Hjemmeside
Giv lektioner
200kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Cheryl
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Engelsk - skriftlig forståelse
 • Engelsk - ordforråd
 • Konverserende engelsk
 • Engelsk - eksamensforberedelse
 • Engelsk - skriftlig formidling
 • Engelsk som fremmedsprog (EFL)
Nivauer
 • Alle niveauer

Læreruddannet med engelsk som modersmål giver engelsk undervisning for elever i grundskolen og på videregående uddannelser.

Metode

Jeg er stærk tilhænger af udsagnet 'Practice makes perfect!*. Der skal tales engelsk hele tiden, og gerne situeret læring, hvor man bruger faget i praksis, enten gennem virkelige situationer eller rollespil. Jeg er også tilhænger af, at man bedst lærer engelsk ved at arbejde med alle discipliner i faget, også grammatikken og udvidelsen af ordforrådet. Det er et must i min undervisning at læse engelsk, gerne meget.

Baggrund

Jeg er oprindelig fra Australien og har derved engelsk som modersmål. Jeg har boet i Danmark i ca. 40 år og er uddannet folkeskolelærer her i Danmark. I de sidste 21 år, har jeg undervist bl.a. i engelsk i folkeskolen, friskoler og på en Cambridge-baseret international skole. Jeg har erfaring med at tage elever op til afgangseksamen i grundskolen, og med særdeles gode resultater.

Priser

Pris for webcamundervisning : 180kr/time

Detaljer

Afbestilling skal ske senest kl. 19 aftenen forinden.

Undervisning som tilbydes af Cheryl
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Engelsk - skriftlig forståelse
 • Engelsk - ordforråd
 • Konverserende engelsk
 • Engelsk - eksamensforberedelse
 • Engelsk - skriftlig formidling
 • Engelsk som fremmedsprog (EFL)
Nivauer
 • Alle niveauer

Cheryls CV

Curriculum Vitæ

Relevant beskæftigelse:
1. december 2020 - 31. december 2021
Barselsvikariat på Viborg Privat realskole, International afdeling, Viborg
- klasselærer funktion i C4 (8. og 9. klasse) og C5 (10. og 11. klasse)
- underviser i engelsk som andet sprog, geografi, historie og Global Perspectives (samfundsfag) i C5
- underviser i geografi og Global Perspectives (samfundsfag) i C4
- undervisning af elever med ADHD, autisme og OCD
- kursus i IntoWords, da jeg have elever med dysleksi

9. september 2019 - …
Virksomhedspraktik og løntilskudsstilling på Brændgårdskolen, Herning, som jeg selv søgte for at fastholde tilknyttelsen til arbejdsmarkedet
- Støttelærer i dansk, samfundsfag, historie, biologi, geografi, fysik og kemi for unge nylig ankomne flygtninge i 8. og 9. klasse

Marts 2019 – juni 2019
Sygemelding grundet alvorlig brud på anklen

November 2017 - januar 2019
Barselsvikariat på Vestervangskolen, Herning
- klasselærer funktion i 4. - 5. klasse
- undervisning i dansk, engelsk, religion og historie
- specialundervisning i dansk samt vejledning for en lille gruppe ordblinde elever
- undervisning af elever med forskellige grader af ADHD samt fagligt svage elever og elever med store sociale vanskeligheder
- deltagelse i kurser om konflikthåndtering, samarbejde, inklusion i folkeskolen, den gode samtale samt motivation og understøttelse af den enkelte elev.

August 2017 - 30. september 2017
Vikariat på Brændgårdskolen, Herning
- vikar for sygemeldte lærere i udskoling, på mellemtrinnet og i indskoling.

August 2016 - juli 2017:
Vikariat på Brændgårdskolen, Herning
- ansvar for undervisning af engelsk i 4., 5., 7. og 9. klasse, religion i 5. og 6. klasse samt historie i 5. klasse
- ansvar for at føre 9. klasse op til afgangseksamen i engelsk
- undervisning af elever med adfærds- og indlæringsvanskeligheder samt ADHD
- lærerrepræsentant i byggeudvalget for den nye skolegård
- praktiklærer for lærerstuderende
- deltagelse i kurser om Mindset.

Februar 2016 - juni 2016:
- vikariat, som engelsklærer i 7. og 8. klasse på Brændgaardskolen, Herning

Februar 2016 - september 2016:
Sproglærer (dansk) for asylbørn fra den daværende Transitcenter Herning på Brændgårdskolen, Herning
- ansvar for undervisning af børnene i mellemgruppen (9 år til 12 år) i dansk som andet sprog.

2015: En periode med ledighed, hvor jeg udnyttede tiden til at finde ind til mine styrker og til at styrke mine svagheder. Samt til at prioritere mine mål, til at lære, læse og sætte pris på livet.

August 2001- december 2014:
Engelsk- og projektlærer på Børneskolen Bifrost, Herning
- ansvar for al engelskundervisning i 6-9. klasse
- medansvar for afviklingen af den tværfaglige projektorganiserede undervisning i udskoling (4 forløb hvert år, hver med to måneders varighed og ofte på tværs af klassetrin), herunder planlægning og udførelse af tværfaglige projektforløb fra idéfasen til evaluering samt den dertilhørende vejledning.

Dette har omfattet følgende:
- research og belysning af emner både tværfagligt og i tid og rum
- erfaring med og indsigt i forskellige fag og den dertilhørende undervisningspraksis
- inddragelse af eleverne i deres egne læringsprocesser gennem kendskab til egne læringsstile samt
klare mål for egen læring
- evaluering i fællesskab med eleverne og med kolleger, baseret på klare mål, respekt og
anerkendelse
- evnen til at tænke kreativt og innovativt og se muligheder.

- udvikling af egne undervisningsmaterialer fra bunden
- erfaring med undervisning af børn med indlæringsvanskeligheder, ADHD, OCD samt autisme
- specialundervisning i engelsk med små hold og individuelle børn.
- ansvar for biblioteket med indkøb af fag- og skønlitteratur for alle klassetrin samt bistand til lærere og elever i deres søgen efter researchmateriale
- praktiklærer i flere omgange for lærerstuderende
- oversættelse af skolens vision, virksomhedsplan og diverse andre dokumenter om skolen og dens pædagogik
- kontaktperson i Bifrosts internationalt samarbejde med en privat skoleorganisation i Rostock, GDR, hvor jeg planlagde og afholdt jeg workshops og seminarer om Bifrosts pædagogik og læringssyn.
- samarbejde på alle niveauer, herunder med kolleger, ledelse og forældre samt pædagogiske udvalg og indretningsudvalg.

November 2000 - juli 2001:
Vikariat som engelsklærer på Børneskolen Bifrost, Herning

1994-1997:
Ansat som ufaglært pædagog på Børnehave og Fritidshjem Søndergaard, Herning

1993:
Forældrevejleder ansat i Undervisningsministeriet, delstaten Queensland, Cairns, Australien.
- repræsentant for den danske pendant af Skole og Samfund (sammenslutning af skolebestyrelser)
- forbindelsesled mellem dette og Undervisningsministeriet med dertilhørende mødevirksomhed
- vejledning og rådgivning af skolebestyrelser og bestyrelsesmedlemmer
- planlægning og afholdelse af workshops og seminarer for skolebestyrelser og forældre.

1990-1992:
Forældrerepræsentant i regional Sammenslutning af skolebestyrelser med deltagelse på nationalt niveau i planlægning og udarbejdelse af materialer for skoler om kønsforskelle i læring.

Uddannelse:
2001: Folkeskolelærer på Nørre Nissum Seminarium
• Linjefag: Samfundsfag (karakter 11) og religion (karakter 11)

1997: HF enkeltfag – dansk (7), engelsk (12), psykologi (10), samfundsfag (10) og billedkunst (10)

1970: 10. klasse på Cairns State High School i Australien

Andet: Kursus i IntoWords på Viborg International Skole
2 moduler i Herningmodellen på Vestervangskolen, Herning
Introduktionskursus og modul 1, 2 og 3 i Mindset på Brændgaardskolen, Herning
Beginners course i Dansk Som Andetsprog på Brændgaardskolen, Herning
Kursus i LP modellen på Brændgaardskolen, Herning

Kurser i anerkendende pædagogik, trivsel og læring, udvikling af det differentierede læringsrum på Børneskolen Bifrost samt kursus i Co-operative learning.

Kursus i billedkunst (etårigt) på Jelling Lærerseminarium

Kurser i vejledning, formidling, den gode samtale, samt planlægning og afholdelse af workshops i min egenskab som forældrerepræsentant i den lokale, regionale og delstatslige pendant til Skole og Samfund i Australien

Sprog:
Flydende dansk
Flydende engelsk – modersmål

Personlige oplysninger:
Jeg er født i Australien og flyttede til Danmark som 20-årig for at gifte mig med min danske mand, som nu er folkepensionist. Jeg har to voksne børn, som bor her i Danmark.
Jeg er en positiv og åben person, moden og med en livserfaring, som giver mig indsigt både i den verden, jeg lever i samt i mine medmennesker.

Ord, som åbenhed, tillid, respekt, ligeværd, engagement, samarbejde, fællesskab og det gode arbejde kendetegner mit menneskesyn, er og har altid været vigtige for mig både i det daglige og i mit arbejde. Jeg besidder et ressourceorienteret menneskesyn med en anerkendende tilgang til alt.

Jeg har stor erfaring med samarbejde på alle niveauer – ledelse, kolleger, børn og forældre. Et samarbejde, som bygger på ligeværd, respekt og konstruktiv dialog. Jeg sætter stor pris på den dynamik, læring og fællefodslag, der opstår i et godt samarbejde.

Jeg er kendt for at besidde en særdeles høj arbejdsmoral, hvor jeg sætter mig grundigt ind i min arbejdsplads og i mit arbejdsområde. Jeg giver mig 100% og følger altid opgaver til ende. Samtidig er jeg en videbegærlig person, som elsker at lære og udfordre mig selv. Jeg er fuld af energi og har planer om at arbejde i mange år.

Mine interesser omfatter samfundet, historie, etik og moral samt kunst og arkitektur.
Min fritid bruges til læsning, pasning af min have, ophold i vores sommerhus samt til min familie. Jeg elsker at besøge kunst- og kulturmuseer.


Lignende undervisere

engelsk - skriftlig forståelseundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå engelsk - ordforrådundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, konverserende engelskundervisning for alle!
At tage et engelsk - eksamensforberedelseundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Herning
Lærerstuderende og tidligere vikar, bosat i Herning, med engelsk som hovedfag, tilbyder lektiehjælp
177kr
Mathilde
1. undervisning gratis!

Jeg er vild med at forsøge at inkorporere sjov samt differentiering i min måde at undervise, da vi alle lærer på...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Meget erfaren engelsk underviser. engelsk er et sprog jeg både har studeret, arbejdet med samt bruger boet i New Zealand i 4 år
120kr
Elena
 • (6 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg vil møde dig hvor du er, om du er nybegynder eller vil udvikle din business engelsk så vil vi samme udvikle dine...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Fjerritslev
Hjertevarm engelsklærer giver engelskundervisning og lektiehjælp for elever i grundskolen i Danmark
255kr
Alexander
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisning på en tilgang, der sætter det enkelte barns niveau, behov og læringsstil i førersædet. Jeg...

Undervis via webcam Valideret profil
Odense
Sjov og spændende engelskundervisning tilbydes af irsk/dansk kvinde der læser Amerikanske Studier!
150kr
Christina
1. undervisning gratis!

Mine tidligere elever vil formentlig beskrive mig som en rigtig sjov underviser. Jeg elsker at joke og grine, og gør alt i...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Sproglærer med 30 års erfaring tilbyder online undervisning i britisk og amerikansk engelsk
190kr
WYNN
 • (3 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg har en master i engelsk og samfundsfag. Jeg taler engelsk og dansk og kan også en del japansk og lidt tysk og spansk....

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Ung pige på engelsksproget universitetsuddannelse, tilbyder undervisning i engelsk på begynder/let øvet niveau for alle aldre i Aalborg og online.
150kr
Freja
1. undervisning gratis!

Min tilgang til undervisningen er oftes med præget af hvem der undervises. Alt afhængig af personen/personerne som jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Native English Speaker Experienced With Children/Teenagers Offering English Tutoring In Danish/English - Copenhagen.
190kr
Kaiu
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

I don't use a specific method as I know people respond to different ways of learning. I would first like to discuss your own...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Horsens
Historiestuderende bosat i midtjylland tilbyder undervisning i blandt andet engelsk og dansk
150kr
Louisa
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg underviser i særdeles elever fra folkeskolen, men i engelsk, afsætning, historie, samfundsfag og dansk kan jeg også...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Køge
Gymnasielærer tilbyder engelskundervisning i skriftlig og mundtlig engelsk til erhvervsskoler, ungdomsskoler og gymnasier
200kr
Jacob
1. undervisning gratis!

Min undervisning afhænger af dit niveau, og hvor du har lyst til at starte. Overordnet kan det involvere sparring, hvor der...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Kastrup
Tidligere IBB elev med engelsksproget erfaring fra USA, Australien, New Zealand, Canada og England tilbyder engelsktimer
165kr
Sarah
1. undervisning gratis!

I min undervisning har jeg fokus på at gøre emnerne så relevante som muligt, så man kan relatere til det man bliver...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Grindsted
3.g elev med Engelsk på A niveau, samt amerikansk og australsk familie.
200kr
Marie Sofie
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisning på de materialer i engelsk jeg har haft gennem årene, det vil sige gennem mine år på...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
International studerende med erfaring fra både England og USA tilbyder engelskundervisning for skoleelever
160kr
Charlotte
1. undervisning gratis!

Jeg har tidligere undervist andre studerende, primært fra spansk-talende lande, i engelsk. De havde alle det tilfælles, at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Kreativ og energisk engelsklærer. ESL lærer med erfaring i dk og udlandet.
225kr
Majbritt
1. undervisning gratis!

Det skal være sjovt at lære. Min undervisningsmetode tager udgangspunkt i en funktionel tilgang til sproget. Vi...

Undervis via webcam Valideret profil
Kolding
Britisk universitetsuddannet engelsklærer og oversætter med mere end 30 års erfaring tilbyder lektioner på alle niveauer i Kolding, Trekantomrodet, Syddanmark og Fyn
190kr
Andrey
1. undervisning gratis!

Jeg bruger studiemateriale, jeg selv har udviklet, og britiske studiebogen. Jeg dedikerer en væsentlig del af kurset til...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Skodsborg
Elsker at lærer fra mig. Med tålmodighed og forståelse, og et smil på læben
180kr
Emma
1. undervisning gratis!

Min undervisnings metode er: Meget pædagogisk og forstående. Det vigtigt for mig at alle kan være med. Så at have tid...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Guldborg
Underviser i Engelsk, dækker hele danmark online, dækker falster området. Er født i et hjem med en engelsk talende mor, læser primært kun litteratur på engelsk og skriver selv på engelsk.
190kr
Daniel
1. undervisning gratis!

Typisk undervisning. målgruppen er alle der mangler hjælp til forståelse eller lektiehjælp. Mit niveau er højt. Som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hvidovre
Student med 12&10 i engelsk, tilbyder lektiehjælp til folkeskole- og gymnasie elever
130kr
Jonas
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode er faktisk bare at lytte til dig, og lade dig forklarer hvilke ting du har svært ved, så jeg kan...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederikshavn
Gymnasielærer i engelsk giver engelsk-undervisning for unge og voksne i Nordjylland
188kr
Karsten Thorvald Lawrence
1. undervisning gratis!

Jeg underviser med en anerkendende, helhedsorienteret tilgang. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i min elev og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 200kr 200kr 180kr
Book en undervisning