Hjemmeside
Opret annonce
København 
Mette - Prof dansk - København
300kr/time
1. undervisning gratis!
Bekræftet profil og eksamensbevis
Svartid 2h
Undervisning som tilbydes af Mette
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Grammatik
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
 • Læseforståelse
 • Læsefærdigheder
Nivauer
 • Alle niveauer

Uddannet skolelærer, læsevejleder og pædagogisk filosof tilbyder undervisning i dansk på alle niveauer i folkeskolen og korrektur og sparring på ungdomsuddannelser - særligt fokus på ordblinde.

Metode

Læsetræning/stavetræning - afkodningsstrategier:
Jeg arbejder ud fra, at udviklingen af læse - og stavefærdigheder foregår i faser: Fra de første spæde skridt ind i skriftsproget, videre til at knække læsekoden, til konsolidering og fokus på retstavningsprincipper og herefter til at kunne læse og stave mere og mere komplicerede ord.
Jeg vil derfor starte ud med at analysere, hvilken læse - og stavefase dit barn befinder sig i og arbejde herudfra. Undervisningen er en blanding af traditionel læsetræning og kreative øvelser og lege, der understøtter dit barns læring.
Jeg arbejder både med læsetræning og stavetræning, da disse understøtter hinanden.

Læseforståelse:
Jeg arbejder med udgangspunkt i dit barns niveau – fra enkel forståelse af et handlingsforløb i en fortælling til mere kompleks fortolkning af skønlitteratur.
Jeg giver dit barn værktøjer til at læse fagtekster – at arbejde med forforståelse, skrive noter og skabe overblik over en tekst til at kunne genfortælle det læste eller bruge den nyligt tilegnede viden i en opgave.
Al undervisning har dit barns individuelle niveau i fokus.

Gymnasial, -erhvervs - og særligt tilrettelagt undervising:
Vi tager udgangspunkt i den opgave den unge skal skrive eller arbejde med.
Vi arbejder med at få overblik over stoffet og lave en god disposition til stoffet.
Ved større opgaver kan jeg: Hjælpe den unge igennem hele skriveprocessen, læse korrektur eller læse korrektur og sparre på indhold.
Jeg hjælper ikke med opgaver, der er mindre end 5 dage fra deadline.

Baggrund

Jeg er uddannet lærer, læsevejleder og pædagogisk filosof og har arbejdet sammenlagt 20 år i folkeskolen. Jeg har arbejdet som læsevejleder i 10 år. Min kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi havde særligt fokus på filosoffen Immanuel Kant.
Som lærer har jeg undervist i specialundervisning, dansk i almenklasser, undervist i dansk som andetsprog og har derudover ført 10. klasse (Turbo-forløb) til eksamen. Jeg har også hjulpet med opgaver på gymnasialt niveau (HF) og bachelorniveau med gode resultater.
Jeg er et engageret, tålmodigt og humørfyldt menneske med stor undervisningserfaring og ikke mindst livserfaring.

Priser

Pris for webcamundervisning : 300kr/time
Pris for 5 timers undervisning : 1300kr
Pris for 10 timers undervisning : 2700kr

Detaljer

Det er muligt at lave undervising af grupper:

2 elever:

Webcam/Østerbro (Kbh.) 1 time: 400 kr.

5 timer: 1800 kr.

10 timer: 3500 kr.


3 pers.:

Webcam/ Østerbro (Kbh.) 1 time: 600 kr.

5 timer: 2500 kr.

10 timer: 5500 kr.


Større grupper efter aftale.

Aflysning skal ske 24 timer før undervisningen. Ved udeblivelse betales hele beløbet. Ved for sen afmelding betales det halve beløb.


Praktisk:
- Da jeg arbejder fuld tid som skolelærer og læsevejleder vil undervisningen ligge efter kl. 17.00 i hverdagene.
- Undervisningen må meget gerne finde sted i weekenden.

Undervisning som tilbydes af Mette
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Grammatik
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
 • Læseforståelse
 • Læsefærdigheder
Nivauer
 • Alle niveauer

Mettes CV

Hovedlinjerne i min karriere fremgår af følgende CV:

Uddannelse:

2011 – 2017
Cand. pæd. filosofi, Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP) ved Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Uddybning:
Mit speciale på kandidatstudiet i pædagogisk filosofi omhandlede Immanuel Kants begreb om dømmekraft. Jeg har hermed kompetencer til at kunne støtte og hjælpe på akademisk niveau (bachelor).

2002 – 2006
Pædagogisk Diplomuddannelse i Læsning og Skrivning fra CVU, København og Nordsjælland (Se uddybning under erhvervserfaring).

1993 – 1997 Uddannet lærer fra Holbæk Seminarium


Erhvervserfaring
2017- : Nuværende job som folkeskolelærer og læsevejleder.

• Underviser - indskoling.
• Klasseledelse og klasselærerfunktion.
• Kristendom, billedkunst, engelsk.
• Læsevejleder.
• Specialundervisning og undervisning i dansk som andetsprog.
• Årgangskoordinator, udvikling af arbejdet med FNs Verdensmål, fagudvalgsformand for faget dansk 0.-5. klasse.

2005 – 2015 Forrige job som folkeskolelærer.

• Underviser - indskoling og mellemtrin samt på kommunalt talenthold i filosofi.
• Klasseledelse og klasselærerfunktion.
• Læsevejleder (2006 – 2011).
• Dansk samt specialundervisning i dansk på alle klassetrin.
• Kristendom, historie, billedkunst, engelsk.
• Skolekomedie.
• Indførsel af tradition IBIS-dag på skolen (Børnekonventionen og Hele verden i Skole).
• Lærer på innovativt projekt Lego League, hvoraf klassen vandt forskerprisen 2014 under temaet Læring.
• Tillidsrepræsentantsuppleant, medlem af Pædagogisk Udviklingsudvalg og Lokaludvalget (Se punktet om tillidshverv).

Uddybning af mit virke som skolelærer:

Jeg er som lærer blevet anerkendt for min klasseledelse, mine høje faglige resultater og min opmærksomhed på det enkelte barn af både forældre, ledelse og kolleger. Jeg reflekterer og udvikler løbende min praksis både teoretisk og erfaringsmæssigt. Mine kolleger har opfattet mig som en professionel, levende, inspirerende, sjov og social ildsjæl. Jeg arbejder med både formål og mål for undervisningen.

2006 – 2011 samt 2017 - : Læsevejleder.

• Vejledning af lærere.
• Testlærer på alle niveauer.
• Implementering af faglig læsning på forrige skole og oplæg for læsevejleder-netværket om faglig læsning i den pågældende kommune.
• Deltagelse i inspirationsmøde hos Dafolo i samarbejde med DLF om projekt ”Læsning og skrivning i alle fag”.
• Udvikling af struktur for tidlig læseindsats omkring arbejdet med generelle sproglige kompetencer på nuværende skole.

Uddybning – læsevejleder:

Gennem mine år som læsevejleder har jeg sikret opmærksomhed på det enkelte barns faglige udvikling og vejledt kolleger for at forbedre børnenes læseresultater. Jeg har bidraget med læsekurser i klasserne og sikret implementeringen af faglig læsning ved at opbygge lærernes viden, sprog og didaktiske metoder på dette område. Ligeledes har jeg haft særlig opmærksomhed på ordblinde børn og børn med andet modersmål end dansk. Her har jeg været med til at udvikle struktur for tidlig læseindsats samt for dansk som andetsprog. Derudover har jeg også undervist forældre i læsning generelt ved forældremøder samt ved særligt tilrettelagte møder med forældre til børn med læse - og skriveudfordringer.

1997 – 2015 Folkeskolelærer

Uddybning:
Jeg har undervist i folkeskolen på både land – og byskoler og har således mange års erfaring i arbejdet som skolelærer.

2014 Ekstern underviser for UCSJ (University College Sjælland) og CFV (Center for videreuddannelse, Sorø)

• Underviser på kurset Sommeruniversitet, Udvikling af faglige og sociale læringsmiljøer, Søndre Skole, Lolland.
• Gæstelærer på UCSJ i faget Specialpædagogik med emnet Normalitet og afvigelse, Foucault.

Uddybning:
Jeg har her haft gode oplevelser med undervisning af både studerende og kursister (100 lærere og pædagoger). Jeg fik her positive tilbagemeldinger på at kombinere teori og praksis samt at udfordre de studerende.

2013 Lærer Ungdomsskole • Underviser i Dansk 10. Klasse Turbo med FS10-eksamen.

Uddybning
Jeg førte ungdomsskoleeleverne til eksamen. Her fik jeg forståelse for den røde tråd, der går hele vejen fra indskoling i folkeskolen til broen ind i det videre uddannelsessystem. Jeg har derudover indsigt i krav til FS10-eksamen.

Andre undervisningsopgaver

2014 Underviser på talenthold i filosofi.
Undervisning af udskolingselever i Aristoteles ́ protreptik.
Dannelsesrejse med unge til Lesbos, Grækenland, for at følge i Aristoteles ́ fodspor og bruge protreptikken i praksis.

Uddybning:
Jeg stiftede bekendtskab med protreptikkens principper og erfarede meget nærværende, hvorledes filosofien kan medvirke til at give unge mennesker mulighed for at lade sig danne sammen med og i dialog med andre unge.

2008 – 2009 Gæstelærer på CCU, Titangade og CFU, Glostrup, på kurset ”Logbog og portfolio i indskolingen”
• Undervisning af kursister i at arbejde med logbog i praksis.
• Denne logbog blev udgivet i bogen ”Jai kan eke huske nåd – om logbogsskrivning i
skolen” af Charlotte Skafte Holm (Udgivet hos Nationalt Videncenter for Læsning, 1. Udgave, 1. Oplag, 2009).
Uddybning:
Logbogen indeholder en særlig opbygning, der understøtter elevernes tænkning og refleksion og samtidig fungerer som et fleksibelt redskab for lærerne.

1996 Udveksling som lærerstuderende i Skotland
• Undervisning i Primary Section og deltagelse i læreruddannelsen i Ayr.

Uddybning:
Jeg har opnået forståelse for uddannelsessystemet i Skotland og dermed en anden tænkning af skole.

Tillidshverv
2020- : Valgt til skolebestyrelsen
2018 – 2019: Valgt som folketingskandidat i København.
2010 – 2011 Tillidsrepræsentantsuppleant
2006 – 2011 Medlem af pædagogisk udviklingsudvalg og lokaludvalg

Uddybning:
Disse tillidshverv har givet mig indsigt i arbejdet med udvikling af skole - og uddannelsesområdet.
Jeg har derudover opnået erfaring og indsigt i arbejdet i en politisk organisation.

IT-kompetencer
Online-undervisning: Stor erfaring med onlineundervisning. Jeg formår at virke nærværende i denne undervisning og gør derudover brug af videoer og power-points, der gør undervisningen levende.
Sociale medier: Rutineret bruger af sociale medier. Præsentation: Stor brugererfaring med PowerPoint. Office pakken: Brugererfaring med Office pakken.

Fritidsinteresser
• Litteratur
• Rejser: Sydamerika, Tanzania, Namibia, Marokko, Jordan, Palæstina, Israel, Thailand, Europa.

Lignende undervisere

danskundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå grammatikundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, retskrivningundervisning for alle!
At tage et korrekturlæsningundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

København
Mie, 20 år gammel (snart 21), har en STX, nu: sabbatår. Lærervikar på en skole, erfaring med lektiehjælp og undervisning. Glad, udadvendt, imødekommende.
178kr
Mie
1. undervisning gratis!

Hej! Er du kørt død i at skulle klare det hele selv? Har onlineundervisningen gjort dig demotiveret? Er du træt at at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Lingvistikstuderende ved KU kan hjælpe med sprog og grammatik (engelsk og dansk)
300kr
Silas
1. undervisning gratis!

Som underviser er det vigtigt at lytte på eleverne og forstå, hvad de har med sig fra andre fag eller tidligere niveauer....

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Uddannet dansklærer med 10 års erfaring tilbyder danskundervisning, vejledning i SRP samt korrekturlæsning
200kr
Charlot
1. undervisning gratis!

Jeg har undervist hundredvis af elever i dansk. Jeg er uddannet lærer med dansk som linjefag samt autodidakt forfatter. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ernæring og sundheds studerende men jeg har afsluttet gymnasiet, hvor jeg har haft den sproglige og samfundsfaglige linje. Matematik B, dansk A og engelsk A derudover har jeg også haft andre fag. Jeg
200kr
Nadin
1. undervisning gratis!

Ordforråd, diktat, grammatik, formidling, analyse og fortolkning, læse og lytte. Jeg er også dygtig med tekster og til at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Nyafsluttende gymnasieelev med højt karaktergennemsnit giver undervisning i dansk, grammatik og engelsk. København
149kr
Lærke
1. undervisning gratis!

Min undervisningmetode er, at lytte til hvad eleven specifikt mangler hjælp til, og hvor kompetencerne lacker, så...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Kandidatuddannet tilbyder undervisning i mundtlig og skriftlig engelsk for gymnasieelever (ene eller gruppe-undervisning)
180kr
Jelena
1. undervisning gratis!

Form: Skriftligt arbejde, formidling, skrivning, samtale, retskrivning, korrektur, dialog, øvelse, planlægning. Niveau:...

undervisning i person Valideret profil
København
Cand.mag. med mere end femten års erfaring i undervisning, vejledning og forskning inden for alle emner af danskfaget tilbyder undervisning og vejledning i københavnsområdet.
225kr
Peter
1. undervisning gratis!

Jeg har ikke nogen bestemt didaktisk metode, der passer til enhver situation. Det afhænger af fag, målgruppe og situation....

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Studerende på indianske sprog og kultur kan hjælpe med dansk, engelsk og spansk - dygtig til sprog og kultur.
180kr
Signe
1. undervisning gratis!

Min metode til undervisningen kommer an på hvad emnet er. Jeg sætter mig godt ind i emnet på forhånd, og finder en...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Skolelærer med erfaring som private tutor for danske børn i udlandet både online og face to face. Underviser i engelsk, dansk og tysk
200kr
Birgitte
1. undervisning gratis!

Jeg er udadvendt af natur. Har god erfaring med at undervise børn fra 5 til 18 år ca. Min tilgang er i høj grad...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Få sproget til at flyde både på skrift og i tale med hjælp fra professionel retoriker og oversætter. Opgaver og præsentationer til studiet eller arbejdet får en skarpere finish, klarere struktur og vi
200kr
Rico
1. undervisning gratis!

Kære kommende elev, jeg glæder mig til at arbejde sammen om at få tingene til at rykke. Jeg har undervisningserfaring på...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Jeg er universitetsuddannet med hovedfag i dansk og med interesse og speciale i litteratur og analyse. Jeg har undervist i 8 år og kan understøtte på folkeskole- og gymnasieniveau. Jeg er udadvendt o
220kr
Christina
1. undervisning gratis!

Gode relationer er vejen til god og udbytterig undervisning og læring. Jeg har mangeårig erfaring med undervisning og har...

Undervis via webcam undervisning i person
Frederiksberg
Hej! Jeg giver hjælp til både dansk, engelsk og afsætning i København
150kr
Eman Amy
1. undervisning gratis!

Min målgruppe er folkeskole elever og gymnasie elever. Min undervisning vil bestå af metoder der kan bruges i...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
BA i Dansk - alsidig undervisning og forståelse af sprog, tekst og tale
235kr
Hanna
1. undervisning gratis!

Min metode er lidt gammeldages blandet med dialog. Min undervisning kombineres med klassisk skoleundervisning (ved bordet),...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ingeniørstuderende indenfor bæredygtigt design, som kender hele fagpaletten, da hun både har fysik, matematik og programmering, men også skal være kompetent i engelsk, samfundsvidenskab og kreativ for
172kr
Laura
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode bygger på, at vi sammen skal sætte os nogle mål og gennemføre dem i dit tempo. Min ekspertise er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Lad os få et 12 tal sammen, imens vi har det hyggeligt!
160kr
Sara
1. undervisning gratis!

Min undervisnings metode er at sørge for at det føles let. Ingen gider lave sine opgaver hvis man synes det er svært. Så...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Dansk og retorik-studerende giver undervisning i læsning, skrivning og grammatik
120kr
Andreas
1. undervisning gratis!

Jeg tror på at undervisning skal foregå på elevernes præmisser, og det er min opgave at finde frem til hvad de er. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Cand.mag. i latin med stor undervisningserfaring tilbyder undervisninger på alle niveauer i København
250kr
Mikkel
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Når jeg underviser, tager jeg udgangspunkt i min brede erfaring og den eller de elever, som jeg har med at gøre for at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ambitiøs lærerstuderende på 6. semester, med linjefagene dansk, idræt og historie, søger studiejob
150kr
Emil
1. undervisning gratis!

Jeg er en autoritativ lærer, som giver eleverne mulighed for at udfolde sig personligt og fagligt. I min didaktisering...

Undervis via webcam undervisning i person
København
19-årig gymnasieelev, som lige nu går i 2.g på Biotek A linjen. Har altid været enormt glad for at læse og skrive, og elsker selvfølgelig også mit hovedfag biotek :-)
150kr
Emilie Gorm
1. undervisning gratis!

Jeg er nok bedst til at undervise folkeskole-elever, som f.eks. har brug for hjælp til dansk, engelsk, matematik eller...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Nyudklækket STX-student og udgivet forfatter tilbyder overskuelig undervisning i dansk
140kr
Caroline
1. undervisning gratis!

Mit mål med undervisningen er at gøre læringen spændende og tilpas udfordrende for den enkelte elev. Jeg tror på, at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 300kr Ikke tilgængelige 300kr
5 timer 1300kr Ikke tilgængelige 1500kr
10 timer 2700kr Ikke tilgængelige 3000kr
Book en undervisning