Fast fashion er en betegnelse for tøj fra en bestemt industrimodel, hvor højmodetrends kopieres i masseproduktion og sælges til en meget lav eller lav pris.

Fast fashion-industrimodellen voksede i løbet af det 20. århundrede, da fremstillingen blev billigere, og da efterspørgslen begyndte at stige voldsomt. Prisfaldet skete efter resultatet af nye materialer til fremstilling af tøj, såsom polyester og nylon. Desuden gjorde billig arbejdskraft, mere effektive forsyningskæder og hurtig produktion det muligt for detailhandlere og fast fashion-brands at blomstre og blive store multinationale selskaber, der sælger deres produkter over hele verden.

De bedste undervisere i syning
Stine
5
5 (1 anmeldelser)
Stine
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Belinda
Belinda
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Johanne
Johanne
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karoline
Karoline
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Betina
Betina
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Natascha
Natascha
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ellen-birgitte
Ellen-birgitte
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mariann
5
5 (1 anmeldelser)
Mariann
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Stine
5
5 (1 anmeldelser)
Stine
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Belinda
Belinda
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Johanne
Johanne
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karoline
Karoline
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Betina
Betina
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Natascha
Natascha
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ellen-birgitte
Ellen-birgitte
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mariann
5
5 (1 anmeldelser)
Mariann
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Industriens vækst

Det generelle forbrug af fast fashion rundt om i verden skaber arbejdspladser og vækst i udviklingslandene, men det efterlader dem også med konsekvenserne af de miljømæssige og sociale omkostninger. Eco Age advarede om, at denne konkurrence mellem lande om investeringer fra udlandet fører til et kapløb mod bunden med hensyn til standarder.

Frem til 2030 forventes det globale forbrug af beklædningsartikler at stige med 63 % fra 62 millioner tons i dag til 102 millioner tons, hvilket svarer til mere end 500 milliarder ekstra T-shirts.

Forbrugsniveauer

Fast fashion defineres som en "monstrøs engangsindustri" ifølge Phoebe English, en modedesigner. Fast fashion har drevet overforbruget, og produktionen af tøj er så billig, at det behandles som engangsvarer, hvilket skaber overdrevent meget affald.

Andre har hyldet fordelene ved fast fashion, Dr. Sumner fra Leeds University School of Design udtalte, at dette fænomen var en succes, fordi det havde "demokratiseret" moden. Det gjorde det muligt for "alle dele af samfundet, uanset klasse, indkomst eller baggrund, at engagere sig i og købe den hedonistiske og psykogene fornøjelse ved mode".

Den danske modeindustri

Den danske mode- og tekstilbranche er nationalt og internationalt anerkendt med fast fashion brands som Bestseller (herunder Only, Jack & Jones, Vila, selected og Vero Moda) og andre brands som Just Female, By Malene Birger, InWear, Ganni, Mads Nørgaard og mange flere.

Lad os se nærmere på nogle fakta omkring industrien:

  • Branchen har en årlig omsætning på mere end 55 mia. kr.
  • Mode- og tekstiler er en af de største eksportvarer i Danmark og mere end 60 % af omsætningen stammer fra eksporten.
  • Rapporten ’Bæredygtighed i den danske mode- og tekstilbranche’ viser bl.a. at bæredygtige materialer, produktcertificeringer og bæredygtighedsstrategi er de tre vigtigste prioriteter for de danske mode- og tekstilvirksomheder.
  • 65 % af respondenterne har stort eller meget stort fokus på bæredygtighed, mens 40% indikerer, at COVID-19 har fået dem til at øge fokus på bæredygtighed.

Modeindustrien er altså under massiv forandring, hvor virksomheder skal omtænke hele deres måde at producere tøj på, hvilket bestemt ikke kommer uden udfordringer. Det vil helt sikkert være en lang og kompliceret proces for langt de fleste virksomheder i mode- og tekstilindustrien, når de bl.a. skal introducere et forbedret miljø, bedre arbejdsforhold for tekstilproducenternes ansatte, bedre håndtering af tekstiler og mere holdbare og tidsløse designs. 
Disse tiltag betyder større omkostninger for virksomhederne, men det ser ud til at være godt givet ud, da det netop er det som forbrugerne efterspørger.

Modevirksomhederne kommer dog derudover også stå med den udfordring at forklare deres kunder, at alle disse tiltag også koster ekstra.

Fast fashion's indvirkning på miljøet

Vigtige fakta og tal om tekstilers CO2-, vand- og arealudnyttelsesfodaftryk i modeindustrien:

  • En polyesterskjorte har mere end dobbelt så stort et kulstoffodaftryk som en bomuldsskjorte (5,5 kg CO2e mod 2,1 kg CO2e). (Kirchain, R., Olivetti, E., Reed Miller, T. & Greene, S. Sustainable Apparel Materials (Materials Systems Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, 2015)).
  • Et kilo bomuld - svarende til vægten af en skjorte og et par jeans - kan kræve så meget som 10.000-20.000 liter vand at producere. (WRAP, Valuing Our Clothes: the cost of UK fashion (juli 2017)).
  • Modeindustrien forventes at bruge 35 % mere jord til fiberproduktion inden 2030 - yderligere 115 millioner hektar, som kunne være blevet overladt til biodiversitet eller brugt til at dyrke afgrøder til at brødføde en voksende befolkning. (Global Fashion Agenda & Boston Consulting Group, Pulse of the Fashion Industry (2017))
Et tøj stativ med fast fashion
Tekstilproduktionen er ansvarlig for en betydelig mængde vandspild, kulstofemissioner og arealanvendelse. (Kilde: Hannah Morgan, Unsplash)
De bedste undervisere i syning
Stine
5
5 (1 anmeldelser)
Stine
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Belinda
Belinda
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Johanne
Johanne
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karoline
Karoline
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Betina
Betina
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Natascha
Natascha
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ellen-birgitte
Ellen-birgitte
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mariann
5
5 (1 anmeldelser)
Mariann
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Stine
5
5 (1 anmeldelser)
Stine
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Belinda
Belinda
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Johanne
Johanne
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karoline
Karoline
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Betina
Betina
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Natascha
Natascha
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ellen-birgitte
Ellen-birgitte
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mariann
5
5 (1 anmeldelser)
Mariann
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Tekstil og klimaændringer

Tekstilproduktion er en stor bidragyder til klimaændringer. Den producerer skønsmæssigt 1,2 milliarder tons CO2-ækvivalenter (CO2e) om året - mere end internationale flyvninger og søfart tilsammen. Det anslås, at industrien i hele tøjets livscyklus globalt set har et årligt CO2-fodaftryk på 3,3 milliarder ton CO2e. Dette tal er tæt på det samlede CO2-fodaftryk fra alle 28 nuværende medlemmer af EU.

Vandforbrug i modebranchen

Der bruges også store mængder vand til fremstilling af fibre. Globalt set forbruger modeindustrien, og her taler vi både fast fashion og high fashion, anslået 79 milliarder kubikmeter ferskvand om året. Der bruges også vand ved farvning, efterbehandling og vask af tøj. Deerudover er det også skadeligt for arbejdstagerne og miljøet at tilføje rifter i jeans ved hjælp af kemikalier.

Tekstilproduktionen er ansvarlig for store mængder vand, der indeholder farlige kemikalier, som ledes ud i floder og vandløb. Ifølge Ellen MacArthur Foundation kan 20 % af den industrielle vandforurening på verdensplan tilskrives farvning og behandling af tekstiler. Afhængigheden af kemikalier i bomuldsproduktionsprocessen er forbundet med et stort vandforbrug - ifølge Soil Association er op til en femtedel af vandforbruget relateret til fortynding af kemikalier.

Den vandknaphed, der forværres af bomuldsproduktionen i tørre områder, har konsekvenser for lokalsamfundene - især i lavindkomstlande. Store bomuldsproducerende lande som Kina og Indien lider allerede af middel til høj vandstress i visse områder. Pulse of Fashion-rapporten advarer om, at i takt med at vandknapheden forværres i fremtiden, kan nogle bomuldsproducerende lande "stå over for dilemmaet med at skulle vælge mellem bomuldsproduktion og sikring af rent drikkevand".

Dette er en økologisk, økonomisk og social katastrofe.

Arealanvendelse og fibre

Brugen af jord til produktion af naturfibre kan også være en årsag til skovrydning og tab af biodiversitet. Modeindustrien forventes at bruge 35 % mere jord til fiberproduktion inden 2030 - yderligere 115 millioner hektar, som kunne bruges til at dyrke afgrøder til en voksende befolkning eller bevare skove til at lagre kulstof.
Der er etiske og miljømæssige problemer forbundet med både naturlige og syntetiske fibre, der anvendes i tøjproduktionen. Produktion af naturfibre som bomuld, uld, læder, kashmir og silke kræver brug af jord, vand, dyr, foder og kemikalier. Syntetiske fibre som f.eks. polyester fremstilles af olie, en ikke-fornybar ressource, og kræver en energikrævende produktionsproces.

Industriens bæredygtighed

Ifølge en undersøgelse foretaget af Boston Consulting Group og Global Fashion Agenda til Copenhagen Fashion Summit i 2017 er branchens bæredygtighedspuls svag. Det betyder, at de fleste mærker og detailhandlere ikke er fuldt ud engageret i nogen af de vigtige sociale og miljømæssige fronter i deres branche, og dette har endda vist sig at gælde for high fashion-forhandlere, der ofte kopierer fast fashion-industriens metoder.

Hvad er fast fashion spørger denne kvinde i en tøjbutik
Vi har et stort ansvar som forbrugere og skal gøre vores bedste for at træffe etiske valg inden for mode. (Kilde: Cam Morin, Unsplash)

Bæredygtighed - en udfordring

Nylige prognoser viser, at verden ikke kan opfylde de fleste af de eksisterende internationale mål vedrørende klimaændringer, globale emissioner og biodiversitet. At sikre en bæredygtig fremtid for planeten og menneskene er den afgørende udfordring i vores tid. I oktober 2018 advarede Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om, at Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5C vil blive overskredet, hvis vi fortsætter ad den nuværende vej.

Der er altså et stort og presserende behov for at stoppe fast fashion og gøre noget ved den måde vi producerer og forbruger tøj på. Her har forbrugerne et stort ansvar, da efterspørgslen for det første dikterer, hvor meget producenterne producerer og derudover kan forbrugerne lægge pres på producenterne omkring hvad der forvente af dem i forhold til socialt ansvar, tøjspild, materialer, produktionsprocesser og meget mere.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.