"Hvis man stjæler fra én forfatter, er det plagiat; hvis man stjæler fra mange, er det forskning." - Wilson Mizner

Næsten al forskning bygger på forskning, der allerede er udført af andre, og for at kunne fremføre et logisk og solidt argument er man nødt til at se på det arbejde, som andre på området allerede har udført.

Hjemmeopgaver, essays, afhandlinger og projekter kræver ofte, at eleverne laver noget research. Du kan dog ikke bare kopiere og indsætte det, du finder. Omformulering, omskrivning og henvisning til referencer er en del af det hele.

Desværre sker der en del plagiat i den akademiske verden. Uanset om det skyldes, at det er en nem løsning, indrømmer de fleste elever, at de har kopieret andres arbejde, og de fleste lærere har modtaget lektier, der er blevet kopieret.

Nu med internettet har det aldrig været nemmere at plagiere. Du kan dog altid henvise til en andens arbejde. Intellektuel ærlighed og integritet er en del af din forskning, og der er akademiske løsninger på at bruge andre forfatteres arbejde, men der er også konsekvenser ved plagiering.

I denne artikel vil vi se på plagiat, hvad det er, og hvordan du kan undgå det. Vi vil også kort diskutere, hvordan du med lektiehjælp, kan få dedikeret hjælp til at skrive og danne rammer for dine opgaver, så du ikke kommer ud for plagiat.

De bedste undervisere i lektiehjælp
Ulrik
5
5 (7 anmeldelser)
Ulrik
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Haajra
5
5 (6 anmeldelser)
Haajra
165kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Thomas
5
5 (4 anmeldelser)
Thomas
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ulrik
5
5 (7 anmeldelser)
Ulrik
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Haajra
5
5 (6 anmeldelser)
Haajra
165kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Thomas
5
5 (4 anmeldelser)
Thomas
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er plagiat?

I løbet af din skolegang vil du sandsynligvis få opgaver, som du skal lave derhjemme. Eleverne kan få til opgave at undersøge et emne og samtidig angive deres kilder.

undgå plagiat
Plagiat er i bund og grund at tage en andens arbejde og forsøge at udgive det for at være dit eget. (Kilde: Unsplash)

Du bør ikke kopiere, plagiere eller forsøge at udgive en andens arbejde som dit eget. Hvis det viser sig, at du har plagieret, kan du komme på meget dybt vand og risikere at blive beskyldt for at snyde og måske endda få dit arbejde ugyldiggjort.

Så hvad er plagiat egentlig?

Ud fra et juridisk synspunkt hører plagiat i mange lande under ophavsretten. Ved at tage en andens arbejde og udgive det for at være dit eget, krænker du i bund og grund ophavsretten til andres arbejde.

Plagiat er ganske enkelt at foregive, at en andens arbejde er dit originale arbejde uden at angive kilden til din forskning, dine idéer eller koncepter. Mange elever tror ikke, at det, de gør, er et så stort problem, men der er etiske problemer at tage hensyn til, hvis de får en god karakter ved hjælp af plagiat.

For at undgå plagiat er der et par ting, som du skal henvise til:

 • Citater
 • Idéer
 • Passager fra en originaltekst
 • Dokumenter
 • Billeder
 • Illustrationer og diagrammer
 • Websteder

Som du sikkert har forstået, er kopieret og stjålet indhold ikke acceptabelt i den akademiske verden.

Få mere at vide om at lave lektier digitalt.

De mest almindelige typer af plagiat

Der er nogle få måder at plagiere på: Du kan kopiere noget ordret, omformulere en idé, som om det er din egen, eller indsende et arbejde, som du ikke selv har færdiggjort.

undgå plagiat
At copy-paste er en almindelig måde at plagiere på, men det er også ret almindeligt at referere forkert til en anden forfatter eller kilde. (Kilde: Unsplash)

Selv om du aldrig bør gøre dette, vil konsekvenserne være alvorlige, når det drejer sig om eksamener, og mistanke om plagiat behandles alvorligt.

Så hvordan kan du undgå utilsigtet plagiat?

Er disse ord mine?

Hvis de ikke er det, skal jeg så henvise til forfatteren?

Selv hvis det er tilfældigt, kan dit arbejde blive markeret som plagiat. Selv hvis ordene er originale, skal du spørge dig selv, om idéerne er dine egne. Hvis de ikke er det, kan det stadig være et plagiat.

Arbejdet kan blive betragtet som plagiat, selv om ordene ikke er blevet direkte kopieret, og derfor skal du citere referencer.

Som en påmindelse er her nogle få teknikker, der ville blive betragtet som plagiat.

 • At bruge de nøjagtige ord fra en andens arbejde og præsentere det, som om det var dit eget.
 • Copy-paste af indhold for at omskrive det.
 • At blande direkte citater ind i din tekst uden at skelne mellem de to.
 • At tage oplysninger fra flere kilder uden at henvise til, hvor du har fået oplysningerne fra.
 • Kopiering af dit arbejde.
 • At betale en anden for at gøre arbejdet for dig og indsende det, som om det var dig, der havde gjort det.

Nu burde du have en klarere idé om, hvad plagiat indebærer.

Se vores foretrukne digitale værktøjer og ressourcer til at lave lektier.

De bedste undervisere i lektiehjælp
Ulrik
5
5 (7 anmeldelser)
Ulrik
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Haajra
5
5 (6 anmeldelser)
Haajra
165kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Thomas
5
5 (4 anmeldelser)
Thomas
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ulrik
5
5 (7 anmeldelser)
Ulrik
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jacob
5
5 (3 anmeldelser)
Jacob
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Haajra
5
5 (6 anmeldelser)
Haajra
165kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Thomas
5
5 (4 anmeldelser)
Thomas
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Claudia
Claudia
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Henvisninger i forskning

Mange elever er klar over, hvad plagiat er, når det drejer sig om direkte kopiering af arbejde. Nogle elever bliver dog opdaget ved ikke at henvise korrekt til deres kilder.

Du skal referere dine kilder i akademisk arbejde og forskning, og vi anbefaler, at eleverne refererer undervejs i stedet for at forsøge at organisere alle deres referencer, når de er færdige.

Uanset om det er fra bøger, magasiner, websteder, aviser eller videnskabelige tidsskrifter, skal alt, hvad du har lånt eller brugt, nævnes som referencer i din bibliografi.

Når du bruger andres arbejde eller idéer, skal du angive det korrekte referencerformat ved siden af det. Det betyder, at du ikke vil overse nogen referencer, når du er færdig.

Du skal også have en bibliografi til sidst i dit arbejde. Heldigvis findes der værktøjer og softwareløsninger, der kan hjælpe dig med at oprette og administrere dine kilder. Disse værktøjer kan gøre det meget nemmere at lave referencer og kan være med til at sikre, at du ikke overser nogen af kilderne i dit arbejde.

Når du kommer på universitetet, er dette en praksis, som du vil være helt fortrolig med.

Tjek vores yndlingswebsteder til at få lavet lektier.

Kreditering af den oprindelige forfatter

Elever skal vænne sig til at henvise til de originale forfattere. Lærerne er enige om, at god forskning er baseret på brug af kvalitetskilder, og de vil gerne se de kilder, du har brugt, for at kunne bedømme kvaliteten af din forskning.

undgå plagiat
Der findes forskellige referencer, så sørg for at bruge den stil, som din akademiske institution godkender. (Kilde: Unsplash)

Hvis du læser nogle akademiske artikler, vil du se, hvordan dette gøres.

Mange antiplagiatværktøjer kontrollerer, at referencerne er korrekt udført, og i nogle tilfælde fremhæver de fejl, så du kan rette dem, før dit arbejde bliver markeret som plagiat.

De fleste akademiske referencer foretages på følgende måde:

 • De anvendte kilder anføres i en bibliografi, der indeholder forfatterens navn, værkets titel og udgivelsesåret.
 • Direkte citater medtages i citationstegn eller adskilt fra teksten ved hjælp af en anden formatering med en henvisning i teksten eller som en fodnote.
 • Alt, hvad der refereres til, skal medtages i bibliografien i slutningen af opgaven.

Hvis du har brug for hjælp, vil de fleste lærere være bekendt med den type referencer, som institutionen accepterer, og hvilke programmer der kan hjælpe dig. Forskellige skoler og universiteter foretrækker dog forskellige referencestile, så sørg for at følge den rigtige protokol.

Der findes et væld af oplysninger om forskellige referencestile, hvis du har brug for hjælp, og selvfølgelig kan undervisere og professorer også guide dig igennem det.

Pas godt på dine referencer

Her er et par tips til at sikre, at dine referencer er korrekte og i orden.

 • Brug software til at administrere dine referencer, efterhånden som du inddrager dem i dit arbejde.
 • Medtag en reference, så snart du omformulerer en andens arbejde.
 • Sørg for, at de referencer, du bruger, er velrenommerede og relevante for dit arbejde.
 • Brug referencer i teksten, fodnoter og en bibliografi i den stil, som den akademiske institution foretrækker.
 • Sørg for, at direkte citater og referencer også følger det korrekte format.
 • Ved at være metodisk i dine referencer undgår du plagiat.

Opdag de bedste online ressourcer til at lave lektier og projekter.

Kontrol af plagiat

Du skal kontrollere, om der er tale om plagiat i alle de opgaver, du planlægger at aflevere. Som vi nævnte, tager akademiske institutioner plagiat meget alvorligt. Med privat lektiehjælp, kan I sammen gennemgå din opgave og tjekke for plagiat, samt udvikle dine egenskaber til at skrive opgaver, hvori du undgår plagiat.

undgå plagiat
Der findes software, som du kan bruge til at se, om dit arbejde er originalt, inden du sender det til bedømmelse. (Kilde: Unsplash)

Husk på, at næsten alt, hvad du afleverer, sandsynligvis vil blive kontrolleret for plagiat.

Der findes gratis værktøjer online, der kan kontrollere, om dit arbejde vil blive markeret som plagiat. Hvis du har glemt at citere en reference eller har lavet en fejl i din referencer, kan du kontrollere dette, inden du indsender arbejdet og bliver straffet for plagiat.

Mange universiteter bruger digital plagiatkontrolsoftware på næsten alt arbejde, der er blevet indsendt, og disse værktøjer kan vise, hvor meget af arbejdet der er originalt, hvor visse citater stammer fra, og om referencerne er korrekte eller ej. Nogle universiteter giver de studerende mulighed for at bruge disse tjenester og værktøjer til at kontrollere deres arbejde, før de afleverer det.

Tøv ikke med at kontakte dine professorer, hvis du er i tvivl, da plagiat bliver taget meget alvorligt. Hvis du bliver taget kan det resultere i, at dit arbejde bliver afvist eller at du endda bliver bortvist fra din uddannelse eller din skole. Før du afleverer dit arbejde, skal du selv kontrollere det for plagiat.

Disse gratis værktøjer kan hjælpe dig med at undgå at blive straffet for uheldigt plagiat. De mere avancerede værktøjer er tilgængelige med gratis prøveversioner. Det ville trods alt være en skam at dumpe dit kursus, fordi en software har markeret dit originale arbejde som plagiat.

Hvis du eller dit barn har brug for lidt ekstra hjælp til skoleundervisningen, kan du overveje at kontakte en af de mange dygtige og erfarne undervisere på Superprof. Der er tusindvis af undervisere, der tilbyder undervisning i akademiske fag, kunst og håndværk, fremmedsprog, musikinstrumenter og endda studiekompetencer og lektiehjælp, så du kan helt sikkert finde en, der kan hjælpe dig.

Du kan få personlig undervisning, onlineundervisning eller endda gruppeundervisning. Hver type undervisning har sine fordele og ulemper, så tænk grundigt over, hvilken der vil fungere bedst for dig, din foretrukne læringsstil og dit budget.

Heldigvis tilbyder mange undervisere på Superprof den første lektion gratis, så du kan afprøve flere forskellige undervisere og læringsmetoder, før du vælger den, der passer til dig.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.