Vi behøver blot at se på en sød hvalp eller en dejlig plante for at beundre den. Men hvis vi ønsker at beundre disse organismer, skal vi se meget dybere ind i dem, hvordan deres celler er opbygget, og hvordan deres funktion er optimeret.

Det er måske lidt filosofisk, men folk tænker ofte ikke over kompleksiteten i en levende organisme. Har du nogensinde tænkt over de milliarder af celler, som din krop består af, og hvordan de alle arbejder sammen som bestanddele af en enkelt stor organisme, bortset fra måske i undervisning biologi?

Og kan vi sige, at noget virkelig er levende, når livet afhænger af cellernes fortsatte sundhed og aktivitet?

Ok, det er måske lidt for dybt. Hvad med at vi nu udforsker plante og dyreceller, så vi kan forundres over, hvordan disse bittesmå enheder er lavet.

Nøglepunkter for dyre- og planteceller:
De er begge eukaryote
De har mange fælles træk, f.eks. en kerne og et udvalg af organeller, der udfører lignende funktioner.
Dyreceller danner mange typer væv, men planteceller danner kun fem
Planteceller har ikke den samme strukturelle støtte og beskyttelse, som dyreceller har.
Det er kun planteceller, der indeholder kloroplaster; det gør dyreceller ikke.
De bedste undervisere i biologi
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathilde
5
5 (3 anmeldelser)
Mathilde
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Farida
5
5 (3 anmeldelser)
Farida
140kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (1 anmeldelser)
Lasse
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (4 anmeldelser)
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Maja
5
5 (3 anmeldelser)
Maja
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Klara
Klara
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathilde
5
5 (3 anmeldelser)
Mathilde
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Farida
5
5 (3 anmeldelser)
Farida
140kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (1 anmeldelser)
Lasse
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (4 anmeldelser)
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Maja
5
5 (3 anmeldelser)
Maja
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Klara
Klara
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Grundlæggende oplysninger om celler

Celler er den grundlæggende enhed i livet. De indeholder al den struktur og alle de komponenter og - vigtigst af alt - den genetiske information, der sikrer organismens overlevelse og evige beståen.

Der findes to grundlæggende kategorier af celler: prokaryote og eukaryote celler. Planter og dyr, som er komplekse væsener, har eukaryote celler. Det betyder, at alle plante og dyreceller indeholder en kerne, cytoplasma - den væske, der fylder cellerne - og en membran.

Man kan sammenligne en cellemembran med vores hud; den indeholder alt, hvad der er inde i cellen.

Cellebiologi er en fascinerende videnskab
Disse nerveceller viser tydeligt deres kerner og forskellige organeller. (Kilde: National Cancer Insuitiute, Unsplash)

Cellens kerne indeholder al dens genetiske information og dens DNA. En dobbeltmembran holder disse oplysninger adskilt fra cytoplasmaet; dette dobbelte beskyttelseslag kaldes kernehindekuverten.

Inde fra kernehylstret udgives instruktioner for cellevækst, celledeling, stofskifte og proteinproduktion.

Cytoplasmaet holder kernen i suspension; det er fyldt med organeller - de områder, hvor vitale kemiske reaktioner finder sted for at opretholde homøostase. Cytoplasmaet består af vand, salt og andre molekyler; det kaldes den intracellulære væske.

Væsken uden for cellen kaldes ekstracellulær væske.

Organellerne starter forskellen mellem dyrs og planters cellestrukturer. Mens f.eks. alle celler, både planter og dyr, indeholder mitokondrier og ribosomer - begge organeller - er det kun planteceller, der indeholder kloroplaster, en anden type organelle.

Nu, hvor vi har de grundlæggende fakta om cellerne på plads, kan vi gå mere i dybden med cellestrukturerne.

Dyrs cellestrukturer

Alle dyr er flercellede; organismen består af mange forskellige celletyper. Nogle dyr er enkelt opbygget, mens andre - f.eks. mennesker - er ekstremt komplekse.

Komplekse organismer har blodceller, muskelceller og nerveceller; hjerneceller, tarmceller, leverceller og, vigtigst af alt, stamceller; disse er i princippet tomme skabeloner, der venter på instruktioner om, hvilken celletype de skal blive til. Og det er blot en del af listen over de celletyper, som komplekse organismer kan have.

De mange forskellige celler, som et dyr kan have, og de forskellige funktioner, de opfylder, betyder, at ikke alle dyreceller er udstyret med det samme sæt organeller. Der findes dog mange sådanne mini-organer på tværs af den brede vifte af celletyper.

Ud over en kerne og cytoplasma indeholder dyreceller ribosomer, som er cellernes "produktionsafdeling". De opstiller sekvensen af aminosyrer i polypeptidkæderne i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres af cellens messenger-RNA (mRNA). Ribosomerne kan befinde sig hvor som helst i cytoplasmaet, men de er ofte knyttet til det endoplasmatiske retikulum (ER).

ER samler og transporterer de lange kæder af aminosyrer, som ribosomerne har produceret. Hver celle har to typer af ER: glat og ru ER. Den ru type har ribosomer fastgjort; det har de glatte ikke. Den glatte ER's vigtigste funktion er at fjerne toksiner fra cellerne.

Golgi-legemet folder de proteiner, der sendes fra ER'et; det sorterer dem og pakker dem ind i vesikler. Da ribosomerne er produktionsafdelingen, er det Golgi-organet, der er ansvarlig for at sende "produktet" ud.

Lysosomer indeholder fordøjelsesenzymer; de nedbryder store molekyler i cellen, så deres bestanddele kan genbruges.

Mitokondrier organellerne producerer energi; de er cellernes kraftværk, hvor celleåndedrættet finder sted. Her nedbrydes fedtstoffer og sukkerstoffer for at frigøre ATP.

Alle disse komponenter er ophængt i cytoplasmaet og indeholdt i en plasmamembran.

I hele cytoplasmaet findes cytoskelettet, som er med til at stabilisere og forankre organellerne; det hjælper også cellerne med at holde deres form. Cytoskelettet spiller en rolle i cellens signalering - både ved at sende meddelelser til andre celler og ved at sende instruktioner inden for cellen. Mikrofilamenter, mikrotubuli og intermediære filamenter er de tre typer filamenter, der udgør cytoskelettet.

Den organel i plantecellen, der er ansvarlig for dannelsen af sukker, er kloroplasten. Kloroplaster er unikke for plante- og algeceller, og de indeholder klorofyl, som absorberer sollyset og bruger det til at omdanne kuldioxid og vand til glukose og ilt gennem fotosynteseprocessen. Denne glukose bruges derefter som energikilde og byggemateriale for plantecellen.

Nu hvor vi har forklaret funktionen af de animalske cellestrukturer, skal vi nu fokusere på plantecellestrukturer.

Et mikroskopisk billede af plante og dyrecelller
Plante- og dyrecellerhar både ensartetheder og forskelligheder. (Kilde: National Cancer Insitute, Unsplash)

Plantecellestruktur

Der er tre vigtige kendetegn, der adskiller planteceller fra dyreceller: en cellevæg, en vacuole og kloroplaster. Udover dem er der andre, mindre forskelle.

Mens dyreceller er afhængige af glukose og ilt for at kunne overleve - molekyler, som de indtager og indånder - er planteceller afhængige af fotosyntese af deres føde. Til det formål er organeller kaldet kloroplaster afgørende.

Planter anses for at være fotoautotrofe, fordi de bruger lysenergi til at fremstille det sukker, som de lever af. Dyr er derimod heterotrofe, fordi de spiser andre dyr og planter.

Planteceller har ikke den strukturelle beskyttelse og sikkerhed, som dyreceller har, så de har andre mekanismer til at beskytte deres kerner og bevare deres form. Den centralt placerede vakuole og cellevæggen gør cellestrukturen mere stiv og holdbar.

Vakuolen fungerer som en blære, der tilbageholder vand, så den buler op mod cellernes sider. Dette forårsager turgortryk - den effekt, at vandfyldte celler presser sig sammen. Turgortrykket har samme funktion som skelettet hos dyr, idet det giver planten den stivhed, den har brug for til at vokse opad mod mere sollys.

For at kunne modstå både turgor og det indre tryk, som vakuolerne skaber, har plantecellerne hårde vægge. Disse hårde cellevægge giver til gengæld planten styrke. Cellevæggene består hovedsagelig af cellulose med nogle få andre molekyler, bl.a. pektin og lignin.

Cellulose udgør en fordøjelsesmæssig udfordring for organismer, der ikke naturligt producerer enzymet cellulase. Mange planteædere producerer dette enzym, men andre dyr, herunder mennesker, har ofte mangel på det.

Kloroplaster, planternes vigtigste organeller, er omsluttet af en dobbeltmembran. Den ydre membran i disse skiveformede organeller udgør deres ydre overflade; den er ret gennemtrængelig sammenlignet med den indre membran, som ikke lader så mange molekyler passere.

Kloroplaster er fyldt med en væske, der kaldes stroma - noget, der minder om cytoplasma. Inden i stromaet er der stakkevis af thylakoider. Hvert af disse møntformede rum indeholder store mængder af carotenoid og klorofyl, to pigmenter, der er særligt dygtige til at fange lys.

Thylakoide stakke kaldes grana (ental: granum). De er forbundet af intergranale thylakoider; de udgør i princippet en enkelt skive, hvis sider er indlejret i to nabograner.

Ligesom andre eukaryote celler indeholder planteceller en kerne, hvori cellens genetiske materiale (DNA) er lagret. Og - igen som i dyreceller - produceres proteiner i ribosomerne og forarbejdes i det endoplasmatiske retikulum (ER). De foldes og pakkes i vesikler i Golgi-apparatet.

Planteceller har også mitokondrier, men de fungerer en smule anderledes i planter end i dyr. Selv om de begge er involveret i celleånding og ATP-produktion, nedbryder mitokondrierne i dyr f.eks. de indtagne næringsstoffer og udvinder det, de har brug for, mens plantemitokondrierne får deres sukkerstoffer indefra, syntetiseret af planten selv.

Endelig danner dyreceller mange forskellige vævstyper, mens planteceller kun danner fem. Parenkymale, sclerenchymale og collenchymale væv betragtes som simple - de består kun af én celletype. I modsætning hertil betragtes floem og xylem som komplekse væv, fordi de består af mere end én celletype.

Når man har set nærmere på disse to typer eukaryote celler, er det let at se, hvor fascinerende cellebiologi kan være, men fordi emnet kan være så komplekst, er der mange, der ikke bryder sig om at beskæftige sig med det.

Et nærbillede af en kvindes lukkede øje
Hudceller har også deres kerner og organeller. (Kilde: Chermiti Mohamed, Unsplash)

Sammenligning af plante- og dyreceller

Fordi de har en defineret kerne og membranbundne organeller, er både plante- og dyreceller eukaryote. Bakterier og arkæer klassificeres som prokaryoter, fordi de ikke har nogen kerne - deres DNA er anbragt i et organ kaldet nukleoid - og klassificeres som prokaryoter.

På trods af deres fælles klassificering som eukaryoter og deres få ligheder er dyre- og planteceller grundlæggende forskellige.

Planteceller har vægge til at beskytte deres sarte kerner, hvilket dyreceller ikke har. Det skyldes, at dyr er komplekse organismer, der har mange flere støtteinstrumenter til deres organer og væv:

  • knogler
  • ledbånd
  • sener
  • brusk
  • et udvalg af ekstracellulære væsker
  • interstitielle
  • transcellulær
  • intravaskulær
  • cerebrospinal

Med et så omfattende støttesystem er det klart at se, hvorfor dyreceller ikke har brug for den ekstra beskyttelse, som planteceller har. Planteceller er imidlertid rige på kloroplaster, de organeller, der får dem til at fremstå grønne og muliggør fotosyntesen.

Meget få dyr - hovedsagelig bakterier og amøber og kun ét hvirveldyr, den plettede salamander, har kloroplaster. De optager dem fra de planter, de spiser.

Desuden har planteceller en stor, central vakuole, hvilket dyreceller ikke har. Denne centrale vakuole indeholder vand og opretholder cellernes turgotryk. Da planteceller optager vand ved osmose og har relativt få forsvarsmekanismer, er det vigtigt, at de har et sted at opbevare disse molekyler.

Bemærk, at nogle dyreceller har små vacuoler, som lagrer molekylpartikler, der er større end vand. Det er klart, at disse molekyler hjælpes ind i cellerne ved at lette diffusionen.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

4,00 (2 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.