Økonomi kan være et svært fag at studere, uanset om du studerer det på gymnasiet eller på universitetet. En af de største udfordringer ved at studere økonomi er, at der er så mange forskellige termer og begreber i forbindelse med faget, som eleverne forventes at kende. Hvis du ikke forstår de forskellige økonomiske nøglebegreber og alle deres underliggende principper, kan det være svært at følge med i undervisningen. Desuden kan det gøre din læringsoplevelse meget mere stressende.

Heldigvis er der en masse hjælp at hente. I artiklen nedenfor vil vi se nærmere på et af de mest almindelige udtryk, som du vil støde på under dine studier i økonomi - nemlig makroøkonomi. Vi giver også et par eksempler på, hvor man kan støde på makroøkonomisk politik.

Hvis du stadig har svært ved at få styr på definitionen af makroøkonomi, selv efter at du har læst denne artikel, er der selvfølgelig altid ekstra hjælp at hente! Du kan altid få hjælp fra en lærer. På Superprof kan du f.eks. finde undervisere i økonomi, som du kan hyre direkte via vores websted.

En smartphone, der viser en graf over aktier
Drømmer du om en karriere inden for finans? (Kilde: mobile tech daily, Unsplash)
De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Almindelige definitioner af makroøkonomi

Makroøkonomi anses generelt for at være studiet af økonomien som helhed. Det betyder, at makroøkonomi ser på den økonomiske aktivitet og undersøger, hvordan økonomien opfører sig/fungerer som en helhed. Selv om der er andre områder af økonomien, der kan studeres, f.eks. hvordan et individs adfærd kan påvirke økonomiske resultater osv., hører sådanne områder mere under mikroøkonomien.

Det kan f.eks. være mikroøkonomisk analyse eller adfærdsøkonomi og betragtes derfor normalt ikke som en del af makroøkonomien. I stedet er mikroøkonomi en "bottom-up"-undersøgelse af økonomien. På dette område er der fokus på enkeltpersoner eller virksomheder. Der er dog nogle gange nogle forbindelser mellem mikroøkonomi og makroøkonomi. Spørgsmål i forbindelse med makroøkonomi, f.eks. arbejdsløshed i en økonomi eller lønninger, interesserer ofte økonomer, der er specialiseret i mikroøkonomi, selv om de måske betragter spørgsmålene fra et andet perspektiv.

Tag f.eks. John Maynard Keynes. Han betragtes som faderen til den moderne makroøkonomi og nævnes i mange lærebøger i økonomi. I et af sine mest berømte værker, "The General Theory of Employment, Interest and Money" (og i flere andre værker), argumenterer Keynes for, at den økonomiske produktion påvirkes af en række forskellige faktorer. Disse omfatter faktorer som f.eks. den samlede efterspørgsel, som kan forbedres ved at stimulere de offentlige udgifter og sænke skatterne.

Disse tanker og idéer lagde grunden til den makroøkonomi, som vi kender i dag. De gav også anledning til den keynesianske økonomi, en særlig økonomisk tankegang. Selv om ikke alle økonomer støtter Keynes' ideer, har han haft en stor indflydelse i hele det 20. århundrede. Desuden er der mange fortalere for hans teorier selv i dag, især inden for den ny-keynesianske skole.

Makroøkonomi er imidlertid ikke blot en økonomisk teori; den har præget en række forskellige økonomiske modeller og politikområder.

Lad os se nærmere på det nedenfor...

en stor mængde containere stablet over hinanden og spiller en vigtig del i makroøkonomi
Studer økonomien og lær mere om international handel (Kilde: paul tesen, Unsplash)

Makroøkonomiske faktorer i en økonomi

I betragtning af, hvordan makroøkonomi defineres, giver det mening, at de vigtigste aspekter af makroøkonomi vedrører områder, der påvirker økonomien som helhed.

Makroøkonomiske områder er derfor normalt knyttet til politikker, der påvirker:

 • Beskæftigelse,
 • Arbejdsløshed,
 • Finanspolitik,
 • Inflation.

Der er imidlertid en række ting, som kan have stor indflydelse på økonomien og derfor falder ind under makroøkonomiske undersøgelser. Derfor er makroøkonomiske analytikere ikke begrænset til kun at undersøge de ovenfor nævnte områder.

Der er en række makroøkonomiske faktorer, som kan have positive eller negative virkninger på en økonomi. Naturkatastrofer kan f.eks. betragtes som negative makroøkonomiske faktorer, fordi de har en nedadgående effekt på en lokal eller national økonomi. Men der er mange forskellige faktorer, som kan have en indvirkning, f.eks. udtømning af naturressourcer, ødelæggelse af arbejdspladser, fabrikker eller boliger eller borgerlige uroligheder i landet.

Et andet eksempel på en negativ økonomisk faktor er den globale finanskrise, der begyndte i USA i 2007. Krisen førte til økonomisk nedgang i hele verden. I dag er det et vigtigt og tydeligt eksempel på, at makroøkonomiske faktorer ikke altid fører til positive ændringer i en økonomi.

Der er imidlertid også en række faktorer, der kan være positive for en økonomi: Et fald i omkostningerne ved forskellige varer eller tjenesteydelser kan føre til en stigning i efterspørgslen efter den pågældende tjeneste eller det pågældende produkt. Med tiden vil dette føre til øgede indtægter for leverandørerne og dermed (forhåbentlig) for økonomien som helhed.

en smartphone foran en computerskærm der begge viser grafer over aktier
Lær mere om økonomisk analyse gennem dine økonomistudier (Kilde: manga santoso, Unsplash)

Eksempler på makroøkonomisk politik

Der findes mange eksempler på makroøkonomisk politik rundt om i verden. Jo mere man kigger, jo nemmere er det at finde eksempler på sådanne politikker. Økonomer studerer f.eks. konjunkturcyklussen. Her undersøges den cykliske karakter af produktionen af varer og tjenesteydelser. Normalt måles konjunkturudviklingen ved hjælp af BNP.

Makroøkonomi er et yderst vigtigt område for fastlæggelse af politiske mål og foranstaltninger, uanset om politikkerne fastlægges af internationale organer eller regeringer.

Disse typer politikker har til formål at fremme væksten i en økonomi eller at bremse en eventuel afmatning, som en økonomi forventes at lide.

Politikker, der kan påvirkes af makroøkonomi, omfatter:

 • Foranstaltninger til at reducere arbejdsløsheden i en økonomi,
 • Fastsættelse af nationale inflationsmål,
 • De nuværende rentesatser fastsættes af centralbankerne.
 • Selskabsskattesatser og individuelle skattesatser, der gælder fra skatteår til skatteår.

Analysen af de makroøkonomiske faktorer dikterer ikke den økonomiske, finanspolitiske eller monetære politik, som en regering selv vedtager, men flere faktorer påvirker disse beslutninger.

Regeringer vælges normalt med et specifikt mandat, og derfor kan de politikker, de vedtager i deres tid ved magten, repræsentere deres egne politiske prioriteter og overbevisninger. Det er netop derfor, at der ofte er intense debatter om, hvilke økonomiske politikker eller modeller der er mest effektive for en økonomi. Det er også usandsynligt, at der i den nærmeste fremtid vil være enighed mellem de politiske partier rundt om i verden om dette spørgsmål.

Makroøkonomi bør ses som et af de mange værktøjer, der kan bruges til at forme politikken, men ikke som det eneste.

en rød sparegris med mønter ved siden af
Ved at studere økonomi kan du lære mere om opsparing og investeringer (Kilde: andre taissin, Unsplash)

Hvad er så makroøkonomi?

Som vi har set ovenfor, er makroøkonomi først og fremmest studiet af økonomien som helhed og på et aggregeret niveau.

Makroøkonomi adskiller sig fra mange andre områder inden for økonomi. Mikroøkonomi anses f.eks. for at være det modsatte af dette område.

Hvis du kan lide at se på det store billede og vil forsøge at forstå, hvordan globale og lokale økonomier fungerer, som de gør, kan du måske blive tiltrukket af makroøkonomi og en af dens hovedfag:

 • Beskæftigelse eller arbejdsløshed,
 • Faktorer, der påvirker bruttonationalproduktet,
 • Inflationssatser.

Da makroøkonomi naturligvis er et vigtigt område inden for økonomistudier, er det sandsynligt, at du skal lære lidt mere om makroøkonomiske teorier og politikker i løbet af dine økonomikurser eller forelæsninger. Uanset om du studerer økonomi i gymnasiet eller på universitetet, men ikke bryder dig om at studere makroøkonomi, kan du finde det svært i løbet af dine studier... Det skyldes, at makroøkonomi indgår i næsten alle læseplaner og på næsten alle skoler og universiteter (på godt og ondt).

Hvis du ved, at du vil studere økonomi på universitetet - enten som enkeltfag eller som et kombineret fag - er det måske på tide at søge om lektiehjælp! Især hvis du føler, at du ikke kan få styr på det grundlæggende i makroøkonomi. Der er mange måder at lære mere om økonomiske problemer på - også på egen hånd. Når det drejer sig om makroøkonomi, finder mange mennesker imidlertid, at en nemmere løsning er at finde en underviser i økonomi.

En tutor kan hjælpe dig med at studere makroøkonomi og tage det hele i dit eget tempo. På mange måder er en økonomilærer den perfekte måde at øge din studiemotivation på!

Din lærer kan gennemgå de forskellige aspekter af økonomifaget, som du finder mest tiltalende, men også dem, som du finder mest udfordrende. Måske føler du allerede, at du har en god forståelse for makroøkonomi, men er interesseret i at hyre en tutor til at hjælpe dig med forskellige øvelser eller eksamensforberedelse?

Der er masser af undervisere i økonomi til at hjælpe dig! Hos Superprof finder du en bred vifte af undervisere i økonomi, som gerne vil hjælpe dig med dine studier, uanset om du søger onlineundervisning, økonomikursus eller eksamensforberedelse. Du skal blot indtaste dit postnummer og det emne, du ønsker hjælp til, så finder du den perfekte underviser på ingen tid.

Tag et kig i dag!

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.