Den europæiske litteraturhistorie begyndte med de to helteepos Iliaden og Odysseen. Legender og myter, der var blevet overleveret mundtligt i århundreder, blev skrevet ned og dermed gjort tilgængelige for eftertiden.

I dag er mange af de tidligste græske tekster fra oldtiden gået tabt. Kun Hesiods Theogony og Homers Iliaden og Odysseen er bevaret i deres helhed.

I denne artikel vil du lære alt, hvad du har brug for at vide om den gamle litterære genre episk poesi. Vi forklarer, hvem Homer var, og hvad Iliaden og Odysseen handler om.

Et lille tip, før du begynder: Har du brug for dansk hjælp? Søg efter et dansk kursus i dit område på Superprof - vi lover det bliver episk!

De bedste undervisere i dansk
Mette
5
5 (6 anmeldelser)
Mette
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,5
4,5 (2 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolai
Nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (6 anmeldelser)
Mette
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,5
4,5 (2 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolai
Nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvad er et epos?

Litterære tekster er opdelt i forskellige genrer: poesi (digte), drama (skuespil) og epik (fortællende tekster). I moderne tid bruges den episke genre hovedsageligt til at skrive romaner; i det antikke Grækenland var det epikken.

Et epos (pl.: epik) er en lang fortælling på vers og i et højt sprog. I de fleste tilfælde stammer historierne fra mundtligt overleverede sagaer og myter, hvor der i nogle tilfælde også indgår historiske begivenheder.

Epos blev ikke kun skrevet for at blive læst, men også for at blive reciteret. Dette er sandsynligvis grunden til den lige versform. Det gør det lettere at recitere teksterne rytmisk og nemmere at lære dem udenad.

De ældste europæiske epos, der stadig er bevaret og kendt i dag, er Homers Iliaden og Odysseen. De repræsenterer overgangen fra mundtlig tradition til skriftlig antik litteratur hos de gamle grækere.

Uden dem ville de græske tragedier, der blev opført på de antikke teatre, sandsynligvis ikke være blevet skrevet.

Hvem var Homer?

Homer er utvivlsomt en af de mest berømte digtere i verdenslitteraturen. Det er dog uvist, om han overhovedet har levet. I litteraturvidenskaben er dette homeriske spørgsmål genstand for en lidenskabelig debat og grundig undersøgelse. De to værker, der tilskrives Homer, er skrevet på så forskellige tidspunkter, at han må have skrevet Iliaden i sin ungdom og Odysseen som gammel mand.

En teori er derfor, at forskellige digteres skrifter blev samlet under navnet Homer. Nyere tekstanalyser viser imidlertid, at den sproglige og kunstneriske kvalitet af de to epos er meget konstant. Dette ses som et tegn på, at de begge er skrevet af den samme person.

Da det ikke er klart, om den historiske personlighed Homer overhovedet har eksisteret, ved man meget lidt om hans liv. Eposene Illiaden og Odysseen blev sandsynligvis skrevet ned i anden halvdel af det 8. århundrede f.Kr. eller i første halvdel af det 7. århundrede f.Kr. Hvis Homer nogensinde har levet, var det sandsynligvis i denne periode.

Selv i antikken var der modstridende beretninger om hans oprindelse. Forskellige byer i Lilleasien og Grækenland pralede af at være Homers fødested, men der er ingen beviser for dette.

En olivengren
Den dag i dag er det ikke klart, hvem Homer var, og om han virkelig skrev eposene. (Kilde: nadine marfurt, Unsplash)

Han er normalt afbildet som en blind gammel mand, der vandrer rundt på landet som en omvandrende sanger. Selv om der ikke kan drages nogen konklusioner om hans legendariske blindhed, er det næppe sandsynligt, at han var en simpel, fattig vandrende sanger.

De værker, der tilskrives Homer, forudsætter et solidt kendskab til sproget, historien og den aristokratiske socialklasse. Det tyder på, at forfatteren selv må stamme fra overklassen.

Hvis du vil lære og forstå mere om det græske drama, så kan du læse med i denne artikel om emnet.

Iliaden

Iliaden er dateret til det 8. eller 7. århundrede f.Kr., men dens oprindelse går meget længere tilbage. Det er en samling af historier, der er blevet videregivet mundtligt gennem flere århundreder og sandsynligvis gentagne gange ændret og forskønnet i processen.

I antikken blev den læst som en historisk beskrivelse af den trojanske krig. I dag er det imidlertid ikke sikkert, at denne krig overhovedet har fundet sted. Det er også omstridt, hvor byen Troja præcist lå. Hvis det er en historisk begivenhed, fandt den sandsynligvis sted i det 13. eller 12. århundrede f.Kr.

Iliaden giver også et imponerende indblik i gudernes verden i det gamle Grækenland. Guderne og deres indblanding i begivenhederne bestemmer i bund og grund handlingen.

Eposet består af 24 bøger (også kaldet cantos), der hver indeholder 400 til 900 vers. I alt består Iliaden af 15.693 vers skrevet i hexameter. Du skal slet ikke være nevøs for, at det kan virke overvældende! Med vores dygtige undervisere kan du få et dansk kursus, der hjælper dig gennem nemt og enkelt!

porten til troy, hvor en af de største helteepos fandt sted
I Iliaden kæmper Achilleus sammen med grækerne (Achaierne) mod Troja. (Kilde: sergio garcia, Unsplash)

Indhold

Iliaden er et episk græsk drama, der beskriver 51 dage i den trojanske krig, som varede i alt 10 år. Et af hovedmotiverne er Achilles' vrede, som trækker sig tilbage fra kampen i et stykke tid på grund af en æreskrænkelse af Agamemnon, lederen af grækerne (også kaldet achaierne).

Da Achilles og Agamemnon endelig bliver forsonet, falder Patroklos, en god ven af Achilles,. Han beslutter sig derefter for at hævne sig på Hektor, trojanernes leder. Efter flere blodige kampe dræber Achilleus Hektor og slæber hans krop rundt om byens mure i dagevis.

De olympiske guder observerer og har en afgørende indflydelse på krigens begivenheder. Igen og igen blander de sig, advarer heltene om fare eller står ved deres side i kamp. Men selv de er ikke i stand til at afværge de enkelte personers forudbestemte skæbne.

Iliaden slutter med, at Achilleus giver trojanerne en ellevdages våbenhvile, så de kan begrave Hektor i overensstemmelse med traditionen.

Forhistorie

For at forstå Iliaden må man kende forhistorien til den trojanske krig, som kun nævnes i forbifarten i dette helteepos.

Gudinden Eris var den eneste, der ikke blev inviteret til bryllup. For at hævne sig for dette, dukkede hun alligevel op til festen og kastede et gyldent æble med påskriften "til den smukkeste" i rundkredsen. Der udbrød en strid mellem Afrodite, Athena og Hera om æblet.

De tre gudinder bad Zeus om at afgøre, hvem der var den smukkeste. Zeus nægtede imidlertid at træffe en beslutning og bad den trojanske kongesøn Paris om at dømme.

Paris blev straks hentet ind og bestukket af de tre konkurrenter: Athena lovede ære, Hera magt og Afrodite den smukkeste kvinde i verden, Helena. Paris valgte Afrodite. Da han lidt senere mødte Helena for første gang, blev han straks forelsket i hende.

En græsk bygning i mørke
Den trojanske krig bliver udløst af tyveriet af den smukke Helena. Achilles, Agamemon og andre græske helte satte sig for at befri hende. (Kilde: miltiadis fragkidis, Unsplash)

Da Afrodite havde lovet ham Helena som en gave for hans valg, kidnappede Paris hende til Troja. Helena var imidlertid allerede gift med den spartanske kong Menelaos, som ønskede sin kone tilbage. Menelaos mobiliserede derefter en hær bestående af Helenas mange bejlere fra hele Grækenland og angreb Troja.

Odysseen

Odysseen er også opdelt i 24 canto'er (12.110 vers) skrevet i hexameter. Den blev sandsynligvis skrevet omkring 30 år efter Iliaden. Den anses for at være den første eventyrhistorie i vestlig litteratur og er med sikkerhed et af de mest kendte værker i antikkens litteratur.

Indhold

Eposet er en opfølgning på Iliaden. Helten Odysseus, konge af Ithaka, har kæmpet på grækernes side i den trojanske krig, og efter en lang odyssé efter krigen holdes han fanget i syv år af nymfen Calypso. Da han anses for at være fortabt hjemme i Ithaka, er der utallige bejlere, der bejler til hans kone Penelope og dermed også til kongetronen.

Zeus kommer endelig til fornuft og overtaler Kalypso til at løslade Odysseus. Samtidig overbeviser gudinden Athene Odysseus' søn Telemachos om, at hans far stadig er i live, og at han bør tage ud for at lede efter ham. Det er kun med Athenas hjælp, at Telemachos senere undslipper et mordforsøg fra frierne, som for enhver pris vil forhindre Odysseus' hjemkomst.

Havguden Poseidon er heller ikke venlig over for Odysseus, da han har gjort sin søn, kyklopen Polyphemus, blind. Han får heltens skib til at kæntre. Odysseus kan redde sig selv på Phaiakernes ø, hvor han bliver modtaget venligt.

I paladset afslører han sig selv og fortæller sin historie fra krigens afslutning ti år tidligere. Derefter støtter Phaeakernes konge ham i hans tilbagevenden til Ithaka. Da Odysseus kommer frem, bliver han af Athene forvandlet til en tigger, så han kan danne sig et billede af situationen uden at blive genkendt.

Sammen med sin søn Telemachos kæmper han mod og besejrer frierne. Hans sidste prøve er dog at overbevise Penelope om, at han er Odysseus' forsvundne mand. Når dette lykkes, får Odysseen en lykkelig afslutning i den sidste kanto. Vil du også have en lykkelig afslutning på din studietid? Få dansk undervisning online med vores kompetente undervisere og få helt styr på dine opgaver og eksamener.

Den græske havgud posseidon
Guderne bestemmer også handlingen i Odysseen: Poseidon forårsager odysséen, Zeus gør det muligt at vende hjem igen. (Kilde: Daniels Joffe, Unsplash)

Odysseus' odyssé

Den mest berømte del af Odysseen er kanto 9 til 12, hvor Odysseus fortæller om sine odysséer i tilbageblik i Phaiakernes palads, som til sidst førte ham til Kalypsos ø.

  • Kikonen: Odysseus og hans ledsagere plyndrer byen Ismaros; ved den efterfølgende fest bliver de angrebet af en hær af kikoner og bliver slået på flugt med store tab.
  • Lotofager: en storm driver skibene ud for Lotofagernes ø; disse giver to af Odysseus' ledsagere en frugt at spise, som slukker deres ønske om at vende hjem; de må tvinges tilbage til skibene med magt
  • Kykloperne: Odysseus og nogle af hans ledsagere lander på en ø beboet af kykloper (enøjede jætter); to af hans ledsagere bliver ædt af en kyklop; Odysseus udtænker en list for at gøre den blind og flygte fra øen
  • Aiolos: vindguden giver Odysseus en slange, hvori alle ugunstige vinde bliver fanget; da Ithakas kyst allerede er i sigte, åbner de nysgerrige ledsagere slangen, vindene slipper ud, og skibet driver af sted igen
  • Laistrygons: de grusomme giganter kaster sten på skibene; alle undtagen et af dem synker sammen med besætningen
  • Kirke: troldkvinden Kirke forvandler nogle af ledsagerne til svin; med hjælp fra guden Hermes virker trylledrikken ikke på Odysseus, og han er i stand til at overbevise Kirke om, at hun skal forvandle hans ledsagere tilbage til mennesker
  • Underverdenen: for at vende hjem må Odysseus rådføre sig med seeren Teiresias; da han allerede er død, må Odysseus rejse til verdens ende til porten til underverdenen
  • Sirenerne: Sirenerne lokker sømænd til deres ø med deres sang; for at modstå dem lader Odysseus sig binde til masten, og hans ledsagere propper deres ører
  • Skylla og Charybdis: skibet må sejle mellem hvirvlen Charybdis, som sluger alle skibe, og det syvhovedede uhyre Skylla; Odysseus undslipper begge dele, men mange af hans ledsagere bliver dræbt af Skylla.
  • Helios' okser: Odysseus forbyder sine ledsagere at spise de hellige okser, men de adlyder ikke; som følge heraf bliver skibet fanget i en storm, hvor alle undtagen Odysseus bliver dræbt.

Odysseus' eventyr har også ført til mange opvisninger i antikkens teater. Odysseus' eventyr bliver stadig ofte citeret i alle former for vestlig kunst. De har endda fundet vej ind i vores dagligsprog. Selv i danskundervisningen er oldtiden altid et vigtigt referencepunkt.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.