I betragtning af at definitionen af økonometri er økonomisk måling, kan teoretisk økonometri synes at være en selvmodsigelse. Er økonomi trods alt ikke en disciplin, der er bygget på teorier? Bør økonometri så ikke kun handle om at måle økonomiske fænomener?

Det er det i høj grad også. Den hjælper også med at forudsige fremtidige økonomiske forhold på grundlag af de foreliggende data. Der skal dog stadig være teoretiske anvendelser for at afgøre, om beregningsmetoderne og valget af variabler er korrekte i forbindelse med en given analyse. Det er den teoretiske økonometrists opgave.

Det lyder alt sammen lidt forvirrende, ikke?

I denne artikel forklarer Superprof den teoretiske side af økonometri.

De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Henrik
5
5 (2 anmeldelser)
Henrik
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Henrik
5
5 (2 anmeldelser)
Henrik
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Oversigt over teoretisk økonometri

Lige så længe som mennesker har tildelt ting værdi - i hvert fald så langt tilbage som i det antikke Grækenland - har det været genstand for store overvejelser og debatter at begrunde værdi og dens indvirkning på det menneskelige eksperiment. Efterhånden som de menneskelige forhold udviklede sig - fra landbrug til industri, og de i bund og grund klasseløse samfund blev stærkt rangordnede, blev disse diskussioner udviddet til at omfatte idéer som ejerskab, rigdom og arbejdskraft.

I århundreder var alle disse økonomiske idéer blot det: idéer. Teorier, der var umulige at bevise, selv om de faktisk var baseret på observerbare - empiriske beviser.

Alt dette ændrede sig for omkring 100 år siden, da økonomiens underdisciplin, økonometri, blev etableret.

Teoretisk økonometri forklarer grundlaget for denne økonomiske forskning
For første gang havde økonomerne en måde at omsætte idéer til solide data på. (Kilde: Shubham Dhage, Unsplash)

For første gang i historien havde økonomer en måde at bevise deres teorier på og endda at fremskrive fremtidige økonomiske forhold baseret på specifikke variabler. Desværre løb økonometristerne snart ind i problemer.

Er du nogensinde blevet opfordret til at stille et spørgsmål, måske af et diskussionspanel eller måske endda efter at have mødt din yndlingsmusik- eller filmstjerne?

Det er et ret almindeligt fænomen, når man endelig får lov til at stille et hvilket som helst spørgsmål eller komme med en hvilken som helst udtalelse, man ønsker. Pludselig er du plaget af usikkerhed om, hvilket spørgsmål eller hvilken udtalelse der vil være det rigtige og mest virkningsfuldt; det spørgsmål eller den udtalelse, der vil give det ønskede svar.

Det er i bund og grund det, som teoretisk økonometri handler om.

Ud fra den overflod af data, der kan undersøges, og de økonomiske spørgsmål, der kan besvares, udfordrer teoretiske økonometrikere hver enkelt økonometrisk procedure for at afgøre, om den vil føre økonomerne til de rigtige konklusioner.

Når dette vigtige spørgsmål er blevet besvaret, kan de anvendte økonometriker gå i gang med at estimere koefficienter og anvende dem i lineære regressionsmodeller.

Sådan fungerer teoretisk økonometri

For at denne artikel ikke skal blive for tung, indviklet og vanskelig at forstå, vil vi bruge en helt almindelig hændelse fra det virkelige liv til at vise behovet for og formålet med teoretisk økonometri.

Du ønsker at gå på indkøb. Hvad du vil købe ind, og hvorfor du vil købe ind, vil afgøre, hvordan og hvor du vil købe ind, og hvor meget du vil bruge.

Hvis du skal købe almindelige dagligvarer, handler du måske online eller går hen til en butik, som du ved, har de pågældende varer. Det kan være, at du vil sammenligne dine indkøb for at få mest muligt for pengene. Du køber måske mere, end du har brug for, afhængigt af de gode tilbud og/eller kampagner, du finder, eller omvendt beslutter du dig for, at det ikke er det rigtige tidspunkt at købe på nu.

Hvad, hvornår, hvordan og hvor meget du køber, afhænger af, hvor stort dit behov for den pågældende vare er, og hvor meget tid du har til at foretage et køb. Hvis du handler i din spisepause på arbejdet, køber du måske hurtigere, end hvis du kan dvæle ved forskellige tilbud og/eller kampagner på nettet.

Hvert af disse aspekter ændrer indkøbsprocessen, ligesom et ønsket resultat ville ændre den måde, hvorpå økonomiske data måles på. Er du begyndt at få en idé om, hvor vigtig teoretisk økonometri er?

Hvad nu hvis du ikke har noget særligt behov for noget, du vil bare shoppe for sjov, og måske køber du noget i processen? Det ændrer også ligningen betydeligt.

Måske går du uden om online-shopping og vandrer gennem utallige butikker, prøver forskellige beklædningsgenstande og sko og køber i sidste ende slet ikke noget - men du ender alligevel med en følelse af tilfredshed, som detailhandelsterapi kan give. Du kan prøve parfumer eller prøve ny makeup, gå til en sportsudstyrsbutik for at se alt det nye sæsonbestemte udstyr eller tage til en bilforhandler for at prøvekøre de nyeste modeller, alt sammen uden at have til hensigt at købe noget.

Det er klart, at hvis du har brug for detailterapi, vil utilitaristisk shopping ikke tilfredsstille dig, og hvis du har brug for at drømme om smukke ting, du en dag kunne eje, vil du ikke få noget ud af at scrolle på nettet eller løbe ind i en butik og komme ud et par minutter senere med en taske i hånden.

Teoretisk økonometri giver dig en god baggrundsforklaring for hvad økonometri kan
Økonometristerne skal løbende evaluere effektiviteten af deres teknikker for at opfylde de aktuelle behov. (Kilde: Ruthson Zimmerman, Unsplash)

De kan ikke bruge de samme variabler, ligninger og formler til at besvare alle spørgsmål eller forudsige alle økonomiske fænomener. De skal konstant afprøve deres statistiske procedurer og udvikle nye procedurer for at opfylde øjeblikkets behov, uanset at økonomiske data hele tiden ændrer sig.

Det er i virkeligheden det, økonometri handler om. Dens betydning ligger i dens evne til at lave kvantitative udsagn ud fra kvalitative idéer, så de politiske beslutningstagere - dem, der træffer beslutninger på grundlag af økonomiske fænomener - er så velinformerede som muligt.

Teoretiske økonometrikere gør dette muligt ved konstant at afprøve og revidere økonometriske procedurer og teknikker. Vil du afprøve din økonomiske viden? Tag private økonomikurser med en af vores dygtige undervisere.

Den teoretiske økonometrists værktøjskasse

Statistik, økonomi og økonometri er alle matematiktunge fag, men teoretiske økonometriker bruger en række forskellige værktøjer og metoder til at afprøve nye modelleringsprocedurer.

Deres primære funktion er at afprøve, om de allerede eksisterende procedurer og statistiske test er tilstrækkelige til at bringe og/eller forudsige eventuelle økonomiske ubekendte faktorer.

For at sige det med lægmandssprog er det nogenlunde det samme som at tjekke sin bil, inden man begiver sig ud på en lang biltur. Du vil være sikker på, at din motor er i god nok stand til at køre frem og tilbage, at dine dæk har nok luft og slidbane, og at dine væsker er fyldt op (og ikke er nedbrudt).

Med andre ord ønsker du at minimere risikoen for ukendte ulykker ved at sikre dig, at dit køretøj er i god stand og klar til opgaven.

Det er rigtigt, at det er en praktisk opgave at tjekke bilen, og at alle de punkter, som teoretiske økonomer kontrollerer, er på papir (eller, som det er mere sandsynligt, digitalt), men princippet er det samme.

Hvis en bestemt beregning ikke giver et fyldestgørende svar - måske giver den ikke et fuldstændigt billede af det økonomiske fænomen, der undersøges, vil de ændre ligningen eller formulere en ny.

Teoretiske økonometrister kan også ændre en model eller teknik på grund af en tendens, som deres kolleger, de anvendte økonometrister, har rapporteret om.

Teoretiske økonometrister arbejder ikke med data, så de får ikke mulighed for at se, hvordan tendenser opstår, eller hvordan aspekter af visse data ikke længere passer ind i en etableret estimeringsteknik.

Når de "teoretiske økonomer" får besked om en sådan begivenhed, anvender de alle de værktøjer, de har til rådighed, til at omforme teknikken, så den igen bliver effektiv.

Teoretisk økonometri hjælper med at arbejde med økonomi på en kvantitativ måde
Ragnar Frisch er en af de to fædre, der forenede videnskabelige studier med økonomisk teori. (Kilde: Tyler Casey, Unsplash)

Udfordringerne ved teoretisk økonometri

Denne disciplins oprindelse ligger hos to videnskabeligt indstillede personer, som uafhængigt af hinanden arbejdede på og nåede frem til den samme konklusion. Begge fastslog, at økonomiske data skal underkastes de samme strenge tests og undersøgelser, som enhver anden videnskabelig disciplin foretager for at forstå sit emne.

Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at Frisch og Tinbergen var passionerede matematikere og fysikere. Gennem deres uddannelse i disse studier lærte de at følge de omhyggelige og præcise trin, som videnskabelig forskning kræver; for dem var det ikke langt fra at anvende disse metoder på økonomi.

Der er imidlertid en stor forskel mellem de nøje kontrollerede forhold i et laboratorieforsøg og de konstant skiftende variabler, der styrer økonomiske fænomener i praksis. Denne forskel gør den økonometriske teori særlig skræmmende.

Så hvordan gør de det? De er afhængige af data fra et komplekst netværk af relaterede ligninger, hvor alle variabler kan ændre sig samtidig.

Lad os f.eks. sige, at det ønskede svar er den økonomiske virkning af pandemirelaterede nedlukninger. De variabler, der tages i betragtning, omfatter:

  • befolkningsgrupper efter alder, køn, race og geografisk placering
  • industri: hotel- og restaurationsbranchen (hoteller, feriesteder og restauranter), rejsebranchen, fremstillingsindustrien, underholdningsbranchen osv.
  • religion: velgørende donationer, medlemskab af religiøse organisationer, kirkelige donationer
  • politik og samfundsengagement: foretrukne og ugunstigt stillede partier ved magten, graden af social uro og overholdelse af reglerne
  • nationaløkonomi: by og land, i et byområde eller i større byer
  • global økonomi: industrialiserede og ikke-industrialiserede lande, rigere og fattigere lande
  • infrastruktur: alt fra vaccinedistribution og administration til produktion og fødevareforsyningskæder

Som du kan se, har hvert af disse aspekter af det moderne økonomiske liv flere variabler, som på et eller andet tidspunkt kan have forrang.

Det er den teoretiske økonometrists opgave at afgøre, om de eksisterende modeller og testprocedurer har de rette egenskaber til fuldt ud at estimere eventuelle ukendte faktorer i forbindelse med det pågældende økonomiske spørgsmål.

De bestræber sig også på at opfylde økonometriens tre mål ved at udtænke nye statistiske procedurer, der er robuste nok til at modstå de økonomiske datas konstante udsving.

Det er her, at den store brug af matematik kommer ind i billedet, sammen med numeriske størrelser og teoretisk statistik.

Når de teoretiske økonometrister har bevist, at deres modeller er tilstrækkeligt holdbare, kan de anvendte økonometrister gå i gang med at finde de svar, som politikerne har brug for for at kunne træffe informerede beslutninger.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.