"At hjælpe eleverne med at finde en vej til et formål er et af de ædleste aspekter af at undervise." -Vicki Zakrewski

Undervisning er ikke altid ligetil. Der findes ikke én strategi eller undervisningsmetode, der passer til alle elever. Alle børn og teenagere er forskellige, og det skal lærere erkende, hvis de skal have succes. Når en elev er utilfreds, skal man derfor gå til roden af det, der får eleven til at føle sig modløs eller demotiveret, hvis man skal arbejde sig igennem et problem sammen med eleven og gøre fremskridt.

Akademisk succes eller fiasko er afhængig af så mange forskellige faktorer, hvoraf nogle skyldes eleverne selv, mens andre kan tilskrives et vanskeligt familieliv, manglende selvværd, økonomiske problemer og social baggrund osv. Og selv om det kan være en stor udfordring for lærere at undervise en modvillig elev, er det også en af de mest givende oplevelser at se dem vokse og se dem finde et formål med deres undervisning.

Det overordnede formål med dagens artikel er at give undervisere nogle praktiske tips til at engagere, forstå og inspirere modvillige elever med særlige behov i folkeskolen og/eller på gymnasiet, så de kan blive klare til at studere på universitetet en dag.

De bedste undervisere tilgængelig
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvordan opmuntrer undervisere en modvillig elev?

Hvis du er underviser, der gør dit bedste for at inspirere og opmuntre en elev, der ikke virker til at have nogen interesse i at lære, så må du ikke fortvivle! Ved at arbejde hårdt og anvende nogle forslag kan akademiske tutorer inden for alle fag have succes med at undervise alle typer af elever, selv de modvillige.

En kvinder underviser elever med særlige behov online
De bedste undervisere opfordrer alle elever til at have det sjovt med at lære. (Kilde: Brooke Cagle, Unsplash)

Opbyg et forhold

I mange tilfælde er det ikke de unge elever selv, der har valgt den lærer, de har undervisning hos, men derimod deres forældre eller værger der har fundet hjælp til undervisning til deres børn. Det er vigtigt at nævne, at hvis din elev ikke tidligere har haft et godt forhold til lærere, kan han/hun have en tendens til at kategorisere dig som endnu en irriterende voksen, der fortæller ham/hende, hvad han/hun skal gøre.

Derfor anbefales det stærkt, at akademiske undervisere, før de går i gang med lektioner og lektier, bruger tid på at lære deres elevers hobbyer, film, musikpræferencer osv. at kende. Hvis I kan finde et fælles grundlag, vil din elev se frem til den næste lektiehjælpssession. Det er vigtigt at opbygge en relation for alle elever, men i endnu højere grad for elever, der har akademiske vanskeligheder.

Når du har skabt et venskab med din nye elev, kan du måske bygge din næste lektion op omkring deres yndlingstemaer, og det vil føre til et bedre samarbejde og et stærkere forhold.

Bed om feedback

For at få nogen form for succes skal undervisere på alle niveauer forblive ydmyge og bede om feedback fra elever og forældre. Bed derfor så regelmæssigt, som du finder det passende, om feedback fra din elev. Du kan måske overveje følgende spørgsmål sammen med dem:

 • Føler du, at du opnår dine mål i disse tutorsessioner?
 • Er der dele af det emne, jeg underviser i, som du føler er en hindring for yderligere læring?
 • Føler du, at disse sessioner er interessante?
 • Hvis ikke, hvilken del af vores lektioner finder du så mindst interessant?
 • Hvilke områder af faget vil du gerne bruge mere tid på?
 • Hvilke generelle forslag vil du komme med for at gøre det muligt for dig at lære bedre?
 • Føler du, at undervisningen er for langsom eller for hurtig?
 • Er der behov for mere struktur i lektionerne?

Ved at stille eleverne de førnævnte spørgsmål forbedrer du din undervisning og skærper dine generelle færdigheder som lærer. Desuden vil tilbageholdende elever i høj grad sætte pris på, at du spørger dem til råds, da de vil føle, at læringen ikke er statisk, men at den hele tiden bevæger sig fremad.

Tal med dine elevers forældre

Mange tutorer har elever, der er mindreårige, og som har fået deres forældre til at hyre en underviser. Så hvis du opdager, at din elev er lidt "ude af trit", kan du stille forældrene et par spørgsmål om, hvorfor det er tilfældet. For eksempel ønsker du måske ikke at blive for personlig, men det er vigtigt at vide, om der er alvorlige traumer eller indlæringsvanskeligheder, som uundgåeligt vil påvirke den akademiske undervisning.

En forælder taler med en underviser
Undertiden kan det være nødvendigt at få hjælp fra en elevs forældre for at løse et alvorligt indlæringsproblem. (Kilde: Amy Hirschi, Unsplash)

For den unge elevs bedste bør forældre og undervisere gøre alt, hvad der står i deres magt, for at have en åben kommunikation. Når du har surfet på nettet eller læst uddannelsesbøger, kan du måske dele de tips, du finder, med elevens forældre og foreslå, at de anvender visse tricks derhjemme for at gøre indlæringen mere spændende.

Især hvis dine elever lider af alvorlige faglige vanskeligheder, skal forældrene involveres.

Alt i alt er det meget mere sandsynligt, at når børn forbinder læring med tid til at knytte bånd med deres forældre, er der større sandsynlighed for, at de begynder at danne positive associationer mellem familietid og studietid.

Gør læring fra noget kedeligt til noget sjovt

For at gøre undervisningen mere engagerende og lærerig for eleverne i grundskolen og gymnasiet er der blevet indført mange undervisningsmetoder, som har givet strålende resultater. Som f.eks.? For det første er der Montessori-pædagogikken. Montessori-metoden bruger lyst og farverigt udstyr til at fange børnenes interesse og har til formål at undervise børnene praktisk ved hjælp af specifikke redskaber til at lære om volumen, tal, størrelse osv.

Når det gælder om at fange de yngre elevers interesse, bør du også lægge vægt på de praktiske aspekter af det, de lærer, snarere end på det teoretiske. Hvis man f.eks. skal lære et barn om brøker, er det meget sjovere at lave en kage ved hjælp af målebæger i stedet for at bruge pen og papir, hvilket gør det muligt for de små at lære de mere enkle brøker (1/2, 1/3, 1/4). Hvis du tilpasser din undervisningsstrategi lidt til at bruge mere visuelle teknikker, vil din undervisningsstil skille sig ud fra resten og få elever med særlige behov til at komme tilbage efter mere.

For elever, der er født inden for de sidste 10-15 år, betyder "sjov" eller "interaktiv" læring, at de skal bruge teknologi. Så overvej at inddrage interaktive apps og funktioner fra veludviklede websteder som Khan Academy eller ClassDojo.

Inden vi afslutter dette afsnit, er det vigtigt at påpege, at du ikke behøver at være en erfaren underviser for at finde ud af nye måder at undervise gamle begreber på; du skal blot tænke på den mest logiske, sjove og legende måde at undervise et begreb på; dette gælder især for komplekse emner som matematik og naturvidenskab.

Brug et belønningssystem

At belønne eleverne for deres gode arbejde er ikke kun noget, der gøres i det traditionelle klasseværelse, men også under privatundervisningssessioner. At give en elev en belønning er ekstremt vigtigt for lektionernes flow, især for tilbageholdende elever, som allerede har mange skrupler ved at tage lektioner med en tutor.

Når du har haft et par lektioner med din elev, skal du tænke på ting, som de nyder, og som vil gøre dem mest glade. Listen nedenfor indeholder et par belønninger, som du kan tilbyde eleverne i grundskolen og på gymnasiet:

 • Spille et computerspil,
 • Læring i parken,
 • At have en snackpause,
 • Personlig læsetid,
 • Scrolling på de sociale medier.

Alle de tidligere nævnte belønninger kan tilbydes eleverne i begyndelsen, midten eller slutningen af undervisningstiden. Prøv at relatere belønninger til kursusmaterialet så tæt som muligt, så timerne ikke føles usammenhængende.

Det er vigtigt at sige, at hvis du underviser universitetsstuderende, har de ikke brug for belønninger, da de allerede er drevet af motivationen til at bestå deres kursusarbejde og vigtige eksaminer.

En undervisningstime med elever
Hvis en elev med problemer har læringsmål og ser dem blive til virkelighed, vil han/hun sætte større pris på uddannelse. (Kilde: zainul yasni, Unsplash)

Opmuntre eleven til at have læringsmål

Uanset hvilken type elev eller hvilket fag du underviser, bør tutorer sikre, at deres elever har læringsmål. Men hvad er fordelene ved at opmuntre eleverne til at have mål? Tag et kig på følgende grunde:

 • At have mål tilskynder til kritisk tænkning,
 • At have mål etablerer nye problemløsningsteknikker,
 • At have mål giver eleverne en bedre forståelse af, hvordan de kan løse problemer,
 • At have mål giver eleverne mulighed for at se, at læring har et formål.

Læringsmål er grundlæggende for uddannelsesoplevelsen, og det sætter tutorer i den bedste position til at hjælpe elever med særlige behov.

Man kan som underviser også fokusere på at bruge tid på undervisning i værdier, så eleven bedre forstår, hvorfor undervisning er vigtigt og hvordan det er med til at blive til et dannet og godt menneske.

Afslutningsvis håber vi inderligt, at du har fundet noget inspiration i dette blogindlæg. Hvis du har dine egne tips til at undervise modvillige elever, hvorfor ikke dele dem med os og vores læsere i kommentarfeltet? God fornøjelse med at undervise!

De bedste undervisere tilgængelig
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nina
5
5 (5 anmeldelser)
Nina
499kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oskar
5
5 (7 anmeldelser)
Oskar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Elena
5
5 (6 anmeldelser)
Elena
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang
>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.