine mange ansættelser igennem årene har givet mig en allroundhed og selvstændighed, der gør mig fleksibel.Jeg har derudover et godt humør og en personlig nysgerrighed og er god til at samarbejde og ”ping-ponge” med de mennesker, jeg underviser.

Siden jeg blev færdiguddannet, har formidling og undervisning været mine primære arbejdsområder. Jeg har undervist – primært i dansk – på en lang række institutioner, der spænder lige fra universiteter i udlandet til erhvervsskoler og sprogcentre.

Derfor har jeg konstant skulle sætte mig ind i nye vidensområder og undervisningsformer. Dette har vænnet mig til omstillinger og gjort, at jeg let kan sætte mig ind i et nyt arbejdsområde. Derfor er jeg ”selvlært” på mange områder.

Derfor har jeg fået et stort overblik over mine fagområder og er god til at se sammenhænge. Jeg har en analytisk tilgang til mine arbejdsopgaver og er meget metodisk i min arbejdsform.

Med min viden og erfaring kan jeg derfor sammensætte den undervisning, som du har brug for. Jeg har ikke nogen fast metode, for det afhænger af emnet og modtageren, så i fællesskab laver vi en forventningsafstemning og går i gang.


Relevant erhvervserfaring:

2016-: Freelance skribent på Filmmagasinet 16:9 Filmtidsskrift
• Forfatter til filmvidenskabelige artikler om film i forskellige genrer. Kan læses på følgende link: (skjulte oplysninger)

2017-2020: FVU-underviser ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
• Undervisning i FVU-læsning på trin 1-4, primært for tosprogede

2016-2017: FVU-underviser ved HF & VUC Nordsjælland

2012-2016: Underviser ved SOSU Sjælland, Næstved
• Undervisning i dansk og engelsk samt andre fag på social- og sundhedsuddannelserne, grundforløbet og den pædagogiske assistentuddannelse

2011-2012: Ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet
• Kontraktansat til at undervise Sprog 1 på danskstudiet ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (både daghold og Åbent Universitet)

2010-2011: Udsendt lektor ved Den Pædagogiske Afdeling på Islands Universitet.
• Netbaseret undervisning i sprogpædagogik og – didaktik
• Undervisning i dansk som fremmedsprog
• Oplægsholder på efteruddannelseskurser for dansklærere

2010: Danskunderviser, Den Internationale Højskole i Helsingør
• Sommerkursus i dansk fortsættersprog for udvekslingsstuderende

2010: Indvandrerlærer, CLAVIS Sprog & Kompetence
• Dag- og aftenundervisning i begynderdansk for voksne indvandrere

2009 & 2010: Danskunderviser, Studieskolen
• Lynkursus i begynderdansk for udvekslingsstuderende

2009-2009: Lektorvikar ved Statsuniversitetet i Sankt Petersborg

2006-2009: Lektor i dansk sprog og litteratur ved Universitetet i Tartu, Estland
• Undervisning indenfor alle fagområder i relation til dansk sprog og kultur
• Undervisning af begyndere og fortsættere i dansk sprog, litteratur, historie og samfundsforhold
• Ansvarlig for implementering af ny studieordning, videreudvikling af undervisningen og tilrettelæggelse af nye fagkurser
• Vejledning af bacheloropgaver samt forskning og formidling af dansk kultur i tæt samarbejde med de danske repræsentationer i Estland

2004: Foredragsholder ved AOF Roskilde
• Foredragsrække om H.C. Andersens forfatterskab og dets indflydelse på den fantastiske litteratur i Danmark

2003: Foredragsholder ved Folkeuniversitetet i København
• Afholdt foredragsrække om den russiske litteraturteoretiker Mikhail Bachtins romanteori

Lignende undervisere

danskundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå retskrivningundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, udtaleundervisning for alle!
At tage et tekstkommentarerundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

København
Uddannet dansklærer med 10 års erfaring tilbyder danskundervisning, vejledning i SRP samt korrekturlæsning
200kr
Charlot
1. undervisning gratis!

Jeg har undervist hundredvis af elever i dansk. Jeg er uddannet lærer med dansk som linjefag samt autodidakt forfatter. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Kandidatuddannet tilbyder undervisning i mundtlig og skriftlig engelsk for gymnasieelever (ene eller gruppe-undervisning)
180kr
Jelena
1. undervisning gratis!

Form: Skriftligt arbejde, formidling, skrivning, samtale, retskrivning, korrektur, dialog, øvelse, planlægning. Niveau:...

undervisning i person Valideret profil
København
Skolelærer med erfaring som private tutor for danske børn i udlandet både online og face to face. Underviser i engelsk, dansk og tysk
200kr
Birgitte
1. undervisning gratis!

Jeg er udadvendt af natur. Har god erfaring med at undervise børn fra 5 til 18 år ca. Min tilgang er i høj grad...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Mie, 20 år gammel (snart 21), har en STX, nu: sabbatår. Lærervikar på en skole, erfaring med lektiehjælp og undervisning. Glad, udadvendt, imødekommende.
178kr
Mie
1. undervisning gratis!

Hej! Er du kørt død i at skulle klare det hele selv? Har onlineundervisningen gjort dig demotiveret? Er du træt at at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Studerende på indianske sprog og kultur kan hjælpe med dansk, engelsk og spansk - dygtig til sprog og kultur.
180kr
Signe
1. undervisning gratis!

Min metode til undervisningen kommer an på hvad emnet er. Jeg sætter mig godt ind i emnet på forhånd, og finder en...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Lad os få et 12 tal sammen, imens vi har det hyggeligt!
160kr
Sara
1. undervisning gratis!

Min undervisnings metode er at sørge for at det føles let. Ingen gider lave sine opgaver hvis man synes det er svært. Så...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ingeniørstuderende indenfor bæredygtigt design, som kender hele fagpaletten, da hun både har fysik, matematik og programmering, men også skal være kompetent i engelsk, samfundsvidenskab og kreativ for
172kr
Laura
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode bygger på, at vi sammen skal sætte os nogle mål og gennemføre dem i dit tempo. Min ekspertise er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ernæring og sundheds studerende men jeg har afsluttet gymnasiet, hvor jeg har haft den sproglige og samfundsfaglige linje. Matematik B, dansk A og engelsk A derudover har jeg også haft andre fag. Jeg
200kr
Nadin
1. undervisning gratis!

Ordforråd, diktat, grammatik, formidling, analyse og fortolkning, læse og lytte. Jeg er også dygtig med tekster og til at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Uddannet skolelærer, læsevejleder og pædagogisk filosof tilbyder undervisning i dansk på alle niveauer i folkeskolen og korrektur og sparring på ungdomsuddannelser - særligt fokus på ordblinde.
300kr
Mette
1. undervisning gratis!

Læsetræning/stavetræning - afkodningsstrategier: Jeg arbejder ud fra, at udviklingen af læse - og stavefærdigheder...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Frederiksberg
Hej! Jeg giver hjælp til både dansk, engelsk og afsætning i København
150kr
Eman Amy
1. undervisning gratis!

Min målgruppe er folkeskole elever og gymnasie elever. Min undervisning vil bestå af metoder der kan bruges i...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Nyafsluttende gymnasieelev med højt karaktergennemsnit giver undervisning i dansk, grammatik og engelsk. København
149kr
Lærke
1. undervisning gratis!

Min undervisningmetode er, at lytte til hvad eleven specifikt mangler hjælp til, og hvor kompetencerne lacker, så...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Dansk og retorik-studerende giver undervisning i læsning, skrivning og grammatik
120kr
Andreas
1. undervisning gratis!

Jeg tror på at undervisning skal foregå på elevernes præmisser, og det er min opgave at finde frem til hvad de er. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ambitiøs lærerstuderende på 6. semester, med linjefagene dansk, idræt og historie, søger studiejob
150kr
Emil
1. undervisning gratis!

Jeg er en autoritativ lærer, som giver eleverne mulighed for at udfolde sig personligt og fagligt. I min didaktisering...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Frisk lærerstuderende på 7.semester, tilbyder undervisning i fagene dansk, geografi og biologi. Med specialisering i menneskerettigheder og læsevanskeligheder.
150kr
Ida
1. undervisning gratis!

Jeg sigter min undervisning mod at du skal lære, at lære mere. Det vil sige du skal præsenteres for værktøjer, som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
BA i Dansk - alsidig undervisning og forståelse af sprog, tekst og tale
235kr
Hanna
1. undervisning gratis!

Min metode er lidt gammeldages blandet med dialog. Min undervisning kombineres med klassisk skoleundervisning (ved bordet),...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Nyudklækket STX-student og udgivet forfatter tilbyder overskuelig undervisning i dansk
140kr
Caroline
1. undervisning gratis!

Mit mål med undervisningen er at gøre læringen spændende og tilpas udfordrende for den enkelte elev. Jeg tror på, at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
19-årig gymnasieelev, som lige nu går i 2.g på Biotek A linjen. Har altid været enormt glad for at læse og skrive, og elsker selvfølgelig også mit hovedfag biotek :-)
150kr
Emilie Gorm
1. undervisning gratis!

Jeg er nok bedst til at undervise folkeskole-elever, som f.eks. har brug for hjælp til dansk, engelsk, matematik eller...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Kastrup
EUX business dimittend giver dansk undervisning for elever der er i folkeskolen i København/Storkøbenhavn
150kr
Erika Simone Schmidt
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetoder er enkle og baseret meget på den elev jeg sidder med eller på den gruppe jeg underviser. Den er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Hvidovre
3.g studerende i fagene biologi A og kemi B Tilbyder tutor samt undervisning til folkeskole samt gymnasie elever
160kr
Jasmin
1. undervisning gratis!

Min metode er at gennemgå opgaven med min elev, hvorefter jeg vil høre om vedkommende har forstået opgaven og hvis ikke...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time Ikke tilgængelige 250kr 200kr
5 timer Ikke tilgængelige 1125kr 1000kr
10 timer Ikke tilgængelige 2250kr 2000kr
Book en undervisning