Uanset om et barn lider af ordblindhed eller ej, er det svært at undervise børn i matematik.

For at få succes med at få eleverne til at lære matematiske begreber at kende, skal læreren have viden om fagets indhold, og læreren skal også være opmuntrende og motiverende. Læreren skal også være en lærer, der kan leve sig ind i sine elever og forstå deres matematikvanskeligheder med at forstå visse matematiske begreber.

En matematiklærer skal have en stor interesse i sine børns studier og skal være villig til at forklare og genforklare et begreb, indtil barnet forstår det godt.

De bedste undervisere i matematik
Philip
5
5 (14 anmeldelser)
Philip
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
5
5 (8 anmeldelser)
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Monique
5
5 (6 anmeldelser)
Monique
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kenneth
5
5 (2 anmeldelser)
Kenneth
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Aleks
5
5 (3 anmeldelser)
Aleks
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Philip
5
5 (14 anmeldelser)
Philip
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
5
5 (8 anmeldelser)
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Monique
5
5 (6 anmeldelser)
Monique
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kenneth
5
5 (2 anmeldelser)
Kenneth
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Aleks
5
5 (3 anmeldelser)
Aleks
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Undervisning i matematik for ordblinde elever

Ordblindhed er blevet betegnet som en specifik indlæringsvanskelighed, og børn med ordblindhed forvirrer ofte ord og finder opgaven med at læse og stave meget vanskelig.

På det seneste er man blevet opmærksom på mere specifikke indlæringsvanskeligheder som f.eks. dyskalkuli og dysgrafi. Det er en kendt kendsgerning, at børn, der lider af ordblindhed, har sværere ved at læse, og at børn, der lider af dyskalkuli, finder det umuligt at forstå aritmetiske begreber. For børn, der lider af ordblindhed eller dyskalkuli, er deres koncentrationsevne, forståelsesevne og evne til at forstå matematiske begreber også alvorligt påvirket.

For en elev kan det igen være overvældende skræmmende at vide, at han eller hun lider af en indlæringsvanskelighed. Som vejleder, lærer eller forælder, der forsøger at hjælpe dette barn med at få succes, må du aldrig tillade barnet at føle sig mere overvældet, end det allerede er.

Tre drenge med matematikvanskeligheder ved et bord
Børn med manglende sproglige forudsætninger mangler ofte selvtillid (Kilde: keren fedida, Unsplash)

Den bedste måde at sikre, at dit barn føler sig mindre overvældet, når det forsøger at forstå komplekse matematiske begreber, er at anlægge en helt ny tilgang, når du underviser ham eller hende. Det er ofte tilrådeligt at anvende en multisensorisk læringstilgang, når du underviser en elev med indlæringsvanskeligheder, fordi den multisensoriske tilgang gør det muligt for hans eller hendes sanser at blive brugt fuldt ud i læringsprocessen.

Selv om en generel multisensorisk tilgang er tilrådelig, har hvert barn med indlæringsvanskeligheder sin egen læringspræference. Ved at tale med den enkelte elev om hans eller hendes matematiske bekymringer kan du finde en undervisningsmetode, der passer bedst til eleven. Nogle elever kan være visuelle elever, som har stor gavn af at bruge billeder i undervisningen, da de kan lære ved at visualisere ting.

Nye metoder til matematikundervisning

En multisensorisk tilgang arbejder med at inddrage alle sanser, når man underviser børn i et begreb. For at få succes med at følge en multisensorisk tilgang kan du starte med det visuelle aspekt af læring. Men hvor skal du starte, når du inddrager visuel læring i din undervisning?

Visuel læring

Lad barnet se beviser på læring. Når du underviser i en bestemt matematisk formel, kan du lave et flashcard med formlen skrevet på, så eleven hele tiden ser den formel, der er blevet undervist.

Inddrag konkrete genstande til at undervise i mere komplekst fagligt indhold. Brugen af konkrete genstande kan tilføje et sjovt element til læringen og til gengæld også give barnet mulighed for at fokusere og koncentrere sig. Da børn, der lider af ordblindhed og dyskalkuli, har svært ved at koncentrere sig, kan du også arbejde på deres koncentration.

Hvis du vil inddrage animationer og stimulerende visuelle elementer i din undervisning, kan du vælge at bruge matematikspil. Spil, der omfatter behandling af matematiske begreber som Mathlectics, er ideelle til at opmuntre og styrke læring på en sjov måde. Barnet kan være mere stimuleret og villigt til at lære, når du bruger denne læringsmetode.

en person skriver og regner på papir ved en skærm
Enkle visuelle hjælpemidler kan gøre en stor forskel! (Kilde: Unsplash)

At komplimentere eleverne for korrekt problemløsning er et must, og disse komplimenter kan opmuntre barnet til at arbejde endnu hårdere. Brug klistermærker og stempler for at vise barnet, at du værdsætter hans eller hendes indsats.

Kip McGrath har udviklet et program, der anerkender den betydning, som lyse farver spiller for at stimulere sindet. Det er også vigtigt at skrive visse summer farvestrålende ud, så barnet kan få hjælp, hvis der er noget som barnet ikke forstår. Farver skiller sig ud og gør børnene mere villige til at lære. Farverige bøger med udklip og pop-ups fungerer godt, når man forsøger at få et begreb frem til børn med matematikvanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder generelt. Jo mere disse børn får mulighed for at rode med disse læringsbøger og trække tips ud om, hvordan de kan løse problemerne, jo sjovere bliver deres læringsoplevelse.

For at vise rettelser til forkerte svar skal man forsøge at bruge farver så meget som muligt, så fejlen er tydelig. Mange lærere bemærker, at når de markerer et barns bog, og han eller hun lider af dyskalkuli, så er der mange fejl, der vil blive fundet. Det er tilrådeligt ikke at bruge en rød pen, når man markerer bøgerne for en person, der lider af en indlæringsvanskelighed, da markering med rød pen har en mere negativ konnotation forbundet med det.

At være følsom over for tid og give ekstra tid

For det meste får personer med indlæringsvanskeligheder mere tid på at løse opgaver og eksamener. Dette skyldes, at børn med ordblindhed og dysleksi har en dårlig fornemmelse for tidsstyring. Det er tilrådeligt at holde disse børns dårlige koncentrationsspændvidde i tankerne. Man ville for eksempel miste eleverne, hvor man gennemførte en forelæsningslignende lektion.

Du skal huske, at disse børn har problemer med deres korttidshukommelse, så gentagelse er nøglen. Det vil være bedst at undervise i ét nyt begreb ad gangen i stedet for at forsøge at proppe en hel masse begreber ind i undervisningen.

Matematik for ordblinde elever: En vej fremad

Hvis du er fokuseret på at gøre matematik til en behagelig oplevelse for et barn med en indlæringsvanskelighed, så husk at tålmodighed er en dyd. Du må ikke forhaste undervisningsprocessen på nogen måde. Tag dig god tid til at forklare et begreb, og giv eleven god tid til at løse problemerne. Det kan være, at du skal bruge mere tid end forventet på et enkelt kapitel, så eleven kan forstå de begreber, der undervises i. Da korttidshukommelsen er problematisk, kan børn have svært ved at fastholde det indhold, der blev undervist i et bestemt kapitel. Men jo mere du gentager begreberne, jo større er sandsynligheden for, at det bliver en del af elevens langtidshukommelse.

Børn, der lider af dyskalkuli og ordblindhed, kan ikke tvinges til at tage imod og følge instruktionerne fra første færd. Det kan være nødvendigt at gentage instruktionerne ganske mange gange, før de rent faktisk sætter sig fast.

Hold den tid, som barnet skal koncentrere sig om et begreb, begrænset. Tillad den lærende at holde nogle få pauser. Tillad bevægelse så ofte som muligt, så når eleverne bevæger sig rundt, kan de genvinde deres koncentration igen og fokusere mere.

Du skal huske, at det bedste, du kan gøre, når du forsøger at undervise en ordblind elev, er at holde dine lektioner interaktive og sjove. På denne måde vil eleven ønske at gentage lektionen igen og igen.

blåbær på række skaber et matematisk mønster
Der findes mange kreative måder at lære børn matematik på ved at bruge hverdags ting. (Kilde: zarah windh, Unsplash)

Ordblindhed blandt andre indlæringsvanskeligheder betyder på ingen måde, at en elev er helt ude af stand til at lære. Bevar en positiv tankegang. Mange forældre føler ofte, at når deres barn lider af ordblindhed, er det et tegn på, at deres barn slet ikke vil præstere godt. Dette er bestemt ikke tilfældet! Børn med en indlæringsvanskeligheder lærer langsommere, men når undervisningen er tilpasset deres behov, kan de helt sikkert også få succes med matematisk indlæring og forståelse.

De bedste undervisere i matematik
Philip
5
5 (14 anmeldelser)
Philip
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
5
5 (8 anmeldelser)
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Monique
5
5 (6 anmeldelser)
Monique
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kenneth
5
5 (2 anmeldelser)
Kenneth
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Aleks
5
5 (3 anmeldelser)
Aleks
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Philip
5
5 (14 anmeldelser)
Philip
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
5
5 (8 anmeldelser)
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Monique
5
5 (6 anmeldelser)
Monique
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kenneth
5
5 (2 anmeldelser)
Kenneth
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (3 anmeldelser)
Morten
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Aleks
5
5 (3 anmeldelser)
Aleks
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Støttestrukturer

Det kan være frustrerende at være ude af stand til at fastholde nye oplysninger og miste matematiske begreber, som om disse begreber falder ud af en si. Du skal overveje disse matematikvanskeligheder, som børn med indlæringsvanskeligheder står over for, nøje. Overvæld ikke barnet med masser af noter, der skal skrives ned. Giv barnet trykte resuméer og materiale, så det kan huske de behandlede begreber.

Lyt til dine elever og skab et rum, hvor de kan komme til dig og dele deres frustrationer og behov.

Organisatoriske modeller

Elever, der lider af ordblindhed, har problemer med at huske indhold og organisere idéer. Du vil se, at disse elever ofte forveksler stedværdierne, når de skriver en sum, hvilket får hele beregningen til at gå galt. Du er nødt til at finde redskaber, der kan hjælpe dem med at organisere deres idéer og tanker.

Det er vigtigt at have en visuel repræsentation af de behandlede begreber. På denne måde kan eleven gense sammenfattede noter om det lærte, hvis han eller hun ikke er i stand til at huske alt det lærte.

Onlineværktøjer som Mindmeister (en hjerne-storming-app) fungerer godt til at hjælpe eleverne med at indsamle oplysninger. Det er et onlineværktøj, så oplysningerne forbliver, når de først er blevet gemt, og barnet kan altid gense det, der er blevet lært, igen og igen.

Lige så meget som du underviser i matematik, bør du også lære børnene organisatoriske strategier, som kan hjælpe dem, når de forlader skolen.

Måder at lære organisering på:

  • Hav en fast rutine, og følg den dagligt
  • Brug hæfter og noter for at give disse børn mulighed for at holde sig ajour med det arbejde, de har gennemgået, og for at gøre det nemt for dem at finde deres arbejde.

Berigelse

Hvis der kun er 10 eksempler i lærebogen, kan du gå et skridt videre og give det ordblinde barn 20 grundlæggende eksempler, som det skal se på. Jo flere ressourcer du bruger til at fremme læring, jo bedre.

Pædagoger kan stole på andre pædagoger, når det gælder ressourcer. Nogle gange kan pædagoger også stole på arbejdsark fra den foregående klasse for at få ordblinde børn til at huske alt det, der er blevet lært, og for at sikre, at disse børn ikke har glemt tidligere viden.

Stemmeaktiveret software fungerer godt, når det bruges i matematikspil, da det giver så meget mere af en sensorisk oplevelse for den lærende. Hvis du ikke kan finde passende spil til at styrke de begreber, der er blevet undervist i, kan du oprette dine egne spil. Du kan bruge programmeringssprog som Livecode til at skabe enkle spil, som du kan bruge igen og igen. Du kan bruge eksisterende lydbiblioteker i Livecode til at tilføje lyd til det spil, du har skabt, for at sikre, at der venter eleven en samlet sensorisk oplevelse.

Matematikprogrammer til ordblinde elever

Opret dit eget matematikprogram til elever, der kæmper med ordblindhed og dyskalkuli.

  • Lange arbejdsark med mange ord bør undgås. Lav visuelt tiltalende resuméer, som børnene kan gennemgå
  • Genoptag begreber og idéer konstant. Afsæt tid til at aktivere tidligere viden i starten af hver lektion, og giv tilstrækkelig tid til at undervise i nye begreber
  • Opdel komplekse udregningsprocedurer i mindre og mere overskuelige trin
  • Fremhæv hovedpunkterne, hvis der er udleveret et arbejdsark
  • Udfør lektier på en sådan måde, at ordblinde børn har mere tid til at lave dem. Så hvis du normalt ville give 10 opgaver, skal du give et ordblind barn 5 opgaver på samme niveau, så det kan løse dem på samme tid.
  • Brug onlineværktøjer som Mindmeister til at fremme hukommelse og genkaldelse af indlærte begreber.

Sandheden er, at processen med at hjælpe et ordblindt barn med at overvinde sin matematikangst er en lang proces, som kræver tålmodighed og medfølelse. Du kan have øjeblikke, hvor du føler, at dine forsøg på at lære et begreb var mislykkede, men på andre tidspunkter vil du føle, hvor givende det kan være at undervise et barn med en dysleksiologisk lidelse.

en lille pige med matematikvanskeligheder
Læring er lettere for den ordblinde hjerne i den digitale tidsalder (Kilde: les anderson, unsplash)

Når det gælder om at få børn til at lære matematik, skal du være den type lærer, der opmuntrer og motiverer. Dette er afgørende. Jo mere tro du har på, at et barn med indlæringsvanskeligheder kan forstå et begreb, jo mere villig vil barnet være til at forstå et begreb.

Vær tålmodig. Hvis et barn er længere tid om at løse et problem eller virker uorganiseret, når det løser et problem, så giv det tid til at løse det pågældende problem, og kritiser ikke barnet. Før du overhovedet forsøger at korrigere forkerte summer, skal du lade barnet vise dig, hvad det har gjort.

Vær medfølende, når du underviser

Den bedste egenskab at besidde som lærer er din evne til at udvise empati og en ren forståelse for dine elevers matematiske problemer. Empati er imidlertid ikke let, især ikke hvis du aldrig har lidt af de samme indlæringsproblemer som barn. Så hvis empati er svært at udtrykke, så prøv at vise medfølelse. Når du er medfølende, vil du motivere eleven og endda tage dig tid til at forklare begreber.

Du vil også begynde at lede efter dine egne strategier for at hjælpe eleverne med at forstå de begreber, der undervises i.

For forældre til ordblinde børn er det ofte mest gavnligt at have en tutor eller en lærer til at undervise dit barn. Underviseren kan bruge en alternativ undervisningsmetode, som læreren måske ikke bruger i klasseværelset.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.