Har dit barn, din elev eller dine elever tydeligvis problemer med at læse eller skrive eller endda med begge dele? Måske er det bare en svag stavefase, men måske er der mere i det end det: Et læse- og stavebesvær eller endda ordblindhed?

Svagheder eller vanskeligheder med stavning viser sig normalt allerede i folkeskolealderen. Selv om voksne også kan blive ramt, lægger forældre og lærere mærke til, når et barn har problemer med at læse og skrive. Og selvfølgelig ønsker du det bedste for dit barn og støtter ham eller hende så meget som muligt i læsning og skrivning.

I denne proces er det vigtigste skridt at erkende ordblindhed. For fra den første tanke eller den første tvivl til diagnosen er der langt. Hos Superprof ønsker vi at vise dig, hvem du kan henvende dig til, hvordan du kan genkende ordblindhed, og hvad de næste skridt er. Lad os fortælle dig det lige fra starten: Hvis du læser denne artikel og beskæftiger dig med emnet ordblindhed, er du allerede på rette vej. Fordi det første skridt til at erkende ordblindhed er at sætte sig ind i emnet.

De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Typisk for ordblindhed: dette er tegnene

Ordblindhed er stave- og læsevanskeligheder, som du let kan genkende på to ting: Et barn har problemer med at lære at læse og skrive.
På den ene side giver ordblindhed problemer med at læse, især når der læses højt. De ramte børn har en tendens til at tale de enkelte bogstaver i stedet for et helt ord. Desuden læser man nogle gange ord, som ikke står i teksten. Selv om disse ord passer til indholdet af resten af teksten, er de ikke rigtig til stede.

Du kan forresten læse mere om dette emne i vores artikel om eksempler og definitionen af ordblindhed.

Trods megen øvelse er det fortsat svært at læse. Desuden bruges der meget energi på at læse en tekst korrekt. Det giver ikke nok energi til at forstå tekstens indhold. Det er derfor, at ordblinde har svært ved at gennemskue indholdet af en tekst.
Men nogle børn har simpelthen svært ved at koncentrere sig om en tekst. Er ordblindhed et handicap her? Det kan være at barnet bare har brug for noget ekstra lektiehjælp. I dette tilfælde kan en vejleder hjælpe dig.

Kvinde kigger op fra en bog
Højtlæsning er særligt vanskeligt med ordblindhed. (Kilde: Unsplash)

Ud over vanskeligheder med at læse højt har ordblinde også problemer med at skrive. Også her lykkes det ikke rigtig at stave på trods af en masse øvelse. Der sniger sig mange fejl ind, når man skriver, ikke altid de samme, men mange forskellige fejl. Det betyder, at uanset hvor ofte I som forældre forklarer, hvordan man staver et ord korrekt, vil jeres barn stadig begå fejl.

Nogle gange er begyndelsen af en tekst velskrevet og næsten fejlfri, men hen mod slutningen hober fejlene sig op. Så bør du blive opmærksom og spørge dig selv, om dit barn er ramt af ordblindhed.

Med de typiske symptomer for ordblindhed og med de ledsagende symptomer kan man nemt genkende ordblindhed. Desværre går de ofte hånd i hånd med disse læse- og skrivevanskeligheder. Hvis du hver dag bliver konfronteret med at være dårlig til noget, tror du mindre på dig selv. Selvtilliden og selvværdet falder, skolen er ikke sjov, men måske endda skræmmende. Det er derfor ikke underligt, at der opstår ledsagende vanskeligheder eller sygdomme, også kaldet comorbiditeter. Det drejer sig bl.a. om angstlidelser, ADHD, opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelser, impulsivitet og hyperaktivitet, men også dyskalkuli (vanskeligheder med at regne). I værste fald kan det endda føre til depressive lidelser.

Når ordblindhed behandles, tages der dog ikke umiddelbart fat på disse comorbiditeter. Det skyldes, at disse ledsagende vanskeligheder i de fleste tilfælde forsvinder igen, når ordblindheden også behandles.

Selvværdet stiger, og frygten for skolen forsvinder. Det er netop derfor, at terapi for ordblindhed er så vigtig! Vi forklarer dig nedenfor, hvem du kan henvende dig til for at få hjælp. Du kan selvfølgelig stadig få behandling for disse bivirkninger.

Måske ordblindhed? Hvem du kan henvende dig til

Hvis du er det mindste i tvivl om dit barns læse- og stavevanskeligheder, har du som forældre flere muligheder: Du kan tage en test, der viser dit barns læse- og stavefærdigheder, som f.eks. ordeblindetesten. Dette er en af de diagnostiske stavetest, er videnskabeligt baseret og giver oplysninger om, hvilke læringstrin der allerede er gennemført, og hvilke der stadig mangler. På grundlag heraf kan der udvikles støtteforanstaltninger.

En masse scrabble bogstaver
Du kan identificere dit barns læse- og stavefærdigheder ved hjælp af en test. (Kilde: surandran, Unsplash)

Du kan også kontakte ordblindeforeningen. De diagnosticerer ikke kun ordblindhed, men tilbyder også hjælp og terapi. Det ville bestemt være en god ide at kigge på hjemmesiden for at læse mere.

Diagnosen kan være psykologisk eller pædagogisk. Psykologer kan diagnosticere ordblindhed, men denne diagnose omfatter ikke de områder, hvor problemerne opstår. Den pædagogiske diagnose viser derimod, på hvilke områder barnet har vanskeligheder. For at finde ud af dette foretages der først et detaljeret interview med forældre og børn. Derefter tages der også en syns- og høretest, en læse- og stavetest og en test til bestemmelse af ordblindhed.

Endelig finder vi ud af, hvordan den sensoriske behandling fungerer i hjernen hos den berørte person. Det skyldes, at personer, der lider af ordblindhed, på ingen måde er mindre intelligente end andre. Indlæringsvanskeligheder eller -forstyrrelser opstår, selv om børnene er intelligente, selv om de har sunde sanseorganer, og selv om de går regelmæssigt i skole.

Det er derfor, at ordeblindebehandlingen starter på dette tidspunkt. Det betyder, at barnets eksisterende evner undersøges, og at støtten begynder på dette tidspunkt, så der kan ske optimale fremskridt. Desuden fremmes den fonologiske bevidsthed. Det betyder, at ord opdeles i stavelser, og at stavelser sættes sammen for at danne ord. Desuden trænes evnen til at genkende lyde og til at danne et ord ud fra lyde eller til at opdele et ord i lyde.

Endelig træner ordblindhed og ordblindhedsterapi til at danne ord og sprog på forskellige måder. Mange øvelser understøttes af bevægelser, så læsning og skrivning ikke længere er et rent mentalt anliggende.

to kvinder taler om følgende: er ordblindhed et handicap?
Ordblindhed føles som et stort puslespil: De enkelte dele vil bare ikke passe sammen. Terapi kan ændre dette! (Kilde: christina wocintechchat, Unsplash)

En vellykket terapi hjælper børn gennem hele livet. Hvis ordblindhed ikke behandles, forsvinder vanskelighederne med at læse og skrive desværre ikke af sig selv. Nogle voksne har også ordblindhed, men det skyldes, at indlæringsvanskelighederne ikke blev anerkendt og behandlet i barndommen. Voksne med læse- og stavevanskeligheder kan også gøre noget ved det: Ordeblindeforeningen tilbyder også hjælp til dette.

Vi giver dig flere tips og råd om behandling af ordblindhed i vores artikel om emnet.

Diagnose af ordblindhed: de næste skridt

Får emnet ordblindhed dig til at spidse ører, og tænker du allerede nu på, hvor du kan få hjælp i dit område? Så er du på rette vej! Det første skridt er taget, og nu er det tid til at handle.

Du bør finde ud af, hvor en børne- og ungdomspsykolog i dit område kan stille en diagnose, hvor ordblindeforeningen afholder kurser, foredrag eller møder, eller du kan tage en online ordblinde test indtil videre. Herefter vil du have klarhed og kan starte ordblindebehandlingen, så dit barn får færre problemer med at lære at læse og skrive. Hvis dette fungerer for dit barn, har du også mulighed for at finde privat dansk undervisning online på Superprof.

Det er sikkert stressende for dig at lave lektier. Dit barn vil jo gerne gøre alting rigtigt, og du vil gerne hjælpe ham eller hende så meget som muligt. Når ordblindhed forstyrrer og gør det svært at lave lektier, fører det til vrede og dårligt humør.

Derfor anbefaler vi professionel ordblinde terapi, så I som forældre kan læne jer tilbage og slappe lidt af. Forældre er trods alt ikke terapeuter. Presset om, at dit barn skal kunne læse og skrive korrekt, er nogle gange svært at bære. For at undgå at gøre ondt værre anbefaler vi, at du overlader hele spørgsmålet om at læse og skrive til en ekspert.

Fokuser på det, som dit barn gør godt. Opbyg deres selvværd og hjælp dem til at erkende deres styrker. For det er netop det, der er så vigtigt for ikke at blive ødelagt af den lidelse, som dårlig læsning og skrivning medfører.
Diagnosen er uklar? Det kan også ske. Måske har dit barn problemer med at koncentrere sig om en bestemt ting. I dette tilfælde kan du nemt finde hjælp til opgaver eller lektiehjælp i dit område.

Er dit barn særligt dygtig til en bestemt sport, men måske også til matematik eller andre skolefag? Så fokuser på det. Tænk tilbage og husk, hvad du plejede at være stolt af. Dit barn vil også gerne være stolt af sig selv - hvis ikke af at læse eller skrive, så af noget andet!

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.