Den antikke litteratur har ikke mistet noget af sin tiltrækningskraft den dag i dag. De græske heltes eventyr er lige så fascinerende som for over to tusind år siden, de vigtigste motiver fra myterne findes i film, romaner og vores dagligsprog, og den vestlige politiske og filosofiske tænkning har også sin oprindelse i det gamle Grækenland.

I denne artikel vil vi give dig et overblik over den græske oldtidslitteratur. Hvad er dens karakteristika? Hvordan kan den klassificeres historisk? Hvordan kan man opdele oldtidskundskab genre? Hvem er de vigtigste repræsentanter, og hvad er navnene på deres mest berømte værker?

Tag med os på en rejse gennem tiden, som også vil hjælpe dig til at forstå moderne tekster bedre. Endnu et tip til at starte med: Hvis du har problemer med dansk generelt, kan du lede efter et privat dansk kursus i dit område.

De bedste undervisere i dansk
Mette
5
5 (6 anmeldelser)
Mette
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,5
4,5 (2 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolai
Nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (6 anmeldelser)
Mette
350kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,5
4,5 (2 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolai
Nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Historisk klassificering

Når vi taler om græsk oldtidslitteratur, mener vi skrifter, der blev skrevet i perioden mellem 800 f.Kr. og de første århundreder e.Kr. og som var skrevet på oldgræsk.

Det antikke Grækenland var ikke organiseret som én stor stat i en lang periode, men var opdelt i mange mindre bystater (polis), der var uafhængige af hinanden og styrede sig selv. Ikke desto mindre var folk forbundet af deres fælles sprog, kultur, traditioner og religion.

De større bystater havde kolonier i hele Middelhavsområdet og i Sortehavsområdet. Så når vi taler om det gamle Grækenland, henviser vi til et område, der er meget større end det nuværende Grækenland.

Det var først i det 9. århundrede f.Kr., at man begyndte at skrive på græsk ved at overtage og ændre tegnene fra det fønikiske alfabet. Indtil da var græske myter og sagn kun blevet overleveret mundtligt.

Dette lagde også grunden til den græske litteratur. Den følgende periode kan groft sagt opdeles i fire epoker:

  • Arkaisk periode (800 til 500 f.Kr.)
  • Klassisk periode (500 til 330 f.Kr.)
  • Den hellenistiske periode (300 til 30 f.Kr.)
  • Den romerske kejsertid (30 f.Kr. til begyndelsen af det 6. århundrede e.Kr.)

Den arkaiske periode var stadig præget af gamle styreformer mellem adelige godsejere og deres økonomisk afhængige følge. Denne periode sluttede med perserkrigene og blev afløst af den store æra med demokratiske bystater. Denne periode med polis-kultur kaldes den græske klassiske periode.

Med Alexander den Stores magtovertagelse begyndte den hellenistiske periode, hvor det græske imperium, dets kultur og sprog spredte sig over hele Mellemøsten og Egypten.

Den romerske kejsertid begyndte i 30 f.Kr., da romerne indtog Egypten, det sidste område med græsk indflydelse. Denne epoke har ingen klart identificerbar afslutning, da den gradvist blev absorberet i den byzantinske kultur.

Ruiner fra Athen
Romerriget varslede afslutningen på den antikke græske kultur. (Kilde: Micheile dot, Unsplash)

Oldtidskundskab genrer i den antikke litteratur

Episk

Eposet er fortællende litteratur i vers- eller prosaform. Det ældste vidnesbyrd om europæisk litteratur er det episke digt Iliaden, som tilskrives digteren Homer. Fra den arkaiske periode stammer også helteeposet Odysseen, som også siges at være skrevet af Homer.

I dag bruger vi genrebetegnelsen episk om alle fortællingsformer, såsom romaner, eventyr og noveller.

I antikken var det betegnelsen for den episke kunst, som altid blev skrevet i versform og ikke kun nedskrevet, men også fortsat blev reciteret mundtligt. Fokus var normalt på de store helte eller guder i den græske mytologi.

Drama

Dramagenren opstod i den klassiske periode og er tæt forbundet med udviklingen af det antikke teater. Det er den opførende litteratur, dvs. tekster, der er skrevet for at blive spillet op.

Det antikke drama kan inddeles i tre kategorier:

  • Tragedie: en tragisk helts forudbestemte skæbne, der ender i en katastrofe.
  • Komedie: har til formål at få publikum til at grine; den gamle komedie er ofte en dialog mellem to personer, der gør grin med hinanden
  • Satyrspil: blev brugt til at underholde publikum efter en tragedie; fortalte som regel den samme historie som tragedien, men på en sjov måde

Lyrik

I dag bruges udtrykket lyrik til at beskrive kortere tekster skrevet på vers (digte). I det antikke Grækenlands arkaiske periode var genren opdelt i tre dele:

  • Iambos: spydige digte, der fremsiges i form af sange.
  • Elegi: politiske temaer, venskab, kærlighed, livets korthed; stammer sandsynligvis fra klagesange; opføres som recitativ
  • Melos: sungne sange ledsaget af en lyre
En statue af en græsk gud for musik
Apollon er den græske gud for musikken; her holder han en lyre i hånden. (Kilde: Jeremy Bezanger, Unsplash)

Filosofi og videnskab

Den græske filosofis og videnskabens historie begynder omkring 600 f.Kr. og har rod i, at de lærde gik væk fra den idé, at alt blev skabt og påvirket af guderne.

I modsætning til i dag kunne man ikke adskille filosofi og videnskab i den antikke verden. De mest indflydelsesrige personer var polyvalente personer, der søgte svar på deres spørgsmål i både filosofi og videnskab og forbandt de to.

Selv om nogle af de græske lærdes videnskabelige resultater er forældede i dag, har de lagt det fundament, som de moderne videnskaber har fortsat deres forskning på. Thales' og Pythagoras' matematiske principper er lige så gyldige i dag som for 2500 år siden.

Den moderne filosofi trækker også fortsat på de gamle filosoffers skrifter og tanker.

I bredeste forstand kan historieskrivning også regnes til den antikke litteratur. Selv om de antikke skrifter kun er bevaret i fragmenter, kan man sige, at man i antikken for første gang forsøgte at gengive historiske begivenheder på en ordentlig måde, at sætte dem ind i en sammenhæng og at fortolke dem.

Lyder det hele som kaosteori for dig, og har du brug for hjælp? Find et privat dansk kursus nær dig og få skræddersyet hjælp!

Den antikke litteratur: repræsentanter og værker

Homer

Digteren Homer anses for at være forfatteren af Iliaden og Odysseen. Begge epos er skrevet på hexametervers og består hver af 24 cantos (bøger).

Mens Iliaden beskriver begivenhederne under den trojanske krig, fortæller Odysseen om Odysseus' eventyrlige rejse hjem efter krigens afslutning. Begge værker giver os et detaljeret indblik i den græske gudeverden.

Der er meget lidt kendt om forfatteren selv. Han siges at have været blind og at have levet i den tidlige arkaiske periode. Der er dog uenighed blandt forskerne om, hvorvidt der nogensinde har været en historisk person ved navn Homer. De to store epos kunne også være værker af flere digtere.

En manequin med bind for øjnene
Digteren Homer siges at have været blind. (Kilde: david underland, Unsplash)

Hesiod

Hesiods vigtigste værk er Theogony, hvor han beskriver verdens oprindelse og gudernes historie. Sammen med Homers epos er det i dag den vigtigste kilde til græsk mytologi.

Hesiod blev født i det 8. århundrede f.Kr. og anses for at være opfinderen af det didaktiske digt (didaktisk epik). Works and Days, hvor Hesiod giver anvisninger om bøndernes arbejde, hører også til denne genre.

Sofokles, Euripides, Aischylos og Aristofanes

Aischylos var den første store digter af den græske tragedie. Da han døde i 456 f.Kr. siges han at have skrevet 90 græske dramaer, men kun syv af dem er bevaret i deres helhed i dag. Hans mest berømte tragedier, Perserne og Orestien, bliver stadig opført rundt om i verden i dag. Ved at indføre en anden skuespiller havde Aischylos en afgørende indflydelse på tragediens udvikling,

Sofokles (496 - 406 f.Kr.) er også en af de mest berømte og populære tragedieforfattere fra antikken. Han vandt den tragiske agon (tragediekonkurrence under den store Dionysia) 20 eller 24 gange. Af hans 123 skuespil er kun syv stykker bevaret, heriblandt Ødipus Kongen og Antigone. Sofokles introducerede den tredje skuespiller i tragedien.

Den tredje store dramatiker fra oldtiden var Euripides (480 eller 485 - 406 f.Kr.), som allerede blev betragtet som den mest moderne og problematiske i oldtiden. Samtidig var han allerede den mest læste og opførte dramatiker på det tidspunkt. 18 af omkring 90 tragedier og et satyrspil er bevaret. Blandt hans skuespil, som stadig ofte opføres i dag, er Medea, Elektra og Bacchae.

Aristofanes er den mest kendte digter af den gamle komedie. Mere end 40 værker er tilskrevet ham, hvoraf elleve er bevaret i deres helhed; disse omfatter Lysistrata, Frøerne og Fuglene. Hans komedier satiriserede de kendte tragediedigteres stilarter og latterliggjorde samtidige begivenheder og personligheder.

Sappho

Den lyriske digter Sappho blev født mellem 630 og 612 og døde i 570 f.Kr. og anses for at være den vigtigste digter i antikken. Hendes ododer, elegier og hymner er skrevet i et klart, udtryksfuldt sprog med en musikalsk rytme. Det antages, at kun omkring syv procent af hendes værker er bevaret.

Sappho boede på øen Lesbos, hvor hun samlede en gruppe unge kvinder omkring sig og underviste dem. De vigtigste temaer i hendes værker var kærlighed og erotik. Vil du også undervises? Få dansk undervisning online med en af vores privatundervisere og få hjælp til præcis dét, du har brug for.

En statue med en bog, der viser et eksempel på en oldtidskundskab genre
Sappho er den vigtigste digter i antikken. (Kilde: fleur, Unsplash)

Sokrates og Platon

Navnene på de to filosoffer er tæt forbundet. I filosofiens historie står Sokrates for et vendepunkt i tiden. Alle senere filosoffer henviste til ham; alle filosoffer, der levede og underviste før Sokrates, kaldes præsokratikere.

Sokrates selv har ikke efterladt sig nogen skrifter. Det meste af det, vi ved om ham, stammer fra hans elever Platon og Xenophon.

Platon selv beskæftigede sig med epistemologi, etik, antropologi, metafysik, åndshistorie, statsteori, kosmologi, sprogfilosofi og kunstteori. Ved hjælp af den sokratiske metode forsøgte han at vise, hvordan man kan skelne mellem generel viden og personlige holdninger.

Aristoteles

Aristoteles var en af Platons elever. Han skrev om naturfilosofi, fysik, biologi, etik, videnskabsfilosofi, statsteori, poesi og retorik. I forhold til antikkens drama og litteratur er hans værk Poetik af særlig betydning. Her inddelte han poesien i forskellige genrer, som vi stadig henviser til i dag.

Er du begejstret for oldtiden og vil du gerne studere den nærmere?

Mange dansk- og oltidskundskabsstuderende underviser ved siden af og er glade for at give deres viden videre. Du kan finde superkvalificerede undervisere i dit område på Superprof!

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.