"Hvis det engelske sprog gav nogen som helst mening, ville 'lackadaisical' have noget at gøre med mangel på blomster." -Doug Larson

Det engelske sprog har haft en betydelig indflydelse på det moderne samfund. Utallige bøger, film og tv-serier er blevet produceret eller skabt på engelsk til glæde for mange.

Mens kun Australien, New Zealand, Storbritanien og USA har engelsk som et officielt sprog de facto, har mange lande enten engelsk som officielt sprog de jure eller har forskellige borgere, der taler det som deres andet eller tredje sprog.

Da engelsk er et almindeligt talt sprog, begynder de fleste at lære det i folkeskolen, på gymnasiet eller på universitetet. 

Superprof er her for at gennemgå de forskellige emner, der kan dukke op, når du skal op til engelsk eksamen på gymnasiet, så du kan få en god karakter og dermed komme ind på din drømmeudannelse på lige præcis det universitet, du ønsker. Vi har også dygtige undervisere, der tilbyder eksamensforberende engelsk kursus til alle niveauer. En engelskeksamen på gymnasiet kan være et vigtigt fag, når man for eksempel ønsker at studere sprog, business, samfundsvidenskab eller jura på universitetet.

Få gode råd til at klare dig godt til din engelsk eksamen
Efter at have fået nyttige råd til deres engelskeksamen vil eleverne være i stand til at analysere enhver fiktion eller ikke-fiktionel tekst med stor lethed. (Kilde: green chameleon, Unsplash)
De bedste undervisere i engelsk
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jóhan
5
5 (5 anmeldelser)
Jóhan
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Yuliyana
5
5 (6 anmeldelser)
Yuliyana
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Axel
5
5 (5 anmeldelser)
Axel
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Arora
5
5 (9 anmeldelser)
Arora
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Franco
5
5 (74 anmeldelser)
Franco
190kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Edlira
5
5 (4 anmeldelser)
Edlira
125kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jóhan
5
5 (5 anmeldelser)
Jóhan
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Richard
5
5 (4 anmeldelser)
Richard
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Analyse af fiktionstekster

Når man skal analysere fiktionstekster vil der typisk være syv områder, der er gode at komme ind på. I den følgende liste beskrives formålet med hvert afsnit nærmere:

 • Fiktionsteksttyper: Eleverne lærer om de forskellige typer fiktionstekster, der er tilgængelige for læsere, såsom prosa, poesi og drama. Det er vigtigt at bemærke, at der inden for hver kategori af fiktion findes undergenrer. For eksempel kan man inden for prosafiktion se de tre forskellige genrer science fiction, historisk fiktion og romantisk fiktion i litterære værker som 1984 af George Orwell, Borte med blæsten af Margaret Mitchell og Pride & Prejudice af Jane Austen.
 • Setting: Når man studerer litterære tekster og gennemgår skønlitterære tekster, er det af største vigtighed at bestemme konteksten. Setting henviser til det sted og den tid, der anvendes i dokumentet. Det kan være fortiden, nutiden eller fremtiden, et bestemt tidspunkt på dagen eller et bestemt geografisk sted som f.eks. en by, et land eller en begivenhed.
 • Tema: Hvad er hovedidéen i din litterære tekst? Det er temaet. F.eks. magt, kærlighed, penge, død, udseende og virkelighed, heltemod, teknologi i samfundet og venskab er almindelige temaer, som alle kan iagttages i skønlitterære tekster. For at bestemme temaet undersøger læseren omhyggeligt det skrevne stykke tekst og leder efter mønstre, der hele tiden forekommer.
 • Karakterisering og narrativ stemme: Karakterisering henviser til den måde, hvorpå en forfatter skaber en ny karakter og gør den troværdig på. Når man læser et stykke skrift, er det vigtigt at tænke over, hvordan karakteren interagerer med de andre karakterer, da dette kan antyde nogle vigtige detaljer om temaet eller ideerne i teksten. Kontraster og modsætninger mellem karakterer gør teksten mere interessant. Dernæst skelner eleverne den fortællerstemme, der anvendes i romanen eller novellen. De hyppigst anvendte fortællerstemmer i skønlitteratur omfatter første person, anden person, tredje person og tredje person alvidende.
 • Sprog og struktur: Det sprog, der anvendes i forskellige tekster, henviser til ord og sætninger. Mens strukturen på den anden side er rækkefølgen af ideer i et stykke skriftligt materiale. Læserne kan kigge efter det sprog, der anvendes i prosafiktion som f.eks. litterære virkemidler, sprogteknikker og ordtyper som adjektiver, navneord og verber. Gentagelser, bindeord, sætningstyper, sætningslængde, afsnitslængde og tempusskift er alle strukturelle virkemidler, som kan observeres i fiktionstekster.
 • Annotering af tekster: henviser til det øjeblik, hvor du tilføjer noter eller kommentarer til den litterære tekst, du undersøger. Det er vigtigt at fokusere på specifikke punkter i stedet for at over-annotere teksten. Nogle af de forslag, du kan følge, er at bruge forkortelser for længere ord, at bruge markeringer, som du senere vil forstå, og at dine noter skal være læselige.
 • At reagere på en fiktionstekst: Det forventes, at læserne fokuserer på et bestemt område af teksten, når de reagerer på en fiktionstekst. Eksamensspørgsmål om at reagere på en fiktionstekst kan omfatte karakterer, fortællerstemme, temaer og idéer, sprog eller struktur. Eleverne kan gennemgå tidligere eksamensspørgsmål for fuldt ud at forstå, hvad de vil blive spurgt om ved en officiel eksamen.
  Alle ovenstående afsnit hjælper eleverne med at gennemgå skønlitterære tekster for sjov eller med det specifikke formål at bestå en eksamen.

Står du med en vigtig opgave eller skal du forberede dig til en eksamen? Få engelskundervisning Århus til hjælp med engelske fiktionstekster, så du får de bedste redskaber til at skrive en god opgave!

Analyse af ikke-fiktive tekster

Ikke-fiktive tekster fortæller sandheden på mange forskellige måder. De er det modsatte af fiktion og kan findes i følgende eksempler:

 • Biografi: Skrifter, der er baseret på en persons liv. Hvis den pågældende person skriver sine egne historier, bliver det en selvbiografi. En erindringsbog kan handle om berømte personer eller normale mennesker med ekstraordinære historier.
 • Breve: er beregnet til mange målgrupper og har forskellige formål, f.eks. at holde kontakten med venner og familie, udtrykke skuffelse eller give oplysninger. Åbne breve er ikke beregnet til en enkeltperson, men er snarere beregnet til et bredere publikum og offentliggøres i aviser.
 • Blogs: er helt personlige, sproget er kreativt, og tonen kan enten være formel eller uformel. Blogs giver udtryk for forfatterens holdninger og reagerer hurtigt på aktuelle begivenheder, da blogartikler offentliggøres ret ofte.

Når du analyserer en ikke-fiktiv tekst, skal du huske følgende akronymer:

 • T = teksttype: En forfatter kan skrive en teksttype med det formål at underholde, overbevise, rådgive, analysere, argumentere, beskrive eller forklare,
 • A = publikum: De bedste forfattere har hele tiden deres type publikum i tankerne for at påvirke læseren. Erfarne forfattere ved, hvordan de kan skræddersy deres tekst til et publikum ved at tilpasse sprog, stil, layout og organisering,
 • P = Formål: For at kunne identificere en teksts formål korrekt kan eleverne se på indholdet, tonen, strukturen og sproget for at afgøre, om den er formel eller uformel. Bøger kan sammenlignes fra forskellige perioder for at identificere tekstens formål og for at lære eleverne, hvordan de kan opsummere og syntetisere.

Eleverne forventes også at undersøge taler, digte og åbne breve for at analysere den sprogbrug, der blev brugt til at levere det ønskede budskab. Almindeligt anvendte sproglige træk kan omfatte navneord, adjektiver, verber, adverbier, pronominer og præpositioner.

Det er også vigtigt at bemærke, at litterære virkemidler som f.eks. lignelse, metafor, personificering og hyperbole anvendes i skønlitterære tekster, selv af de mindst erfarne forfattere.

Strukturen er forskellig fra sproget og henviser til, hvordan teksten hænger sammen. Ikke-fiktive tekster kan struktureres på forskellige måder, f.eks. kronologisk, opdelt i blokke ved hjælp af underoverskrifter, spørgsmål og svar eller i brevform.

Når man afslutter afsnittet om analyse af skønlitterære tekster, skal man give et svar for at teste elevernes overordnede forståelse. Begreberne analyse af et uddrag, annotering, forståelse af spørgsmålet, strukturering af et længere svar og brug af citater og næranalyse er nødvendige at forstå for at sikre succes.

Har du brug for hjælp med en tekst lige nu? Find et online kursus engelsk med en lærer, der er tilgængelig lige nu.

Sammenligning af tekster

Når man skal op til engelsk eksamen på A niveau er det nødvendigt, at eleverne sammenligner to tekster og påpeger forskelle og ligheder på forskellige områder. Engelsk litteratur kan sammenlignes på følgende tre måder:

 • Sammenligning efter formål og form: Formen er den type skrift, og kendte eksempler er en artikel, en blog, et brev, en dagbog eller en avis. Skribentens formål afhænger af, hvad han ønsker at opnå. Det er vigtigt at holde sig for øje, når man analyserer tekster, hvad der ligner hinanden, og hvad der er forskelligt ved dem. Ved at stille skarpe spørgsmål kan eleverne præcist sammenligne tekster efter formål og form.
 • Sammenligning af en forfatters metode: Alle erfarne forfattere bruger forskellige metoder til at nå deres overordnede mål. Det er yderst praktisk at fokusere på en forfatters brug af tone, sprog og struktur, når man sammenligner skriftlige værker.
 • Sammenligning af litterær non-fiktion med non-fiktion: Non-fiktion og litterær non-fiktion er ret ens og sammenlignes ofte. Eleverne gennemgår omhyggeligt teksterne for at fokusere på forfatterens synspunkt, perspektiv, holdning og idéer.

For at kunne sammenligne tekster effektivt kan elever vælge at kortlægge deres idéer ved hjælp af grafiske metoder som f.eks. et edderkoppediagram, tabeller og Venn-diagrammer. Inden du vælger den første grafiske model, der falder dig ind i hænderne, anbefales det kraftigt at prøve et par muligheder for at finde den, der passer bedst til dine behov.

At skrive fiktion og non-fiktion

Lær at få topkarakterer til din næste engelsk eksamen
Det er ikke alle, der er gode til at skrive. Men hvis du lærer mere om at skrive ved at følge et velkendt mønster, vil du opnå succes. (Kilde: aaron burden, Unsplash)

Kærligheden til at læse og skrive er ikke en gave, som alle besidder. Ikke desto mindre kan alle elever med omfattende instruktion og gode råd skrive noget bemærkelsesværdigt.

Før eleverne skriver et fiktivt eller ikke-fiktivt værk, skal de have en solid forståelse af, hvem deres målgruppe er, hvad deres formål er, og hvad deres form er. Få hjælp til at få styr på dette med engelsk undervisning Aalborg. Når målgruppen, formålet og formen er fastlagt, kan eleverne træffe logiske valg med hensyn til sprog, tone og struktur.

Fiktion

At skrive fiktion giver eleverne mulighed for at lade fantasien få frit løb og skabe noget smukt. Bemærkelsesværdige eksempler på fiktion omfatter poesi, skuespil, romaner og noveller.

Eleverne lærer af de bedste forfattere, som ved, at en engagerende indledning vil fange opmærksomheden hos enhver læser, der skimmer igennem siderne i en novelle eller roman.

Fiktionens fem faser omfatter en eksposition, stigende handling, klimaks eller vendepunkt, faldende handling og opløsning. Ud over at følge formlen for den femtrinshistorie skal eleverne også have en overbevisende afslutning, der giver læseren en følelse af tilfredshed.

Eleverne får også viden om, hvornår det er nødvendigt at starte et nyt afsnit. Et skift af tid, sted, emne og dialog med en anden person kræver, at man starter et nyt afsnit.

For at kunne skrive en god engelsk essay skal du naturligvis vide, hvordan man skriver et godt akademisk essay.

Non-fiktion

Litterære værker af ikke-fiktion omhandler fakta og begivenheder fra den virkelige verden. Elever, der gennemgår denne del bliver konfronteret med nyttige råd om at skrive attraktive ikke-fiktive tekster som f.eks. taler, breve og artikler.

Ifølge indholdet og forslagene i læseplanen bør taler have en indledning, der fanger lytternes opmærksomhed, et velorganiseret argument med flere hovedpunkter og en mindeværdig konklusion, der efterlader publikum med et ønske om mere.

Breve bør skrives ved hjælp af en nyttig struktur, hvor det første afsnit beskriver det overordnede formål med brevet, og det afsluttende afsnit opsummerer de vigtigste punkter, der er blevet diskuteret i løbet af brevet.

Artikler bør være på ca. 800-2000 ord og give et afbalanceret syn på et emne, som ikke er for skævt eller partisk. Rejser, sport, historie, musik og berømte personer er alle typiske emner, der indgår i artikler. Strukturen i en klumme har altid en begyndelse, en midte og en slutning.

Før man skriver en faglitterær tekst, er det vigtigt at beslutte sig for en planlægningsmetode til at organisere tankerne og inddrage kritiske detaljer. Der er blevet udviklet mange planlægningsmetoder til alle læringsstile, f.eks. mindmaps, punktopstillinger, flowdiagrammer og tabeller.

Hvis du har brug for hjælp til at forberede dig til en eksamen, kan du finde et engelsk kursus København, der fokuserer på din eksamenslæsning og dine svagheder, så du får de bedste forudsætninger for at skrive en god eksamensopgave.

Planlægningsmetoder hjælper nybegyndere med at udarbejde tekster, der er enkle og lette at læse. Når man skriver et velorganiseret litterært værk, bør afsnit følge logisk efter hinanden og indeholde forbindelsesord som f.eks. desuden, ligeledes, på den anden side, sammenfattende og samlet.

Elever, der analyserer dette afsnit, bliver også instrueret om vigtigheden af at bruge beskrivende og overbevisende sprog effektivt og nødvendigheden af at bruge præcise verber og levende ord som en del af et rigt ordforråd. Hvis du vil have hjælp til at fokusere på denne vigtighed og nødvendighed, kan du tage et engelsk kursus Slagelse, der kan hjælpe dig med at skabe knivskarp non-fiktion.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.