Første bølge af feminisme opstod i det 19. og tidlige 20. århundrede i de vestlige lande. Denne periode er kendetegnet ved juridiske spørgsmål, primært om sikring af kvinders stemmeret.

Der er 3 bølger af feminisme, der har præget feminismens historie. Selvom feminismens oprindelse varierer fra land til land på grund af dets feministiske baggrund, er det også meget svært at pege på, hvem der var den første feminist i historien. Det er således en udfordring at sætte en dato for at definere, hvornår feminismen startede.

Ikke desto mindre er det stadig muligt at indsamle oplysninger om de tidlige feminister og feminismens opståen i forskellige lande, og hvilken bevægelse der først inspirerede eller lancerede en bestemt bølge af feminisme. Der skulle flere bølger af feminisme og feministiske bevægelser til for at nå frem til den nuværende fase, som er den femte bølge af feminisme. Men lad os starte med kvinders rettighedsbevægelse og feminismen i det 19. århundrede.

De bedste undervisere i historie
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Oprindelser

Udtrykket "first wave feminism" (1 bølge feminisme) opstod efter at journalisten Martha Lear i marts 1968 offentliggjorde en artikel i New York Times Magazine med titlen "The Second Feminist Wave", som beskrev, hvad kvinder protesterede for i 1960'erne, hvilket var anderledes end i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. 1800-tallets feminisme, er kendetegnet ved kampen for kvinders politiske magt, såsom deres tilstedeværelse i politiske kampagner og deres ret til at stemme.

Debatten om ligestilling af rettigheder mellem kønnene startede i det 15. århundrede med den feministiske filosof Christine de Pizan. Spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene fortsatte under oplysningstiden med filosoffer som Rousseau, der definerede et ideelt demokratisk samfund, men kun baseret på hvide mænds ligestilling, kvinder og andre etniske grupper blev ofte diskrimineret.

Denne iboende udelukkelse af kvinder i samfundets offentlige og politiske liv blev behandlet af forfattere som Mary Wollstonecraft og hendes samtidige. Wollstonecrafts hovedidé var at udvide Rousseaus demokratiske beskrivelse af samfundet, hvor ligestilling mellem kønnene var nøglen. Hendes første feministiske traktat, A Vindication of the Rights of Woman of Woman (1792), gik ind for social og moralsk lighed mellem kønnene. Hun var kendt for at sige sin mening og være dristig i forhold til inddragelse af kvinder i det offentlige liv, specielt af kvindelig uddannelse. Hun tog også udtrykket "liberal feminisme" til sig for at beskrive sin hengivenhed til at bryde med de traditionelle kønsroller.

Wollstonecraft anses for at være grundlæggeren af den britiske feministiske bevægelse, og i den forstand kan vi betragte hende som den første feminist, der lagde arven for suffragetterne til at etablere deres kampagne for kvinders stemmeret.

Kvinders valgret i Storbritannien

Når det kommer til feminismens historie, så har hvert land sin egen historie om kvinders valgret, fordi bevægelsen har udviklet sig på forskellige stadier og på forskellige måder for hvert samfund og land. Efter at have gennemgået stemmeretten i Storbritannien vil vi gennemgå en kort liste over nogle andre lande.

Suffragetterne

Den britiske suffragettebevægelse blev opmuntret efter John Stuart Mill offentliggjorde sit essay The Subjection of Women i 1869, hvor han argumenterer for ligestilling mellem kønnene. Desuden blev der i 1865, ikke længe efter Seneca Falls forsamlingen i USA, dannet adskillige kvindediskussionsgrupper, som inspirerede mange kvinder i hele den vestlige verden. Disse kvindegrupper, såsom The Kensington Society eller The Langham Place ladies, indsamlede ikke kun andragender, men oprettede også tidsskrifter og aviser og offentliggjorde artikler, der gik ind for kvinders rettigheder, især deres stemmeret.

Suffragette var en betegnelse for et aktivistisk medlem af kvindeorganisationen i begyndelsen af det 20. århundrede, især et medlem af den britiske Women's Social and Political Union (WSPU), der blev grundlagt i 1903 af Emmeline Pankhurst. Suffragetterne kæmpede for retten til at stemme ved offentlige valg og deltog ofte i direkte aktioner og civil ulydighed.

Da denne form for protest blev opfattet som et maskulint stereotypt billede af kvinder, besluttede suffragetterne at præsentere sig selv som mere fashionable ved at bruge et bestemt farvetema, når de optrådte offentligt. Det var her, man begyndte at bruge farverne lilla, hvid og grøn, hvor lilla repræsenterede loyalitet og værdighed, hvid stod for renhed og grøn for håb. Disse farver findes stadig i dag, selv om deres betydning har ændret sig gennem tiden.

en demonstration for kvinders ret til at gå i det tøj de vil som er en udvikling fra 1 bølge feminisme
Kvinders valgret har været forskellig i alle lande. (Kilde: ehimetalor aktere unuabona, Unsplash)

Suffragetterne brugte også andre metoder til at kanalisere og kæmpe for deres sag, de indsamlede penge til deres politiske kampagner for at samle flere andragender og også få kvindebevægelsen kendt i hele landet.

Dette var dog ikke nok til at tiltrække sig opmærksomhed fra offentligheden og fra de politiske partier og parlamentet, og derfor besluttede de i 1912 at bruge mere militante og radikale taktikker, såsom at lænke sig selv til gelændere, sætte ild til postkasser, smadre vinduer eller endda sprænge bomber, dette er ikke så forskelligt fra nogle kvindeprotester, som vi stadig ser i dag rundt om i verden.

Så kom første og anden verdenskrig, hvor kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet i sektorer, der var forbeholdt mænd. Dette gjorde værdien af deres arbejde klart. Den feministiske bevægelse var stadig til stede, men begyndte at splitte sig selv op blandt kvinder, der stadig kæmpede for deres repræsentation, men den fremkaldte også en styrkelse af det traditionelle billede af kvinder, der fokuserede på moderskabet.

Efter første verdenskrig kom valgreformen med Representation of the People Act 1918, som gav stemmeret til kvinder over 30 år, men først 10 år senere fik kvinderne valgret på lige fod med mænd, hvilket betød, at alle kvinder fik stemmeret fra 21 år.

Selv om valgreformen muliggjorde en politisk ændring, tog det meget længere tid at få de sociale forhold på plads.

De bedste undervisere i historie
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

International valgret

USA

I USA blev det indflydelsesrige essay On the Equality of the Sexes i 1790 af Judith Sargent Murray udgivet, og senere blev det Seneca Falls Convention i 1848, der startede den første bølge af feminisme og oprettelsen af feministiske grupper rundt om i landet som for eksempel National Woman Suffrage Association (NWSA), en mere radikal gruppe, og mere konservative grupper som Woman's Christian Temperance Union. Disse grupper var resultatet af den anden store vækkelse, en religiøs bevægelse i begyndelsen af det 19. århundrede, som inspirerede endnu flere kvindelige reformatorer i USA.

På den anden side var NWSA kendt for sin radikale og aggressive taktik, mens andre grupper var mere fokuseret på at lave kampagner og andragender som et politisk pres.

Første bølge af feminisme var direkte forbundet med den abolitionistiske bevægelse, som havde til formål at gøre en ende på slaveriet og opnå universel valgret for alle mænd og kvinder. Det var vigtigt for begge bevægelser at arbejde sammen og opnå ægte lighed ikke kun med hensyn til køn, men også med hensyn til race.

Kvinder fik stemmeret i 1920 med vedtagelsen af det nittende ændringsforslag til USA's forfatning.

Andre lande

Hvert land har haft deres egne feminisme bølger, der kæmpede for at opnå stemmeret eller indlede en politisk kamp for at opnå stemmeret i denne periode. Der er store forskelle mellem landene, fordi de hver især har et specifikt politisk system samt forskellige love, og den feministiske bevægelse i hvert land havde også forskellige parkour og historie. Vi opfordrer dig til at se nærmere på hvert enkelt land for at få mere at vide om deres første bølge feministiske proces.

I Danmark fik kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd i 1915.

Feministisk symbol

19. århundredes feminisme, var kendetegnet ved kvinders rettigheder, men det skabte også det feministiske symbol: Den knyttede, løftede næve kombineret med et Venus-symbol repræsenterer feminismen. Det er et ikonisk symbol for kvindefrigørelsesbevægelsen siden dengang og frem til i dag. Da den feministiske bevægelse er så bred, har den samlet flere symboler og farver undervejs. Den lilla farve repræsenterer f.eks. den feministiske bevægelse og grønt repræsenterer abortrettighederne.

Hvid feminisme eller kritikere i den første bølge af feminismen

Et skilt til en demonstration
Ulighed er stadig en aktuel udfordring i den moderne feminisme siden den første bølge af feminisme. (Kilde: raquel garcia, Unsplash)

At opnå ligestilling er meget sværere end det ser ud til og varierer i hvert land. Flere kritikere af den feministiske bevægelse har påpeget fokus på hvide kvinder i feminismens udtryk, kaldet hvid feminisme som ikke tager fat på og anerkender begrebet intersektionalitet i kampen for ligestilling. Det betyder, at hvid feminisme ikke omfatter den kamp og de former for undertrykkelse, som andre etniske minoritetsgrupper, grupper af handicappede eller andre grupper af kvinder, der mangler en bestemt form for privilegier, hvad enten de er økonomiske eller kønsrelaterede, er udsat for.

Selv om dette begreb er relativt nyt, begyndte kritikken af hvide kvinder og hvid feminisme allerede i den første bølge og var mest tydelig i lande som USA.

Uligheder

Under den første bølge af feminisme i USA foregik der to kampe, den ene for lige rettigheder for hvide kvinder og den anden for sorte kvinder. Hvide kvinder kæmpede for at få samme rettigheder som hvide mænd, såsom stemmeret, adgang til uddannelse, flere erhvervsmuligheder, ejendomsret og andre økonomiske rettigheder. På den anden side stod de sorte kvinder over for en anden kamp, som var racisme og sexisme ud over alle de andre rettigheder.

Disse uligheder voksede med udelukkelsen og udbredelsen af det hvide overherredømme. Dette problem findes ikke kun i USA, men også i andre lande, der står over for forskellige sociale problemer i forbindelse med klassesamfund, racisme over for deres etniske minoritetsgrupper, kønsminoriteter og handicappede kvinder, som begyndte at blive behandlet i løbet af feminismens anden bølge, tredje bølge og endnu mere i den femte bølge, som har udviklet sig til en flerdimensionel løsning, der kombinerer kræfter inden for politik, økonomi, kultur, medier og bæredygtighed for at skabe et argument for ligestilling mellem kønnene.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.