Hjemmeside
Giv lektioner
Sorø 
275kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Peter Hagemann
 • Individuel
 • I gruppe
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Politik
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Historie - længerevarende uddannelse
Nivauer
 • Alle niveauer

Erfaren underviser tilbyder undervisning i samfundsfag og historie på Sjælland og Lolland-Falster

Metode

I hele mit arbejdsliv har jeg fundet stor glæde ved at udvikle og udbyde undervisning, hvor jeg særligt har lagt vægt på, at undervisning skal være motiverende, udfordrende og fremmer læring, demokratisk dannelse og høj deltagelse. Eleverne skal opnå såvel høj samfundsfaglig og historiefaglig forståelse samt evne til at anvende faglige perspektiver på konkrete og nærværende elevrelevante problemstillinger.

Hvad der læres i teori skal kunne omsættes til praksis, og i min undervisning er der et særligt fokus på at fremme dette mål gennem en problemorienteret arbejdsform, hvor elevernes evner til selvstændig stillingtagen står centralt. Det motiverer mig, når man kan se eleverne blomstre gennem deres faglige udvikling.

Jeg kan undervise gennem forskelligartede og afvekslende undervisningsformer, hvor der, alt efter behov, skiftes mellem hold/gruppe/klasseundervisning, netbaseret e-læring og MOOC (onlineundervisning). Ligeledes anvender jeg også i min undervisning selvudviklede læremidler.

Baggrund

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie og har siden 2003 arbejdet med uddannelse og undervisning på forskellige professionshøjskoleuddannelser på Sjælland, hovedsagligt som lektor på læreruddannelsen.
Her har jeg undervist i fagene samfundsfag og historie, hvor undervisningen niveaumæssigt har ækvavileret gymnasialt a- og b-niveau.

Undervisning: jeg har erfaring med...
- på selvstændig vis at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, oplæg og kurser for voksne og unge
- at udvikle undervisningsmateriale
- forskellige undervisningsformer f.eks. klasseundervisning, foredrag, net-undervisning, onlinekurser
- at skabe rammer for problemorienteret undervisning

Priser

Pris for webcamundervisning : 250kr/time

Detaljer

Rejseudgifterne varierer alt efter km-afstand (statens lave takst). Der betales ikke for tid brugt på transport.

Undervisning som tilbydes af Peter Hagemann
Individuel
I gruppe
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Politik
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Historie - længerevarende uddannelse
Nivauer
 • Alle niveauer

Peter Hagemanns CV

Uddannelse:
2002: Cand. mag., Samfundsfag (hovedfag), Ålborg universitet & historie
(gymnasiesidefag), Københavns universitet
1988: Student, Århus Statsgymnasium, (samfundssproglig-gren)

Erhvervserfaring:
2020- nu: Underviser, læremiddeludvikler, LearnUP
2018-2020: ansættelse ved Institut for Læreruddannelse, Københavns
Professionshøjskole
2003-2018: Ansættelse læreruddannelsen, læreruddannelsen Vordingborg
(UCSJ/Professionshøjskolen Absalon)
2003-: underviser på læreruddannelsen i samfundsfag, historie, medborgeskab
(KLM), Democratic Citizenship (international læreruddannelse, undervisningssprog
engelsk), herunder elementer/fag som e-læring, MOOC samt efteruddannelse af
skolelærere.
2003-: vejleder af studerende i liniefagsopgaver, bacheloropgaver og praktikopgaver
2018-19: Medforfatter på antologien ”Fag og fordybelse”, Hans Reitzels Forlag, 2019.
2015-2017: deltagelse i forskningsprojekt vedr. radikalisering og politiske identiteter
i skolen
2012-2015: ”Faglig spydspids” (samfundsfag) i arbejdsgruppe til beskrivelse af
nationale moduler i Ny Læreruddannelse (Læreruddannelsens Leder netværk).
2012: ”Faglig spydspids” (samfundsfag) i kompetencemålsbeskrivelserne af Ny
læreruddannelse LU13 (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte).
2010-2012: Underviser socialrådgiveruddannelsen Nykøbing Falster,
samfundsvidenskab (gammel og ny bekendtgørelse).
2011: Kompetence i gennemførelse af spørgskemaundersøgelser (Surveyxact),
læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.
2011-2012: Intern censur, pædagoguddannelsen, UCSJ.
2011: Kompetence i akkreditering af læreruddannelsen.
2004-11: Gennemførelse af udviklingsarbejde ITEPS (international læreruddannelse i
samarbejde med Norge, Sverige og Holland).
2010-2011: Gennemførelse af forskningsprojekt, ”Dimittend-undersøgelsen” (UCSJ,
Forsknings- og udviklingsafdeling).
2010: Udvikling af undervisningsmateriale: Bidrag til internetforlaget Clio online,
"Samfundsfaget.dk".
2007-2010: Tillidsrepræsentant for underviserne, Læreruddannelsen Vordingborg
2003-8: Div. udvalgsarbejde bl.a. formand for Internationalt udvalg,
Læreruddannelsen Vordingborg.
2007-14: Bestyrelsesmedlem, ”Foreningen af lærer i samfundsfag ved
lærerseminarierne”.
2007: Positiv lektorbedømmelse.
2006-2007: International koordinator, Læreruddannelsen Vordingborg.
2004: Censorgodkendt, Læreruddannelsen, UVM.
2003-4: Voksenunderviseruddannelsen, sociologiske dimension

Lignende undervisere

samfundsfagundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå politikundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, sociologiundervisning for alle!
At tage et samfundsvidenskabundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Sorø
Samfundsvidenskabelig kandidat tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandiatniveau på hele Sjælland
500kr
Niels Bjerregård
1. undervisning gratis!

Jeg har både erfaring i virtuel- og face-to-face undervisning. Uanset undervisningsformen har jeg en hel del erfaring i at...

Undervis via webcam undervisning i person
Aarhus
Dygtig cand.psych giver lektiehjælp inden for opgaveskrivning og tekstforståelse på alle niveauer
125kr
Christian
1. undervisning gratis!

Jeg er især god til at undervise, men også vejledning individuelt. Jeg er god til at finde ud af, hvad den enkelte ønsker...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Studerende i samfundsvidenskab tilbyder undervisning til gymnasie- eller folkeskole elever i samfundsfag i Roskilde området.
200kr
Philip
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg tilrettelægger min undervisning efter eleven/eleverne, og hvad det specifikke behov er. Undervisningen kan håndteres...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Hjælp til politik og samfundsfag - få styr på det danske folkestyre (Direkte fra Nordjylland)
150kr
Mads
1. undervisning gratis!

Jeg har som dogme at undervisning skal være spændende og interaktiv. Røv til sæde undervisning, hvor man skal sidde...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Køge
Gymnasielærer giver historie og samfundsfagsundervisning for elever på ungdomsskoler, erhvervsskoler og gymnasier i Storkøbenhavn, Køge og alt derimellem
200kr
Jacob
1. undervisning gratis!

Min undervisning tager fat, der hvor du har det svært. Synes du at de opgaveformuleringer du arbejder ofte er svære er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Undervisning/lektiehjælp tilbydes i samfundsfag og diverse andre humaniorafag for elever som går på gymnasium eller folkeskole
150kr
Louise
1. undervisning gratis!

For mig er det vigtigt at undervisningen er sjov, og spændende. Jeg vil benytte mig af egene udviklet øvelser specielt...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
3.g'er kan få de humanistiske fag til blive gennemskueligt, og uden at det bliver tungt.
200kr
David
1. undervisning gratis!

Jeg går lige pt. i 3.g på en STX, derudover er jeg med i ATU, hvilket er Danmarks officielle talentprogram for...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Universitets studerende i erhvervsøkonomi på engelsk, tilbyder undervisning til elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
145kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

Mine undervisningsmetoder bygger på pensum fra gymnasiet. Grundet min baggrund som universitetsstuderende, har jeg en god...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Erfaren underviser på gymnasie- og universitetsniveau tilbyder lektiehjælp og undervisning online, hos dig eller centralt i København
230kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

jeg tager afsæt i principperne i cooperative learning, hvor jeg inddrager elevernes egen forståelse og virkelighed. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Odense
Dygtig og seriøs historiestuderende gør historieundervisning sjov og relevant i Odense eller online
140kr
Jeppe
1. undervisning gratis!

Jeg vil basere min undervisning på mere eller mindre samme metode og principper som på universitetet: Historien skal...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Studerende giver samfundsfag undervisning, for elever, der går i folkesskole eller på gymnasiet.
200kr
Morten
1. undervisning gratis!

Min undervisning er meget med fokus på flipping, så eleven får nogle opgaver og når man banker hovedet mod muren går...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Nyuddannet Cand.scient.pol. med speciale i offentlig forvaltning og en stærk viden inden for det politiske felt, København
210kr
Sebastian
1. undervisning gratis!

Oveordnet set er min tilgang til undervisning at det skal være sjovt og indlevende. Jeg plejer at tænke ud af boksen og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Risskov
Jeg underviser primært i samfundsfag, psykologi, dansk og engelsk i Århus området. Jeg kan garantere en undervisning der vil ændre hele dit syn på læring, og få dig til at glæde dig til at komme i sko
180kr
Maria
1. undervisning gratis!

Jeg har erfaret at skoleundervisning tit kan være meget mere kompleks og kompliceret end det egentlig er. Derfor vil jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Risskov
Jeg kan gøre alt kedeligt og svært til sjovt og spændende - og lige til et 12-tal!
150kr
Maria
1. undervisning gratis!

Jeg prøver altid at formå at gøre undervisningen så sjov som muligt, så eleven kan huske tilbage på det og glæde sig...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Esbjerg
Sociologistuderende, der tilbyder hjælp til samfundsrelaterede fag og problematikker, for alle, der er interesseret.
150kr
Jonas
1. undervisning gratis!

Min metode er redegørende powerpoints fra min side af, hvor jeg efterfølgende vil stille relevante opgaver til emnet, som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hvidovre
Samfundsstuderende tilbyder lektierhjælp til samfundsfag på c- og b-niveau - alt inden for emner som sociologi, dansk politik, økonomi, samfundsopbygning generelt, den danske velfærdsmodel, jura mm.
175kr
Sofie
1. undervisning gratis!

Jeg vil prøve at tilrettelægge min undervisning ud fra dig som person, og hvordan du mener, du lærer bedst. Dog kan jeg...

Undervis via webcam undervisning i person
Ikast
Undervisning i samfundsfag op til B niveau i fysisk i Ikast-Brande omegn, virtuelt i hele landet
200kr
Siff
1. undervisning gratis!

Min undervisnings metode er learning by doing jeg tror på at man lære mest ved selv at få lov til at arbejde med...

Undervis via webcam undervisning i person
Odense
Samfundsfag i Odense. Jeg underviser på ungdomsuddannelsesniveau og har over ti års erfaring.
203kr
Stine Jul
1. undervisning gratis!

Jeg tager gerne udgangspunkt i fritidsinteresser - der er masser af sociologi, politik og økonomi i både fodbold og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Horsens
21 årig Geologi-studerende på Aarhus Universitet, giver fuld undervisning i grundskolen; Matematik, Fysik, Geografi samt vejledning i overstående fag på gymnasie niveau.
80kr
Lukas
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg ønsker at tilpasse min undervisning til den enkelte. I sammenarbejde udarbejder vi en plan for forløbet og re-vurdere...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 275kr 275kr 250kr
Book en undervisning