Tanken om at skrive en engelsk opgave kan være skræmmende, især når du skal vurderes på både din evne til at fremlægge et klart argument og på dine generelle skrivefærdigheder og din brug af grammatik.

Vi vil tage begge disse elementer op i denne artikel, så bliv hængende for at få masser af tips og tricks vedrørende opgaveskrivning.

Ved at arbejde med dine engelsk opgaver kan du forbedre dit skolearbejde, så du kan gøre indtryk på dine lærere og sikre dig topkarakterer.

De bedste undervisere i engelsk
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jóhan
5
5 (5 anmeldelser)
Jóhan
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jóhan
5
5 (5 anmeldelser)
Jóhan
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Lav en oversigt over diskussionspunkter

engelsk opgaver
Sørg for, at alt går efter planen med en god oversigt. (Kilde: Unsplash)

Ethver god opgave begynder med en plan.

Selv om der er undtagelser, og nogle mennesker kan sammensætte et sammenhængende argument uden først at sætte sig ned for at planlægge det, er det sjældent at finde en solid opgave, som ikke først er planlagt.

Du tror måske, at en skitse er spild af tid, og at den tager tid fra den tid, du kan bruge på at skrive opgaven.

Men når du ser skitsen som det fundament, du skal bygge din opgave på, vil du begynde at sætte pris på vigtigheden af den i alt, hvad du skriver.

En udbredt misforståelse er, at en plan minutiøst skal skitsere alt, hvad du vil sige i opgaven i ulidelige detaljer.

Det er simpelthen ikke sandt.

En plan kan laves på mindre end tredive minutter, og den bør starte med et bredt overblik over, hvad du vil sige. Få hjælp til at lave en plan med en privatunderviser nær dig. Du kan for eksempel få engelskundervisning Aalborg.

Rammen for opgaven

Inden du går i gang med at sætte dig ind i de enkelte punkter, du vil fremføre, og den forskning, du vil trække på, er det værd først at skabe et kort overblik over din argumentation.

Dette er som en slags plan for din opgave og kan være så lidt som et par sætninger eller et afsnit.

I oversigten skal du forsøge at opsummere, hvad dit argument er for opgaven, og hvordan du vil nå frem til konklusionen.

Hvis emnet f.eks. handler om, hvorvidt undervisning online er lige så effektiv som undervisning engelsk i klasseværelset, skal du beslutte, hvilken holdning du vil tage, og derefter opbygge dine punkter omkring den.

Hvis du mener, at onlineundervisning kan være lige så effektiv som undervisning på stedet, så skriv den mest overbevisende grund til, at du mener dette, ned i din oversigt og oplist derefter stærke punkter, der støtter det, samt et par modpunkter for at skabe balance.

Det er ikke altid let at skabe rammen for ens opgave selv, men det er afgørende at få helt styr på rammen - det er altafgørende for din opgave. Få kvalificeret hjælp nær dig, for eksempel med engelsk kurser København.

Vigtigste punkter

Når du har skrevet en kort oversigt, skal du fokusere på de enkelte punkter, du vil fremføre for at understøtte dit argument.

For de fleste opgaver bør tre eller fire punkter, der fremmer din holdning til emnet, være mere end nok, forudsat at du har foretaget en god mængde research.

Når du har konkretiseret disse punkter til sammenhængende idéer, kan du finde beviser til at underbygge dem gennem forskning eller ved at kigge teksten igennem, hvis det er en litteraturopgave.

Når du har konstrueret de vigtigste punkter til fordel for dit standpunkt, skal du finde mindst et eller to modargumenter. Det viser læseren, at du har foretaget grundig research om emnet og ikke kun om de idéer, som du støtter.

Indholdet af Din Opgave

engelsk opgaver
Opgavens hoveddel skal være både klar og sammenhængende (kilde: Unsplash)

Når det drejer sig om opgavens hovedindhold eller krop, er de to vigtigste ting at huske på klarhed og sammenhæng.

Uden det ene eller det andet bliver det meget svært at forbedre din opgaveskrivning og dine generelle skrivefærdigheder. Bliv skarp omkring dit indhold og find undervisning nær dig - for eksempel engelsk kurser Århus eller enhver anden by!

Klarhed

Det er meget bedre at have et stærkt argument baseret på svage beviser end at have et udvandet argument bygget på stærke beviser.

Det betyder, at det er let at lade sig rive med, mens du skriver din opgave, og forgrene sig til andre områder, som du mener understøtter det overordnede argument.

Selv om det er godt at give en velunderbygget redegørelse, der dækker alle baser, bør du forsøge ikke at blive afsporet med oplysninger, der ikke vedrører opgavens titel eller spørgsmål.

Hvis titlen handler om onlineundervisning, og dit argument understøtter idéen om, at det er lige så effektivt som personlig undervisning, bør du sandsynligvis ikke tale for meget om vigtigheden af gruppearbejde i klasseværelset eller om, at undervisning i et fremmedsprog kræver en anden metodologi.

Du kan helt sikkert linke relevante oplysninger ind, men nogle gange kan disse omveje forringe klarheden i dit argument og få det til at virke svagere som følge heraf.

Sammenhæng

Ud over at sørge for, at du fokuserer på klarhed i din tekst, bør du også gøre dit bedste for at holde tingene sammenhængende.

Det betyder, at du skal have et flow i dine hovedpunkter, som fører til en logisk konklusion på baggrund af det, du har sagt.

At skabe denne følelse af sammenhæng vil normalt begynde med planen.

Når du har skrevet dine punkter ned, bør du bestemme en rækkefølge, som giver mening, og som du kan præsentere dem i.

En måde at ordne dine punkter på er at gå fra et bredt overblik over emnet og gradvist zoome ind og blive mere specifik efterhånden som du kommer frem.

For at bruge eksemplet med onlineundervisning kan du f.eks. starte med at diskutere fordelene ved at lære engelsk online, derefter lærerens rolle i en videoundervisning i forhold til en undervisning på stedet og derefter spørgsmålets kerne, som er, om undervisningen vil være lige så effektiv online som på stedet.

Du kunne også gå frem og tilbage, som om det var en tenniskamp.

I den forbindelse skal du finde et argument, der taler for dit argument, og så fremlægge modargumentet umiddelbart efter. Selv om dette måske ikke giver det bedste narrative flow, vil du få en sammenhængende struktur i din opgave, hvis du holder dig til det i hele opgaven. Få hjælp til at lære sammenhængen med en privatunderviser. Prøv et engelsk kursus Odense eller enhver anden by nær dig.

Undersøgelse af dit emne

engelsk opgaver
Grundig research er afgørende for, at en opgave bliver en succes (Kilde: Unsplash)

Hvis der er én ting, der vil forhindre dig i at skrive en fremragende opgave, er det mangel på research. Dette gælder især, hvis du skal referere i henhold til Harvard-stilen, men ikke har foretaget tilstrækkelig research.

Hvis din argumentation er fuld af ubegrundede påstande, så løber du stor risiko for at miste troværdighed, og hele opgaven kan i bedste fald virke som et intetsigende meningsoplæg.

Vi kan ikke understrege vigtigheden af at være flittig på dette område og tage sig tid til at undersøge det emne, du skal skrive om, på forhånd.

Det er ikke nok at slå noget op på Wikipedia midtvejs i skrivningen af din opgave, hvis du vil have topkarakterer.

Du skal udarbejde din skitse og derefter foretage den nødvendige research for at give din argumentation og de enkelte punkter, du har planer om at fremføre, vægt.

I teksten

Hvis du skriver et engelsk litteraturopgave eller en opgave, der vedrører et hvilket som helst skriftligt værk, skal du først konsultere teksten for at få de oplysninger, du har brug for til din opgave.

Den type research, du kan lave i en tekst, kan være sproglig, strukturel, tematisk osv.

Hvis du f.eks. skal skrive om, hvordan en forfatter bruger metaforer til at skabe en bestemt mening, skal du gennemgå bogen og finde de mest relevante eksempler på denne litterære teknik.

Hvis opgaven er mere bred og stiller et generelt spørgsmål om bogens hovedtemaer, kan du gennemsøge teksten for at finde relevante oplysninger, der vedrører de hovedtemaer, du har identificeret.

En af de bedste ting at gøre i forbindelse med ethver opgave, der involverer en bog eller tekst, er dog at udvælge nogle citater, som du kan interagere med på en eller anden måde. Måske er det et godt udgangspunkt for at udforske en hypotese, du har foreslået, eller måske vil du gerne imødegå den med dine modargumenter.

Online

Størstedelen af din research skal nok foregå online.

Medmindre du har tid til at gå på biblioteket og leje alle de nødvendige beviser og oplysninger, bliver du sandsynligvis nødt til at stole på internettet for at finde troværdige kilder, som du kan citere til støtte for din argumentation.

Den første ting, du skal huske på, er, at du skal afsætte nok tid til at lave din research, før du begynder at skrive opgaven.

Når du har afsat tid til research, skal du afklare, hvad det præcist er, du ønsker at finde.

Tag et nyt kig på opgavens titel, sørg for, at du forstår den fuldt ud, og opstil derefter dit argument.

Når du har gjort dette, skal du lave noget baggrundsforskning om emnet for at se, hvad de mest almindeligt debatterede spørgsmål er. Derefter kan du zoome ind på de enkelte punkter, du ønsker at fremføre, og forsøge at finde eksempler eller undersøgelser, der underbygger dem.

Ordforråd og grammatik

Et andet vigtigt element i at skrive en god opgave er de ord, du bruger, og hvordan du sætter dem sammen. Du bør forsøge at forbedre din grammatik, hvis målet er at arbejde på din samlede elevpræstation.

Vi holder det kort, så du kan bruge det som en tjekliste enten mens du skriver eller efter du er færdig med din opgave.

  • Foretræk den aktive form

Prøv altid at bruge den aktive form, når det er muligt.

En af kardinalsynderne i opgaveskrivning er at bruge for mange verber i den passive form.

Der er kun et vist antal "it is believed" og "it was claimed", som en læser kan tåle, før han bliver forvirret over, hvem det er, der tror eller hævder det.

Tænk over emnet for hver handling, der foretages, og prøv at inkludere dem, når du kan. Det kan være så enkelt som at skrive "experts believe" eller "the students claimed".

  • Hold det enkelt

Når det kommer til ordforråd, er der måder at få dig selv til at lyde klogere på, men oftest er det bedst at holde tingene enkle.

Sætningen "operate the computer" lyder langt værre end "use the computer", fordi den kommer til at virke som et forsøg på at virke intelligent ved at bruge det længere ord.

I mange tilfælde bør du foretrække de mindre ord, selv om det også bør være en prioritet at bruge det rigtige ordforråd til en bestemt betydning.

  • Less is more

Hvis du nogensinde har læst en artikel, der er én stor tekstblok, ved du præcis, hvor besværlig en opgave det kan være.

Opdel din tekst i afsnit og sætninger, hvor det er hensigtsmæssigt, og sørg for, at dine sætninger er slagkraftige.

Der er intet værre end en alt for lang sætning. Især ikke, når den efterfølges af flere andre.

Hvis du har svært ved at holde tingene kort, så prøv i det mindste at blande sætningslængden.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.