Hjemmeside
Opret annonce
Sorø 
Peter Hagemann - Prof samfundsfag - Sorø
275kr/timen
1. undervisning gratis!
Bekræftet lærerprofil
Svartid 10h
Undervisning som tilbydes af Peter Hagemann
 • Individuel
Disse kurser finder sted
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Politik
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Historie - længerevarende uddannelse
Nivauer
 • Alle niveauer

Erfaren underviser tilbyder undervisning i samfundsfag og historie på Sjælland og Lolland-Falster

Metode

I hele mit arbejdsliv har jeg fundet stor glæde ved at udvikle og udbyde undervisning, hvor jeg særligt har lagt vægt på, at undervisning skal være motiverende, udfordrende og fremmer læring, demokratisk dannelse og høj deltagelse. Eleverne skal opnå såvel høj samfundsfaglig og historiefaglig forståelse samt evne til at anvende faglige perspektiver på konkrete og nærværende elevrelevante problemstillinger.

Hvad der læres i teori skal kunne omsættes til praksis, og i min undervisning er der et særligt fokus på at fremme dette mål gennem en problemorienteret arbejdsform, hvor elevernes evner til selvstændig stillingtagen står centralt. Det motiverer mig, når man kan se eleverne blomstre gennem deres faglige udvikling.

Jeg kan undervise gennem forskelligartede og afvekslende undervisningsformer, hvor der, alt efter behov, skiftes mellem hold/gruppe/klasseundervisning, netbaseret e-læring og MOOC (onlineundervisning). Ligeledes anvender jeg også i min undervisning selvudviklede læremidler.

Baggrund

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie og har siden 2003 arbejdet med uddannelse og undervisning på forskellige professionshøjskoleuddannelser på Sjælland, hovedsagligt som lektor på læreruddannelsen.
Her har jeg undervist i fagene samfundsfag og historie, hvor undervisningen niveaumæssigt har ækvavileret gymnasialt a- og b-niveau.

Undervisning: jeg har erfaring med...
- på selvstændig vis at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, oplæg og kurser for voksne og unge
- at udvikle undervisningsmateriale
- forskellige undervisningsformer f.eks. klasseundervisning, foredrag, net-undervisning, onlinekurser
- at skabe rammer for problemorienteret undervisning

Priser

Pris for webcamundervisning : 250kr/timen

Detaljer

Rejseudgifterne varierer alt efter km-afstand (statens lave takst). Der betales ikke for tid brugt på transport.

Undervisning som tilbydes af Peter Hagemann
Individuel
Disse kurser finder sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Politik
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Historie - længerevarende uddannelse
Nivauer
 • Alle niveauer

Peter Hagemanns CV

Uddannelse:
2002: Cand. mag., Samfundsfag (hovedfag), Ålborg universitet & historie
(gymnasiesidefag), Københavns universitet
1988: Student, Århus Statsgymnasium, (samfundssproglig-gren)

Erhvervserfaring:
2020- nu: Underviser, læremiddeludvikler, LearnUP
2018-2020: ansættelse ved Institut for Læreruddannelse, Københavns
Professionshøjskole
2003-2018: Ansættelse læreruddannelsen, læreruddannelsen Vordingborg
(UCSJ/Professionshøjskolen Absalon)
2003-: underviser på læreruddannelsen i samfundsfag, historie, medborgeskab
(KLM), Democratic Citizenship (international læreruddannelse, undervisningssprog
engelsk), herunder elementer/fag som e-læring, MOOC samt efteruddannelse af
skolelærere.
2003-: vejleder af studerende i liniefagsopgaver, bacheloropgaver og praktikopgaver
2018-19: Medforfatter på antologien ”Fag og fordybelse”, Hans Reitzels Forlag, 2019.
2015-2017: deltagelse i forskningsprojekt vedr. radikalisering og politiske identiteter
i skolen
2012-2015: ”Faglig spydspids” (samfundsfag) i arbejdsgruppe til beskrivelse af
nationale moduler i Ny Læreruddannelse (Læreruddannelsens Leder netværk).
2012: ”Faglig spydspids” (samfundsfag) i kompetencemålsbeskrivelserne af Ny
læreruddannelse LU13 (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte).
2010-2012: Underviser socialrådgiveruddannelsen Nykøbing Falster,
samfundsvidenskab (gammel og ny bekendtgørelse).
2011: Kompetence i gennemførelse af spørgskemaundersøgelser (Surveyxact),
læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.
2011-2012: Intern censur, pædagoguddannelsen, UCSJ.
2011: Kompetence i akkreditering af læreruddannelsen.
2004-11: Gennemførelse af udviklingsarbejde ITEPS (international læreruddannelse i
samarbejde med Norge, Sverige og Holland).
2010-2011: Gennemførelse af forskningsprojekt, ”Dimittend-undersøgelsen” (UCSJ,
Forsknings- og udviklingsafdeling).
2010: Udvikling af undervisningsmateriale: Bidrag til internetforlaget Clio online,
"Samfundsfaget.dk".
2007-2010: Tillidsrepræsentant for underviserne, Læreruddannelsen Vordingborg
2003-8: Div. udvalgsarbejde bl.a. formand for Internationalt udvalg,
Læreruddannelsen Vordingborg.
2007-14: Bestyrelsesmedlem, ”Foreningen af lærer i samfundsfag ved
lærerseminarierne”.
2007: Positiv lektorbedømmelse.
2006-2007: International koordinator, Læreruddannelsen Vordingborg.
2004: Censorgodkendt, Læreruddannelsen, UVM.
2003-4: Voksenunderviseruddannelsen, sociologiske dimension

Lignende undervisere

samfundsfag undervisning nær dig? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekke ud.
Superprof kan også foreslå politik undervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, sociologi undervisning for alle!
At tage et samfundsvidenskab undervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Sorø
Samfundsvidenskabelig kandidat tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandiatniveau på hele Sjælland
500kr
Niels Bjerregård
1. undervisning gratis!

Jeg har både erfaring i virtuel- og face-to-face undervisning. Uanset undervisningsformen har jeg en hel del erfaring i at...

Undervis via webcam undervisning i person
Vejle
Student fra STX giver undervisning i Samfundsfag, Historie og Matematik b mm.
125kr
Ida
1. undervisning gratis!

Jeg vil sikre mig at min elev/elever får et udbytte af min undervisning og den lektiehjælp som jeg kan tilbyde. Igennem en...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Cand.scient.adm med speciale i at undervise i samfundsvidenskab, religion, historie og filosofi.
225kr
Nora
1. undervisning gratis!

Min måde at undervise på vil være meget målrettet den enkelte person eller gruppe. Jeg starter altid ud med en...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Studerende i samfundsvidenskab tilbyder undervisning til gymnasie- eller folkeskole elever i samfundsfag i Roskilde området.
200kr
Philip
 • (2 anmeldelser)
1. undervisning gratis!

Jeg tilrettelægger min undervisning efter eleven/eleverne, og hvad det specifikke behov er. Undervisningen kan håndteres...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Silkeborg
Teolog giver undervisning i geografi og kultur for folkeskoleelever i Aarhus og online
199kr
Victor
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg benytter mig meget af den anerkendende tilgang, da den falder naturligt for mig. Det vil sige, at jeg hjælper eleverne...

Undervis via webcam Valideret profil
Gentofte
Historie og religionskandidat ønsker at motivere og hjælpe elever med at forstå dyden af deres fag, og nemmere navigere i kompetancemål og viden.
169kr
Ida-Louise
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisningstilgang, først og fremmest på at forstå dig. Hvad er dine styrker og dine svagheder. Hvordan...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Journaliststuderende giver samfundsfaglig undervisning for folkeskole- og gymnasieelever, individuelt samt til gruppearbejde.
120kr
Asbjørn
1. undervisning gratis!

Min undervisning er tilrettelagt til både individuel og og gruppeundervisning. Den er justeret til de(n) enkelte person(er)...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Tune
Er selv politisk aktiv, og har stor viden indenfor samfundsfag. Jeg er den ideelle underviser, for dig der vil ha hjælp i samfundsfag
150kr
Jonathan
1. undervisning gratis!

Min undervisningmetode bygger på alsidig syn på faget. Alsidig syn og sammenligning er så væsenligt når man snakker...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Brøndby Strand
Samfundsfagsstuderende tilbyder samfundsfagsundervisning helt ned fra 8. klasses undervisning med henblik på at forbedre jer.
200kr
Maha
1. undervisning gratis!

Jeg kan som udgangspunkt godt lide at tilpasse min undervisning efter elevens behov og ønsker, netop fordi eleven kender...

Undervis via webcam Valideret profil
København
Erfaren underviser på gymnasie- og universitetsniveau tilbyder lektiehjælp og undervisning online, hos dig eller centralt i København
230kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

jeg tager afsæt i principperne i cooperative learning, hvor jeg inddrager elevernes egen forståelse og virkelighed. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aabenraa
Kandidat grad i jura og statskundskab underviser i samfundsfag, statskundskab og engelsk
222kr
Kim Christiane
1. undervisning gratis!

At skabe tillid og motivation i undervisningen er mit formål som privatunderviser. Jeg håber at kunne gøre...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Universitetsuddannet historiker med særlig interesse i perioden 1914-nu i Europa, kan dog også undervise i andre tidsperioder på alle niveauer. Personlig og afslappet tilgang, der tilpasser sig eleve
175kr
Lukas
1. undervisning gratis!

Min tilgang til undervisningen vil ideelt starte ud med at jeg danner mig et overblik over elevens viden på...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Erfaren underviser i samfundsfag og historie på STX og HF på alle niveauer samt vejledning i opgaveskrivning.
140kr
Peter
1. undervisning gratis!

Rolig og velstruktureret underviser med over 10 års erfaring som underviser og opgavevejleder tilbyder både hjælp med de...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Vordingborg
Lærerstuderende og gymnasie student, som tilbyder hjælp til samfundsfag, såvel som politik og historie til dem som har brug for det :)
194kr
Christian
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisning på materiale og en mundtlig metode, for at sikre at eleven forstår emnet og kan perspektivere...

Undervis via webcam Valideret profil
Hjørring
Erfaren underviser på gymnasie- og universitetsniveau tilbyder lektiehjælp og lektioner i filosofi, samfundsfag, humaniora og videnskabsteori.
150kr
Søren
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg har en filosofisk tilgang til undervisningen og introducerer emnet ved at tage udgangspunkt i de antagelser, som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Randers
Lærerstuderende tilbyder undervisning til folkeskole og gymnasie elever med afsæt i samfundsfag og historie.
170kr
Martin
1. undervisning gratis!

Min undervisning bygger på synlig læring, hvor eleverne gøres bevidste om målet med undervisningen, samt styrkelse i at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Vejle
STX student med flair for krigs historie. Jeg kan give dig svar på hvad, hvornår, hvor og hvorfor. Med logisk såvel som filosofisk tænkning kan jeg forklare dig effekten af begivenheden. Historiske pe
170kr
Lars Stougaard
1. undervisning gratis!

Jeg introducer emnet ved at forklare hvad der sker i samtiden, da det kan være med til at forklare hvorfor noget hænder og...

Undervis via webcam Valideret profil
Svendborg
Jeg kan hjælpe i faget samfundsfag på A niveau og under. Skriv
150kr
Thoa kim
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode er, hvor jeg giver dig redskaber til at forstå faget bedre. Jeg hjælper dig igennem de emner som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 275kr 275kr 250kr
Book en undervisning