Økonomi er et bredt område, der omfatter mange forskellige begreber og idéer, som kan være lidt vanskelige at forstå i starten. Nedenfor præsenterer vi nogle almindelige teoretiske begreber og områder inden for økonomi, som du sandsynligvis vil støde på i løbet af dine studier i økonomi og forhåbentligt klargøre hvorfor studere økonomi er vigtigt.

Forskellige mønter på et bord
Penge har en stor betydning i vores hver dag, men også i hvordan samfundet hænger sammen. (Kilde: Steve Johnson, Unsplash)
De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Grundlæggende begreber inden for økonomi

Økonomi er et enormt vigtigt emne. Den kan hjælpe os med at forstå, hvorfor visse personer og virksomheder træffer de beslutninger, de gør, men den kan også bruges til at forudsige, hvordan et økonomisk system (lokalt eller ej) vil vokse eller skrumpe i løbet af de næste par år.

Selv om nogle aspekter af økonomien mere handler om skøn end om videnskab, er de oplysninger, som de er baseret på, både interessante og relevante.

Det er ikke overraskende, at så mange studerende vælger at studere økonomi, hvad enten det er på gymnasiet eller som en bachelor- eller kandidatuddannelse på universitetet. En af de største forhindringer for mange studerende, når de begynder at studere økonomi, er netop at finde sig til rette med det store antal økonomiske termer, modeller og teorier, der findes. For slet ikke at tale om konsekvenserne af en bestemt teori eller et bestemt begreb for et økonomisk system...

Selv om der er nogle hovedområder inden for økonomi, f.eks. mikroøkonomi og makroøkonomi, er der også nogle mindre områder, som du måske støder på under dine studier i skolen eller på universitetet, f.eks. international økonomi eller udviklingsøkonomi.

Vi vil se nærmere på dem nedenfor, men ud over disse centrale områder inden for økonomi er der også en række økonomiske begreber og idéer, som alle kommende studerende bør kende til.

De grundlæggende økonomiske emner omfatter emner som f.eks:

 • Incitamenter - som kan have stor indflydelse på efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser,
 • Penge - som er en vigtig del af de økonomiske transaktioner,
 • Produktivitet - som kan bruges som et empirisk mål for at se, hvordan økonomierne klarer sig, på godt og ondt,
 • Teknologi - som påvirker forbrugernes adfærd og mængden af tilgængelige oplysninger om varer og tjenesteydelser. Teknologien har også drevet den økonomiske udvikling fremad. Her er den industrielle revolution et meget berømt eksempel.

Hvis du har brug for hjælp til nogle af disse nøglebegreber, der ofte anvendes i økonomi, kan du altid få hjælp fra en økonomilærer. Her hos Superprof finder du en række undervisere i økonomi, som kan tilbyde privatundervisning i økonomi, gruppeundervisning eller onlineundervisning.

En underviser kan hjælpe dig med at forbedre dine færdigheder inden for økonomisk analyse og meget mere!

en person sidder ved et bord med en computer og forklarer hvorfor studere økonomi
Prøv online økonomilektioner, og lær om alle de forskellige økonomiske termer (Kilde: headway, Unsplash)

Hvad er makroøkonomi?

Makroøkonomi anses for at være et af de to hovedområder inden for økonomifaget sammen med mikroøkonomi.

Makroøkonomi anses for at være studiet af en økonomi som helhed og går derfor ind for en "bottom-up"-tilgang til økonomiske studier.

Den moderne makroøkonomis historie kan spores tilbage til John Maynard Keynes. Han var en britisk økonom, hvis teorier fik stor indflydelse i begyndelsen af det 20. århundrede. Selv om mange andre økonomer var imod Keynes' ideer (herunder den østrigsk-britiske økonom Friedrich August von Hayek), er Keynes fortsat et kendt navn i den økonomiske verden. Hans idéer er blevet videreudviklet og har lagt grunden til nye tankegange, herunder den postkeynesianske skole.

Keynes havde mange idéer og teorier, men en af de mest kendte og accepterede er, at økonomien i høj grad påvirkes af den samlede efterspørgsel. Keynes var derfor en stærk fortaler for offentlige udgifter (især i tider med økonomisk uro) for at stimulere økonomien og fremme den økonomiske vækst. Selv om Keynes betragtes som den moderne grundlægger af den makroøkonomiske tankegang, er der meget mere at lære om makroøkonomi end det.

Makroøkonomi undersøger flere vigtige områder, der påvirker økonomien som helhed, herunder:

 • Beskæftigelses- eller arbejdsløshedsniveauet i et land eller globalt set,
 • Markedssvigt og konsekvenserne heraf,
 • Finanspolitikker i hele verden.
 • Inflationsraten og meget mere.

Derfor kan makroøkonomi også spille en afgørende rolle i udformningen af den økonomiske politik.

Økonomer, der arbejder for offentlige myndigheder, kan undersøge makroøkonomiske faktorer i landet for at forstå og vurdere, hvilke økonomiske politikker der vil være mest gavnlige for landets økonomi som helhed.

De økonomiske politikker, der sandsynligvis vil blive påvirket af den makroøkonomiske analyse, omfatter bl.a:

 • Skattesatsen for det indeværende og de kommende år,
 • Foranstaltninger, der har til formål at forbedre beskæftigelsesfrekvensen og jobstabiliteten i landet,
 • Inflationsforanstaltninger og -politikker.

Selv om makroøkonomi spiller en vigtig rolle i studiet af økonomi, skal alle økonomistuderende også forstå det område, der er kendt som mikroøkonomi. Det er vigtigt at forstå, hvordan den interagerer med makroøkonomi for at få et mere fuldstændigt billede af, hvad økonomi egentlig indebærer.

toge med en masse gods set ovenfra
Få mere at vide om, hvordan den globale økonomi ser ud og fungerer (Kilde: acton crawford, Unsplash)

Hvad er mikroøkonomi?

En af de vigtigste personer inden for det område, der kaldes mikroøkonomi, er Alfred Marshall. Han var en fremtrædende økonom i det 19. århundrede.

Mikroøkonomi er stadig et meget vigtigt område inden for økonomi, og økonomer, der specialiserer sig i dette område, vil se på emner som f.eks:

 • Indflydelse af udbud og efterspørgsel,
 • Ændringer i arbejdsløshed/beskæftigelse
 • Effektivitet i produktion og fremstilling,

Der er imidlertid mange andre områder af økonomien, som også får øget opmærksomhed. Især det område, der er kendt som adfærdsøkonomi, da dette område udfordrer den traditionelle økonomiske tankegang.

Adfærdsøkonomi synes at være i modstrid med et af hovedprincipperne i klassisk teori og neoklassisk økonomi. Adfærdsøkonomer hævder, at mennesker af natur ikke træffer økonomisk rationelle beslutninger. Dette er i modstrid med de klassiske og neoklassiske økonomers synspunkter. De har snarere en tendens til at skabe økonomiske modeller baseret på den antagelse, at mennesker træffer rationelle beslutninger.

Derfor er det værdifuldt for alle økonomistuderende at blive fortrolige med mikroøkonomi og makroøkonomi. Hvis du studerer økonomi på nuværende tidspunkt, men oplever, at du konstant kæmper med at få styr på vigtige makro- eller mikroøkonomiske teorier, kan du altid søge hjælp hos en økonomilærer.

En underviser i økonomi kan hjælpe dig med at udvikle og forbedre dine færdigheder på de områder, du finder sværest. Sammen kan I arbejde på både dine styrker og svagheder! En underviser i økonomi kan give dig ekstra spørgsmål og eksempler til at supplere dit arbejde og samtidig give dig den motivation, du har brug for til at forbedre dine studieresultater. Superprof har en lang række undervisere i økonomi, som gerne besvarer alle dine spørgsmål om makro- eller mikroøkonomi, uanset om de vedrører beskatning, pengepolitik eller noget andet.

en mand sidder med en iPad og studerer økonomi
Et kursus i økonomi kan hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder inden for både mikro- og makroøkonomi (Kilde: adeolu eletu, Unsplash)

International økonomi

International økonomi er måske ikke lige så velundersøgt som makroøkonomi og mikroøkonomi, men det er et både relevant og populært område for alle, der er interesseret i at studere økonomi. Som mange andre områder af økonomien er international økonomi et tværfagligt fagområde, i hvert fald i nogle henseender.

Det skyldes, at mange internationale relationer er i forreste række i studiet af international økonomi. Hvis en nation f.eks. vælger at indføre økonomiske sanktioner eller handelspolitikker, der straffer et bestemt land, vil det sandsynligvis øge de internationale politiske spændinger i det lange løb.

På den anden side kan en gunstig handelspolitik bidrage til at styrke eller opretholde gode og eksisterende internationale forbindelser. Studerende, der specialiserer sig i international økonomi og/eller internationale relationer, kan få en lang række karrieremuligheder, når de er færdiguddannet.

En kandidat i økonomi kan f.eks. søge et job i:

 • En international organisation som f.eks. WTO,
 • En avis som økonomijournalist,
 • Et statsligt organ, der reviderer den økonomiske politik eller analyserer økonomiske modeller.

Hvis du vil lære mere om international økonomi, kan du altid kontakte en underviser via Superprof. Superprof har dygtige undervisere med speciale i en række forskellige fag, herunder politik og økonomi.

Det betyder, at du kan finde en underviser, der kan besvare dine spørgsmål. Du skal bare sørge for at fortælle dine nye undervisere, hvad du er interesseret i at lære.

Hvis du vælger at få en privatunderviser, anbefaler vi, at du gør dit bedste for at forbedre din forståelse af forskellige økonomiske teorier mest muligt. Det meste af det vil sandsynligvis blive nævnt under dine økonomistudier - før eller senere! Uanset om du ønsker at lære mere om klassisk økonomi, konjunkturcyklus eller nøgleprincipperne bag markedskapitalismen, kan en økonomilærer besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at gøre fremskridt.

Ved at indtaste dit postnummer på Superprofs' websted kan du komme i kontakt med en underviser i dit lokalområde. Der findes undervisere, som tilbyder onlineundervisning, økonomikursus i hjemmet, gruppeundervisning og meget mere.

Mange undervisere tilbyder undervisning om aftenen og i weekenden. Perfekt til dem, der har meget at lave i løbet af dagen! Du skal blot sørge for at fortælle din lærer, hvad dine mål er for dine lektioner, så han/hun kan tilpasse lektionernes indhold og lektioner i overensstemmelse hermed. Måske vil du gerne have hjælp til eksamensforberedelse? Måske ønsker du at genoverveje en bestemt teori? Måske vil du studere økonomi på universitetet?

Uanset hvad dine mål og drømme er, er der en lærer derude, som kan hjælpe dig.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.