Som med alle andre fag, du studerer i skolen eller på universitetet, vil der altid være visse nøglebegreber eller termer, der er specifikke for det pågældende fag. For at forstå det fag, du studerer, er det vigtigt - som i alle andre fag - at de studerende i økonomi lærer den terminologi, der er relevant for faget økonomi.
Der er en økonomisk terminologi og emner, som mange studerende sikkert allerede er bekendt med, f.eks:

 • Det finansielle marked
 • Opsparing kontra investering
 • Arbejdsløshedstal og tendenser

Der er imidlertid andre begreber, som er grundlæggende for økonomien, men som man ikke nødvendigvis tænker på i første omgang, hvad enten det drejer sig om BNP-vækst eller hyperinflation. Nedenfor har vi medtaget en oversigt over flere vigtige økonomiske begreber samt de grundlæggende begreber, som ikke alle elever måske har lært endnu.

Et containerskib fyldt med containere i en havn
Den internationale handel er en konstant faktor. (Kilde: dominik luckmann, Unsplash)
De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Vigtige økonomiske begreber, du bør kende

Hvis du ønsker at få et forspring og udvikle dine økonomiske færdigheder endnu hurtigere, kan det være værd at bruge ekstra tid på at studere de forskellige økonomiske nøglebegreber, som sandsynligvis vil blive diskuteret i undervisningen, eller som allerede er nævnt i lærebøgerne. Nedenfor finder du et udvalg af forskellige termer, som du bør gøre dig bekendt med for at få mest muligt ud af dit økonomi kursus.
Nogle begreber virker måske ikke relevante for økonomi - f.eks. incitamenter - men som du snart vil se, er der en klar grund til, at vi har taget dette begreb med på vores liste.

Incitamenter

Incitamenter er vigtige både inden for økonomi og økonomisk politik. Det skyldes, at incitamenter ofte påvirker efterspørgslen efter en vare eller tjenesteydelse.
Jo større incitamentet er, jo større er den forventede efterspørgsel efter produktet. Hvis man f.eks. sænker prisen på en chokoladebar, giver det forbrugerne et incitament til at købe mere af den, hvilket øger efterspørgslen efter produktet. Dette fører igen til en stigning i salget.

fem bunker af mønter
Få mere at vide om opsparing og investeringer (Kilde: ibrahim rifath, Unsplash)

Penge

Penge er et centralt aspekt af økonomien, men de betragtes ikke altid som et begreb eller en økonomisk teori. Penge er vigtige, netop fordi de findes overalt. Kort sagt er penge en måde, hvorpå to personer kan udveksle varer eller tjenesteydelser. Men inden for økonomi spiller begrebet en større rolle end det.

Penge er kernen i mange forskellige økonomiske koncepter og teorier, fra aktiemarkeder til pengepolitik og inflation. Nu hvor alternative valutaer bliver mere og mere populære, som f.eks. Bitcoin, bliver økonomer i stigende grad udfordret på den egentlige betydning af penge.
Dens værdi påvirker den økonomiske politik og beslutningstagere i hele verden. Hvis dette interesserer dig, kan du læse mere om international handel.

Produktivitet

Produktivitet kan bruges til at måle, hvor godt eller dårligt en økonomi klarer sig, da et højere produktivitetsniveau normalt er tegn på en økonomi i vækst.
Produktivitet måles pr. definition ved at se på, hvor meget der produceres for hver enhed af input.

Økonomer har en tendens til at tænke på arbejdskraft som et input, men der er andre input, f.eks. forskellige typer kapital, som også kan have en indvirkning. Produktion kan f.eks. måles ved bruttonationalproduktet. Produktivitet kan måles for næsten alt, hvilket gør den til et uundværligt analytisk værktøj for økonomer over hele verden.

en bunke med pengesedler fra forskellige valutaer
Forskellige lande bruger forskellige valutaer (Kilde: john mcarthur, Unsplash)

Andre vigtige grene af økonomien, der er vigtige at kende

Ud over en håndfuld økonomiske termer, som alle økonomistuderende bør kende, er der forskellige fagområder med andre og mere specifikke termer. Hvis du lærer forskellige nøglebegreber inden for de forskellige hovedområder, bliver det lettere for dig at forstå, hvad de forskellige økonomiske områder har til formål at undersøge.

Makroøkonomi

Makroøkonomi er studiet af økonomien som helhed og har til formål at se på økonomien i et bredere perspektiv med hensyn til, hvordan de globale finansmarkeder og lokale økonomier fungerer.
Nogle af de centrale termer inden for makroøkonomi, som du sandsynligvis vil støde på i løbet af dine studier, er bl.a:

 • Konjunkturcyklus,
 • Bruttonationalprodukt (BNP),
 • Inflation og deflation,
 • Penge- og finanspolitik.

Der findes andre vigtige økonomiske termer inden for dette område, f.eks. samlet efterspørgsel og udbud, så denne liste er ikke komplet. Hvis du har svært ved at få styr på de vigtigste makroøkonomiske termer, eller hvis du ønsker at lære endnu mere om dette særlige område af økonomien, kan det være en god idé at få hjælp fra en privatlærer.

En vejleder kan hjælpe dig med at komme i gang med dine studier og hjælpe dig med at forstå de nyeste makroøkonomiske begreber og spørgsmål. Sider som Superprof kan parre dig med forskellige undervisere, enten online eller via personlige møder, for at hjælpe dig med at udvikle dig inden for de områder af økonomien, som du virkelig har brug for hjælp til.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er yin til yang, som makroøkonomi er. Kort sagt er det den modsatte af makroøkonomi, da mikroøkonomi søger at forstå, hvordan enkeltpersoner og individuelle virksomheder kan påvirke økonomien. Mikroøkonomi ser også på, hvad der driver disse økonomiske aktører til at træffe de beslutninger, de gør.
Vigtige mikroøkonomiske termer, som du kan støde på, er følgende:

 • Priselasticitet i efterspørgslen,
 • Asymmetrisk information,
 • Indkomstfordeling.

Hvis du er interesseret i at studere enkeltpersoner og deres adfærd, kan du også finde adfærdsøkonomi interessant. Det er et relativt nyt område inden for økonomi. Folk som Daniel Kahneman og Amos Tversky har skubbet og skubber dette område fremad, og de hævder i bund og grund, at individer ikke handler på en særlig rationel måde.
Feltet kan ses som en blanding af psykologi og økonomi og viser, hvor dyb og varieret studiet af økonomi kan være. Hvis du er interesseret i at lære mere om dette, kan du læse "Thinking, Fast and Slow" af Kahneman.

En globus der viser en stor del lande der har stor betydning i økonomisk analyse
Alle forskellige lande kan påvirke den globale økonomi (Kilde: Kyle Glenn, Unsplash)

Teknologi spiller en afgørende rolle i økonomien

Et andet nøglebegreb, der har stor betydning for økonomien, er teknologi. Selv om teknologi er et meget bredt begreb, er dens indvirkning på økonomien uomtvistelig. Forestil dig f.eks. den industrielle revolution. Den startede i Storbritannien i det 18. århundrede og havde en helt enorm indflydelse på næsten alle aspekter af livet.
Alt fra:

 • Hvordan og hvor folk boede,
 • Øget velstand - enten for virksomhederne eller (som det sommetider diskuteres) for arbejderklassen,
 • Ændringer i arbejdsvilkårene.

Siden den industrielle revolution er grundlaget for mange moderne økonomier og udviklingsøkonomier blevet bygget. Og det til trods for, at leve- og arbejdsvilkårene naturligvis også har ændret sig enormt i løbet af de sidste hundrede år. Det er let at se den indvirkning, som de teknologiske fremskridt har haft på økonomien, den økonomiske vækst og den økonomiske aktivitet i de seneste årtier.

Forretninger foregår på en meget anderledes måde i dag, da synet på, hvordan man driver forretning, simpelthen har ændret sig fundamentalt i løbet af de sidste 50 år. Især i forbindelse med overgangen til den digitale økonomi og internetalderen. Mange hævder i dag, at den opfattede informationsasymmetri i økonomien faktisk er blevet mindre på grund af den store tilgængelighed af information online.
Det skyldes, at køberne nu har større adgang til empiriske data end nogensinde før. De kan finde ud af mere og mere om et produkt på forhånd, hvilket reducerer den potentielle risiko for misinformation og den usikkerhed, der tidligere var mellem køber og sælger.

Forbedre din viden om økonomiske begreber

Der er ingen tvivl om, at der er mange nye termer at lære, når du begynder at studere økonomi. Selv hvis du har studeret økonomi i et par år, eller hvis du studerer det på universitetet lige nu, vil du opdage, at der altid er nye termer eller begreber, du skal lære.

Heldigvis er der en masse hjælp at hente. Hvis du kan, så prøv selv at afklare, hvilket område af økonomien du gerne vil blive bedre til.

Er et begreb vedrørende efterspørgselselasticitet eller et begreb vedrørende rentesatser omfattet af en af disse forskellige kategorier?

 • Makroøkonomi,
 • Mikroøkonomi,
 • Global økonomi og international handel,
 • eller er det en blanding af forskellige områder?

Ved at finde ud af, hvilket område af den økonomiske forskning et begreb hører til, kan du lære at forbinde et nyt begreb med det, du allerede ved, og dermed drage fordel af din tidligere viden. Det vil fremskynde din indlæring og hjælpe dig med at huske det nye begreb, selv på lang sigt!

Hvis du føler, at du altid har det svært, kan du altid søge ekstra støtte. Vores undervisere i økonomi er erfarne og kan dele deres viden om en lang række økonomiske termer og begreber. De kan også give dig praktiske øvelser og eksempler fra det virkelige liv, som kan hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder på de områder, du ønsker.

På Superprofs' websted skal du blot indtaste dit postnummer og det fag, du vil studere, og du vil blive matchet med en lærer i dit lokalområde. Du kan vælge mellem individuel undervisning eller gruppeundervisning, hvilket giver dig masser af fleksibilitet til at få den ekstra støtte, du har brug for, uden at du skal bruge en formue på det. Det kan være afgørende at kende nøglebegreberne, når det gælder kursusarbejde eller forskellige eksamener, så du skal ikke vente med at få styr på det hele.

Lær de vigtigste økonomiske termer, især de termer, der altid synes at optræde i dit pensum. Uanset om du har brug for at lære mere om den globale finanskrise i 2008, aktuelle økonomiske spørgsmål på verdensplan eller EU's tilstand, skal du huske, at mange økonomer før dig også har måttet starte med sådanne spørgsmål.

Det er vigtigt at kunne se konsekvenserne af disse begivenheder ud fra et økonomisk perspektiv. Derfor er det altid en god idé at arbejde fremadrettet og søge ekstra støtte, hvis du har brug for det.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.