Forældrenes største bekymring er børn, der dropper ud af skolen.

Eleverne udsættes for resultatbaseret pres fra deres lærere, klassekammerater og endelig deres elskede familie.

Ophobningen af lektier fra forskellige fag, tempoet i grundskolen eller endnu værre ydre problemer og påvirkninger er alle elementer, der kan få den unge elev til at føle sig overvældet og være fristet til at fortrænge alle de værdifulde oplysninger, han/hun er ved at lære.

Lad os derfor alle sammen se på fordelene ved en privatlærer til hjemmeundervisning og hvordan de kan forbedre situationen for mange unge danske grundskoleelever.

De bedste undervisere tilgængelig
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad består pensum i grundskolen af?

fordelene ved en privatlærer
Grundskolen er det tidspunkt, hvor du bygger fundamentet for dit barns fremtidige succes. (Kilde: Unsplash)

De obligatoriske fag i folkeskolen er opdelt i følgende fagblokke:

 • Dansk
 • Matematik
 • Humanistiske fag (sprogfag og kulturfag)
 • Naturfagene
 • Praktiske/musiske fag.

Undervisningen i de obligatoriske fag skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer.

Kommunerne skal derudover tilbyde valgfag fra 7. – 9. klasse.

I 8. klasse og 9. klasse i folkeskolen skal du til sammen op til otte prøver. Får du mindst 2,0 i gennemsnit af prøverne, har du bestået folkeskolens afgangseksamen.

En bestået afgangseksamen er et adgangskrav til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Et skoleår i Danmark har 200 skoledage, hvilket giver en arbejdsuge på 30 timer for eleverne i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet, og 35 timer i udskolingen.

Privatundervisere kan hjælpe elever i grundskolen, som har store udfordringer i timerne.

Hjælp til elever, der har problemer med matematik

Vores hjerne forsøger desperat på at koncentrere sig så meget, at vi kan begynde at lugte, at hårene på hovedet brænder! Men trods alle de anstrengelser, vi gør os, er den videnskabelige logik bare ikke til at forstå, og vi bruger den sidste time af undervisningen på at stirre på vores blyant og det tomme ark papir, hvor vi spørger os selv: "Hvorfor forstår jeg det ikke? Hvorfor har jeg det ikke sjovt?"

matematik er de danske 4. klasses elever i TIMSS 2019 gået 14 point tilbage, siden TIMSS 2015. De danske elever er gået tilbage i testens faglige områder 'tal' og 'måling & geometri', mens resultatet er uændret i 'statistik'. Dette har bl.a. medført, at nedsætter der er blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal pege på centrale udfordringer i matematikfaget i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne, og komme med anbefalinger til at løse dem.

fordelene ved en privatlærer
Elever i Danmark har mange problemer med matematik, og der er behov for støtte til at hjælpe dem. (Kilde: Unsplash)

Hvis du vil have dit lille geni til at hæve sig over statistikken, skal du hyre en personlig akademisk instruktør, der specialiserer sig i beregning, algebra og geometri. Fordelene ved en privatlærer er mange, og kan give dit barn det forspring i matematik som det netop har brug for.

Tilstedeværelsen af en privatunderviser vil blive meget værdsat, når du ser dit barns karakterer forbedre sig.

Den første opgave ved hjemmeundervisning vil være at finde elevens vigtigste matematiske problemer ved at stille disse spørgsmål:

 • Forstår eleven begrebet uden at kunne udføre opgaverne?
 • Kan eleven forstå meningen med en lektion ved kun at udføre de matematiske problemer?

Når du med succes har evalueret problemerne og diagnosticeret de problemer, som eleven står over for, når du ser på deres vurderinger, bør du foreslå en individuel evaluering, hvor du er meget opmærksom på de ting, som eleven snubler over.

Generelt er temaet multiplikation og division (multiplikationstabellen, operationer, problemløsning og matematisk ræsonnement) og vanskelighederne med at forstå decimaltal i folkeskolen alle elementer, som eleverne har udfordringer med.

Husk dette: Vi lærer eleverne at tælle til ti ved hjælp af deres hænder, og så en dag fortæller du de samme elever, at der findes decimaltal som 1,1; 3,6; 4,2... Det er uden at tage hensyn til, at eleven nu skal bestemme, at 4,57 er et større tal end 2,999!

For at hjælpe eleven med at opnå succes må vi være ærlige og erkende, at der ikke findes nogen perfekt løsning, da vi lever i en meget ufuldkommen verden, men der er dog en række gode muligheder at vælge imellem.

Eleven skal holdes langt væk fra at lære regler udenad, som de ikke kan forstå fuldt ud (det er i bund og grund det, de lærer i skolen). For at gøre det skal privatlæreren præsentere matematiske begreber og abstrakte begreber ved hjælp af konkret materiale, som eleven kan relatere til og røre ved.

Lad derefter så ofte som muligt barnet ræsonnere og bestemme svaret selv. Eleven skal uden hjælp selv afgøre, hvordan han/hun når frem til den korrekte konklusion. På den måde husker de, hvordan de kom frem til det rigtige svar.

Endelig skal du være pædagogisk!

Under din hjemmeundervisning skal du tænke på de 5 sanser ... Vanskelighederne i matematik kommer ofte af, at eleven ikke ser eller forstår klart, hvad vi beder om. Når udsagnet eller ligningen er forstået, kan eleven endelig gøre fremskridt.

Matematik er et fag, der forbliver vigtigt, gennem hele din skolekarriere. Hvis du vil gøre en videnskabeligt baseret karriere, hvorfor så ikke også planlægge at tage privatundervisning på gymnasieniveau?

De bedste undervisere tilgængelig
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hjælp til elever, der har læsevanskeligheder

Læsning er et vanskeligt skridt, arbejdskrævende og kompliceret i vores liv som lille barn.

Meget mere kompliceret og vanskeligt end lad os sige en venskabelig fodboldkamp!

Læsning kræver vores indlæringsevne (vores opmærksomhed eller hukommelse), vores viden (genkendelse af alfabetet ...) og vores klogskab (at tyde en tekst, forstå definitionen af et ord ud fra et bestemt billede eller meningen med en sætning ...).

Disse indlæringsteknikker er noget komplicerede i begyndelsen og er vanskelige for lærere i grundskolen at forklare godt i en klasse, der er overfyldt med kække elever. Derfor har eleven brug for en skræddersyet, personlig vejledningssession for at forstå de ovennævnte elementer grundigt for at lette læseprocessen.

En speciallærer, psykolog eller skolens talepædagog kan ofte tilbyde eleven en hjælpende hånd, men det er normalt de regelmæssigt planlagte og velstrukturerede timer hos en privatunderviser, der giver størst succes.

Denne hjemmeundervisning vil fungere som en bro, der forbinder eleven med hans klasseundervisning. De to går hånd i hånd, og førstnævnte er afgørende for en elev, der har problemer med at læse.

Hvis eleven har store problemer, vil det være klogt for læreren at tage sig tid til at forklare hvert enkelt bogstav i de ord, der findes i en ordbank. Resultaterne vil være indsatsen værd!

Jo hurtigere tempoet bliver i klasseværelset, jo hurtigere mister den unge elev tilliden til sig selv og lukker sig ind i sig selv. Det er ting, der skal undgås, fordi de let kan bringe elevens fremtidige succes i skolen i fare. Når det er sagt, er rollen som personlig vejleder aldrig forgæves, fordi det unge barn har brug for en positiv ydre indflydelse, som det kan regne med og stole på som en ven i svære tider.

Eleverne bliver meget knyttet til deres akademiske tutorer!

For at tilbyde hjælp i dansk til en elev, der har problemer med at læse, vil tutoren diagnosticere problemerne som en veluddannet læge for at identificere de almindelige fejl.

En personlig læsetest kan varmt anbefales, fordi du vil kunne observere den unge elevs teknik og derfor kunne identificere de fejl, han begår.

Stil dig selv disse spørgsmål:

 • Forstår eleven den historie, han læser?
 • Husker han de vigtigste ord i ordforrådet udenad?
 • Identificerer eleven korrekt bogstaver, der ligner hinanden?

Der bør gennemføres en række øvelser for at få eleven til at gøre fremskridt og perfektionere sin læsning. I løbet af tutorprogrammet vil de fortsætte med at forstå ords stavelsesmæssige nedbrydninger af ord og sortere mellem identiske bogstaver.

Og der er intet galt med et sådant løbende akademisk støtteprogram gennem gymnasiet og endda ind i dit barns universitetsstudier!

Hjælp til elever, der har problemer med at skrive

fordelene ved en privatlærer
Det er bevist, at tegning af billeder styrker elevernes selvtillid til at skrive. (Kilde: Unsplash)

Skolerne har altid været fyldt med elever, der har svært ved at skrive på dansk.

Men hvordan foreslår man en elev, der har problemer med at skrive, at forberede sig til en eksamen?

Naturligvis kan man blandt andet ty til:

 • Tale terapeut
 • En læsespecialist
 • En psykolog

Disse løsninger vil typisk være meget dyre og ofte ikke nødvendigt, hvis eleven kun har et lille skriveproblem.

Hvis eleven konstant og permanent konfronteres med at skrive, kan han/hun hurtigt blive modløs, stresset og stadig dårligt udtrykke sine skrivefærdigheder.

Med disse problemer kan de dygtige fagfolk komme dem til hjælp eller i visse situationer hindre deres fremskridt. Derfor bør den private lærer benytte sig af at give eleven den ekstra skolehjælp, som de har brug for, for at få succes.

I det hyggelige, komfortable hjem, hvor eleven bor, mindskes al den skrive-relaterede stress takket være hjælp fra en personlig akademisk underviser, der fungerer som en omsorgsfuld storebror i stedet for en gnaven babysitter.

Ved at prioritere tegning på en underholdende måde, som eleven har gjort siden før børnehavealderen, forbedrer han sin finmotorik, så han genvinder tilliden til sin skriftlighed.

Ansæt en personlig lærer for ikke at sakke bagud før gymnasiet

Før eleven planlægger at tage hjemmeundervisning til støtte i gymnasiet, skal han/hun afslutte grundskolen med stil!

Hjemmeopgaverne hober sig op hver dag, undervisningen foregår i et højt tempo, og eleverne sakker langsomt bagud i deres lærebøger, der vejer mere end en Range Rover!

På trods af motivation, hjælp fra alle lærere og hans ældre søskende ser eleven gymnasiet som en stor udfordring, og han/hun føler sig ikke klar, fordi han/hun ikke har tilegnet sig alle de grundlæggende begreber fra grundskolen.

I skoleferier og weekender er der stadig masser af fritid, og forældrene stiller sig selv spørgsmål om deres barns vanskeligheder i skolen.

Hvordan ville privat akademisk lektiehjælp hjælpe min datter eller søn mere end den støtte, de får af lærerne i klasseværelset? Det er et meget godt spørgsmål!

Fordelene ved en privatlærer er blandt andet:

 • Hjælp til at støtte eleven i deres udfordringer fra at have sakket bagud i skolen
 • Styrke elevens kendskab til alfabetet og talsystemet,
 • Træne og mentalt forberede eleven til at jonglere med en mere intens klassebelastning.

Det er meget sjældent, at man ser en elev smile, når han/hun modtager sit karakterbevis. Privatundervisning kan vende op og ned på den rynkede panden og give dit barn en grund til at smile.

Hvis det har fanget din interesse at arbejde på fundamentet for dit barns akademiske viden, tilbyder Superprof professionelle privatundervisere! Mens vi venter på at se dig bruge vores platform, ønsker vi dig eller dit barn stor succes i skolen!

Læs videre nu for at se, hvordan du finder den ideelle tutor, uanset dit barns niveau...

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.