Hvad er forskellene mellem første bølge af feminisme og anden bølge af feminisme? Det er sket meget indenfor feminismen i det 19. århundrede. Først med den første bølge af feminisme, der siden hen fortsatte med en kvindebevægelse, der havde fokus på at tage fat på forskellige rettigheder og spørgsmål, der stadig diskuteres i nogle lande i dag.

Kvindebevægelsen fortsatte efter den første bølge af feminisme og fandt sted fra begyndelsen af 1960'erne til 1990'erne. Denne anden bølge begyndte med at vise, hvordan politiske og kulturelle uligheder er uadskilleligt forbundet med hinanden. Bølgen udfoldede sig i forbindelse med anti-Vietnamkrigs- og borgerrettighedsbevægelsen og den voksende selvudviklende bevidsthed hos minoritetsgrupper rundt om i verden.

Selv om kvinders valgret blev opnået i de fleste vestlige lande, hvilket var starten på en historisk forandring for kvinder, var andre rettigheder stadig ikke en del af deres liv. Denne nye bølge af feminisme opfordrede kvinderne til at reflektere over den sexistiske magtstruktur, også kaldet patriarkatet. Hovedmålet for den anden bølge i USA var at vedtage forfatningsændringen om lige rettigheder, der garanterede social lighed uanset køn.

To kvinder med blomster foran kæmpede i 2 bølge feminisme
Den anden bølge var præget af liberal feminisme og radikal feminisme. Begge kæmpede for rettigheder og afskaffelse af kønsroller og -normer. (Kilde: sam manns, Unsplash)
De bedste undervisere i historie
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

En vokesne bevidsthed efter politiske rettigheder

I begyndelsen af den anden bølge blev der dannet to grene af den feministiske bevægelse:

  • Liberale feminister: Denne gruppe fokuserede på at forfægte og opnå ligestilling mellem kønnene gennem juridiske og politiske reformer i de samfund, der arbejdede med liberalt demokrati. Denne gren kaldes også mainstreamfeminisme og har sine rødder i første bølgefeminismen og den klassiske liberalisme, der også forbindes med socialliberalismen. Pionererne i denne bevægelse er Mary Wollstonecraft og Frances Wright.
  • Radikalfeminister: Denne strømning af feminismen opstod i 1960'erne og opfordrer til en drastisk omlægning af samfundet, hvor patriarkatet afskaffes fra alle sociale og økonomiske sammenhænge, såsom institutioner og sociale normer. Samtidig er man stadig opmærksom på udfordringerne ved andre intersektionelle sociale opdelinger såsom race, klasse og seksuel orientering. Forskellen på radikal feminisme og liberal feminisme er også baseret på problemets rod, hvorimod radikal feminisme er forankret i kvinders undertrykkelse i patriarkalske kønsforhold i modsætning til liberal feminisme, som er baseret på retssystemerne.

Anden bølge af feminismen (2 bølge feminisme) åbnede en bredere feminismedebat inden for feminismen i det hele taget. Berømte radikale feminister pegede på problemer inden for feminismen ud over det juridiske aspekt af patriarkatet. Radikalfeminismen satte spørgsmålstegn ved tvungen kvindelighed og feministiske symboler og opfordrede til et radikalfeministisk syn på familien, hvor kvinder ikke kun er et seksuelt og reproduktivt symbol; i stedet ville den kæmpe for en seksuelt frigjort betydning af feminismen eller endog en afskaffelse af kønnet.

Radikalfeminister blev betragtet som ekstreme feminister, og der blev rejst en masse kritik af radikalfeminismen i denne periode. Liberale feminister deltog stadig i feminismedebatten, men deres synspunkter og holdninger var moderate og fokuserede på uddannelse.

Udfordring af kønsnormer

Fordi denne periode er kendetegnet ved kvinders bevidsthed om at kæmpe for at øge ligestilling og lige rettigheder i alle aspekter af samfundet, især i forhold til deres seksualitet, familie, huslige roller, arbejdsplads og erhvervsmuligheder og reproduktive rettigheder. Dette var kendetegnet ved en kritik af de patriarkalske eller mandsdominerede institutioner og kulturelle praksisser.

Patriarkat defineres som det institutionaliserede sociale system, hvor mænd dominerer over andre, men det kan også henvise til den specifikke dominans over kvinder. Det er også blevet påpeget, hvordan de forskellige manifestationer af mænd, der har sociale privilegier, har brugt dem til at forårsage udnyttelse og undertrykkelse. Disse argumenter og ideologier baserer sig på og retfærdiggør denne dominans gennem attributter og iboende naturlige forskelle mellem kønnene.

Adgang til uddannelse gav kvinderne mulighed for at udforske disse begreber, analysere, hvordan den patriarkalske dominans var til stede i alle aspekter af deres liv, og derfor kunne de opbygge en kritik og et argument for at gøre en ende på den diskrimination, de blev udsat for. De højere indskrivninger af kvinder på de videregående uddannelser påvirkede den akademiske verden til at inkludere kurser og afdelinger for kvindeforskning, som f.eks. feministisk ideologi anvendt på områder som politik, sociologi, historie og litteratur.

I USA indførte nogle colleges uddannelse, mens andre kun forblev kvindeuniversiteter såsom Seven Sisters College, Mississippi University for Women, Mills College eller Sarah Lawrence College.

Et neonskilt, hvor der står Ladier
Anden bølge feminismen blev kritiseret for udelukkelsen af afroamerikanske kvinder. (Kilde: diego marin, Unsplash)

Feministiske forfattere

Feministiske forfattere spillede en stor rolle ved at skrive om sexisme og deres utilfredshed med deres positioner i samfundet. Blandt de indflydelsesrige forfattere blev Betty Friedans afsløring The Feminine Mystique stemmen for kvinders utilfredshed i USA. Betty Friedan anses endda for at være den kvinde, der startede bevægelsen i 1963, samtidig med at præsident John F. Kennedys præsidentkommission om kvinders status offentliggjorde sin rapport om ulighed mellem kønnene. Og Simone de Beauvoirs bog The Second Sex gjorde udtrykket "Kvindernes befrielse" populært som betegnelse for feminismen gennem historien og blev brugt af flere kvindebefrielsesbevægelser.

Styrket af disse kvindelige forfattere tog feministiske aktivister i 1970'erne og 1980'erne flere politiske og seksuelle spørgsmål op i deres skrifter. 70'ernes bølger af feminisme genbruger kritikere tilbage fra 60'ernes bevægelse.

De bedste undervisere i historie
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frank
5
5 (6 anmeldelser)
Frank
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (6 anmeldelser)
Frederik
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tobias
5
5 (3 anmeldelser)
Tobias
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emilija
5
5 (2 anmeldelser)
Emilija
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Albert
Albert
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Sara
Sara
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Anders
Anders
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Kultur og forretning

For at modvirke den dominerende sexistiske kultur skabte kvinderne deres egen popkultur som en måde at skabe positive og styrkede billeder af kvinder på. Denne manifestation skete gennem musik, film og mode.

Blandt dem blev sangen "I Am Woman" af Helen Reddy en feministisk hymne. I Tyskland producerede kvinder feministiske spillefilm og dokumentarfilm, såsom A Reward for Irene af Helke Sander eller Cristina Perincioli, der producerede For Women - 1st Chapter.

Forretningsmæssigt var kvinderne ikke på bagkant og etablerede deres virksomheder som f.eks. boghandlere, kreditforeninger, feministisk presse, restauranter og pladeselskaber. At være uafhængig og kunne arbejde og have arbejdsrettigheder var et element i andenbølgefeminismen for også at opnå lige rettigheder på arbejdsmarkedet.

Sociale ændringer

Kvindernes videreuddannelse og deres kulturelle tilstedeværelse gav mulighed for yderligere debat og diskussion for at opnå sociale ændringer med hensyn til reproduktive rettigheder, sexchikane og vold i hjemmet.

I efterkrigstidens Amerika blev bekymrede kvinder stadig betragtet som deres mænds juridiske ejendom. Det gav mulighed for vold og voldtægt i hjemmet, hvilket stadig blev betragtet som socialt acceptabelt. Dette var et stærkt emne under den anden bølge af feminisme, og takket være den feministiske bevægelse og aktivisterne var der i 1982 blevet oprettet krisecentre og statslige koalitioner for at yde beskyttelse og tjenester til kvinder, der havde været udsat for misbrug fra en mandlig figur i deres liv.

I USA oprettede amerikanske feminister og liberale feminister paneler og workshops for at fremme bevidstheden hos seksuelt aktive kvinder. De forskellige workshops skulle skabe opmærksomhed om emner som kønssygdomme, sikker abort og brugen af prævention, som blev godkendt i 1960 af Food and Drug Administration.

Uden for USA

Uden for USA havde feministiske bevægelser også deres momentum rundt om i verden, men mest i de vestlige lande. I London blev den internationale kvindealliance afholdt i 1967, hvor delegerede tog initiativ til FN's Kommission om Kvinders Status. Dette med henblik på at undersøge og evaluere kvindernes situation i forskellige lande.

For lande som Tyskland, Spanien og Sverige startede den anden bølge af feminisme i 1960'erne, men for andre lande som Tyrkiet og Israel tog bevægelsen meget længere tid, og den anden bølge startede omkring 1980'erne.

Eksklusion og kritik

På trods af de fremskridt, der blev gjort for hvide kvinder i både disse feminisme bølger, blev fremskridtene stadig ikke omsat til sorte, indfødte eller arbejderklassens og fattige kvinder. Disse grupper blev stadig fremmedgjort på flere fronter, som der blev kæmpet for i anden bølge af feminismen.

Blandt de mest alarmerende var reproduktiv retfærdighed og rettigheder for sorte kvinder, som ikke blev respekteret. I USA var sorte, afroamerikanske kvinder og fattige kvinder stadig nødt til at abortere i hemmelighed, hvilket bragte deres liv i fare. Andre minoritetsgrupper som afroamerikanere, latinoer og indianere led under sterilisationsmisbrug i deres samfund, hvilket betød, at der havde været flere steriliseringskampagner i gang, hvor de var blevet steriliseret uden deres samtykke.

Andenbølgefeminismen har yderligere bragt farvede kvinders, LGBT-kvinders og andre minoritetsgruppers stemmer og deres bidrag til den feministiske bevægelse til tavshed og reduceret feminismen til en homogeniseret og hvidvasket kronologi.

Denne dominerende fortælling om hvide kvinder fra middelklassen og middelklassen til overklassen blev af Chela Sandoval kaldt hegemonisk feminisme, hvilket betyder, at den privilegerede gruppe af kvinder reducerede andre kvinders erfaringer fra andre grupper. Det skabte også en antagelse om, at alle kvinders erfaringer er ens, hvilket ignorerede den undertrykkelse, som forskellige grupper og minoriteter af kvinder blev udsat for i form af race, klasse og seksualitet.

Dette gav anledning til forskellige feministiske organisationer, der adskilte sig fra kvindebefrielsesbevægelsen og gav anledning til sort feminisme, africana womanism og Hijas de Cuauhtémoc på California State University.
Denne intersektionalitet som svar på den hvide middelklasses syn på feminisme blev et centralt princip i tredje bølge af feminismen.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.