Hjemmeside
Opret annonce
300kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Jane
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
 • Hos dig
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Læsning
 • Grammatik
 • Skrivning
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
Nivauer
 • Alle niveauer

Hvis retskrivningsordbogen var en hovedpude, ville jeg sove bedre om natten. Kompetent og indlevende formidler tilbyder lektiehjælp til alt inden for danskfaget.

Metode

Jeg underviser gennem aktiv læring, via leg og fordybelse og i en kombination af kreative skriveøvelser og gennemgang af fagligt stof, der skal oversættes i et forståeligt og mere håndgribeligt sprog. Jeg forholder mig til det enkelte menneskes faglige niveau og evner og målretter undervisningen derefter.

Baggrund

Jeg er cand.mag. i dansk og filosofi og har undervist i både dansk og filosofi på gymnasieniveau i flere år. Jeg har også arbejdet med projektledelse, kommunikation samt coaching af unge i udsatte positioner i job- eller uddannelsessammenhæng. Det er altid det andet menneskes faglige og personlige udvikling og trivsel, der er i højsædet hos mig som underviser.

Priser

Pris for 1 undervisningstime : 300kr/time
Undervisning som tilbydes af Jane
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Dansk
 • Læsning
 • Grammatik
 • Skrivning
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
Nivauer
 • Alle niveauer

Janes CV

2018 – 2019 – ZBC i Næstved – Årsvikar som gymnasielærer i dansk og almen sprogforståelse.

2017 – 2018 – Herlufsholm Skole – gymnasielærer i dansk på STX samt IB
Udover at være underviser i dansk på STX og IB, fungerede jeg som mentorlærer og vejledte elever med fokus på alt fra eksamensangst over den daglige trivsel på skolen, hjemve og videreuddannelsesplaner efter STX.

2016 – 2018 – Hindholm STX – gymnasielærer i dansk

På Hindholm STX var jeg fastansat underviser samt mentor, teamlærer og tovholder på skolemøder og medarbejderudviklingsdage. Jeg har stået for introforløb samt brobygning for kommende elever. Desværre lukkede skolen i marts 2018, da den ikke kunne løbe rundt økonomisk med for få elever. Læs vedhæftede anbefaling.

2013 – februar 2016 – EUC Sjælland – gymnasielærer i dansk og filosofi
Jeg underviste 1-g’ere i dansk og 3.g i filosofi samt havde løbende brobygning.

2010 – Albertslund Kommune – ungekonsulent
(orlov fra juli 2011 til juli 2012, da jeg boede og arbejdede et år i Syrien)

Som ungekonsulent var jeg projektleder på et tværfagligt projekt med fokus på unges uddannelsesvalg og fastholdelse. Jeg var tilknyttet som coach og underviser i 10-ugers holdforløb med op til 20 unge af gangen, som var droppet ud af en til flere ungdomsuddannelser. Jeg stod for alt fra planlægning til eksekvering og samarbejde på tværs med Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, jobcenter og praktiksteder samt formidlingen af projektets resultater til kommunale ledere.

2012 – Manning Inspire – Life- og Businesscoach og coachtræner

Som den eneste på mit hold af 60 studerende blev jeg efterfølgende tilknyttet uddannelsen som coachtræner for nye studerende. Sideløbende arbejdede jeg også som feedbacker på modulerne og var med til at certificere nye coaches til eksamen.


2011 - 2012 Det Danske Institut i Damaskus, Syrien –
Projektkoordinator & kommunikationsmedarbejder

Mine opgaver på instituttet var – i samarbejde med ledelsen - at finde og eksekvere på en anden profil for instituttet, idet instituttets virke som forskningsrefugium for danske studerende og forskere blev sat i bero som konsekvens af den mere og mere tilspidsede situation i landet.
Det mundede blandt andet ud i, at jeg var projektleder på forskellige aktiviteter med et psykosocialt fokus såsom en festival for børn og unge fra fattige områder af Damaskus samt ugentlige træningsforløb for 30 børn med Downs Syndrom i samarbejde med Damascus Circus Schoool, som er et projekt under Syrisk Arabisk Røde Halvmåne i samarbejde med Dansk Røde Kors.

2009 - 2010 Københavns Sprogcenter – praktikvejleder

Som praktikvejleder stod jeg for at oprette sprogpraktikker til kursister i samarbejde med sprogcentrets erhvervs- og udviklingsteam. Herfra har jeg god erfaring med opsøgende virksomhedskontakt. Derudover var jeg medfacilitator på projektet ’Connecting Friends’, som faciliterede netværk i Danmark for kursister på sprogcentret.

2008 - 2009 Auri Hørecenter – kommunikationskonsulent

Jeg arbejdede som ekstern kommunikationskonsulent primært med fokus på produktion til web samt brochurer.

Uddannelser:
Cand.mag. i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet 2007
Certificeret life- og businesscoach, Manning Inspire 2012
Uddannet professionel fællesskaber, Public Funk 2017

Lignende undervisere

danskundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå læsningundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, grammatikundervisning for alle!
At tage et skrivningundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Roskilde
Anerkendende dansklærer, med 10 års erfaring, der også kan hjælpe med lektielæsning, studieteknikker og kreative løsninger
180kr
Marlene
 • (4 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Kender du det, du får en opgave, du skal løse, men du ved ikke hvordan? Du kan måske genkende slutresultatet, men du...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Jægerspris
Læreruddannet inden for dansk, engelsk, spansk, tysk og historie tilbyder privat- eller gruppeundervisning enten i eget hjem, i undervisningslokaler eller online.
250kr
Christine
1. undervisning gratis!

Min tilgang til undervisning beror på at fange mine elever, der hvor de befinder sig og udvikle dem derfra. Jeg giver et...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Tønder
Student tilbyder generelt lektiehjælp for elever, der går i grund- og/eller folkeskole
200kr
Anna
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode baserer utrolig meget på individet jeg skal hjælpe. Jeg mener og tror på at alle har forskellige...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Odense
Kandidatuddannet humanist tilbyder danskundervisning på folkeskole- og gymnasieniveau i Odense og omegn.
170kr
Nicole
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisning på konkrete fagdidaktiske metoder og relevant teori. På den måde vil...

Undervis via webcam undervisning i person
Aarhus
Journaliststuderende tilbyder en hjælpende hånd til danskundervisningen for elever i udskoling, gymnasie eller anden ungdomsuddannelse :)
150kr
Ditte-Marie
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode bygger på, at læring er sjovt. Dansk kan formidles på så kedelig en måde, men jeg vil bestræbe...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
København
Uddannet BA i Dansk fra Københavns Universitet giver danskundervisning for elever, der er på ungdomsskole eller i gymnasiet i Storkøbenhavn
170kr
Trine
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode er inkluderende. Jeg prøver at imødekomme den studerenes behov. Jeg vil kunne undervise i...

Undervis via webcam Valideret profil
Roskilde
Lærerstuderende giver undervisning i dansk og idræt for både indskoling og udskolingselever
200kr
Sengül
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetoder tilrettelægges efter elevernes egne behov. Jeg tilrettelægger derfor undervisningen så den er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Danish education for beginnners or for danish classes in highschool taught by native fluent dane
150kr
Laust
1. undervisning gratis!

In case you already are in an class at the moment, then the material will be supporting the current topics of your class,...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Fredericia
Folkeskolelærer som underviser i dansk til og med mellemtrinnet. Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt
200kr
Trine
 • (3 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg tager i min undervisning udgangspunkt i dig og dit niveau. Sammen med dig finder vi ind til, hvordan du lærer bedst, og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Kolding
Kommunikationskonsulent. cand. mag. i retorik. BA i Dansk samt Film og medier. Forfatter.
375kr
Kim
1. undervisning gratis!

Når du modtager undervisning af mig, er det med udgangspunkt i, hvor du befinder dig lige nu. Jeg (og mange forskere)...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Uddannet dansklærer med 10 års erfaring tilbyder danskundervisning, vejledning i SRP samt korrekturlæsning
200kr
Charlot
1. undervisning gratis!

Jeg har undervist hundredvis af elever i dansk. Jeg er uddannet lærer med dansk som linjefag samt autodidakt forfatter. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Odense
Amerikanske Studier kandidat-studerende underviser i Amerikansk litteratur, historie, kultur, politik mm.
135kr
Camilla
1. undervisning gratis!

Jeg tror på, at den bedste undervisning er tilrettelagt den enkelte elev, og jeg vil derfor i samarbejde med dig,...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Mie, 20 år gammel (snart 21), har en STX, nu: sabbatår. Lærervikar på en skole, erfaring med lektiehjælp og undervisning. Glad, udadvendt, imødekommende.
178kr
Mie
1. undervisning gratis!

Hej! Er du kørt død i at skulle klare det hele selv? Har onlineundervisningen gjort dig demotiveret? Er du træt at at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Jyderup
Forfatter tilbyder undervisning i kreativ skrivning, samt vejledning i branding og udgivelse.
350kr
Jannik
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Min undervisning henvender sig til folk der går med uforløste forfatterdrømme. Jeg kan ikke realisere dem for dig, men...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ballerup
19-årige studerende i 3.g på STX. Jeg tilbyder lektiehjælp/undervisning til folkeskoleelever og gymnasieelever i fagene: dansk og engelsk.
250kr
Asta
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg vil først præsentere mig selv og kort spørge ind til min elev, så vi får dannet en tillidsfuld relation. Det er min...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ballerup
Lærerstuderende giver støtte og lektiehjælp i danskfaget med fokus på at udvikle elevernes faglige kompetencer
200kr
Fatma
1. undervisning gratis!

Jeg underviser typisk elever i folkeskolen. Min undervisning er som regel tilpasset de enkelte elever i klassen - så de...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Uddannet skolelærer, læsevejleder og pædagogisk filosof tilbyder undervisning i dansk på alle niveauer i folkeskolen og korrektur og sparring på ungdomsuddannelser - særligt fokus på ordblinde.
300kr
Mette
1. undervisning gratis!

Læsetræning/stavetræning - afkodningsstrategier: Jeg arbejder ud fra, at udviklingen af læse - og stavefærdigheder...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time Ikke tilgængelige 300kr Ikke tilgængelige
Book en undervisning