Hjemmeside
Opret annonce
250kr/time
1. undervisning gratis!
Bekræftet lærerprofil
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Kim
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Biologi
 • Eksamensforberedelse til biologi
 • Evolutionsbiologi
Nivauer
 • Alle niveauer

Erfaren biolog med mange år i udlandet bag sig, kan give undervisning i biologi, økologi samt engelsk

Metode

Jeg prøver altid at arbejde gennem eksempler og dagligdagen så emnet bliver relevant og genkendeligt. Jeg har givet privatundervisning til såvel enkelte som mindre grupper. Men først skal vi finde ud af dit pensum og så tager vi den derfra...

Baggrund

Jeg er uddannet biolog/økolog (fra den gang økologi var en gren af biologien) fra Aarhus Universitet og har arbejdet internationalt med naturforvaltning, klima, økologiske processer, biodiversitet og bæredygtighed siden 1985. Nu er jeg hjemme igen og har for lidt at lave og vil gerve give fra mig. Engelsk er mit første sprog og har ligeledes været mit arbejdssprog, så det kan jeg også give undervisning i.

Priser

Rejseomkostninger : 20kr
Pris for webcamundervisning : 250kr/time
Undervisning som tilbydes af Kim
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Biologi
 • Eksamensforberedelse til biologi
 • Evolutionsbiologi
Nivauer
 • Alle niveauer

Kims CV

CV – Kim Worm Sørensen

GIZ/EU, Indonesien
Chefrådgiver (Team Leader) januar 2019-marts 2020

Lede et hold af eksperter re styrkelsen af samarbejdet med Indonesien om handel med vilde dyr og -produkter til styrkelse af den politiske dialog mellem EU og Indonesien; levere kapacitetsopbygning i CITES-styring og bekæmpelse af ulovlig bred handel og designe samt organisere en Awareness Campaign on Wildlife Trade. Inkluderer at arrangere en højtstående konference på ministerniveau om handel med vilde dyr og flere studieture til Europa (aflyst).

Niras Finland, Filippinerne
Chefrådgiver november 2017 – juli 2018

Yde teknisk bistand til ASEAN Center for Biodiversitet (ACB) om bevarelse og forvaltning af beskyttede områder i ASEAN. Forberedte ACB til implementeringsfasen - udviklede arbejdsplan og logframe revision, startrapport, synlighed og kommunikationsstrategi, projektovervågning (M & E) værktøjer og koordinerede udformningen af feltundersøgelser for de forskellige elementer i projektet.

Euroconsult Mott MacDonald, Indonesien
Chefrådgiver (Chief Technical Adviser) oktober 2016 – oktober 2017

Yde teknisk bistand til restaurering af 20.000 ha degraderet skov-højmose (peat swamp forest), der grænser op til Berbak National Park i Jambi-provinsen (området hedder Tahura); I samarbejde med University of Jambi (UNJA), og den nyoprettede organisation Badan Restorasi Gambut (BRG) med ansvar for genopretning af tørveland, udvikle et forsknings program til restaurering af degraderede vådområder; Udvikle en forvaltningsplan for Tahura samt; Udvikle forslag til bæredygtig fortsættelse af aktiviteter post-projekt i samarbejde med BRG og nationalparken.

Langeland Kommune, Langeland.
Miljømedarbejder (tidsbegrænset stilling) november 2014 – maj 2015

Bidrage til natur- og miljøsektoren navnlig indenfor vådområder (vandløb samt pumpe- og digelaug), herunder VVM screening, høringsbreve, registrering af invasive arter, deltagelse i arbejdet omkring genopretning af gadekær samt naturformidling (udvikling af oplysningsfoldere og en intern rapport om de Langelandske naturtyper, herunder skovtyper og naturgenopretningsaktiviteter til videre formidlingsbrug).

Royal Society for Protection of Birds (RSPB), Indonesien
Chefrådgiver, senere Direktør (Executive Head) februar 2010 – august 2013

Hovedansvarlig for restaurering og forvaltningen af Harapan Rainforest, 100,000 ha degraderet
lavlandsregnskov i tæt samarbejde med ministeriet for skovbrug (MoF) og lokale myndigheder. Overvåge og koordinere otte afdelinger, herunder Afdelingen for Skovbeskyttelse, Afd. for Formidling og Kommunikation, - for Lokalsamfund og partnerskab, - for Skovrestaurering (herunder 5 planteskoler), - for Forskning, - for Administration, samt Finans. Ansvarlig for 320 medarbejdere og et kombineret budget på over € 20 millioner financieret af KfW (Tyskland) og Danida.

Naturama Zoologisk Museum, Svendborg.
Senior rådgiver september 2008 – februar 2010

Vurdere naturbevarings-indsatsen i Danmark med særlig vægt på nationalparkudviklingsarbejdet på Sydfyn; Udarbejde anbefalinger til hvordan Zoologisk Museum Naturama kunne deltage mere aktivt i
naturbevaringsarbejde med speciel henblik på nationalpark-udviklingen på Sydfyn; Producere
oplysningsmateriale om tropiske skove, biodiversitet og klimaændringer, herunder offentlige foredrag.

Selvstændig konsulent, Danmark.
Rådgiver juli 2007 – august 2008

Medvirke i udarbejdningen af project proposals i henholdsvis Indonesien og Tyrkiet til multilaterale og bilaterale donororganisationer, QA på rapporter, identifikation og rekruttering af konsulenter til opgaver i udlandet. (Tre firmaer: Niras DK, NepCon, Niras Polen)

Asia Pulp and Paper (APP)/Sinar Mas Group. Indonesien
Vice-direktør/teknisk rådgiver juli 2004 – november 2006

Ansvarlig for bevaringsværdige naturområder (High Conservation Value Forest - HCVF) i plantagebedrifter tilhørende Sinar Mas i Riau Provinsen. Herunder: Etablerede samarbejde med Unesco og regering om udvikling af en 800.000 ha stor Biosphere Reservat (Giam Siak Kecil) – nu udvidet til 1,2 millioner ha. Indeholdende ovennævnte plantagebedrifter med HCVF (Ifølge Unesco er det den første Biosphere Reserve udviklet og financieret af et privat firma); Bistod med udviklingen af en Conservation Division i virksomheden; Kapacitetsopbygning af virksomheden til at engagere lokalsamfundet i natur-resourceforvaltning og bevarelse af naturskov med vægt på HCVF.

WWF Holland/Indonesien
Programkoordinator november 2003 – juli 2004

Udvikle og koordinere et WWF-program i Riau-provinsen, Indonesien, bestående af 11 projekter (The Tesso Nilo - Bukit Tigapuluh Conservation Landscape Programme). Evaluering af den eksisterende operationelle praksis på Riau kontoret; Vurdere personalestruktur, finansielle procedurer, rapportering- og evalueringssystemer og netværksforbindelser med de forskellige aktører (lokale myndigheder, erhvervslivet, lokalsamfund og ngo'er); Koordinere med flere donorer i gennemførelsen og evalueringen af programmet; Udvikle Programdokumentet for Landskabet. Stedfortrædende Manager (Acting Manager) på 3 projekter.

Rambøll & Hannemann, Malaysia
Chefrådgiver juli 1998 – juli 2002

Overordnede ledelse af ‘Krau Wildlife Reserve (KWR) Management Plan, Human Resources and Capacity Building Project’ under Departement for Wildlife and National Parks (DWNP/Perhilitan). Ansvarlig for levering af 42 outputs, herunder: Udvikle en forvaltningsplan for KWR; Kapacitetsopbygning af personale i DWNP med ansvar for fredede områder; Udvikling af den nyoprettede Afdeling for beskyttede områder. Skrive retningslinier til beskyttelse af fredede områder; Styrke netværk samt samarbejde med relevante ministerier og departementer, eksempelvis, skovbrug og landbrug. Organiserede og deltog i nationale workshops samt anden formidlingsarbejde om bevaring af skov og biodiversitet. Ansvarlig for 200 mandmåneder af eksterne konsulenter (ca. 30 medarbejdere).

Kampsax Intl. Cambodia
Seniorrådiver i biodiversitet, september 1996 – maj 1998

Ansvarlig for én af fire komponenter i ”The European Union’s Support Programme for the Environment in
Cambodia (SPEC). Min opgave var at styrke miljøministeriet i bevarelse af den biologiske mangfoldighed, især i skove samt udarbejde et program for lokale myndigheder i to provinser til forbedret forvaltning af fredede skovområder, herunder nationalparker og et Biosphere Reservat; Udarbejde anbefalinger til at inddrage lokalsamfund i parkforvaltning, herunder bæredygtig udvinding af skovprodukter (Non-Timber Forest Products - NTFP). Udarbejde retningslinier til beskyttelse af fredede områder; En forvaltningsplan for Bokor National Park på engelsk og khmer; En forskningsplan for Great Lake Tonle Sap Biosphere Reserve der støtter forvaltningsplanen for Biosphere Reservatet; Etablerede samarbejdsgruppen ”The Cluster Group” bestående af NGO’er, UNDP og relevante myndigheder der arbejdede med naturbevarelse i syd-Cambodia; organiserede produktionen af den første illustrerede fugle felt-bog i Cambodia; deltage i nationale seminarer om naturbevaring. Derudover skulle jeg stå til rådighed for miljøministeren i spørgsmål om miljø, herunder klimaændringer og CO2-kvotehandel discussioner til Kyoto.

Kampsax Intl. Indonesien
Seniorrådgiver, januar 1996 – september 1996

Levere en analyse af Malaysias indsats i skov- og biodiversitetsbevarelse for Department of Wildlife and National Parks (Perhilitan) til Masterplanprojekt støttet af Danced); Endvidere, Projektproposal skrivning; Kvalitetssikring af rapporter samt Projekt-missioner (Malaysia og Thailand).

WWF USA, Indonesia Program
Team Leader, maj 1995 – december 1995

1) Ansvarlig for udvikling af et strategisk arbejdsdokument for det ITTO finansierede projekt: ”Developing
Bentuang Karimun Nature Reserve as a national park (Phase I)” (Hedder nu Betung-Karihun National Park) i vest-Kalimantan; Forhandlinger med den provinsielle regering, ITTO samt lokalsamfund; Vurdering af relevante data og udarbejde en arbejdsplan og budget for projektet. 2) Ansvarlig for udarbejdelse af to projekt forslag om inklusion af lokalsamfund i forvaltning af naturressourcer og bæredygtig udvikling i fire lokaliteter i Indonesien. Forberede en arbejdsplan til udviklingen af Indonesia Biosphere Reserve Network.

Kampsax Intl. Malaysia
Teknisk rådgiver, april 1995 – maj 1995

Udarbejdelse af tekniske indgange til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og institutionel udvikling;
Udvikling af projekt forslag vedrørende miljø, biodiversitet og naturbevaring. Forhandlede projektforslagene til ende med repræsentanter fra ministerier og departementer.

UNESCO, Jakarta
Teknisk rådgiver og fotograf februar 1995 – april 1995

Bistå med udviklingen af et pc-baseret undervisningsprogram om det naturlige miljø i Kalimantan (Indonesisk Borneo). Levering af tekniske inputs om miljøspørgsmål, herunder om biodiversitet og indfødte i skoven; Levere fotos og illustrationer til programmet. Udgivet af UNESCO / Universiti Indonesia.

WWF-USA, Indonesiensprogram
Research Station Manager, april 1994 – februar 1995

Administre forskningsstationen på Kayan Mentarang Nature Reserve (nu National Park); Yde teknisk bistand til bæredygtig forvaltning af reservatet. Ansvarlig for 22 fuldtidsansatte tilknyttet til stationen samt besøgende (forskere, donorer, embedsmænd osv.). Bistå med at sikre finansiering til anden fase af The Kayan Mentarang Project – til at udvikle reservatet til nationalpark, herunder medvirkede i en film for én af donorerne (olieselskabet TOTAL) samt anden formidling, eksempelvis produktionen af bogen ”The People and Plants of Kayan Mentarang”, udgivet af UNESCO/WWF USA.

Kampsax Intl. Jakarta
Teknisk rådgiver om biodiversitet, februar 1994 – april 1994

Identifikation og udarbejdelse af projekttilbud for Malaysia til DANCED om biodiversitet og bevarelse
understøttet af Agenda 21 og Biodiversitetskonventionen. Forhandle med relevante ministerier og
departementer. Godkendte projekter udgjorde USD 12 mio. over 5 år.

UNESCO/Danida - Jakarta
Associate Expert in Ecological Science, Indonesien. januar 1991 – januar 1994

UNESCO-repræsentant om naturbeskyttelse og miljøspørgsmål, herunder klimaændringer; Forhandlinger med regionale regeringsrepræsentanter; Støtte og udvikle netværk for forskning og andre aktiviteter i forbindelse med Man and the Biosphere (MAB) Programme. Fra october 1992 - juli 1993 fungerede som Programme Specialist, ansvarlig for forvaltningen af MAB programmet i SE Asien og Stillehavet. Idemand og ansvarlig for udarbejdelse af den første kortlægning af degraderet skov i S.Ø.Asien. Illustrere Jordens klima- og vegetationsændringer gennem de sidste 500 millioner år; Organiserede og deltog i nationale og internationale konferencer samt anden formidlingsarbejde om skov, biodiversitet og klimaændringer.

CARE Danmark, Bangladesh
Ulandsfrivillig januar 1989 – december 1990

Kapacitetsudvikling af undervisere til LIFT-projektet for småbønder; Udarbejdelse af en undervisningsmanual samt undervise i kemikaliefri agerbrug og skov-agerbrug samt producere illustrationer og fotos til uddannelsessamt PR-formål; Gennemføre intensive kurser for 50 undervisere/personale. Yde vejledning og tekniske input til et filmprojekt om skov-agerbrug i Bangladesh (i Danmark).

------------------------------------------------------------------

Cand.Scient.Biol., Aarhus Universitet, 1985
Modtager af Carlsberg Legatet, 1983.
Med-grundlægger af Regnskovsgruppen Nepenthes (nu Verdens Skove) - Formand det første år.

Lignende undervisere

biologiundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå eksamensforberedelse til biologiundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, evolutionsbiologiundervisning for alle!

Svendborg
Erfaren gymnasielærer og tidligere olympiskmester tilbyder biologiundervisning og eksamenstræning på hele Fyn
500kr
Thor
1. undervisning gratis!

Når du får undervisning af mig vil du opleve at de fagligt tunge ting pakkes ind i gode fortællinger. Jeg bruger gerne...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Hejsa! Civilingeniørstuderende på DTU i bioteknologi, kan undervise i biologi, biokemi og bioteknologi.
150kr
Maria
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Det kan ofte være svært at danne et overblik, så derfor baserer jeg min undervisningsmetode på figurer, individuelle...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Dygtig og tålmodig biolog med stor undervisningserfaring hjælper med biologi og natur/teknik til elever i udskoling, hf, gymnasium og ungdomsskole i Storkøbenhavn
150kr
Anne-Sophie
1. undervisning gratis!

Som underviser tager jeg udgangspunkt i, hvor du er. Jeg lytter til, hvad dine udfordringer, og hos mig er der ikke noget,...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Brabrand
Agrobiologi studerende, giver effektiv og spændende lærings indenfor biologi med henblik på elevens behov og præferencer. Undervisningen tilbydes til folkeskole- og gymnasieelever.
150kr
Kasper
1. undervisning gratis!

Mine undervisningsmetoder bygger på at eleven skal kunne forstå og ikke blot forstå den præsenteret viden. Dog er min...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Engageret medicinstuderende fra Aarhus giver undervisning og lektiehjælp i biologi og bioteknologi til folkeskole- og gymnasieelever
160kr
Frederik
 • (4 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Min førsteprioritet som underviser er en god og afslappet stemning, da jeg tror på, at det er grundlag for mest...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Taastrup
Dyrlæge, PhD - mangeårig underviser på KU og i Gymnasieskolen... Tilbyder hjælp i Naturfag og Matematik
175kr
Morten
1. undervisning gratis!

"Problem Baseret Læring (PBL)", helst... afhænger af eleven/elev-gruppen. Tager helst udgangspunkt i noget...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Molekylærbiologistuderende tilbyder undervisning i biologiske fag (bioteknologi/molekylærbiologi/m.m.) for elever på ungdomsskole eller i gymnasiet i Aarhus
150kr
Lasse
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg er stærkt overbevist om at alt læring starter med en selv; det er først når man forklarer noget for andre, at man...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Gentofte
MSc. Studerende i Molekylær Biomedicin tilbyder undervisning i Biologi, Kemi og Bioteknologi på gymnasier i Storkøbenhavnsområdet
250kr
Sebastian
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg benytter interaktive gruppeopgaver og one-on-one undervisningsmetoder til at aktivere mine elever. Der er noget...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Anatomi, Aalborg, er stor fan a anatomi og hvordan kroppen forholder sig.
200kr
Sissel
1. undervisning gratis!

Jeg vil finde ud af hvad eleven kunne tænke sig at lærer om mest og sætte perspektiver fra en bog til hvad den del i...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Har du brug for hjælp til biologi, så kan jeg være den rette for dig.
250kr
Hakim
1. undervisning gratis!

Min metode er at gøre det let forståeligt, og samtidlig formå at gøre faget spændende for den studerende. Som ethvert...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Rødovre
HF-Student og kommende sygeplejerske studerende, som er interesseret i at hjælpe andre elever (folkeskole eller gymnasie), igennem biologiens verden.
180kr
Daniella
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg ved selv fra egen erfaring at alle mennesker lærer forskelligt, jeg er selv typen der både skal se, høre og på samme...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Holbæk
Nybagt student med linjen biokemi underviser i biologi for elever i gymnasiet (eller andre med interesse for undervisning) i Holbæk
179kr
Cecilie
1. undervisning gratis!

Jeg er meget fleksibel og lytter først og fremmest til dine behov samt ønsker. Det kan være om hvor der ønskes at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Tidligere biologi studerende fra Aarhus universitet underviser i biologi, fordi jeg stopper aldrig med at interessere mig for naturen og livet.
173kr
Abygail
1. undervisning gratis!

Livet omkring os er spændende, bare gå ud i naturen og se de fascinerende ting du bliver mødt af. Vi tager udgangspunkt i...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ringsted
Uddannet bachelor i Naturressourcer. Har erfaring med og kærlighed til marinbiologi, marine ressourcer, økologi, forvaltning og beskyttelse af kystvande, oceanografi og alle levende organismer der lev
150kr
Amanda Bordrup
1. undervisning gratis!

Jeg vil møde dig i øjenhøjde og med stor forståelse for eventuelle udfordringer eller problemer med læring. Dog vil jeg...

Undervis via webcam undervisning i person
Højbjerg
Hej, Uddannet Molekylærbiolog giver undervisning til folkeskole- og gymnasieelever i Århus omegn.
180kr
Farahnaz
1. undervisning gratis!

Min metode er at gennemgå det som kursisten har brug for hjælp ved at evt bruge deres bøger fra undervisningen og evt...

Undervis via webcam undervisning i person
Aarhus
Biotech studerende, underviser i biologi på 2.g's niveau i Aarhus
150kr
William
1. undervisning gratis!

Jeg underviser meget "farverigt" med metaforer og daglidagseksemplar, da jeg har erfaret at det gør undervisningen langt...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Randers
Sygeplejestuderende på 6. semester tilbyder undervisning i Biologi, anatomi, fysiologi, medicinregning mv. Samt teori i henhold til omsorg og pleje + relaterede sundhedsemner.
195kr
Siw
1. undervisning gratis!

Case baseret undervisning med udgangspunkt i relateret teori. Inden undervisningen - Forberedelse i udvalgt...

Undervis via webcam undervisning i person
Albertslund
Medicinstuderende som giver undervisning i biologi og en række andre naturvidenskabelig fag i Storkøbenhavns området.
200kr
Haris
1. undervisning gratis!

Når man skal lære fra sig er det vigtigt med god kommunikation med eleven, hertil er det vigtigt at kende elevens styrker...

Undervis via webcam undervisning i person
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 250kr 270kr 250kr
Book en undervisning