Emnet økonometri kom op i en snak med en ven forleden dag - ja, sådan taler vi meget sammen. Hun har en uddannelse i økonomi og arbejder i et statsligt skattekontor; det ser ud til, at hun i det mindste ved noget om det, ikke?

Jeg blev forbløffet! Det gik op for hende, at hun aldrig havde hørt ordet "økonometri", før hun læste The Kiss Quotient af Helen Hoang.

Set i bakspejlet burde jeg ikke have været så overrasket. Mange mennesker har i det mindste hørt om økonomi, og en rimelig stor del af dem har en idé om, hvad det handler om. Økonometri er tilsyneladende økonomiens beskidte hemmelighed; lidt ligesom den underlige slægtning, som ingen taler om.

Selv internettet har ikke meget at sige om emnet, men tag ikke vores ord for det. Prøv at skrive "økonometri" i din foretrukne webbrowser og vær forberedt på at blive undervældet over antallet af hits. Og hvor lidt information der er at finde på disse sider.

Derfor har superprof påtaget sig opgaven at forklare de økonometriske grundbegreber: hvad det er, hvad det gør, hvordan det bruges, og hvordan det er med til at forme den økonomiske politik i hele verden.

De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Henrik
5
5 (2 anmeldelser)
Henrik
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Henrik
5
5 (2 anmeldelser)
Henrik
400kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er økonometri, og hvorfor er det vigtigt?

Begrebet økonomi har eksisteret, lige siden mennesker har tildelt ting en værdi. Platon, Sokrates, Aristoteles og andre gamle grækere, sumererne og yangshaoerne og ... listen fortsætter og fortsætter.

Alle civilisationer, fra antikken og frem til i dag, har debatteret økonomi.

Lær mere om økonometri
Den skotske økonom Adam Smith havde kun få værktøjer til rådighed, når han forsøgte at bevise sine argumenter. (Kilde: Thomas T, Unsplash)

Og det er det, der er problemet. I århundreder blomstrede den økonomiske debat, men der kunne kun gives meget få beviser for at underbygge disse teorier. Faktisk havde selv Adam Smith, der generelt anses for at være den moderne økonomis fader, ingen bedre begrundelse for økonomiske fænomener end "Den usynlige hånd".

Det betyder ikke, at den skotske økonom var doven, når han tilskrev markedskræfterne en usynlig, men formodentlig velvillig hånd, men det betyder blot, at der på det tidspunkt, hvor han udtalte sig, ikke fandtes de nødvendige redskaber - matematikken - til at bevise en hånd, velvillig eller ej.

Selv François Quesnay, den franske fysiokrat, der skabte verdens vel nok første regneark, konkluderede korrekt, at godsejere, der opslugte landbrugets værdi, bragte hele det økonomiske system i fare.

Bemærk: fysiokrati var en af tidens bedst udviklede økonomiske teorier, idet den var centreret om landbrug og jord. Nutidens såkaldte nye fysiokrater går ind for en variant af jordværdiskatten, idet de betegner den som en samlet lokaliseringsskat og hævder, at den kan tjene som en primær kilde til offentlige indtægter.

Quesnay havde ingen tal til at underbygge sin påstand. Hans Tableau Economique kaldte de rige jordejere for den sterile klasse, hvilket var en effektiv måde at illustrere, at de ikke producerede nogen økonomisk værdi. Han begrænsede sig til at tegne linjer, der forestillede forskellige relationer og mulige økonomiske resultater, hvis fordelingen af værdien ændrede sig.

Han havde ingen tal til at underbygge sin påstand, men det var der heller ingen, der havde. Ingen økonomer eller fysiokrater havde meget mere end teori før for ca. 100 år siden, da Ragnar Frisch og Jan Tinbergen anvendte videnskabelige metoder på økonomiske teorier.

De arbejdede uafhængigt af hinanden og nåede begge frem til de samme matematisk drevne løsninger på komplekse økonomiske spørgsmål. Ved at bruge adskillelige lineære regressionsmodeller til at omsætte kvalitative udsagn til kvantitative påstande kunne de levere konkrete analyser af økonomiske fænomener.

Det er ikke så underligt, at der blev oprettet en helt ny klasse af Nobelpriser på grund af dem.

Hvad er anvendt økonometri?

Takket være disse Nobelpris-økonometriker har økonomer verden over nu en måde at sætte tal på de forskellige økonomiske teorier, der har eksisteret i århundreder. Og takket være økonometri er der åbnet op for en helt ny klasse af økonomiske studier.

Feministisk økonomi, evolutionær økonomi, økologisk økonomi, ekonofysik og andre undersøger og definerer alle diskrete områder af økonomisk aktivitet. De hører alle under makroøkonomien.

Økonometri kan kvantificere økonomiske fænomener
Økonometri har gjort det muligt at kvantificere en lang række økonomiske fænomener. (Kilde: Greg Rosenke, Unsplash)

Uanset hvilken type økonomi man fokuserer på, bruger de dog alle de samme værktøjer og følger de samme trin for at nå frem til et kvantitativt svar på det spørgsmål, der stilles. Disse trin er:

  • formulere en hypotese
  • opstille mål for undersøgelsen
  • udvikle en økonomisk model
  • konvertering til en økonometrisk model
  • at estimere koefficientværdierne
  • analysere og validere de resulterende data

Man kan undre sig over, hvorfor der først skal udarbejdes en økonomisk model, hvis økonometri kan give svaret; er det ikke et modeltrin for meget? Nej, slet ikke.

At formulere en hypotese er lidt som at sige "Jeg spekulerer på, om dette har en indvirkning på dette, og i givet fald hvor meget". Det er naturligvis stærkt forsimplet, men det er et godt eksempel på, hvordan man først skal kvalificere sin hypotese - med andre ord udvikle en økonomisk model, før man kan repræsentere den matematisk.

Det er naturligvis det fjerde trin.

Men alt dette er blot et overblik over anvendt økonometri; for at få mere at vide om hvert enkelt trin i denne proces og lære mere om disciplinen, skal du læse mere om den. Du kan også få økonomikurser med en kompetent økonom fra Superprof. Lær hurtigt og effektivt!

Hvad er teoretisk økonometri?

Anvendt økonometri indebærer at konvertere kvalitative udsagn vedrørende økonomiske forhold til kvantitative påstande, der kan måles og studeres. Teoretisk økonometri har til formål at bevise, at nye formler præcist kan drage faktuelle slutninger, som igen kan føre til korrekte konklusioner.

For fortsat at kunne forudsige de økonomiske forhold på en bæredygtig måde stræber økonometristerne konstant efter at opdatere statistiske procedurer - eller udvikle helt nye. Dette er en stor opgave, når man tager i betragtning, at det, økonometristerne studerer, nemlig økonomiske data, selv er under konstant forandring.

Teoretiske økonometrister fokuserer imidlertid ikke så meget på dataene som på metoderne til at analysere dem. De studerer egenskaberne ved statistiske modeller og de procedurer, der anvendes til at finde en given models ukendte værdier.

Især analysen af disse procedurer optager størstedelen af de teoretiske økonometristers tid, og det er let at se, hvordan de økonomiske datas evigt skiftende karakter kan lægge alvorlige hindringer i vejen for deres arbejde.

På en måde kan man sige, at teoretiske økonometrister er meget mere afhængige af videnskabelig analyse end deres "anvendte" kolleger. De fokuserer på den matematik og statistik, der ligger til grund for økonometriske undersøgelser, for at sikre, at nye beregningsprocedurer vil give de forventede resultater.

Økonometri kan bruges til at arbejde med et bestemt fænomen i den samlede økonomi
Økonometrister sammenligner to økonomiske variabler for at fastslå, hvilken indvirkning et bestemt fænomen har på den samlede økonomi. (Kilde: Markus Spiske, Unsplash)

Hvad er formålet med økonometri?

Det er fint nok, at vi har en måde at kvantificere økonomiske fænomener på og finde nye måder at teste data på, men til hvilken nytte? Hvad fortæller disse masser af data os?

Eller mere præcist: Hvilke svar søger vi at få fra de data, som økonometrikerne modellerer?

Kritikere af denne disciplin hævder, at tallene kan få dem til at sige alt det, som dem, der manipulerer dem, ønsker, at de skal sige; der er en vis grad af sandhed i denne kritik. Alligevel er den temmelig nedvurderende, især fordi økonometristerne stræber efter at nå tre forskellige mål. De er:

  • Analyse af data for at finde korrelationer mellem to variabler
  • at estimere koefficienterne for økonomiske sammenhænge
  • at forudsige økonomiske resultater i forhold til, hvordan økonomiske variabler kan opføre sig

Politikere fra det globale til det lokale niveau er afhængige af, at økonometristerne kan give nøjagtige forudsigelser af økonomiske fænomener og, endnu vigtigere, af eventuelle risici, der kan påvirke velstanden.

F.eks. er de penge, som regeringerne udbetalte til enkeltpersoner under pandemien, et økonomisk fænomen; det er ikke hver dag, at regeringen giver penge væk, vel? Det kvalificerer disse stimuluspakker som et økonomisk fænomen.

Hvilke risici kan påvirke den økonomiske velstand?

En stor risiko i USA er, at stimuluspenge går til udlejere. Det er vidunderligt, at tusindvis af mennesker har undgået udsættelse (for en gangs skyld), men disse penge ryger i udlejerens lomme. De gør lidt eller intet for at flytte den økonomiske nål.

Ironisk nok ville en masseudsættelse have flyttet den økonomiske nål, bare ikke i retning af vækst.

En anden risiko: Folk er på vagt over for at blive fanget i underskud i den næste, uundgåelige krise, så de sparer deres stimulusbetalinger op i stedet for at bruge dem. Ved at gøre det skaber de overskud for bankerne, men det gør igen ikke meget for økonomien.

Regeringerne i de enkelte lande må konstant fokusere på sådanne fænomener for at bevare deres finanspolitiske sundhed og levedygtighed. Økonometristerne skal konstant revidere deres beregninger og forudsigelser for at give de politiske beslutningstagere alle de oplysninger, de har brug for til at træffe passende finanspolitiske og økonomiske beslutninger.

Er økonometri en eksakt videnskab?

Nej, slet ikke. I de sidste 20 år er verdensøkonomierne blevet rystet af ekstraordinære begivenheder, som har rystet den globale økonomi og de enkelte landes økonomier. Angrebene den 11. september, den amerikanske boligboble, der bristede, og nu COVID-pandemien har alle sendt økonomiske chokbølger rundt om i verden.

Især med hensyn til den globale nedtur i 2008, hvordan kunne økonomer have overset tegnene, hvis de konstant modellerer data?

Lad din stemme blive hørt: Bør økonometristerne formulere andre mål i betragtning af disse alvorlige fejltagelser i de sidste to årtier?

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.