Selv om det ikke er en fast regel, har man som regel en grund til at lære et sprog, når man begynder at lære et sprog.

I dag lærer man oftest fremmedsprog af professionelle årsager. Det sker sjældnere, at folk studerer et sprog, fordi de har en familiemæssig tilknytning til det; måske kom deres forfædre fra det land, hvor sproget er hjemmehørende.

Og så har vi naturligvis gymnasieelever, der sætter deres lid til at lære et af de mest populære sprog - fransk, spansk, tysk og mandarin, for blot at nævne nogle få.

Oftest er de motiveret til at studere sprog af de samme grunde som fagfolk: de vil bygge en karriere på deres sprogfærdigheder og måske endda bo og arbejde i udlandet.

Og så har vi en anden type sprogstuderende: den type, der lærer for sjov - ja, det findes faktisk!

Uanset hvilken kategori du falder ind under - akademisk, professionel eller personlig - er det din første prioritet at formulere dine mål på en sådan måde, at de fører til resultater.

Din Superprof beskriver nu videnskaben bag den beslutningsproces, der ikke blot påvirker, hvordan vi sætter vores mål, men også hvordan vi arbejder hen imod dem - eller omvendt taler os selv fra at nå dem.

De bedste undervisere i dansk som andet- og fremmedsprog
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (2 anmeldelser)
Tobias
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ivanna
5
5 (2 anmeldelser)
Ivanna
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anna-sofie
5
5 (1 anmeldelser)
Anna-sofie
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Berit
5
5 (2 anmeldelser)
Berit
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Erica
Erica
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (2 anmeldelser)
Tobias
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ivanna
5
5 (2 anmeldelser)
Ivanna
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anna-sofie
5
5 (1 anmeldelser)
Anna-sofie
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Berit
5
5 (2 anmeldelser)
Berit
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Erica
Erica
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er SMART-mål?

Brug en notesblok til at nedskrive dine smart mål for når du lærer dansk
Når du lærer et andet sprog, skal du måle dine fremskridt (Kilde: David Travis, Unsplash)

Du synes måske, at det er et smart mål at lære et sprog; du kan også have til hensigt at opdatere din garderobe for at se smart ud.

Selv om begge disse udsagn er (eller kunne være) sande, rammer de ved siden af pointen: Der er forskel på "smart" i den mere generelle forstand og SMART, som er et akronym for noget langt mere virkningsfuldt.

Dette akronym står for:

  • S: specific (specifikt og strategisk)
  • M: measurable (målbart og motiverende)
  • A: achievable (opnåelig, tildelbar og handlingsorienteret)
  • R: relevant (realistisk, rimeligt og resultatbaseret)
  • T: time-bound (tidsbegrænset, sporbart og tidsfølsomt)

Et hurtigt blik på disse adjektiver viser, at de alle primært er forretningsrelaterede. Hvis det var din første vurdering, er du ikke langt fra målet.

Peter Drucker, en erhvervsfilosof og managementkonsulent, postulerede, at det er lettere at forstå et mål og vide, hvornår det er nået, hvis man tager fornuftige skridt i retning af det.

I ovenstående liste er ordene uden for parentes de oprindelige adjektiver til at definere parametre for målsætning; de andre er blevet tilføjet efter behov for at udvide filosofien til andre områder, der bruger målsætning som grundlag for sin fremgang.

I dag udvælger de, der har tilsluttet sig denne idé, de tillægsord, der passer bedst til deres formål.

SMART-mål: Den videnskabelige tilgang

Nu hvor du ved en smule om SMART, lad os finde ud af, hvad der sker i vores hjerner, når vi anvender denne filosofi på vores målsætning.

Meget få mennesker falder ud af sengen på en given dag med tanken om at lære et nyt sprog bare fordi.

Vi fastslog i artiklens indledning, at folk for det meste går i gang med at lære et nyt sprog med et bestemt formål for øje. I taktiske vendinger: Disse menneskers mål er at lære et fremmedsprog.

Det er vigtigt ikke at forveksle det overordnede mål - at lære et sprog - med de milepæle (mål), man sætter sig for at nå dertil.

Hvordan kan man være specifik med hensyn til at lære et målsprog? Når man tænker på sproglige aspekter som grammatik og ordforråd, for slet ikke at tale om flydende sprogfærdighed - at kunne kommunikere på det nye sprog...

Hvordan kan man konkret sige om noget er lykkedes eller ej?

Man kan måske lære at tale fransk (som et eksempel), hvilket betyder, at man nemt kan gennemføre daglige transaktioner og navigere i sociale situationer, men man kan på ingen måde hævde, at man mestrer sproget.

Hvis du er mere akademisk anlagt, kan du måske studere grammatik og ordforråd - ords etymologi og hvordan de kom til at betyde, hvad de gjorde ... men du kan ikke være i stand til at sætte en sætning sammen, endsige tale det med det rette tonefald.

Når man ser det på den måde, er det at lære et fremmedsprog en overvældende opgave, som kan få dig til at opgive projektet, før du er kommet rigtigt i gang.

Ved at anvende SMART på din læringsproces får din hjerne tid til at tage små bidder af den overvældende opgave. Det gør det muligt at organisere læringsmetoder og idéer og hjælper dig med at holde fokus på det overordnede mål, mens du arbejder på en bestemt fase af læringsprojektet.

En figur af en hjerne, som du aktiverer når du lærer et nyt sprog og sætter smart mål
Når vi lærer andre sprog eller noget andet, omfordeler vores hjerne sig selv (Kilde: Robina Weermeijer, Unsplash)

Hvad sker der i din hjerne, når du lærer

I lang tid troede videnskabsfolk, at når en person holder op med at gå i skole og starter på et job, der måske eller måske ikke indebærer rutinepræget gentagelse, holder hjernen op med at "vokse". Det blev for længe siden bevist, at det var forkert.

I dag ved vi, at hjernen benytter sig af flere typer hukommelse - muskelhukommelse og rutinehukommelse for blot at nævne to - for at fungere hver dag. Det er derfor, man aldrig glemmer, hvordan man cykler eller taler; disse færdigheder er så indgroede, at de næsten er automatiske.

Hvad sker der med vores hjerne, når vi lærer noget nyt?

De neuroner i vores hjerne, som overfører information - f.eks. fra hjernens hukommelsessektor til sprogcentret - bliver mere effektive til at indsamle, behandle og lagre information.

Når vi lærer forskellige sprog, kan vores hjerner ikke bruge de samme veje til at overføre og lagre information, som de bruger til vores første sprog. Der skal etableres nye neurale veje.

I begyndelsen er det en anstrengende øvelse, da de kemiske budbringere, der transporterer de nævnte oplysninger, skal tage et spring fra en nerveende til en anden.

Men efterhånden som vi fortsætter med at lære, bliver disse baner mere berejste, hvilket betyder, at nye ord, du lærer, bliver absorberet og lagret meget mere effektivt.

Vores hjernes plasticitet - det faktum, at den løbende ændrer sig for at behandle information mere effektivt - er det, der gør det muligt for os at bruge hele livet på at lære nye ting uden at miste noget af det, vi allerede mestrer.

Hvordan passer SMART ind i al denne videnskab?

En uheldig ulempe ved al denne effektivitet er, at når de nye neurale baner først er etableret, har vores hjerne energi til overs. Den bruger den på at dagdrømme, bekymre sig og underholde.

Før man ved af det, er man mere bekymret eller distraheret (eller underholdt) end fokuseret. Snart er enhver idé om at beherske et andet sprog forvist til "det ville være rart", og man forbliver sørgeligt ensproget.

Sådan opstiller du SMART-mål for sprogindlæring

Ved at kombinere SMART-filosofier med kontinuerlig læring - uanset om du vil lære dansk for begyndere eller tysk - kan du sikre, at du ikke mister din lyst til at lære. Det vil sige: du vil ikke lade dig distrahere af noget fra dine læringsmål.

Så går vi i gang, trin for trin...

Specific - Specifikt og strategisk

At erklære, at du ønsker at lære sprog, er et højt mål ... måske for højt sat.

Hvilket sprog ønsker du at lære? I hvilken grad? Med hvilket formål? Det er alt sammen spørgsmål, der vil hjælpe dig med at målrette dine bestræbelser på at lære sprog til det specifikke område, du har brug for.

Hvordan vil du lære det: ved at tage undervisning? Ved at hyre en privatlærer? Ved at tage til et spansksproget land efter eget valg og fordybe dig i sproget og kulturen?

En gruppe elever studerer dansk sammen og arbejder på at nå deres smart mål
Det er bedst at lære fremmedsprog i en gruppe, der støtter dig (Kilde: Priscilla du preez, Unsplash)

Measurable - Målbart

Hvordan vil du måle dine fremskridt?

Hvis du lærer selvstændigt - uden for et klasseværelse og uden hjælp fra sproglærere eller en lærer - kan du bruge læringsapps som Memrise og Duolingo, der hjælper dig med at måle dine fremskridt ved at holde styr på, hvad du har lært, og hvad du stadig har brug for hjælp til.

Hvis du tager sprogkurser, vil dine fremskridt sandsynligvis blive målt ved hjælp af regelmæssige prøver, men du skal være opmærksom på, at sådanne prøver måler din evne til at fastholde det nye sprog, ikke nødvendigvis din evne til at bruge det.

For at få et overblik over, hvor godt du gør fremskridt i den henseende, kan du finde en online sprogudvekslingsplatform, hvor du kan chatte med en person, der har dit målsprog som modersmål.

Superprof-sproglærere er også en god måde at arbejde med dine talefærdigheder på dit nye sprog på!

Achievable - Opnåeligt

Glem alt om de online-reklamer, der reklamerer for at lære et andetsprog på 15 minutter om dagen: At lære dansk for begyndere online kræver engagement, arbejde og dedikation.

Der er selvfølgelig ikke noget galt med at bruge din daglige pendlertid på at lytte til Pimsleur eller Rosetta Stone, men det bør ikke være din foretrukne metode til at blive flersproget på.

Glem alt om at blive flydende for nu; at kunne føre en samtale på dit andetsprog er et opnåeligt mål på begynderniveau.

Relevant - Relevant

Hvis du sigter mod at kunne føre en samtale på dansk, behøver du sandsynligvis ikke at bruge en masse tid på at lære sprogets mange verbalformer udenad; det er nok, at du kun fokuserer på de mest anvendte.

Hvis du derimod kun er ét sprogkursus fra en fantastisk forretningsmulighed, kan du måske undlade at lære de mere lette konversationssprog til fordel for at studere forretningsfraser.

Time-bound - Tidsmæssigt afgrænset

Selv om du lærer for fornøjelsens skyld - hvis du ikke har et jobtilbud, der venter på, at du er færdig med dit sprogkursus, er det stadig vigtigt at sætte tidsgrænser.

Husk: Når din hjerne først er blevet god til at absorbere stoffet fra dine sprogtimer, har den tendens til at blive distraheret, hvilket kan føre til udsættelse og måske til, at du helt opgiver at lære.

At udarbejde en fast studieplan er en glimrende måde at træne din hjerne i at forvente ny viden på; at danne en vane med at lære, som du vil få stor glæde af!

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.