Hvis du er vant til at skrive engelsk opgaver og ønsker at forbedre dit studiearbejde, ved du alt om vigtigheden af god engelsk grammatik, gode skrivefærdigheder og selvfølgelig Harvard-referencer.

Det er dog ikke så almindeligt i skolen, som det er på universitetet, så hvis du skal overgå til studier på kandidatniveau, er det bedst at gå forberedt ind i det.

Det kan virke som om, at der er meget at lære for at mestre Harvard-referencer, ligesom der er mange ord at lære for at lyde klogere, men når du først kender nogle få vigtige ting, vil det efterhånden blive meget naturligt for dig.

Den anden ting, du skal huske, hvis du nogensinde bliver stresset, når du får besked på at inkludere Harvard-referencer i din opgave, er, at du altid kan slå op i eksempler fra det virkelige liv for at dobbelttjekke, at det, du gør, er korrekt.

Denne vejledning skulle gerne hjælpe dig på rette vej, når det gælder om at gøre tingene rigtigt første gang. Få endnu mere hjælp til dette med et privat engelsk kursus. Din underviser vil kunne hjælpe dig med at aflevere en knivskarp opgave!

De bedste undervisere i engelsk
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karina
Karina
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karina
Karina
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Grundlæggende om Kildeangivelse

engelsk
Det er halvdelen af slaget at lære det grundlæggende om Harvard-referencer (Kilde: unsplash)

Hvis du tager noget med dig fra denne guide, bør det være dette.

Når du først har forstået det grundlæggende i Harvard-referencer, bør du have en meget bedre idé om, hvad du skal gøre, når det er tid til at citere en kilde.

Der er egentlig kun tre vigtige oplysninger, som du bør fokusere på for at få styr på i første omgang, da resten er ret nemt at lære. Lær engelsk online i dag med en af vores mange dygtige undervisere!

Forfattere

Den mest almindelige type kildehenvisning vil henvise til noget, der er skrevet af en forfatter.

En forfatter kan her betyde forfatteren af en artikel lige så meget som forfatteren af en bog.

Når du citerer en kilde, kan du gøre det enten ved at henvise direkte til teksten med et citat eller ved at henvise til en pointe, som forfatteren har fremført.

Uanset hvad, behøver du kun at bruge forfatterens efternavn, når du nævner teksten, da du vil give flere oplysninger i referencelisten.

I slutningen af din opgave skal du bruge en referenceliste, som informerer læseren om de nøjagtige kilder, du har henvist til i løbet af teksten.

Denne liste skal indeholde forfatternes navne i alfabetisk rækkefølge. Så "King" vil blive vist før "Smith".

Hvis du tilfældigvis har referencer til mere end én tekst skrevet af en enkelt forfatter, bør du opføre dem i kronologisk rækkefølge efter det år, hvor værket blev udgivet.

Dato

Datoen for teksten eller bogen henviser altid til udgivelsesåret.

Så hvis du i din opgave skal citere en tekst fra en forfatter, der hedder Smith, der blev udgivet i 1982, kan du skrive ´according to Smith (1982)´.

Hvis du skal lave en direkte henvisning, skal du i stedet skrive citatet fra den valgte tekst efterfulgt af ´Smith, 1982, p. 3´.

Sidetal

Den sidste vigtige oplysning til at citere, mens du skriver, er sidetallet på den tekst, du henviser til.

Dette gælder dog kun, hvis du bruger et direkte citat.

Du skriver altså citatet i anførselstegn, og i parentes skriver du forfatterens navn, udgivelsesdatoen og derefter det pågældende sidetal.

I de sjældne tilfælde, hvor du ikke kan finde sidetallet, kan du henvise til et afsnitnummer, og hvis det ikke er tilgængeligt, kan du bruge forkortelsen ´n.p´.

Er du stadig i tvivl om grundlæggende kildeangivelse? Find en underviser nær dig, i København eller engelsk kursus Århus, der kan hjælpe dig med at få styr på det hele!

Citationskilder

Hvis du kan huske de grundlæggende principper for Harvard-referencer, er halvdelen af slaget allerede vundet.

Der hvor det dog kan blive lidt tricky nogle gange er, når du skal citere fra forskellige medier.

Desværre er det at citere fra en bog ikke helt det samme som at citere fra en artikel.

Med den stigende popularitet af multimedieindhold og sociale medier er der desuden et behov for at holde styr på at citere en lang række forskellige medier.

Læs mere om hvordan du skriver bedre engelsk opgaver.

De bedste undervisere i engelsk
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karina
Karina
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Karina
Karina
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

At Citere Bøger

Bøger kan helt sikkert være det nemmeste medie at referere til i dine opgaver, men der er stadig nogle vigtige ting, du skal huske på.

Hvordan du citerer tekst fra en bog afhænger af antallet af forfattere, og om du tager det fra et kapitel i en større bog eller ej.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du præcist skal referere fra en bog ved hjælp af Harvard-referencestilen, kan du skimme følgende liste igennem og finde det specifikke eksempel, der gælder for dig, for at skabe klarhed.

Bøger med en enkelt forfatter

Dette vil sandsynligvis være den mest almindelige henvisning, du laver, og den er meget ligetil.

Efternavn, første initial. (År). Titel på bogen. Udgave (hvis relevant). Udgivelsesby: Forlag: Forlag.

Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud i en referenceliste:

Holt, D.H. 1997. Ledelsesprincipper og -praksis. Sydney: Prentice-Hall

Og et eksempel i teksten:

(Holt, 1997, p.4)

Flere bøger af samme forfatter

Hvis der er tale om flere bøger af samme forfatter, skal du blot angive kilderne som sædvanligt i det tidligere nævnte format.

Du bør gøre det i kronologisk rækkefølge efter udgivelsesdato.

Hvis to bøger af den samme forfatter udkom samme år, skal du skrive bogstavet "a", "b" eller "c" efter datoen for at fortælle læseren, hvilken bog der udkom først.

Kapitel i en bog

Hvis du citerer fra en lærebog eller en stor redigeret bog og skal henvise til et bestemt kapitel, skal du bruge et andet format.

Efternavn, første initial. (år). Kapiteltitel. I: Redaktørens navn (red.) Bogtitel. Udgave. Udgivelsessted: Forlag. Sidetal/sidetal.

Bøger med 2-3 forfattere

For bøger med flere forfattere skal du blot tilføje det andet og/eller tredje navn ved siden af det første.

Efternavn, første initial, Efternavn, første initial, og Efternavn, første initial. (år). Titel. Udgivelsessted: Forlag: Udgiver.

Bøger med mere end 4 forfattere

For bøger med fire eller flere forfattere er det eneste, man skal være opmærksom på, at de skal omtales på en lidt anden måde i teksten, og at de skal anføres i den rækkefølge, som de er nævnt i bogen.

Hvis man i teksten henviser til en bog med fire eller flere forfattere, skal man skrive hovedforfatterens navn og derefter "et al.", så læseren ved, at andre har været involveret.

Sådan ville citatet se ud i en referenceliste:

Efternavn, første initial, Efternavn, første initial, Efternavn, første initial, Efternavn, første initial og Efternavn, første initial. (år). Titel. Udgivelsessted: Forlag:: Udgiver.

Sådan Henviser Du Til Artikler

engelsk
Aviser er en usandsynlig kilde at citere, men de kan være nyttige (Kilde: Unsplash)

Det næstmest almindelige medie, som du sandsynligvis vil citere i dine opgaver, er artikler.

Artikelcitater følger mere eller mindre det samme format som bogcitater, men med nogle få justeringer afhængigt af, hvor artiklen stammer fra.

Aviser

Aviser er enkle at citere, men der er forskel på at referere en artikel fra den trykte udgave i forhold til online.

Da nogle avisartikler er bag betalingsmure i dag, skal du kun angive URL-adressen, hvis artiklen kan ses gratis.

  • Print

Efternavn, første initial. (år). Titel på artiklen. Avisens navn, side(r).

  • Online

Efternavn, første initial. (År). Artikeltitel. Avisens navn, side/sider. Hentet fra: Tidsskriftets navn/URL, hvis frit tilgængeligt.

Tidsskrifter

Magasiner citeres på stort set samme måde som aviser, bortset fra én ting: du skal nævne bladets årgangsnummer.

Du skal også angive bladets URL, hvis du citerer en online-artikel.

  • Print

Efternavn, første initial. (år). Artikeltitel. Bladets navn, bindnummer, side(r).

  • Online

Efternavn, første initial. (år, måned, dag). Artikeltitel. Magasinets navn, (online) Side/s. Hentet fra: URL

Akademiske tidsskrifter

Akademiske tidsskrifter kan være en nyttig ressource at trække på for at give troværdighed til dit argument i en opgave.

Med hensyn til hvordan man refererer til et tidsskrift, er det ikke så svært, som du måske forventer, men der er et par mindre forskelle, som du skal huske på.

  • Print

Efternavn, første initial. (år). Artikeltitel. Tidsskriftets navn, bind (nummer), side(r).

  • Online

Efternavn, første initial. (år). Artikeltitel. Tidsskriftets navn, bind (nummer), side/sider. Tilgængelig fra: URL. [Tilgået: dato].

Henvisninger til Online-Indhold

engelsk
Onlineindhold kan være en af de mest interessante kilder at citere (Kilde: Unsplash)

Onlineindhold kan have form af et websted, et indlæg på et socialt medie eller endda en YouTube-video.

  • Hjemmeside

Spørgsmålet om, hvordan man henviser til et websted, der ikke er tilknyttet et tidsskrift eller en avis, kan være vanskeligt, men hvis du er nødt til at gøre det, er her formatet, du skal følge:

Forfatter/kilde, hvis der ikke er nogen specifik forfatter (år). Titel på webdokumentet/siden. [online]. (Sidst opdateret: hvis disse oplysninger er tilgængelige). Tilgængelig på: URL [Dato for adgang: Dag/måned/år].

  • Sociale medier

Ja, det er rigtigt, du kan faktisk godt citere noget, du har set på sociale medier, i din opgave.

Her er hvordan du gør det:

Efternavn, første initial (år). Titel på siden [Format for sociale medier]. Dag/måned/år skrevet. Tilgængelig fra: URL. [Tilgået: Dag/måned/år].

  • Video

Det kan være, at du har fundet en uendeligt fascinerende video, der rejser nogle tankevækkende spørgsmål, som du ønsker at tage op i din opgave

Hvis det er tilfældet, og videoen findes på YouTube, så kan du se her, hvordan du citerer den korrekt:

Brugernavn på bidragyderen. (år). Videoens titel, seriens titel (hvis relevant). [type af medie]. Tilgængelig på: URL. [Tilgået: Dag/måned/år].

Føler du dig stadig overvældet af referencer, kan en kvalificeret underviser hjælpe dig med at forstå alt, der har med reference at gøre. Find et engelsk kursus København eller enhver anden by og få skrevet en knivskarp opgave!

Alt det her er heldigvis ikke noget, du som folkeskoleelev skal bekymre dig om endnu. Men det betyder ikke, at privatundervisning ikke kan være relevant for dig. Med engelsk undervisning folkeskolen kan du sætte de bedste forudsætninger for dine fremtidige indlæring og studier, samt give dig de bedste muligheder for at kommunikere med den globale verden.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.