International økonomi er et af de vigtigste områder inden for de fleste økonomiske studier, og det er ikke svært at forstå hvorfor. Vores verden bliver mere og mere globaliseret. International handel og internationale transaktioner er ikke blot almindelige, men kontrolleres også af forskellige globale institutioner. Disse omfatter:

 • Verdenshandelsorganisationen (WTO),
 • Den Internationale Valutafond (IMF),
 • De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) og andre.

Selv om mange økonomikurser også fokuserer på andre økonomiske områder - f.eks. adfærdsøkonomi eller mere almindelige emner som mikroøkonomi eller makroøkonomi- er international økonomi også et vigtigt område at udforske.

Som du snart vil opdage, er international økonomi et interessant teoretisk emne for mange studerende. Området undersøger aktuelle internationale politiske begivenheder, økonomiske aktiviteter og økonomiske problemer, såsom Storbritanniens "Brexit" fra Den Europæiske Union eller de seneste ændringer i de amerikanske toldsatser.

Men den samler også forskellige principper og tilgange fra makroøkonomi og mikroøkonomi. Hvis de økonomikurser, som du og dine venner følger i øjeblikket, ikke har meget fokus på international økonomi, eller hvis du bare gerne vil lære endnu mere om det, kan du selvfølgelig altid kontakte en underviser hos Superprof! Superprof har flere kvalificerede undervisere i økonomi med erfaring i at undervise i international økonomi, så der er masser af undervisere at vælge imellem.

Det gælder uanset om du er på udkig efter et privat økonomikursus eller gruppeundervisning, eller om du gerne vil vide mere om:

 • De økonomiske krisers indvirkning på multinationale virksomheder,
 • Hvordan international handel kan påvirke den nationale indkomst, eller
 • Hvordan de finansielle markeder bliver mere og mere globaliserede, og om de bør reguleres mere af regeringerne.

I denne artikel giver vi et overblik over nogle af de emner, der er relevante for international økonomi.

en studiegruppe studerer international økonomi ved et skrivebord
Drømmer du om at studere økonomi på universitetet? (Kilde: headway, Unsplash)
De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er international økonomisk handel?

Vi må starte med at se på den historiske udvikling fra det 16. århundrede og fremefter. De europæiske magter grundlagde deres imperier, og da disse var veletablerede, sejlede deres opdagelsesrejsende rundt i verden for at finde nye lande, som de kunne kolonisere. Under disse koloniseringer blev der ofte indført en form for politik eller et sæt regler for at sikre, at de lokale indbyggere ikke handlede med andre nationer. De indfødte indbyggere måtte kun laste skibe, der sejlede under moderlandets flag, og de måtte ikke tage initiativ til at fremstille eller producere varer, som de selv kunne tjene penge på.

Ved at acceptere disse betingelser ville deres varer få lavere toldsatser eller i nogle tilfælde blive erklæret toldfri. Hvis de nægtede, ville de blive tvunget til at afstå deres jord uden at få nogen fortjeneste.

Det siges at have været begyndelsen på den internationale handel.

Det er værd at nævne, at Marco Polo rejste langs Silkevejen med sine varer et par århundreder tidligere med det formål at sælge dem. Dette er, hvad nogle anser for at være det første tegn på international handel. Mod slutningen af det 16. århundrede begyndte den økonomiske handel mellem forskellige lande og verden at tage fart. Selv fattigere nationer, der var blevet kolonier, havde handelsbetingelser, selv om de fleste gik til de rigere nationer. Dette handelssystem varede i mere end 300 år, før det ændrede sig som følge af de forskellige europæiske staters opløsning.

Napoleon havde reduceret de tyske territorier, og i begyndelsen af det 19. århundrede var der kun omkring 40 tyske stater. De fleste havde ikke fælles grænser, men var nødt til at handle med hinanden på en eller anden måde. Derfor oprettede de verdens første toldunion og fjernede de interne økonomiske og politiske barrierer, som længe havde hæmmet handelen. Et hundrede år efter at tyskerne oprettede denne union, underskrev Luxembourg også en økonomisk aftale med Belgien. Dette blev senere udvidet til at omfatte Nederlandene.

Den internationale handel i Europa i det 20. århundrede

Den Økonomiske Union Benelux blev oprettet i 1948. 1,5 år senere forsøgte disse handelspartnere at fjerne alle handelshindringer - i realiteten verdens første frihandelsaftale - men de løb hurtigt ind i problemer.

Hollænderne havde en meget strengere priskontrol og var imod deres handelspartneres liberale økonomiske systemer. Desuden var hollænderne tilbageholdende med at give fri markedsadgang for deres landbrugsprodukter. Det største problem af alle var, at deres økonomier konkurrerede med hinanden.

De problemer, som disse lande stod over for i verdens allerførste internationale handelsaftale, er de samme problemer, som lande rundt om i verden stadig står over for i dag. Den internationale økonomiske handel skal være baseret på rentable ordninger, der er til gavn for alle involverede parter, uanset om der er tale om individuelle lande eller nationer, der er forenet under et fælles flag.

Normalt forhandles disse aftaler af politikere eller diplomater.

En avis og et stykke papir med grafer om international handel
Få mere at vide om alle de forskellige aspekter af økonomien (Kilde: markus spiske, Unsplash)
De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Forståelse af betydningen af international økonomi

International økonomi består ligesom de andre hovedområder inden for økonomi af mange forskellige teorier og modeller, hvoraf nogle er mere matematiske end andre.

Den vurderer virkningerne af handel og investeringer mellem lande, herunder internationale handelsaftaler eller eksisterende politikker, der kan have en indvirkning på nævnte handel og den samlede økonomiske vækst. International økonomi kan også betragtes som en del af området international politik og internationale relationer, som behandles mere detaljeret nedenfor.

International økonomi er hovedsageligt opdelt i to forskellige områder: international handel og international økonomi. International handel undersøger, hvordan varer og tjenesteydelser bevæger sig på tværs af internationale grænser ved at anvende en mikroøkonomisk ramme, der omfatter modeller og analyser.

Nøglefaktorer i international økonomi:

 • Udbud og efterspørgsel,
 • Kunde- og markedsadfærd;
 • Forskelle mellem landenes handelspolitikker.
 • Handelsforhandlinger eller eksisterende handelskvoter og deres konsekvenser.

International økonomi undersøger på den anden side, hvordan kapital flyder på tværs af internationale grænser ved at anvende makroøkonomiske principper.

De områder, der falder ind under international finansiering, er følgende:

 • Valutakurser og valutakursbevægelser, herunder forskelle mellem faste og flydende valutakurser,
 • Handels- og betalingsbalancen mellem økonomierne,
 • BNP, inflation og beskæftigelsesfrekvens i en international sammenlignende sammenhæng.

Da en stor del af det grundlæggende i international økonomi er baseret på principper, som du allerede kender fra dine studier i mikroøkonomi og makroøkonomi, er det ikke så svært at lære det grundlæggende i international økonomi hurtigt.

Forskellige faktorer i den internationale økonomi

Når eksperter laver modeller for den globale økonomi, bruger de en række forskellige aspekter og indeks til at forsøge at forudsige eller bestemme den globale økonomis tilstand og sundhed. De arbejder også på at forsøge at forudsige mulige faldgruber, der kan true økonomiens velstand.

Konkurs

En af de mest indflydelsesrige faktorer er konkurrencen. Konkurrence handler i virkeligheden om fremskridt - hvor meget et land kan forbedre sin infrastruktur, sit uddannelsessystem og sine sociale programmer i forhold til andre lande. Terminologi fra den kolde krigs tid som f.eks. "første verden" og "tredje verden" har udviklet sig fra sin oprindelige betydning.

Tidligere talte man om, hvem der var allieret med hvem. I dag taler vi om forskellige stadier af landenes fremskridt, og det opfattes i stigende grad som en fornærmelse at kalde et land "tredjeverdenslande", da det antyder, at det pågældende land er langt bagud i forhold til andre veludviklede lande.

Livskvalitet

Et vigtigt aspekt af konkurrencen mellem nationer er den livskvalitet, som deres borgere nyder. Livskvalitet måles ikke kun ved at se på borgernes levestandard (f.eks. adgang til uddannelse, ytringsfrihed og andre vigtige aspekter), men også ved at se på miljøet (f.eks. ren luft, rent vand, dødelighed, adgang til sundhedspleje og menneskerettigheder).

Dette er en af grundene til, at Kina stadig betragtes som et udviklingsland, når man laver en økonomisk analyse, selv om landets økonomi er på højde med mange udviklede lande. Hvis du nogensinde har læst en artikel om de lykkeligste lande i verden, er du måske allerede bekendt med de aspekter, der bidrager til en god livskvalitet. Hvis et land har et højt indeks for livskvalitet, anses det generelt for at ligge langt fremme i konkurrencen mellem nationerne.

Komparative fordele

Det næste aspekt, som mange økonomer vil undersøge, kaldes komparative fordele. Hvis land A kan producere en bestemt vare af højere kvalitet, men til lavere omkostninger end land B, C og D, har land A en komparativ fordel.

Ved at finde og kortlægge landenes komparative fordele kan økonomer bestemme hvert enkelt lands økonomiske styrke. De potentielle gevinster kan ses som en forlængelse af de komparative fordele. Hvis land A f.eks. dyrker ferskner, men ikke pærer eller æbler, betragtes handel med et land, der producerer de frugter, som det ikke selv kan dyrke, som en handelsgevinst.

Etisk samarbejde

Økonomisk samarbejde fungerer på samme måde som komparative fordele.

Lad os antage, at det internationale samfund har præsenteret et projekt, som vil være til gavn for alle nationer. I stedet for at hvert land betaler regningen alene (og dermed konkurrerer med hinanden), bidrager hvert land med en del af pengene, så alle kan få gavn af det.

Den internationale rumstation er et glimrende eksempel på økonomisk samarbejde.

Flere faktorer, der påvirker den internationale økonomi:

 • Kapital: fra valutakurser til grænseoverskridende investeringer.
 • Udvikling: de enkelte landes udvikling med hensyn til infrastruktur, industri og livskvalitet.
 • Arbejdskraft: produktivitetsniveauer og lønforskelle mellem landene.
 • Finansiel stabilitet: pengepolitikkens og handelens indvirkning på den globale økonomi.
 • Bæredygtighed: samarbejde om spørgsmål, der vedrører det fælles bedste, f.eks. ren luft og rent vand og beskyttelse af økosystemer.

Klimaaftalen fra Paris påvirker f.eks. den globale økonomi. Det er ikke en økonomisk pagt, men da de enkelte landes økonomier skal tilpasse sig aftalen, påvirkes økonomien. Det er et perfekt eksempel på bæredygtighed i international økonomi.

London set ovenfra, som er en af verdens hovedstæder for international handel
Den internationale handel vokser og vokser. (Kilde: alevision, Unsplash)

Forbindelsen mellem internationale relationer og økonomi

Studier i internationale relationer og international økonomi passer godt sammen. Faktisk kombineres de to områder ofte i en fælles uddannelse.

Årsagen hertil er enkel - mange politiske beslutninger har stor betydning for både international handel og internationale forbindelser. Man behøver blot at se på USA's økonomiske politik for at se, hvordan deres ændringer af told- eller skatteordninger påvirker deres forbindelser med andre lande. Selv om internationale relationer også er en kombination af historie, politik og til en vis grad psykologi, spiller økonomisk politik også en vigtig rolle for, hvordan regeringer og internationale organer interagerer, samarbejder og diskuterer problemer.

Spændte forbindelser mellem nationer kan have en negativ indvirkning på den globale økonomi.

Som f.eks. toldsatser. Når et land indfører en ny told på importerede varer som f.eks. stål, har det konsekvenser både fra et politisk og et økonomisk perspektiv. På den anden side kan økonomisk politik nogle gange være til gavn for nationer. Et eksempel herpå er toldunionen i EU. Varer kan bevæge sig inden for toldunionen, uden at virksomheder eller lande skal betale told for dem. Dette tilskynder naturligvis til mere handel mellem medlemsstaterne og forbedrer importen og eksporten inden for EU.

Politisk set kan sådanne toldsatser skade de internationale forbindelser, hvis de anses for at være for høje. Økonomisk set kan toldsatser også påvirke efterspørgslen efter de pågældende varer og dermed påvirke og ændre priserne på disse varer. I dette tilfælde kan man sige, at landenes økonomier bliver indbyrdes afhængige. Hvis land A skulle holde op med at købe varer fra land B, ville balancen mellem udbud og efterspørgsel blive forstyrret.

Sådanne situationer kan føre til eller være forårsaget af kølige diplomatiske forbindelser. Dette er naturligvis et meget forenklet billede af, hvor tæt diplomati og økonomi er forbundet. International handel og internationale forbindelser har eksisteret i århundreder, men globaliseringens enorme omfang er et relativt nyt fænomen.

Undersøgelse af økonomi online

Som kommende økonom er du sikker på at støde på mange af disse spændende spørgsmål og deltage i disse vigtige diskussioner. Emnet økonomi har aldrig været så populært som nu! Der er brug for dygtige økonomer overalt, og der er mange karrieremuligheder. Hvis du har brug for hjælp til at forstå nogle af de mere komplekse aspekter af den økonomiske politik eller faget økonomi, kan du altid henvende dig til en Superprof-underviser!

Superprof's mange undervisere i økonomi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilket område du finder mest interessant og ønsker at studere. Det gode ved en underviser er, at han/hun kan skræddersy lektionerne, så de passer til dig og dine behov.

Du skal bare fortælle os, hvad dine mål er med at studere økonomi, så vil din lærer skræddersy lektionerne til dine behov. Måske er du interesseret i at studere økonomi og internationale relationer på universitetet efter din gymnasieuddannelse? Måske har du en vigtig eksamen i økonomi på vej?

Tøv ikke med at få hjælp fra en god underviser i økonomi.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.