Hjemmeside
Opret annonce
København 
Jelena - Prof skrivning - København
180kr/time
1. undervisning gratis!
Bekræftet profil og eksamensbevis
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Jelena
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
 • Hos underviser
 • Hos dig
Fag som tilbydes
 • Skrivning
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
 • Skoleengelsk
 • Mundtlig formidling
Nivauer
 • 1.G
 • 2.G
 • 3.G

Kandidatuddannet tilbyder undervisning i mundtlig og skriftlig engelsk for gymnasieelever (ene eller gruppe-undervisning)

Metode

Form:
Skriftligt arbejde, formidling, skrivning, samtale, retskrivning, korrektur, dialog, øvelse, planlægning.

Niveau:
Gymnasie (eller klasser derunder)

Formål:
- Eksamensforeberedelse
- Forberedelse til gymnasiestart
- Forbedring af standpunktskarakterer

Fremgangsmåde(r): (praktisk)
Begyndelsesvis en målsætning, ramme og forventningsafstemning. Der lægges en plan for undervisningsgangene. Jeg kan anbefale 3-10 undervisningsgange, alt afhængigt af tidsperspektiv og målsætninger. Formålet er at styrke de sproglige kompetencer på forskellige måder, som så kultiverer elevens forhold til sproget og giver mulighed for bedre udfoldelse, både skriftligt og mundtligt.

Fra gang til gang vil eleven/eleverne få refleksioner eller en lille øvelse med, som vedkommende kan tage med sig og lave derhjemme, samt en litteraturliste til videre læsning og lytning. Et arbejdspapir og dokument med konkrete opgaver med oversigt vil blive udleveret hver gang, med mulighed for understøttende PowerPoint, og derudover er onlineundervisning også mulig, hvis det skulle blive relevant.

Overordnet set laves individuelle aftaler, hvor vi har fokus på både styrker og svagheder, som vi derefter arbejder med. Vi træner, øver, styrker indlæring og arbejder med forbedring på de relevant områder.

Personlig undervisningsstil og pædagogik:
Jeg forsøger at skabe et trygt rum, hvor nysgerrighed kultiveres. Jeg har stor tålmodighed og ser det som mit primær mål at undervise nærværende, med tydeligt sprog og struktur.

Jeg glæder mig til at møde dig/jer!

Mvh
Jelena

Baggrund

Bachelor- og kandidatgrad i filosofi fra Københavns Universitet, med fag taget og speciale skrevet på engelsk. Efter min engelskrettede, gymnasiale uddannelse underviser jeg i engelsk og dansk som lærervikar på en lilleskole. Efter min barsel og på kandidaten i filosofi bliver jeg aktiv i Netværk for Kvinder i Filosofi (NKiF), hvor vi har kontakt med filosofistuderende verden over på engelsk, og i forbindelse med mit speciale får jeg tildelt et kandidatstipendium, hvor jeg følger en engelsksproget forskningsgruppe i psykologi i et halvt år. Efter kandidaten er jeg mentor for bachelorstuderende på filosofi, og kommer i praktik som akademisk medarbejder i henholdsvis en privat CSR-virksomhed og i Dansk Kvindesamfunds vidensafdeling. Sideløbende skriver jeg artikler og debatindlæg, og holder oplæg i universitets- og organisationssammenhænge. I 2019 er jeg med til at starte Tænketanken Tora, igennem hvilket jeg etablerer et samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, og hvor jeg er aktiv i bestyrelsen og som frivilligkoordinator frem til 2021. Undervejs har jeg mindre opgaver som underviser og frivillig, blandt andet på Lær for Livets Sommerskole. I foråret 2020 bliver jeg optaget i Teach First, som jeg senere - grundet COVID-19 omstændigheder og aftenarbejde - er nødsaget til at forlade, men her underviser jeg blandt andet i engelsk i udskolingen. Kontakt: 22 93 86 89 / Mail: (skjulte oplysninger)

Priser

Pris for 1 undervisningstime : 180kr/time
Undervisning som tilbydes af Jelena
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Skrivning
 • Retskrivning
 • Korrekturlæsning
 • Skoleengelsk
 • Mundtlig formidling
Nivauer
 • 1.G
 • 2.G
 • 3.G

Jelenas CV

SPROG
- Dansk
- Engelsk

Speciale karakter: 12
Bachelorkarakter: 12

UDDANNELSE
Efterår 2016 - efterår 2018
Kandidatgrad i filosofi, med speciale i filosofi og psykologi
Institut for Kommunikation (KOMM), Københavns Universitet

Efterår 2012 – forår 2016
Bachelorgrad i filosofi, med tilvalg minoritets- og tværkulturelle studier
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), Københavns Universitet

ERFARING
26. februar 2021-nu
Freelance oplægsholder, underviser på Ungdomsskolen og projektassistent
1. marts 2020 – 19. februar 2021
Kommunikationsansvarlig og frivilligkoordinator, Tænketanken Tora (NGO)
26. marts 2020 – 10. august 2020
Underviser i dansk og engelsk, Teach First Danmark (NGO)
10. februar 2020 – 12. marts 2020
Fundraiser og akademisk medarbejder, Dansk Kvindesamfund (NGO) (praktik)
20. november 2019 – 20. januar 2020
Kommunikationsmedarbejder, GLOBAL CSR (praktik)
20. februar 2018 – 20. juli 2018
Masterstipendiat i forskningsgruppen Intention, Selection and Agency, Københavns Universitet
(2015-2016: Barsel)
1. maj 2015 – 20. februar 2016
Medlem af panel for kommunikation og sociale medier på projektet Voldsom Kærlighed, Askov Fonden
20. februar 2013 – 20. februar 2015
Pædagogmedhjælper, Blågård Sogns Børnehus
7. januar 2011 – 20. januar 2012
Lærervikar, Nørrebro Lille Skole
8. marts 2011- 4. januar 2012
Pædagogmedhjælper, Børnehaven Røde Rose
FRIVILLIGT ARBEJDE
26. september 2020 – 20. januar 2021
Idéudvikler i Menneskerettighedsalliancen, Institut for Menneskerettigheder
27. juli 2020 – 1. oktober 2020
Fundraiser og Community Builder, OVERGRUND (Huset i Magstræde)
29. juni 2020 – 2. august 2020
Underviser i dansk og idræt, Lær For Livets sommerskole
25. marts 2019 – 19. februar 2021
Bestyrelsesmedlem, Tænketanken Tora
16. december 2018 – nu
Bestyrelsesmedlem, oplægsholder og eventkoordinator, Netværk for Kvinder og Non-binære i Filosofi
20. februar 2018 – 4. juni 2020

Mentor for bachelorstuderende i mentorordningen på Københavns Universitet

Lignende undervisere

skrivningundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå retskrivningundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, korrekturlæsningundervisning for alle!
At tage et skoleengelskundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

København
Uddannet dansklærer med 10 års erfaring tilbyder danskundervisning, vejledning i SRP samt korrekturlæsning
200kr
Charlot
1. undervisning gratis!

Jeg har undervist hundredvis af elever i dansk. Jeg er uddannet lærer med dansk som linjefag samt autodidakt forfatter. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Cand.mag. med mere end femten års erfaring i undervisning, vejledning og forskning inden for alle emner af danskfaget tilbyder undervisning og vejledning i københavnsområdet.
225kr
Peter
1. undervisning gratis!

Jeg har ikke nogen bestemt didaktisk metode, der passer til enhver situation. Det afhænger af fag, målgruppe og situation....

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Mie, 20 år gammel (snart 21), har en STX, nu: sabbatår. Lærervikar på en skole, erfaring med lektiehjælp og undervisning. Glad, udadvendt, imødekommende.
178kr
Mie
1. undervisning gratis!

Hej! Er du kørt død i at skulle klare det hele selv? Har onlineundervisningen gjort dig demotiveret? Er du træt at at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Ingeniørstuderende indenfor bæredygtigt design, som kender hele fagpaletten, da hun både har fysik, matematik og programmering, men også skal være kompetent i engelsk, samfundsvidenskab og kreativ for
172kr
Laura
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode bygger på, at vi sammen skal sætte os nogle mål og gennemføre dem i dit tempo. Min ekspertise er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Studerende på indianske sprog og kultur kan hjælpe med dansk, engelsk og spansk - dygtig til sprog og kultur.
180kr
Signe
1. undervisning gratis!

Min metode til undervisningen kommer an på hvad emnet er. Jeg sætter mig godt ind i emnet på forhånd, og finder en...

Undervis via webcam undervisning i person
København
Uddannet skolelærer, læsevejleder og pædagogisk filosof tilbyder undervisning i dansk på alle niveauer i folkeskolen og korrektur og sparring på ungdomsuddannelser - særligt fokus på ordblinde.
300kr
Mette
1. undervisning gratis!

Læsetræning/stavetræning - afkodningsstrategier: Jeg arbejder ud fra, at udviklingen af læse - og stavefærdigheder...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
København
Dansk og retorik-studerende giver undervisning i læsning, skrivning og grammatik
120kr
Andreas
1. undervisning gratis!

Jeg tror på at undervisning skal foregå på elevernes præmisser, og det er min opgave at finde frem til hvad de er. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Frisk lærerstuderende på 7.semester, tilbyder undervisning i fagene dansk, geografi og biologi. Med specialisering i menneskerettigheder og læsevanskeligheder.
150kr
Ida
1. undervisning gratis!

Jeg sigter min undervisning mod at du skal lære, at lære mere. Det vil sige du skal præsenteres for værktøjer, som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Cand.mag. i latin med stor undervisningserfaring tilbyder undervisninger på alle niveauer i København
250kr
Mikkel
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Når jeg underviser, tager jeg udgangspunkt i min brede erfaring og den eller de elever, som jeg har med at gøre for at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
BA i Dansk - alsidig undervisning og forståelse af sprog, tekst og tale
235kr
Hanna
1. undervisning gratis!

Min metode er lidt gammeldages blandet med dialog. Min undervisning kombineres med klassisk skoleundervisning (ved bordet),...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Lærerstuderende på 8. semester med faglighed i engelsk, historie og kristendom mf.
160kr
Kristoffer
1. undervisning gratis!

Jeg har erfaring med at undervise elever på forskellige klassetrin og med forskellige forudsætninger, såsom diagnoser...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Nyudklækket STX-student og udgivet forfatter tilbyder overskuelig undervisning i dansk
140kr
Caroline
1. undervisning gratis!

Mit mål med undervisningen er at gøre læringen spændende og tilpas udfordrende for den enkelte elev. Jeg tror på, at...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
19-årig gymnasieelev, som lige nu går i 2.g på Biotek A linjen. Har altid været enormt glad for at læse og skrive, og elsker selvfølgelig også mit hovedfag biotek :-)
150kr
Emilie Gorm
1. undervisning gratis!

Jeg er nok bedst til at undervise folkeskole-elever, som f.eks. har brug for hjælp til dansk, engelsk, matematik eller...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Brøndby
Nyuddannet pædagog søger beskæftigelse: Dansk på folkeskole niveau og matematik på gymnasiel, C-niveau. Jeg kan også hjælpe til, med fag såsom historie og samfundsfag.
200kr
Oliver
1. undervisning gratis!

Jeg har en fænomenologisk tilgang til personer jeg arbejder med. Jeg har aldrig prøvet at være lærer, så det er svært...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Fredericia
Folkeskolelærer som underviser i dansk til og med mellemtrinnet. Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt
200kr
Trine
 • (3 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg tager i min undervisning udgangspunkt i dig og dit niveau. Sammen med dig finder vi ind til, hvordan du lærer bedst, og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Anerkendende dansklærer, med 10 års erfaring, der også kan hjælpe med lektielæsning, studieteknikker og kreative løsninger
180kr
Marlene
 • (4 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Kender du det, du får en opgave, du skal løse, men du ved ikke hvordan? Du kan måske genkende slutresultatet, men du...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Jægerspris
Læreruddannet inden for dansk, engelsk, spansk, tysk og historie tilbyder privat- eller gruppeundervisning enten i eget hjem, i undervisningslokaler eller online.
250kr
Christine
1. undervisning gratis!

Min tilgang til undervisning beror på at fange mine elever, der hvor de befinder sig og udvikle dem derfra. Jeg giver et...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Jyderup
Forfatter tilbyder undervisning i kreativ skrivning, samt vejledning i branding og udgivelse.
350kr
Jannik
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Min undervisning henvender sig til folk der går med uforløste forfatterdrømme. Jeg kan ikke realisere dem for dig, men...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ballerup
19-årige studerende i 3.g på STX. Jeg tilbyder lektiehjælp/undervisning til folkeskoleelever og gymnasieelever i fagene: dansk og engelsk.
250kr
Asta
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg vil først præsentere mig selv og kort spørge ind til min elev, så vi får dannet en tillidsfuld relation. Det er min...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Vestbjerg
Undervisning i dansk for folkeskole- og gymnasieelever hos en bachelor i filosofi og oldtidskundskab
150kr
Jesper
1. undervisning gratis!

En af de vigtigste ting at lære er det danske sprog, og derfor kunne jeg godt tænke mig at hjælpe dig, hvis du går og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 180kr 180kr Ikke tilgængelige
Book en undervisning