Det er tydeligt at se, at virksomheder i dag efter covid og nu krigen i Ukraine anvender deres ressourcer mere sparsomt end tidligere. Dette kan tilskrives den usikkerhed, som det økonomiske klima i hele verden er præget af i øjeblikket.

Der lægges dog fortsat stor vægt på datavisualisering. Dette er begrundet i den øgede indsamling af forbrugerdata, der har været tydelig i det seneste årti, men mange virksomheder synes at stå over for det problem, at de ikke ved, hvordan de skal beregne disse data. Man kunne hævde, at det er mere værdifuldt for en dansk IT studerende at lære SPSS nu end måske nogensinde før!

Man kan opkvalificere sine kompetencer af avanceret statistiksoftware som SPSS ved at gennemføre en række online tutorials og forelæsninger.

Et solidt fundament i SPSS mindsker forekomsten af unøjagtigheder og giver et mere præcist og pålideligt input til beslutningstagning i den moderne forretningsverden.

Som du kan se, er der uendelige muligheder for at forstå data, og hvordan de kan anvendes i organisationer for at øge effektiviteten.

Der er helt sikkert store muligheder og karriereudsigter for studerende og erhvervsaktive, der vælger at gøre karriere inden for big data eller andre stillinger med analytiske komponenter.

Hvis du ønsker at skabe større værdi for din arbejdsgiver eller få topkarakterer ved dine eksamener på universitet, kan det være af stor værdi at lære SPSS.

Du kan også kaste dig over mulighederne for at udvikle disse kompetencer med programmering R.

en mand arbejder med spss på sin computer
Statistik omfatter mange forskellige typer analyser. Gå digitalt med SPSS. (Kilde: chris liverani, Unsplash)
De bedste undervisere i programmering
Asger
4,9
4,9 (7 anmeldelser)
Asger
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (5 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
4,8
4,8 (4 anmeldelser)
Lasse
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Flemming
5
5 (3 anmeldelser)
Flemming
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Apoorva
5
5 (5 anmeldelser)
Apoorva
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
5
5 (3 anmeldelser)
Nikolaj
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anton
5
5 (2 anmeldelser)
Anton
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (2 anmeldelser)
Frederik
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Asger
4,9
4,9 (7 anmeldelser)
Asger
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (5 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
4,8
4,8 (4 anmeldelser)
Lasse
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Flemming
5
5 (3 anmeldelser)
Flemming
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Apoorva
5
5 (5 anmeldelser)
Apoorva
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
5
5 (3 anmeldelser)
Nikolaj
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anton
5
5 (2 anmeldelser)
Anton
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (2 anmeldelser)
Frederik
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Læring af SPSS i Danmark

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du skal lære statistisk software som SPSS, kan du måske tage et kig på gennemsnitslønnen for en analysekonsulent i Danmark.

Den typiske løn, som du kan forvente som analysekonsulent eller statistiker på fuld tid i en af landets større byer ligger på cirka 45-50.000 kr. om måneden. 

Det er klart, at du ved at gøre dig fortrolig med software som SPSS i sagens natur vil forberede dig på en løn over gennemsnittet, hvilket gør din indsats endnu mere værdifuld.

Hvis du i øjeblikket arbejder som forsker på fuld tid, kan det også gøre din forskning meget lettere at gennemføre, hvis du gør dig fortrolig med statistikprogrammet.

Du kan øge kapaciteten til dine statistiske beregninger, så du kan præsentere dybere indsigt i dit forskningsspørgsmål.

Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at dataanalyse er en fremvoksende industri i Danmark. Så opkvalificer dig gradvist for at forblive levedygtig i dit job og sikre, at dine horisonter er lyse, når du bevæger dig ned ad din respektive karrierevej.

Du kan også prøve at lære python statistik, mens du er i gang!

Lidt om programmet

Hvis du studerer statistik på et universitet i Danmark, vil du sandsynligvis få mulighed for at lære SPSS som en del af dit studieprogram på universitetet.

Du vil lære at beregne data ved hjælp af nogle af de mange statistiske funktioner, der findes i SPSS-softwaren.

Deskriptiv statistik er ofte velegnet, når du skal skelne mellem, om der er blevet udeladt nogen udtrækninger under rensningsprocessen, og når du skal give en beskrivelse og visualisering af dine data gennem et diagram, cirkeldiagrammer og histogrammer.

Deskriptiv statistik giver ofte middelværdi, median, tilstand og standardafvigelse for de valgte data.
Frekvenstabeller er en passende metode til at give et resumé af data, der indeholder forskellige mængder af variabler. Sammenfattende målinger, der indeholder en enkelt variabel, giver en beskrivelse af spredningen af dataene.

Du bør lære en række kvantitative videnskabelige programmer, der anvendes på den internationale arbejdsplads. Hvis du lærer at beregne en social variabel ved hjælp af videnskabelig metode, vil det hjælpe dig med at lave en forudsigelsesmodel til beregning af varians på tværs af international kvantitativ forskning.

Dette viser, hvordan dataene afviger fra gennemsnittet, og er ofte et stærkt første skridt i beskrivelsen af datasættet. Tabelformatet giver mulighed for at opsummere en stor mængde data.

Ser man på konkurrencen på det danske jobmarked vil disse færdigheder være en stor hjælp for dig til at skille dig ud for fremtidige arbejdsgivere!

Det kan også være en god ide at lære Tableau, hvis du vil arbejde med datavisualisering.

De bedste undervisere i programmering
Asger
4,9
4,9 (7 anmeldelser)
Asger
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (5 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
4,8
4,8 (4 anmeldelser)
Lasse
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Flemming
5
5 (3 anmeldelser)
Flemming
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Apoorva
5
5 (5 anmeldelser)
Apoorva
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
5
5 (3 anmeldelser)
Nikolaj
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anton
5
5 (2 anmeldelser)
Anton
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (2 anmeldelser)
Frederik
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Asger
4,9
4,9 (7 anmeldelser)
Asger
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (5 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
4,8
4,8 (4 anmeldelser)
Lasse
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Flemming
5
5 (3 anmeldelser)
Flemming
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Apoorva
5
5 (5 anmeldelser)
Apoorva
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
5
5 (3 anmeldelser)
Nikolaj
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anton
5
5 (2 anmeldelser)
Anton
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (2 anmeldelser)
Frederik
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad du lærer om SPSS

Desværre kan man ikke undgå den teori, som man skal lære, hvis man vil bruge SPSS. Her er nogle af de mest nyttige funktioner, som du kan udføre, og hvad de betyder.

  • Envejs ANOVA-testen giver dig mulighed for at undersøge enhver forskel i middelværdien på tværs af uafhængige grupper. Denne One-Way ANOVA-test gør det muligt at sammenligne en lang række grupper.
  • En Chi-Square-test giver mulighed for at undersøge forholdet mellem to nominelle variabler. Du kan bruge denne test til at analysere, om patienternes køn havde indflydelse på, om patienterne blev indlagt på hospitalet.
  • T-testen for uafhængige stikprøver giver mulighed for at foretage en numerisk sammenligning af gennemsnittet af to uafhængige grupper. Ud fra de beregnede resultater er den vigtigste oplysning, vi har brug for, vores P-værdi.
  • P-værdien, hvis den er større end 0,05, fortæller os, at der er en ikke-signifikant forskel mellem gennemsnittet af de undersøgte variabler. Du kan anvende denne test i din bachelorundersøgelse for at konkludere, om der er en signifikant forskel mellem to variabler.
  • En regressionsmodel giver forskerne en lang række værdifulde indsigter og giver mulighed for nøjagtige forudsigelser eller prognoser.

Kvantitativ videnskab kan hjælpe med at beregne et sæt af en variabel og hjælper med at få variansen af en forudsigelsespakke også. Selv den bedste pakke kan fås gratis ved hjælp af international kvantitativ software såsom SPSS.

Mange rækker af tal på en skærm
Ved at læse lærebøger om statistik kan du bedre forstå statistiske teorier. (Kilde: mika baumeister, Unsplash)

SPSS giver spændende muligheder

Der er mange muligheder for studerende og andre typer af elever i Danmark og i udlandet, der gør sig bekendt med statistisk software.

Med generationsskiftet i retning af den omfattende digitalisering af aktiver leverer mange organisationer værdi gennem deres komplekse informationssystemer, som i sidste ende informeres gennem Big data.

Vi er i stand til at udtrække data i stadig hurtigere tempo, men det er den måde, hvorpå vi beregner disse data, der giver værdifulde oplysninger, f.eks. analyse af forbrugeradfærd med henblik på informeret beslutningstagning.

Big data er højere og rigere data, der viser flere detaljer om adfærd, aktiviteter og begivenheder, der er sket rundt omkring, så analyser af disse big data giver adgang til en række forskellige typer data fra enorme ressourcer med mindre svartid.

Analyse af, hvordan brugerne interagerer med din platform, eller hvordan de forbruger dit produkt, kan give organisationen nyttige indsigter omkring de områder, som de skal fokusere på og for hvilke kunder.

Hvorfor beherske et statistisk program som SPSS?

Hvis du studerer statistik på et af universiteterne i Danmark, bør du allerede vide, at statistik ikke kun er en nødvendig kompetence, men også et kendskab til den tilhørende software.

Som statistiker eller datalogistuderende bør du være motiveret til at være kompetent til at bruge SPSS. Dette er for at du kan maksimere din evne til at bruge softwaren i dine opgaver eller på arbejdet, når du er færdig med uddannelsen.

En hurtig gennemgang af det danske jobmarked vil vise, hvor vigtigt det er at lære statistiksoftware som et middel til at afbøde de potentielle virkninger af automatisering på den moderne arbejdsplads.

Virkeligheden er, at statistisk analyse vil spille en stor rolle i forbindelse med beregningen af de omfattende samlinger af data, der akkumuleres på informationsmarkederne.

Det betyder, at udviklingen af disse vigtige kompetencer vil gøre underværker for din karriereudvikling. Uanset om du beslutter dig for at gøre fremskridt internt i din nuværende organisation eller udnytte de anvendte færdigheder til at forhandle en højere løn et andet sted.

SPSS anvendes til avancerede statistiske analyser inden for erhvervslivet og videnskaben og er også meget anvendt af internationale forskere.

To kvinder ved en computer
Du kan overveje at finde en privatunderviser til at hjælpe dig med at forbedre dine færdigheder i IT (Kilde: christina wocintechchat, Unsplash)

Find en privatunderviser der kan hjælpe dig

Superprof er et fællesskab, som består af millioner af undervisere i Danmark og i udlandet. Onlineundervisning kan tilgås fra stort set alle steder med en stabil internetforbindelse.

Det betyder, at du kan søge i dataanalysen af tutorer der kan lære dig om IT, indtil du finder det rette match. Tag et kig på Superprof-platformen, hvor der ikke er mangel på online SPSS-undervisere, som studerende og elever kan benytte sig af!

Ved at benytte sig af onlineundervisere i dataanalyse og forskning kan du få noget kompetent vejledning om, hvordan de bedst praktiserer sproget, og endnu vigtigere, hvor du kan forbedre dig. Du kan vælge din tutor i henhold til dine specifikke behov og læringsstil.

Du kan også samarbejde med din underviser om at tilrettelægge sessionerne. Onlineundervisning giver dig mulighed for at lære fra dit eget hjem på afstand via webcam og forudindspillede videosessioner.

Du vil også få et indblik i forskningsprocessen, som du måske allerede er lidt fortrolig med, hvis du har en tidligere uddannelse inden for den akademiske verden.

Det er vigtigt at opretholde denne spørgende og kritiske tænkning i hele forskningsprocessen for at sikre, at dine beregninger og valgte forskningsmetoder er holdbare.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

4,00 (2 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.