I Dictionary of Linguistics defineres poesi og poetik som "Et digt er et kort og bestemt litterært produkt baseret på rytme, klang og metafor" og "Poesi er litteratur i form af et digt". I modsætning til fiktion har digte til formål at fremkalde idéer og følelser i en meget kortfattet pakke gennem en række forskellige sproglige virkemidler.

For mange danskere er det svært at læse bøger, på trods af de mange fordele ved at læse. Der er måske ikke tid til længere tekster, eller andre hobbyer tager simpelthen overhånd. Poesien tilbyder en løsning, i det mindste på papiret.

En pen på papir og et digt
At skrive og læse digte kan være en måde at udtrykke sine følelser på (Kilde: Alvaro Serrano, Unsplash)

Desværre bliver det ofte opfattet som svært eller besværligt at læse dem. Det skyldes som regel manglende erfaring og en begrænset forståelse af poesi. Det er meningsløst at forsøge at definere moderne poesi i en eller to sætninger, som vi skal se - der er digte, der passer til alle, hvis blot man har modet til at fordybe sig i emnet. Poesiens vanskelighed er ofte forbundet med vanskeligheden ved at forstå den. Men poesiens skønhed ligger i det faktum, at den ikke kan misforstås.

Så du vil bestemt ikke fortryde det, hvis du begynder at læse poesi. I denne artikel får du nogle oplysninger om dansk poesi i dag, som kan udvide din forståelse af poesi og gøre det lettere at finde passende digte. Vi diskuterer også betydningen af poesi generelt, og hvordan den kan bruges som en del af sprogindlæringen og at lære at læse når man er barn.

De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er poesi?

Det er svært at definere poesi, men den, der forsøger, bliver ikke afskrækket:

Poesi, eller lyrik, er den ældste af de litterære genrer. Den blev først opført i dans og sang, indtil den blev opdelt i forskellige kategorier, såsom sangpoesi og meditativ poesi. Poesi har længe været en central del af det danske sprog, og digte blev videregivet fra en sanger til en anden bl.a. ved hjælp af åbnings- og afslutningsakkorder og rytmer.

Gennem århundreder og årtusinder har poesien gennemgået mange forandringer. I middelalderen var indholdet af digtene påvirket af kristendommen, mens renæssancen, romantikken og modernismen alle har sat deres præg. Af disse grunde er det meningsløst at forsøge at opdele poesien i forskellige kategorier. Den moderne poesi har forladt mange af sine traditionelle kendetegn, og det vil helt sikkert fortsætte med at ske i fremtiden.

I det 20. århundrede var digtene stadig baseret på rytme og rim, men i dag er situationen en anden. Poetiske metre anvendes ikke længere på samme måde, og frie metre og rytmer foretrækkes. Der er naturligvis nogle få kendetegn ved den moderne poesi, der identificerer den:

  • Et digt kan let genkendes på sit layout, dvs. på den måde, det ser ud på. Et digt består normalt af strofer (normalt en enkelt sætning eller et selvstændigt udtryk) og vers (samlinger af strofer), der er arrangeret på en bestemt måde.
  • Gennem hele historien har digte været billedlige. Med andre ord indeholder de mange metaforer, såsom symboler, metaforer og lignelser.

Desuden er gentagelser et karakteristisk træk ved digte uanset perioden. Digte kan f.eks. gentage ord eller linjer. Sidstnævnte er velkendt for alle fra musikken. sangtekster bruger mange af de samme virkemidler som digte, og styrken i omkvædet er netop baseret på gentagelse. Musik er derfor en god indgang til poesiens verden.

Der er ikke mange andre kendetegn, og på en måde er den danske poesi under forandring. Rim og den rustikke idyl har mistet sin glans, og poesien er blevet aktivt ført ind i det 21. århundrede, hvor man blandt andet kan finde poesi på de sociale medier.

Poesien afspejler ofte tidens forhold og samfund. Moderne poesi behandler dristigt nutidige problemer, hvilket forhåbentlig vil tiltrække flere og flere poesientusiaster.

En bog med digte i
Poesi behøver ikke at være svær at læse. (Kilde: Unsplash)

Når det drejer sig om poesi, skal du ikke tænke på din læsehastighed, men fokusere på digtets budskab og på, hvordan det skal fortolkes.

Vigtigheden af poesi

Poesien er så forskelligartet, at man kan gribe den an, som man vil. For digteren kan det være en måde at udtrykke sine egne tanker på. Poesi kan handle om det, som vores sanser opfatter i verden omkring os, eller om noget, der ligger dybere end overfladen.

Vi hører ofte, at poesi kan bruges til at få adgang til verdener og situationer, som det almindelige sprog ikke har nogen mulighed for. Hvis det almindelige sprog tilbyder sort og hvidt, kan man sige at poesien tilbyder forskellige nuancer og gråtoner.

Ud over at udtrykke dine egne tanker hjælper digte dig med at håndtere dine følelser. Det er ofte svært at sætte ord på følelser, og her kan friheden og manglen på regler i poesi være en hjælp. På den anden side kan et af digternes mål være at fremkalde lignende følelser hos deres læsere som deres egne. Digte kan fortolkes på mange forskellige måder, så læseren kan opleve de samme eller helt andre følelser som digteren.

Poesi er mad og medicin for sjælen.

Poesi er derfor også en måde for læseren at håndtere sine følelser på. Ved at læse digte kan du se, at andre har oplevet lignende tanker og følelser. Der findes næppe en situation, som ikke er blevet omsat til et digt.

På den anden side kan digte også tilbyde erfaringer, opmuntring eller livsråd. For nogle er digte først og fremmest underholdning og morskab. Et yndlingsdigt kan give et smil på læben om morgenen, og på et vanskeligt sted kan et humoristisk digt få dig til at grine.

Digte tjener altså mange formål, og folk læser og skriver dem af forskellige grunde. Især børn synes, at digte er sjove, og derfor er de også gode når det kommer til børns læsefærdigheder.

En person læser et digt fra en bog
For nogle giver digtene indsigt, for andre er de en identifikationsflade. (Kilde: Unsplash)

Poesi som en del af sprogindlæringen

Sprogundervisningen i Danmark har til formål at udvikle elevernes færdigheder i det danske sprog samt deres flersprogethed og interaktionsevner. En vigtig del af dette er at forstå sprogets mangfoldighed. Folk taler anderledes derhjemme end i skolen, matematiksproget er anderledes end biologi, og det juridiske sprog er et helt nyt kapitel.

Poesiens sprog er en af disse former for sprog, der anvendes på forskellige måder i forskellige situationer. Poesi hjælper derfor børn og unge til at forstå, at der ikke findes én korrekt sprogform, men at sprogets egnethed afhænger af den situation, det bruges i, af den person, der bruger det, og af deres mål.

Desuden kan poesi lære børn meget om bl.a. at håndtere følelser, danne idéer og problemløsning. Hvad er poesiens kraft så baseret på? Et barns udvikling som sprogbruger er bedst i de første ni år af livet. Børn er også nysgerrige og legesyge, hvilket understøttes af digte og historier. De er opmærksomme på rim og sjove ord, som digte er fulde af. De kan også godt lide at lytte til, om ordene begynder og slutter med den samme lyd. At lege med sproget i digte opfordrer derfor børnene til at eksperimentere og lege med sproget. Desuden rejser digtene ofte spørgsmål og undren, hvilket tilskynder til fortolkning og dannelse af egne idéer

Digte kan også give et væld af oplysninger. Man kan f.eks. lære om erhverv eller dyr af børns digte, og selv om oplysningerne er pakket tættere end informationstekster, er det ofte de interessante rim, gentagelser og andre effekter, der gør det lettere at huske dem. Digte er ofte også korte, hvilket gør dem til et godt træningsredskab. Barnet kan både lytte og læse dem. Digtet skal dog være interessant for at fastholde barnets opmærksomhed. Det er mere meningsfuldt at lytte til et velkendt emne, da det er lettere at forstå.

Kendte danske digte

Lad os nu se på nogle af de mest kendte danske digte og digtere for børn og voksne som folk med sikkerhed vil blive introduceret for i løbet af deres skoletid eller på andre tidspunkter i deres liv. Læsning for børn er yderst vigtig og ved at introducere digte fra nogle af nedenstående forfattere, kan man være med til at indføre kærlighed til læsning hos dem.

  • Halfdan Rasmussen, er elsket af alle danskere for sine børnerim, som er kendte for at lege med ordene på en sjov og skæv måde.
  • H.C. Andersen, Alle kender til H.C. Andersens eventyr, men han skrev også en lang række digte med refleksioner over datiden og dens personer. Desuden giver de udtryk for hans egne følelser og stemninger igennem et langt liv.
  • Tove Ditlevsen, De fleste har nok læst Barndommens Gade af Tove Ditlevsen og er man særligt interesseret i digte, så skal man læse hendes digtsamlinger.
  • Klaus Rifbjerg, slog det moderne an i dansk lyrik med sine første digtsamlinger, og 60’ernes såkaldte konfrontationsmodernisme er opkaldt efter hans banebrydende digtsamling Konfrontation.
  • Yahya Hassan, blev en bombe i dansk litteratur med sin debutdigtsamling 'Yahya Hassan'. Med vrede versaler rettede han et opgør mod sin far og bag ham den endnu større faderfigur Allah.

 

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.