,
Søg i nærheden af mig

Mest populære by

København

Aarhus

Odense

Aalborg

Frederiksberg

Hjemmeside
Opret annonce

Find
den perfekte underviser

Hvad vil du lære i dag?

Skolefag

Biologiske og fysiske videnskaber

Anatomi Biologi Bioteknologi Cellebiologi Eksamensforberedelse til biologi Evolutionsbiologi Fysiologi Genetik Immunologi Marinbiologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Patofysiologi

Humaniora og samfundsvidenskab

Andre humanistiske fag Arkæologi Bæredygtighed Etik Filmhistorie Filosofi Filosofiens historie Filosofisk logik Følg nyhederne Generel kultur Geografi Geopolitik Historie Historie - længerevarende uddannelse Historie - middelalderen Humaniora Internationale relationer Kommunikation Kønsstudier Kristen religion Kunsthistorie Kvalitative metoder Logik Moralsk og samfundsmæssig uddannelse Mytologi Offentlig politik Pædagogik Politik Psykologi Religionsvidenskab Samfundsfag Samfundsvidenskab Socialpsykologi Socialt arbejde Sociologi Sportspsykologi Statskundskab Udenrigspolitik Undervisning i morale og samfundsfag Videnskabshistorie

Jura

Aftaleloven Indtroduktion til jura Jura

Lektiehjælp

Akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Lektiehjælp Metodologi Mindmaps Skolecoaching Studievejledning

Litteratur

Bøjning af verber Dansk Essayskrivning Forberedelse til andre prøver/ eksaminer Forberedelse til start på universitet Grammatik Håndskrift Hjælp til afhandlinger og specialer Hjælp til CV og følgebrev Hurtiglæsning Klassisk litteratur Korrekturlæsning Kreativ skrivning Kritisk tænkning Læsefærdigheder Læseforståelse Læsning Latinsk Litteratur Moderne litteratur Mundtlig formidling Poesi Retorik Retskrivning Skoleengelsk Skolespansk Skoletysk Skrivning Storytelling Tekstkommentarer Udtale Veltalenhed

Medicin

Ældreomsorg Farmakologi Gerontologi Medicin Sygeplejerske

Økonomi

Afsætning Aktiemarkedsanalyse Aktiemarkedsinvestering Branding Digital markedsføring Eksamensforberedelse til handelsskolen Finans Finansiel matematik Formueforvaltning Forretningsanalyse Forretningsstrategi Handel HR og kommunikation International handel Ledelse og organisation Markedsføring Mikroøkonomi Økonomi Økonomistyring Projektledelse Regnskab Salg

Skolefag

Algebra Algoritme Andre videnskaber Anvendt videnskab Aritmetik Astrofysik Beregning Biokemi Biovidenskab Fysik Fysik A- og B-niveau Fysik/kemi Geometri IT Kemi Kemi A- og B-niveau Kvantitative metoder Matematik Matematik A-niveau Matematik B-niveau Matematik C-niveau Matematisk analyse Matematisk logik Natur, liv og teknologi Naturvidenskab Organisk kemi SPSS Statistik Teknik Termodynamik Trigonometri Videnskabelig metode

Specialundervisning

Ekstrahjælp til elever med ADHD Ekstrahjælp til elever med autisme Ekstrahjælp til elever med dysleksi Ekstrahjælp til elever med indlæringsvanskeligheder Ekstrahjælp til elever med læsehandicap Specialundervisning

Andet

Design Idræt Træningscenter