,
Søg i nærheden af mig

Mest populære by

København

Aarhus

Odense

Aalborg

Frederiksberg

Hjemmeside
Opret annonce

Find
den perfekte underviser

Hvad vil du lære i dag?

Skolefag

Arkitektur

Arkitektur Brugskunst Dekoration Design Indretning Indretningsarkitekt Landmåling Optagelsesprøve - Arkitektur

Biologiske og fysiske videnskaber

Anatomi Biofysik Bioinformatik Biologi Biomekanik Biostatistik Bioteknologi Botanik Cellebiologi Eksamensforberedelse til biologi Evolutionsbiologi Fysiologi Genetik Geologi Glykobiologi Hydrobiologi Immunologi Marinbiologi Mikrobiologi Molekylærbiologi Oceanografi Oftalmologi Optik Optometrist Patofysiologi Væskemekanik Veterinær Zoologi Zooteknik

Humaniora og samfundsvidenskab

Andre humanistiske fag Antropologi Arkæologi Bæredygtighed Bibelstudier Community management Corporate Social Responsibility (CSR) Digital kommunikation Etik Filmhistorie Filosofi Filosofiens historie Filosofisk logik Følg nyhederne Fortolkning af Koranen Generel kultur Geografi Geografi - længerevarende uddannelse Geografisk informationssystem (GIS) Geopolitik Grafologi Historie Historie - længerevarende uddannelse Historie - middelalderen Humaniora Internationale relationer Islamisk religion Islamiske studier Journalistik Juridisk og social samfundsuddannelse Kommunikation Kønsstudier Koranlæsning Kristen religion Kunsthistorie Kvalitative metoder Logik Mediesociologi Mellemøstlige studier Moderne studier Moralsk og samfundsmæssig uddannelse Musikhistorie Mytologi Nonverbal kommunikation Offentlig politik Offentlig sikkerhed Ortopædagogi Pædagogik Paleografi Politik Psykologi Religionsvidenskab Ressourceforvaltning Samfundsfag Samfundsvidenskab Sekretariat Seksualundervisning Semiologi Social geografi Social kommunikation Social, kulturel og uddannelsesmæssig animation Sociale kompetencer Socialpsykologi Socialt arbejde Sociologi Sportspsykologi Statskundskab Teologi Udenrigspolitik Undervisning i morale og samfundsfag Urbanisme (byplanlægning) Videnskabshistorie

Ingeniør

Agronomi Astronomi Automationsingeniør Automatisering af hjemmet Byggematerialer Bygning Bygningsteknik Civilingeniør Elektricitet Elektroingeniør Elektronik Elektroteknik Elektroteknologi Estimering Geotechnical Engineering Industritekniker Ingeniør i mekanik Ingeniørvidenskab Landbrugsvidenskab Luftfart Maskiningeniør Mechanics of Materials Mekanik Metalfremstilling Metallurgi Projektering Regulering Robotteknologi Software Engineering Stabilitet (skibsteknik) Teknisk tegning Teknologi Topografi

Jura

Administrativ lov Advokatfuldmægtig Aftaleloven Arbejdsret Banklovgivning Civilproces Civilret Ejendomsret Energilovgivning EU-retten Familieret Finansloven Folkeretten Forbrugerlove Forbrugerlovgivning Forfatningsret Forsikringsaftaleloven Handelsret Indtroduktion til jura intellektuelle ejendomsrettigheder International privatret International ret Jura Juridisk metode Kandidat i jura Konkurrencelovgivning Kriminologi Miljølovgivning Obligationsretten Offentlig ret Økonomiske rettigheder Planlægningslovgivning Privatret Retshistorie Selskabsret Skatteret Socialret Socialsikringslovgivningen Straffeprocedure Strafferet Sundhedsret Tinglysningsafgiftsloven Udbudsloven

Lektiehjælp

Akademisk støtte Fritidsordning Hukommelse Lektiehjælp Metodologi Mindmaps Patentforberedelse Skolecoaching Studievejledning

Litteratur

Afhandling Amerikanske studier Baskisk sprog og litteratur Bøjning af verber Catalansk sprog og litteratur Dansk Essayskrivning Fonetik Forberedelse til andre prøver/ eksaminer Forberedelse til fransk eksamen Forberedelse til litteratur eksamen Forberedelse til start på universitet Fransk sprog og litteratur Funktionelle færdigheder Galicisk sprog og litteratur Generel lingvistik Grammatik Håndskrift Hjælp til afhandlinger og specialer Hjælp til CV og følgebrev Hurtiglæsning Indgangseksaminer International Bachelor Klassisk kultur Klassisk litteratur Komparativ litteratur Korrekturlæsning Kreativ skrivning Kritisk tænkning Læsefærdigheder Læseforståelse Læsning Latinsk Litteratur Moderne litteratur Mundtlig formidling Oldgræsk Orator (retorik) Penmanship (Håndskrift) Poesi Publicering Retorik Retskrivning Skoleengelsk Skoleitaliensk Skolespansk Skoletysk Skrivning Storytelling Tekstkommentarer Tyrkisk sprog og litteratur Udtale Universel litteratur Valenciansk sprog og litteratur Veltalenhed

Medicin

Ældreomsorg Apoteker Epidemiologi Ergoterapi Ernæringsvidenskab Farmakologi Folkesundhed Fysioterapi Gerontologi Idrætsvidenskab Jordemoder Kinesiologi Medicin Medicinsk socialvidenskab Neurovidenskab Odontologi Ortopædkirurgi Osteopati Paramedicin Paramediciner Pedicure - Fodterapi Sygeplejerske Taleterapi Toksikologi

Økologi

Bæredygtig udvikling Genbrug Kompostering Miljøstudier Økologi Vedvarende energier Zero Waste

Økonomi

Administration Afsætning Aktiemarkedsanalyse Aktiemarkedsinvestering Amazon Bitcoin Blockchain Branding Coolhunting Crowdfunding Design thinking Digital markedsføring Eksamensforberedelse til handelsskolen Eksamensforberedelse til økonomi Entreprenør Finans Finansiel analyse Finansiel matematik Forhandling Formueforvaltning Forretningsanalyse Forretningsstrategi Fundraising Handel HR HR og kommunikation International handel Køb Kryptovaluta Kvalitetssikring Ledelse og forretningsstyring Ledelse og organisation Ledelseskontrol Ledelsesvidenskab Logistik Makroøkonomi Markedsføring MBA (Master of Business Administration) Mikroøkonomi Økonometri Økonomi Økonomistyring Organisatorisk ledelse PR Produktdesign Projektledelse Regnskab Regnskabsstyring Risikostyring Salg Sandsynlighed Skat Socioeconomic status (SES) Startup Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Trading Virksomhedsoprettelse Yield management

Skolefag

Algebra Algoritme Andre videnskaber Anvendt videnskab Aritmetik Astrofysik Beregning Biokemi Biovidenskab Elektrokemi Elektromagnetisme Farmaceutisk kemi Fødevarekemi Fysik Fysik A- og B-niveau Fysik/kemi Geometri Industriel kemi IT Kemi Kemi A- og B-niveau Kemiteknik Kernefysik Kriminel og retsmedicinsk efterforskning Kvantefysik Kvantitative metoder Matematik Matematik A-niveau Matematik B-niveau Matematik C-niveau Matematisk analyse Matematisk logik Meteorologi Natur, liv og teknologi Naturvidenskab Operationel forskning Organisk kemi Retsmedicinsk videnskab SPSS Statistik Stokastisk beregning Teknik Termodynamik Trigonometri Videnskabelig metode

Skolesport

Idræt Idræt og ledelse Skolesvømning Træningscenter

Specialundervisning

Ekstrahjælp til elever med ADD Ekstrahjælp til elever med ADHD Ekstrahjælp til elever med Aspergers syndrom Ekstrahjælp til elever med autisme Ekstrahjælp til elever med dysfasi Ekstrahjælp til elever med dysgrafi Ekstrahjælp til elever med dysleksi Ekstrahjælp til elever med dyspraksi Ekstrahjælp til elever med handicap Ekstrahjælp til elever med indlæringsvanskeligheder Ekstrahjælp til elever med læsehandicap Ekstrahjælp til elever med talblindhed (dyscalculia) Musik til særlige behov Specialundervisning

Andet

Læreruddannelse