Hjemmeside
Giv lektioner
100kr/time
1. undervisning gratis!
Bekræftet profil og eksamensbevis
Svartid 1h
Undervisning som tilbydes af Sara
  • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
  • Ekstrahjælp til elever med læsehandicap
  • Ekstrahjælp til elever med handicap
  • Ekstrahjælp til elever med dysleksi
Nivauer
  • Alle niveauer

Hjælp til ordblinde, Aalborg, universitetsstuderende.Bliv undervist af en forstående og tålmodig underviser med forståelse for ordblindhed

Metode

Min filosofi omkring læring og udviking er at læring sker når vi reflektere over, hvad vi har læst, hørt eller opfattet. Jeg tager især udgangspunkt i den konstruktivistiske læring, hvor læring og udvikling er resultater af hinanden.

Det at lære er at man forstår og reflektere over den information som er givet. Jeg vil derfor hjælpe eleven med at forstår sit fag, område og information, for at udvikle sine kompetencer.

Derfor ville en undervisning bestå af en dybdegørende dialog og gennemgang omkring det relevant emne, som vil blive suppleret med opgaver og eksempler, efterfulgt af en gennemgang/opsummering af det lærte, for at sikre forståelse for emnet. Jeg vil tage udgangspunkt i de emner som eleven arbejder med i skolen for at sikre mig det som bliver undervist har sin relevans for eleven i skolen.

En succesfuld undervisning er når eleven går fra undervisning og reflektere over det lærte, da det føre til udvikling. Derfor er nye åbne spørgsmål efter en undervisning, et tegn på en god undervisning.

Målgruppen er fra 7 klasse - 2./3.g.

Baggrund

Jeg er universitetsstuderende på Aalborg universitet, på uddannelsen Organisatorisk Læring. Hvor jeg går på 2. semester. Derfor har jeg en bred viden inden for det samfundsvidenskablige område, som sociologi, kultur, læring og udvikling.

På Aalborg universitet arbejder vi ud fra Aalborg modellen, som er problem orienteret læring i større projekter som har fokus på gruppearbejde.

På min uddannelse er der stort fokus på case studier, hvilket vil sige jeg arbejder med virkelig problemer i relation til omverden som fx virksomheder eller samfundsproblemer, vi lever med i dag.

Jeg kompetencer inde for litteratursøgning, kildekritik, opgaveskrivning og metodearbejde.

Jeg har især viden inden for de samfundsvidenskabelige teorier og teoretikere, som især har sin relevans i samfundsfag.

Jeg er selv vokset op med ordblindhed og arbejdet med det igennem hele midt skoleforløb i den tid hvor der ikke var den større hjælp af finde. Derfor har jeg en rigtig god forståelse for hvad det vil sige og være ordblind og hvordan man kan arbejde med det. Hvor jeg mener tålmodighed og forståelse er rigtig vigtigt, da alle ordblinde også er forskellige.

Jeg er meget svagt ordblind, men er vokset op med en lillebror som er meget svært ordblind og har brugt mange timer på af hjælpe ham og skabe en forståelse for ham.

Jeg vil gerne gøre mit for at hjælpe en som måske kunne bruge lidt ekstra hjælp og jeg mener min for forståelse for ordblindhed er en fordel.

Priser

Pris for webcamundervisning : 100kr/time
Undervisning som tilbydes af Sara
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
  • Ekstrahjælp til elever med læsehandicap
  • Ekstrahjælp til elever med handicap
  • Ekstrahjælp til elever med dysleksi
Nivauer
  • Alle niveauer

Lignende undervisere

ekstrahjælp til elever med læsehandicapundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå ekstrahjælp til elever med handicapundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, ekstrahjælp til elever med dysleksiundervisning for alle!

Maribo
Hej mit navn er Mariam også kaldt Mimi. Jeg går i 3.g på STX på Maribo Gym og bliver student til sommer 2021. Jeg vil gerne undervise i, Dansk sproglig tale, Engelsk Sprogligt og skriftligt. På et let
200kr
Mariam Touré Thornfeldt
1. undervisning gratis!

Først og fremmest vil jeg lære min elev at kende, sørge for at de føler sig trygge og kan åbne sig op om hvad de har...

Undervis via webcam undervisning i person
Hillerød
Sundhedsfremmende bachelor dimittend med stor erfaring indenfor specialskole regi, giver skole- eller lektiehjælp til børn med særlige behov
170kr
Karen Svanberg
1. undervisning gratis!

Mit arbejde består af et alsidigt metode brug, da eleverne har mange forskellige udgangspunkter. Men min grundmetode er at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Næstved
Lektiehjælp til børn og unge med læse vanskeligheder og andre udfordinger i skolen
100kr
Amanda
1. undervisning gratis!

jeg basere min undervisning på at sørger for at dit barn/børn bliver trykke i de omgivelser de nu engang er i. hjælpe...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 100kr 100kr 100kr
Book en undervisning