Fremragende
anmeldelser på

Lær dansk online eller ansigt-til-ansigt med vores dansk undervisere

Se flere undervisere

5.0 /5

Vores dansk undervisere i har fået en gennemsnitlig vurdering på 5.0 ud af 5, baseret på 91 anmeldelser.

198 kr./t.

De bedste priser: 100% af underviserne tilbyder deres første undervisning gratis med en gennemsnitspris på 198kr/time

3 h

Vores undervisere svarer cirka inden for 3 time(r)

Det har aldrig været nemmere
at lære dansk

2. Organiser dit dansk kursus

Kontakt din underviser og forklar dine mål med undervisningen. Aftal jeres tilgængelighed for undervisning og betal sikkert - alt sammen fra dine beskeder på Superprof.

3. Opdag nye oplevelser med Litteratur

Det utrolige Elevpas giver dig ubegrænset adgang til alle undervisere, coaches og masterclasses. Opdag nye passioner sammen med fantastiske mennesker.

FAQ

💵 Hvad er den gennemsnitlige pris for dansk undervisning?

Prisen for en times privatlektion med en privat lærer i dansk er 198kr.

Prisen bestemmes ud fra elementer som:

  • Tutorens erfaring inden for dansk
  • Sted for undervisning (i hjemmet eller online) og i hvilket område
  • Varigheden og hvor ofte I mødes

Næsten 100% af underviserne tilbyder første undervisningstime gratis.

Se priserne på underviserne i nærheden af dig.

🇩🇰 Hvorfor vælge kursus i dansk?

Det er ikke tilfældigt, at dansk er et af de mest dominerende fagområder, som elever har i løbet af hele deres skolegang i Danmark. Fra de første år i indskolingen til de sidste år i gymnasiet studerer alle dansk: sproget og litteraturen. I dette fag lærer de blandt andet grammatik, stavning, litteratur, syntaktisk analyse, diverse analyser eller hvordan man laver tekstkommentarer.

 

I Danmark er dansk fra indskolingen altid et essentielt fag, men hvorfor? I dette fag lærer vi fra de mest grundlæggende grammatiske regler såsom brugen af nutids-r, brugen ligge/lægge eller sammensatte ord, til at lave komplekse stilistiske analyser samt præsentationer af analysen.

 

Ofte undervurderes dette fag, især hvis du vil have en kommunikativ karriere, men det er et krav at kunne skrive uden stavefejl og med sammenhæng, uanset hvilket område du studerer eller arbejder i. Kan du forestille dig en nobelpristager i fysik præsentere sit arbejde med stavefejl? Som spanske Daniel Cassany udtrykte det: "At lære sprog betyder at lære at bruge det, at kommunikere eller, hvis man allerede behersker noget, at lære at kommunikere bedre og i mere komplekse situationer."

 

I undervisningen i sprog nærmer vi os også både litteraturens klassikere og samtidens forfattere. Det er meget vigtigt at kende den klassiske litteratur for at lære historien at kende fra en anden synsvinkel. Kendskab til klassikerne hjælper os med at sætte historiske begivenheder ind i deres historiske tidsramme og med at lære os selv som samfund at kende.

 

Faget dansk er også nyttigt for at kende klassikere og litterære strømninger. Vi vil således være i stand til bedre at forstå samtidige forfattere. At kende de klassiske forfattere er også en måde at lære vores historie at kende fra et andet synspunkt og at forstå den sociale kontekst i den tid.

 

Dansk undervisning er en måde at fremme elevernes fantasi på. Hvordan? For det første takket være kreativ skrivning. At udtrykke sig selv på en fantasifuld og original måde er en evne, der kan trænes. På den anden side ved at introducere eleverne til moderne læsning, som er inden for deres interesseområde, og dermed introducere dem til vanen med læsning.

 

Som du kan se, kan dansk undervisning være spændende, så uanset om du har brug for hjælp til dit kursus, til dit studie, dit arbejde eller bare vil fortsætte med at lære for sjov, kan du kontakte en af vores superlærere.

 

Find din underviser i dag.

🏠 Kan man lære dansk online?

Næsten alle vores dansk lærere tilbyder deres undervisning online.

Gennemse alle underviserne for at finde din perfekte underviser - uanset, hvor i verden de er.

danskundervisning online.

👨‍💼 Hvor mange mentorer er tilgængelige for undervisning i dansk?

Der er 1068 lærere i dansk.

Du kan lede gennem deres annoncer og vælge den lærer, som bedst opfylder dine behov.

Vælg din lærer blandt vores 1068 profiler.

💫 Hvilken gennemsnitlig score har vores dansk undervisere fået ud af fem stjerner?

Ud fra 91 individuelle vurderinger, har tidligere elever i dansk givet et gennemsnit på 5.0 af 5 for kursus.

I tilfælde af, at der skulle opstå problemer med undervisningen, er vores kundeservice til rådighed i alle hverdagene.

Du kan se de gennemsnitlige anmelder for hvert fag her.

Vil du lære dansk?

Vælg blandt et stort udvalg af undervisere i dansk!

Se flere undervisere Kom i gang!

Lad en privatunderviser hjælpe med at udvide dine horisonter med en-til-en dansk undervisning

Det danske sprog

Selvom sproget dansk kun hovedsageligt tales i Danmark, er dansk et omfangsrigt sprog. Over verdens sprog, der måler op mod 7.000 forskellige sprog, er dansk på en 70. plads. Alligevel er dansk et sprog, der giver dig muligheden for at kommunikere med andre nationaliteter. Gennem vores danskundervisning, og grundet sammenligneligheden mellem norsk og svensk, kan alle de skandinaviske lande kommunikere med hinanden. Endvidere lærer mange fra Sydslesvig, Færøerne, islændinge og grønlændere også dansk, hvorfor sproget har et større omfang, end det umiddelbart ser ud til. 

Trods det danske sprogs beskedne størrelse, er Danmark et veluddannet land, der udgiver mange publikationer årligt. Måler man det danske sprog mod antal publikationer, og dermed tilgængelig viden af høj kvalitet, scorer sproget højere. Dansk er derfor ganske brugbart for vidensdeling og til uddannelsesmæssige formål. Fordelene ved at tage dansk kurser er mange!

Find den perfekte underviser i dansk

Når vi taler om at lære dansk, taler vi ikke om at lære dansk som et fremmed sprog. Det handler ikke om at kunne sige “rød grød med fløde” uden at en lokal dansker fniser af dig. Hvad vi mener er at udvikle din læsning, skrivning og kritisk tænkning af danske tekster og diskurser. At lære dansk som dansktalende, er at udvikle sin egenskab til at forstå, tænke, overveje og reflektere.

Det er ikke kun at kunne formulere sig med perfektion, både i forhold til ordforråd, grammatisk og med korrekt ordstilling. Det er en forståelse af det kulturelle sprog. Det er en blanding af historie, nutid, musik, politik, tekster, forfædre, trends og meget mere: det danske sprog som helhed. Når du vil lære dansk på et sådant niveau, bør du stræbe efter at få en forståelse af, hvordan og hvorfor reglerne og seværdighederne ved dansk er som de er, og hvor de kommer fra - med afsæt i hvilken politisk og historisk kontekst.

Dansk i folkeskolen

Dansk er et af de fag, som vi begynder at lære tidligt, og som vi fortsætter med at prioritere, og lære igennem hele folkeskolen og gymnasiet med en dansk lærer. Til at starte med fokuserer undervisningen på at fremme børnenes evne til at læse og afkode med brug af det danske sprog. Efter at kunne forstå sætninger og afkode betydningen, er det næste formål for undervisningen at kunne fremstille ved brug af det danske sprog selv. At kunne formulere sig i længere sætninger. Over årene som disse forbedres, inkluderes også et fokus på tekstforståelsen, at kunne stille kritiske spørgsmål til en teksts betydning og afkode disse.

Endelig skal man i folkeskolens dansk undervisning kunne fremstille, opsætte, tegnsætte og stave med korrekt korrektur og layout på dansk. Efter dette undervisningsforløb kan man læse, fremstille, fortolke og kommunikere på dansk. Men det er ikke altid så let som sagt. Nogle har brug for ekstra hjælp til at fremme disse evner og for at kunne følge med i folkeskolens fremgang. En privatunderviser i dansk, der enten kommer til jeres hjem eller underviser via webcam, kan hjælpe med at imødekomme udfordringer og fremme læring på en pædagogisk og effektiv måde. 

Dansk i gymnasiet

Hvor folkeskolens uddannelse fokuserede på at tillære evner inden for det danskfaglige sprog, fokuserer gymnasieuddannelserne på at styrke almendannelsen. Dette gøres gennem en anvendelse og tilegnelse af viden om sprog, medier og litteratur. Ved at arbejde med tekster, der både varierer i sted, tid, genre og intention. På denne måde formår faget dansk at bidrage til elevens forståelse af sig selv og sin omverden, der bidrager til deres kulturelle og personlige identitetsdannelse.

Gymnasiets undervisning i dansk ønsker endeligt at fremme elevens muligheder for at aktivt orientere sig og tage del i det demokratiske Danmark som medborger og det globaliserede samfund, der præges af en digitalisering. Dansk undervisningen skal fremme elevernes kritiske tilgang til informationer og medier, så vi som borgere i et demokratisk samfund, kan gennemskue, hvad der eksempelvis er “fake news.”

Danske færdigheder: tale

At lære at tale dansk fremmer kognitiv, sproglig og social udvikling hos unge, hjælper dem med at lære at udtrykke sig, forklare idéer og koncepter, samarbejde med deres jævnaldrende og deltage i gruppediskussioner i klassen. Udvikling af at talende dansk hjælper også unge med deres ordforråd og grammatik såvel som deres læse- og skrivefærdigheder.

I de tidlige år viser eleverne gode talefærdigheder ved aktivt at deltage i klassediskussioner, stille relevante spørgsmål og reagere på forskellige karakterer i film og teater, men når de går videre til gymnasiet forventes det, at de fremlægger sammenhængende argumenter i klassediskussioner.

Pensum for det sproglige dansk lægger vægt på bevidst at udvikle kommunikations- og kritiske kompetencer for elevens evne til at tænke og overveje. Dette er en stor fordel, uanset om du underholder gæsterne til et middagsarrangement, holder en præsentation på arbejdspladsen eller deltager i en jobsamtale.

Danske færdigheder: skrive

I folkeskolen fokuserer skriftlig dansk på to generelle områder: fremstilling (fysisk at kunne skrive, stave og grammatisk formulere sig) og komposition. Komposition tilskynder eleverne til at forme og kommunikere deres idéer og organisere dem på en måde, som en læser kan forstå. De opfordres til at tænke over, hvorfor de skriver, hvem de skriver for, og hvad konteksten er.

Senere i gymnasiet udvikler eleverne deres selvevalueringsevner og lærer at udarbejde og omarbejde deres skrivning, hvad enten det er et akademisk essay eller lidt kreativ skrivning. De udvikler modstandsdygtigheden til at skrive udførligt som forberedelse til afsluttende eksamener og dansk afleveringer, samt at lære at skrive til en lang række formål og målgrupper. Dette er især nyttigt til alt fra universitetsansøgninger og følgebreve, til taler og præsentationer på arbejdspladsen.

Danske færdigheder: læse

Læsning spiller to primære funktioner i vores udvikling inden for uddannelse. I folkeskolen læser vi højt for vores dansk professor, lærer at genkende velkendte ord og afkode nye. Når vi i stigende grad fokuserer på indholdet af det, vi læser, opfordres vi til at gøre noget, der kaldes 'aktiv læsning', så vi kan beskrive, diskutere og analysere tekster.

Denne oversættelige færdighed hjælper os med at stille spørgsmålstegn ved og tænke kritisk over, hvad vi læser, udvikle en viden om den verden, vi lever i, og vores egen forståelse af den. Vi kan anvende denne færdighed på alle områder af vores liv og uddannelse, fra historie og politik til kunst og musik.

Læsning hjælper også med at give vores fantasi det ordforråd, vi bruger til at udtrykke det, vi drømmer om, hvilket er vigtigt for eksempelvis spirende kreative forfattere!

Hvorfor er dansk så vigtigt et fag?

Som vi har nævnt ovenfor er dansk det fag, der hjælper os med at udvikle os, tilegne kritiske og analytiske evner og meget, meget mere. Men selvom du ikke ønsker at studere dansk eller finder den store interesse i faget, er det alligevel essentielt at kunne faget godt. For selvom du ikke vil studere dansk, men måske studere samfundsfag (statskundskab) eller økonomi, skal du alligevel kunne udtrykke dig på et højt niveau af dansk. Fra opgaveskrivning til formulering og diskussion af diverse emner til endelig eksamener og mundtlige forsvar.

At kunne mestre det danske sprog er ikke bare en fordel, det er en nødvendighed. Jo tidligere du starter med at tage dansk kursus, jo mere vil du have overskud til at lære og forstå fra den danskundervisning eller de diskussioner, som du modtager og deltager i senere i livet. Superprof har mange energiske, pædagogiske og dygtige undervisere i dansk i hele Danmark, der kan hjælpe dig med at kickstarte og forbedre dine evner i dansk - uanset niveau, geografisk lokation eller prisniveau.

Udfordringer ved at lære dansk og teknologiens indflydelse

Mennesker har brug for et fælles sprog for effektivt at kommunikere, og i Danmark har vi dansk. Det siger sig selv, at dialekter, accenter og slang føjer til det bredere danske sprogs gyldne tapet (trods alt, hvor ville vi alle være uden fråderen, ok boomer, spurgt og alt det Citybois har givet os?), men at have et fælles sæt regler giver os mulighed for at kommunikere effektivt med minimal misforståelse.

Teknologi fungerer som et utroligt læringsværktøj, men har ændret den måde, vi udvikler og kommunikerer på. Et stigende antal børn har adgang til tablets som iPads, hvor de ser YouTube-videoer eller spiller spil. Dette er fremragende til deres computerkendskab, men betyder, at de bruger mindre tid på bøger eller bruger deres hænder og opbygger koordination. Dette kan have en negativ indflydelse på deres ordforråd og koncentrationsomfang, for ikke at nævne deres håndskrift.

Denne tendens fortsætter med alderen: færre børn læser for fornøjelse med en kraftig stigning i de unge, der ser på skærme til underholdning. Selvfølgelig læser unge stadig, men de læser korte oftere Instagram-indlæg, tweets og uddrag i stedet for lange artikler eller historier, der dykker dybere ned i temaer og emner for at tilskynde til kritisk tænkning. Som et resultat af dette skræmmes de unge væk fra længere, mere intimiderende bøger - i stedet for at finde et verdensbillede i litteraturen, kommer deres verdensbillede fra influencers, online peers og digital marketing.

Endelig har teknologien ændret den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Emojis er sjove, men mange af os stoler nu på disse små billeder for at kommunikere følelser og idéer, når vi ellers ville have brugt vores ordforråd. Forudsigelig tekst og automatisk korrektion er livreddere, når du har travlt, men hvad gør de for vores stavefærdigheder?

I denne teknologiske tidsalder er det vigtigere end nogensinde at huske vigtigheden af vores danskstudier - vi kan endda bruge teknologi til at gøre det gennem online danskundervisning på Superprof! Så er alt ved teknologi alligevel ikke så dårligt ;)

Privatundervisning i dansk

Måske drømmer du om at blive journalist, publisher, redaktør, marketingmedarbejder eller endda advokat. Måske vil du forbedre din skriftlige og mundtlige forståelse for at hjælpe dig med at få succes i en eksamen eller udvikle din forståelse af aktuelle forhold. Måske vil du forbedre din kritiske tænkning for din ugentlige bogklub. Uanset din motivation, overvej fordelene ved at tage personlig, privat danskundervisning med en erfaren danskunderviser.

Naturligvis er der noget at sige til klassebaserede undervisning - du kan lære af andres oplevelser ved at diskutere med dine klassekammerater og møde ligesindede studerende. Men en-til-en-undervisning giver dig plads til at lære i dit eget tempo, at fokusere på studieområder, som du finder særligt udfordrende, og at arbejde efter en struktur, der er skræddersyet til dine evner. En privat lærer kan hjælpe med at identificere dine dårlige grammatikvaner og få dig til at arbejde for at bekæmpe dem. De kan endda finde bøger og forfattere, som de ved, vil interessere dig til diskussion. Alt dette med det formål at udvikle dine dansksprogede og -litterære færdigheder.

Find en underviser i dansk

Der er flere kanaler, hvor du kan kigge efter en lærer. Du kan spørge i lokale skoler, kigge i lokalavisen, søge på internettet, mund til mund... Men lad os foreslå Superprof som et værktøj i din søgning.

Gennem Superprof kan du søge efter vejledere på din telefon, tablet eller computer, uanset hvor du er. Superprof fortæller dig deres placering, erfaring og pris, viser dig anmeldelser fra andre elever, og hvilken type undervisning de tilbyder - sammen med meget mere nyttig information - hvilket gør det lettere at finde en underviser, hvis undervisningsstil er kompatibel med, hvordan du lærer!

Hvad vil du gerne lære?