Det er godt for hjernen at lære spansk og bøje verber i forskellige tider.

I en videnskabelig undersøgelse under ledelse af Ping Li, professor i psykologi og lingvistik, blev 39 engelsktalende studerende i seks uger undervist intensivt i kinesisk. Forskerne konkluderede, at det at lære et fremmedsprog ikke blot kan forbedre de kognitive evner, men også forsinke den kognitive tilbagegang hos ældre mennesker.

lær spansk
Den bedste måde at lære et nyt sprog på er at øve sig sammen med en person, der har sproget som modersmål (Kilde: Unsplash)
De bedste undervisere i spansk
Carolina
5
5 (16 anmeldelser)
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lucia
5
5 (13 anmeldelser)
Lucia
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Francesca
5
5 (28 anmeldelser)
Francesca
380kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yurika
5
5 (5 anmeldelser)
Yurika
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (3 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Marisol
5
5 (7 anmeldelser)
Marisol
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Daliana reyes
5
5 (3 anmeldelser)
Daliana reyes
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Carolina
5
5 (16 anmeldelser)
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lucia
5
5 (13 anmeldelser)
Lucia
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Francesca
5
5 (28 anmeldelser)
Francesca
380kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yurika
5
5 (5 anmeldelser)
Yurika
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (3 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Marisol
5
5 (7 anmeldelser)
Marisol
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Daliana reyes
5
5 (3 anmeldelser)
Daliana reyes
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Her er hvordan man bøjer alle verberne på spansk

Lad os se på, hvordan man bøjer verber på spansk.

Ser og Estar

Det spanske sprog bruger to uregelmæssige verber for verbet 'at være'.

Det betyder, at de følger en uregelmæssig bøjning, hvor vokalerne bliver til en diftong (kombination af to vokallyde inden for samme stavelse).

For et uregelmæssigt verbum med diftong:

 • I'et og e'et bliver til ie (eller ye for verbet errar, som betyder at tage fejl).
 • " u " og " o " bliver til " ue " (eller " hue " for " oler ", som betyder " lugte ").

Om du bruger Ser eller Estar afhænger af sætningens kontekst. Faktisk kan disse to verber ændre betydningen af det adjektiv, der følger efter dem.

Ser bruges til at beskrive noget definitivt, der ikke ændrer sig, til at beskrive en person eller en genstand.

Omvendt bruges Estar om tilstande som humør, helbred, udseende, ting og personers placering), som ikke er permanente. Det bruges også til at fremkalde en igangværende handling.

Hvilket verbum ville du på spansk bruge til at sige "Jeg er englænder", "Jeg er en mand", "Denne mand er ung"?

Brug verbet " ser ":

 • Jeg er engelsk: soy ingles
 • Jeg er en mand: soy un hombre,
 • Denne mand er ung: Este hombre es jóven.

Hvis du derimod vil fremkalde en midlertidig tilstand, skal du bruge verbet " estar ":

 • Jeg var syg: Estaba malo,
 • Jeg er enig med dig: Estoy de acuerdo contigo,
 • Du er ved at læse: Estas leyendo.

Her er en liste over adjektiver, der ændrer meningen i sætningen, alt efter om du bruger "ser" eller "estar".

Du skal derefter lære verbalendelserne for hver tid. Et godt tip til at lære de spanske verbers tider er at læse ordet tre gange, skrive det tre gange, lytte til det tre gange og bruge det i tre forskellige sætninger.

Leder du efter et spansk kursus Aalborg? Find et nemt, hurtigt og sikkert på Superprof!

Indikativ tid

På spansk bruges præteritum meget.

Det bruges til at fremkalde en afsluttet handling i fortiden. Spansktalende bruger det mere end perfektum, som er tættere på nutiden.

I spansk grammatik er der 4 tider i indikativet:

 • Nuværende indikativ
 • Fortiden (perfektum og præteritum)
 • Imperfektum
 • Fremtiden

Indikativ nutid

Denne tid anvendes til at beskrive, angive, hævde eller argumentere for en situation med en generel sandhed: "huset er rødt", "du spiser et æble", "de bor i Mexico" ("la casa es roja", "comes una manzana", "ellos viven a Mexico") osv.

Det er den mest anvendte tid, så du vil opdage, at det også er den nemmeste at lære.

Begynd med at lære de 3 verbegrupper og deres endelser:

 • -AR-verber (Andar, hablar, cantar osv.) : o, as, a, a, amos, áis, an,
 • -ER-verber (Beber, conocer, nacer, comer, tener, coger osv.) : o, es, e, emos, éis, en,
 • -IR verber (Vivir, conducir, elegir, huir, osv.) : o, es, e, imos, ís, en.

Derefter skal du lære listen over uregelmæssige verber, hvor der er diftonge eller "svage" vokaler (når vokalen "e" bliver til "i" i 1. 2. og 3. person ental).

Nær fremtid

Fremtiden er en af de letteste at lære: den udtrykker det samme som på engelsk - en handling, der endnu ikke er udført, og en hypotese), og den dannes ved at tilføje en endelse til infinitivet: é, ás, á, emos , éis, án.

Det skal bemærkes, at futurum perfektum på spansk udtrykker enten en hypotese i fortiden eller en handling, der er fuldt afsluttet i fremtiden ("i juli er skoleåret slut").

Det dannes med hjælpeverbet "haber" bøjet i simpel fremtid + det pågældende verbums fortidsdeltag af det pågældende verbum: habrás entendido (du måtte forstå).

Imperfekt

Denne tid bruges til at udtrykke en fortsat handling i fortiden.

For at danne det skal man bruge infinitivet af verbet plus endelserne: aba, abas, aba, ábamos, abais, aban for AR-verbumgruppen og for IR- og ER-verbumgrupperne: ía, ías, ía, ía, íamos, íais, ían.

Tre spanske verber er uregelmæssige i imperfekt: " ir ", " ser " og " ver ".

Præteritum

Denne tid bruges til at fremkalde en afsluttet handling i fortiden.

Endelserne er:

 • AR-verber: é, aste, ó, amos, asteis, aron,
 • IR- og ER-verber : í, iste, ió, imos, isteis, ieron.

Disse 10 uregelmæssige verber er almindeligt anvendte: " dar ", " ir ", " ser ", " estar ", " hacer ", " poder ", " poner ", " querer ", " tener " og " decir ".

Perfektum

Denne tid anvendes, hvis handlingen stadig har forbindelse til nutiden, hvis konteksten er nutid, eller hvis handlingen stadig har konsekvenser i nutiden.
Vi siger f.eks. "ayer, ha nevado mucho, por eso hace frio todavia" for "det sneede meget i går, så det er koldt i dag".
For at opbygge det tager vi hjælpeordet HABER i nutid og tilføjer past participium af det pågældende verbum.

Pluskvamperfektum

Bruges til at udtrykke en handling, der ligger længere tilbage end præteritum. Dannes ved at tage den imperfekte form af hjælpeordet Haber plus fortidspartiklen af det pågældende verbum.

Eksempel: Jeg havde kendt Maria i skolen (Había conocido Maria a la escuela) eller Jeg havde allerede spist alt (" Ya había comido todo ").

Alt dette kan blive meget nemmere at lære med spansk kurser - mærk forskellen på rekordtid!

Konjunktiv

Konjunktiv bruges meget på spansk, det giver dig mulighed for at udtrykke ønsker, betingelser, hypoteser, der endnu ikke er blevet realiseret, eller tvivl, råd eller endda ordrer.

Det har mange uregelmæssigheder og forskellige former afhængigt af sætningen, så det kan være svært at lære.

Lad os tage et kig på de forskellige konjunktivtider på spansk :

Nutids konjunktiv

Som hovedregel konstrueres nutidskonjunktiv med verbernes nutidsform i første person, f.eks.: Tengo (jeg har) minus -o-endelsen og plus konjunktiv-endelsen:

 • Endelser for AR-verber: e, es, e, emos, éis, en,
 • Endelser for IR- og ER-verber: a, as, a, a, amos, áis, an.

Konjunktiv er i daglig tale, hver gang en hypotetisk tilstand udtrykkes.

Advarsel: En uregelmæssighed i første person ental medfører den samme uregelmæssighed for alle personer i konjunktiv nutid.

For eksempel verbet "poner" (sætte, på dansk): har den uregelmæssige stamme "pong" i første person ental i nutid ("yo pongo").

Så du skal danne resten af konjunktiv nutid for dette verbum på den uregelmæssige stamme "pong" fx: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongáis, pongan, osv.

At lave en liste over de uundgåelige uregelmæssige verber er den eneste måde at lære dem på.

lær spansk
Lav dine lektier, og du vil blive belønnet! (Kilde: Unsplash)

Imperfekt konjunktiv

Hvis betingelsen eller udsagnet er i fortiden, skal du bruge den ufuldstændige form af konjunktiv.

Struktur:

 • Verber der ender på AR : Stamme fra 3. person flertal + ara, aras, ara, áramos, arais, aran,
 • Verber, der ender på ER og IR : stamme fra 3. person flertal + iera, ieras, iera, iéramos, ierais, ieran.

Konjunktiv bruges i vid udstrækning, også i talt spansk, til at udtrykke en tilstand i en tidligere sammenhæng.

For eksempel: " Hvis du vidste det, ville du så fortælle mig det? " : " si lo superia, me lo diría ? "

Din spansklærer stiller dig måske dette spørgsmål under dine online spansklektioner ...

Du kan finde hjælp til spansk over hele Danmark - find for eksempel et spansk kursus København og kom i gang med din undervisning allerede nu!

Præsens konditionalis og imperativ

Den sidste gruppe af hyppigt anvendte tider er præsens konditionalis og imperativ.

Præsens konditionalis

Konditionalet tjener til at udtrykke en handling, der ikke er realiseret eller uopnåelig.

Det dannes ved at tage inifnitivet af verbet plus de ufuldstændige endelser af hjælpeverbet " haber " : ía, ías, ía, ía, íamos, íais, ían.

For eksempel: "Hvis jeg kunne, ville jeg lave en verdensrundtrejse". På spansk: " si lo pudiera, daría la vuelta al mundo ".

For uregelmæssige verber som caber, decir, haber, hacer, hacer, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer og venir tager man den uregelmæssige stamme som i den simple fremtid og tilføjer de regelmæssige konditionale endelser.

Læs om at finde god spansk undervisning, så du kan mestre bøjning af verber.

Imperativ

Imperativ bruges til at give ordrer.

Uregelmæssighederne i denne tempus svarer til dem i nutid og konjunktiv.

Bemærk: Når et personligt pronomen eller et refleksivt pronomen bruges sammen med et imperativ, kommer pronomenet efter verbet.

F.eks. bliver påbuddet "giv mig det" til dámelo.

Struktur :

 • AR-verber: stamme + a, e, emos, ad, en,
 • ER-verber: stamme + e, a, amos, ed, an,
 • IR-verber: stamme + e, a, amos, id, an.

Negativ imperativ

Denne form af imperativ bruges ganske enkelt til at udtrykke forsvar eller forbud.

Den dannes ved at tilføje negationen til konjunktiv nutid. Den følger de samme uregelmæssigheder som den nuværende konjunktiv:

 • Kom ikke ind: no entre
 • Kom ikke: no vengas
 • Du må ikke synge: no cantéis,
 • Spis ikke: no comas

I den negative imperativform går pronominerne foran verbet: no me lo des ("giv mig det ikke"), no me lo digas ("sig det ikke til mig").

Så er du klar! Du har grundlaget for bøjning på spansk. Nu skal du bare blive ved med at gentage øvelserne og begynde at udvide dit ordforråd.

Lær spansk med de mest almindelige spanske verber.

Tjek uregelmæssige verber på spansk.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.