Hvorfor ser det ud til, at vores danske sprogniveau, især stavning, er faldet? Der er mange faktorer at tage hensyn til, når man skal besvare dette spørgsmål: stigningen i webindhold, populariteten af sociale medier og blogs, udviklingen af "sms-sprog" og brugen af emojis er blot nogle få eksempler på disse eksterne påvirkninger af vores befolkning.

Selv om det kan føles som om, at den danske standard er faldet i hele landet, må vi spørge os selv, om det faktisk er de teknologiske fremskridt, der gør det dårlige sprog mere tydeligt.

I dag bruger folk internettet til mange forskellige formål: for at undersøge et symptom, de oplever, for at finde en produktvejledning, for at handle online osv... og de kan finde svar på deres spørgsmål hver eneste gang.

Det skyldes, at folk nu finder nye måder at udtrykke deres meninger og give oplysninger til andre på via kommentarer, fora, blogs, sociale medier og uafhængige websteder.

Det er den lethed, hvormed vi kan finde information, der gør os endnu mere afhængige af internettet, og som følge heraf vil mere og mere indhold fortsat fylde vores skærme. Mængden af tekster, som vi kan få adgang til, vil fortsætte med at vokse, indtil internettet ophører med at eksistere, indtil der ikke er mere plads i "skyen", eller i hvert fald indtil der er opfundet en erstatning for the World Wide Web.

Tag f.eks. en nyhedskanal som DR eller Tv2, hvor du kan søge i et arkiv af offentliggjorte artikler, der strækker sig over flere år, men hvor avisen fortsætter med at frigive flere og flere tekster til sine læsere. Hvis man tænker på det større billede, kan man kun forestille sig, hvor meget dansk skriftsprog der er tilgængeligt med et enkelt tryk på en knap, og hvor meget der kun vil vokse yderligere.

Den tid er forbi, hvor offentlige tekster kun blev skrevet af folk, der havde flair for sprog, for nu kan alle skrive en blog, skrive et tweet eller endda udgive en bog uden nogen form for kontrolproces.

Blandt denne enorme mængde ord, der når frem til vores skærme, er der utvivlsomt mange stavefejl, grammatiske fejl og internetbaserede forkortelser, som sammen med vores behov for at finde svar på alting får vores befolkning til at fremstå stadig mere uartikuleret. Hos Superprof anbefaler vi, at man derfor supplerer med et dansk kursus under indlæring, for at lære sproget i dets komplette form fra starten.

Vores evne til at skrive bliver meget påvirket af de forskellige medier som vi bruger
Den måde, vi kommunikerer på, har helt sikkert ændret sig gennem årene, og det samme har vores brug af teknologi. Hvordan påvirker dette skift vores evne til at skrive? (Billede: Alexander Shatov, Unsplash)
De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvordan man staver?

Som følge af, hvor let det er at udtrykke sine holdninger på nettet, ser det ud til, at det danske sprogs værdi er blevet noget forringet. Det kan skyldes, at fejl statistisk set er langt mere almindelige med mængden af tekst, men også fordi det nu er normen for mange (især de yngre generationer) at offentliggøre på internettet, og de ser derfor skrivning som en måde at kommunikere hurtigt på i stedet for en færdighed, der skal bruges med forsigtighed.

Selv om det er godt, at flere mennesker tager skrivekunsten til sig i deres hverdag, bør det stadig være en kunst og en færdighed, der skal hyldes. Når alt kommer til alt, er skriftlige manuskripter nogle af de mest hellige artefakter i forbindelse med vores lands historie, og de har lært os så meget om livet i andre århundreder. Det er virkelig trist at tænke på, at vores fremtidige generationer vil læse om det 21. århundredes kultur og støde på en masse fejl og falske oplysninger.

At lære vores yngre generationer at tale og, endnu vigtigere, skrive godt på dansk er en nødvendighed, ikke kun for vores sprogs fremtid som et kommunikationsredskab, men også for vores voksne i fremtiden. Ved at give alle unge mennesker hjælp til dansk og forbedre deres kommunikationsevner og deres måde at skrive på, kan vi byde flere kreative hjerner velkommen, hvilket er en vigtig kvalitet for udviklingen af vores samfund.

Fremkomsten af læse- og skrivefærdigheder

En anden faktor, der påvirker opfattelsen af vores lands stavefærdighed, er den enorme stigning i antallet af "sms-sprog". Dette digitale eller internetbaserede sprog består af en lang række forkortelser, ikke kun for enkelte ord, men for hele sætninger.

Når disse udtryk flyder rundt på internettet og i beskeder, der sendes frem og tilbage til smartphones, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt vores sprog udvikler sig i takt med moderne teknologi og samfund, og om vi seriøst bør overveje at studere denne udvikling på dansk.

For at lære en anden form for sprog og skriveteknik er der mange, der udforsker fordelene ved at skrive dagbog. Ud over forbedringer af sproget kan det også være en fordel at kunne sætte sig ned og reflektere.

Den type sprog, der bruges til kommunikation på internettet, betragtes i øjeblikket som en forbrydelse for forældre eller "ældre" mennesker, der forsøger at bruge disse kommende slangudtryk, men hvem siger, at det ikke bliver fremtidens sprog? Du kan lære dansk med danskundervisning online med fokus på moderne brug af dansk på internettet, hvis dette emne interesserer dig.

Vores evne til at skrive bliver meget påvirket af de sociale medier
I dag bruges emojis, forkortelser og brugerdefinerede ordsamlinger til at kommunikere med venner og klassekammerater. Bliver dette vores nye kommunikationsform? (Kilde: Austin Distel, Unsplash)

Nogle betegner emojis som revolutionerende, og de er en ny måde at kommunikere en følelse eller endda en række tanker på. Selv om disse billeder har ændret vores måde at skrive tekster på, er det uklart, om alle læser dem på samme måde, og om vi derfor behersker denne type sprog tilstrækkeligt godt til at kommunikere effektivt.

Dette kan være grunden til, at elever har svært ved at skrive et godt essay! Der bliver stadig foretaget undersøgelser af brugen af emojis i skriftlig kommunikation, og nogle undersøger endda, om hele tekster kan sendes ved hjælp af ikonerne for at formidle et bestemt budskab, som alle kan forstå.

Hvis dette bliver en succes, kan vi se frem til en ny form for international kommunikation, men mange er hurtige til at påpege, at kulturelle og religiøse forskelle spiller ind her.

Vi er måske langt fra et standardsprog på verdensplan, men de teknologiske fremskridt vil helt sikkert rejse spørgsmål om, hvorvidt stavning vil blive lige så vigtig som nu i de kommende år.

Skal der lægges mere vægt på stavning i skolerne?

Tilbage til nuet er vi nødt til at overveje skolernes og gymnasiernes rolle med hensyn til at styrke betydningen af god stavning for de generationer, der nu er under uddannelse, og for dem, der kommer ind i uddannelsessystemet. Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi lærer at skrive som børn.

Bortset fra den procentdel af voksne, der fortsætter eller vender tilbage til skolen efter det fyldte 18. år, vil folk i hele landet være afhængige af deres grundskole- og gymnasieuddannelse for at få de grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder, de har brug for i livet. Det er derfor vigtigt, at lærerne gør alt, hvad de kan, for at bringe elevernes stavefærdigheder op på et rimeligt niveau og inspirere dem til at være stolte af deres skrivefærdigheder.

Danskfaget er designet til både at arbejde individuelt og til at gruppere elever og få dem til at arbejde sammen, men der er ikke meget, lærerne kan gøre for at hæve elevernes danskkundskaber, hvis en elev af en eller anden grund ikke opfylder standarden i klassen. Det skyldes, at der er afsat tid til bestemte opgaver i klassen.

Vores evne til at skrive er i høj grad påvirker af de bøger vi læser
Hvis man arbjeder på at blive en god skribent, er det vigtigt at læse mange bøger for at forbedre ens skrivefærdigheder (Kilde: Janko Ferlic, Unsplash)

Hvilket ansvar kan vi pålægge skolerne for elevernes evne til at skrive?

I Frankrig havde læreren f.eks. mulighed for at holde en elev tilbage, hvis han/hun ikke arbejdede på det niveau, der forventedes af ham/hende, hvilket kaldes "redoublement" (eller på engelsk "doubling up"), indtil han/hun kunne demonstrere den nødvendige forståelse af ikke blot de studerede emner, men også af kommunikationsfærdigheder generelt. Dette omfattede deres evne til at læse og skrive på samme niveau som deres jævnaldrende.

Selv om det var en drastisk foranstaltning, betød denne forpligtelse til at sikre, at alle elever bestod en bestemt milepæl med mindst det krævede minimumsniveau, at alle elever fik de samme muligheder, og at ingen elever blev ignoreret, blot fordi de ressourcer, der var nødvendige for at hjælpe dem, ikke blev støttet af det daværende uddannelsessystem.

Nogle er måske enige i, at der skal indføres et helt nyt uddannelsessystem i Danmark, som tager hensyn til forhold, som eleverne ikke selv er herre over, f.eks. mere støtte til elever med særlige behov og større opmærksomhed på psykiske problemer blandt mange andre faktorer, der kan hindre en elevs evne til at tilegne sig grundlæggende færdigheder som f.eks. at læse og skrive.

Selv om uddannelsesniveauet i Danmark er højt, er der stadig mange børn og voksne, der falder igennem i deres skolegang.

Undersøgelser viser, at hvis eleverne begynder at have problemer med at læse og skrive i syvårsalderen, ville de have det meget svært med at indhente resten af deres jævnaldrende, efterhånden som de kommer videre i skolen. Derfor kan det være vigtigt at supplere med et dansk kursus, hvis du bemærker, at dit barn har problemer med at følge med sin klasses fremgang.

Det er imidlertid vigtigt, at skolerne fortsat arbejder for at fremme disse forbedringer, især på et tidspunkt, hvor internetbaseret sprog har en så dybtgående indvirkning på eleverne.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.