Kan du huske, hvordan det var at tyde bogstaver og ord for første gang? At kunne skrive dit eget navn, læse, hvad der blev skrevet på butikker og skrive din første ønskeliste til jul? Dengang lærte du at tyde den ukendte kode "skrift". Forestil dig, at det bare ikke virker.

Uanset hvor hårdt du prøver, vil ordene bare ikke komme ud af munden, og selv at skrive virker ikke, selv om du har øvet dig. Mens andre nemt lærer at læse og skrive, fungerer det bare ikke for dig. Sådan føles ordblindhed.

Har du bemærket, at dit barn har problemer med at læse eller skrive? Mange forældre tænker på ordblindhed, også kaldet læse- og stavevanskeligheder. Det er indlysende, for det er trods alt en almindelig udviklingsforstyrrelse, og de mest mærkbare symptomer er vanskeligheder med at lære at læse og skrive.

Det er også muligt, at dit barn bare har generelle problemer med dansk, og at lektiehjælp kan hjælpe. Her kan du finde tilbud om lektiehjælp i dit område.

Måske har dit barn ikke et generelt indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed, men derimod udfordringer med at læse. For vær forsigtig, ordblindhed og læseudfordringer er to meget forskellige ting.

Hos Superprof forklarer vi lighederne og især forskellene mellem disse ting, vi viser dig, hvordan ordblindhed diagnosticeres, hvordan du kan forestille dig behandlingen, og hvad forskellene er i behandlingen.

De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ida marie
5
5 (3 anmeldelser)
Ida marie
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ida marie
5
5 (3 anmeldelser)
Ida marie
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Ordblindhed - hvad er det egentlig?

Ordblindhed bemærkes ofte hos børn, fordi de for første gang prøver deres læse- og skrivefærdigheder i grundskolen. Hvis dit barn har svært ved at læse og skrive, eller hvis det er tydeligt, at det undlader at læse og skrive, bør du være opmærksom.

En dreng læser i en bog
Er det svært for dit barn at læse eller regne? Dette kan skyldes ordblindhed eller dyskalkuli. (Kilde: michal parzuchow, Unsplash)

Som navnet ordblindhed antyder, består denne udviklingsforstyrrelse af to komponenter: Begrænsninger i læsning og skrivning.

Et tydeligt symptom på ordblindhed er, at de berørte personer udtaler bogstaver et efter et i stedet for at læse ord flydende. Det fører til en langsommelig læsning. Samtidig har de berørte personer svært ved at forstå indholdet af en tekst, fordi de bruger deres energi på at læse korrekt.

De har også en tendens til at læse ord, der slet ikke står i teksten. Disse ord passer til indholdet af resten af teksten, men de er så at sige opdigtede. Selvfølgelig ønsker børn at læse godt. Så når de har problemer, udvikler de teknikker til at skjule deres fejl. Dette omfatter også at lære en tekst, som skal læses højt udenad i stedet for at læse den direkte. På den måde er der ingen, der opdager, at teksten kun tales så flydende, fordi den er lært udenad.

Desuden har personer med ordblindhed problemer med at skrive ord korrekt. De begår dog ikke altid de samme fejl, men forskellige fejl, alt efter hvilken dag det drejer sig om. Ord kan også staves korrekt tilfældigt, så der er ingen regelmæssighed i fejlene. Selv hele sætninger kan skrives godt i begyndelsen af en tekst og dårligere mod slutningen - alt efter dagsformen. Øvelse hjælper heller ikke rigtig, fejlene bliver ved med at være der. Dette er naturligvis særligt frustrerende for de berørte personer.

Voksne kan også have ordblindhed. De voksne, der rammes, er dog som regel tidligere børn med et læse- og stavehandicap, som aldrig blev opdaget og derfor ikke blev behandlet.

Uanset om det er voksne eller børn, er ordblindhed ikke sjovt og mindsker selvværdet. Mange mennesker er flove over at begå fejl hele tiden. Derfor er det så meget desto vigtigere at forstå, hvad der ligger bag ordblindhed, og at skelne denne indlæringsvanskelighed fra indlæringsforstyrrelsen ordblindhed. Det er også en årsag til, at det kan være en god idé for forældre at give deres barn et boost med dansk undervisning online, hvis de føler sig bagud som følge af ordblindhed.

Diagnose af ordblindhed?

Den ordblindhed, vi beskrev ovenfor, ligner læse- og skriveudfordringer. Det skyldes, at ordblindhed også viser sig ved nedsat evne til at lære at læse og skrive.

En kvinde med ordblindhed døjer med ondt i hovedet
Hvis det stadig er svært at stave i voksenalderen, kan uopdaget ordblindhed være årsagen. (Kilde: matteo vistocco, Unsplash)

Det er derfor naturligt at bruge disse to ord synonymt. Der er imidlertid forskelle mellem ordblindhed og læse- og skriveudfordringer. For mens læse- og skriveudfordringer er en erhvervet svaghed, er ordblindhed medfødt.

Læse- og skriveudfordringer er en midlertidig svaghed, hvilket betyder, at årsagerne som regel ligger i ydre omstændigheder. Det drejer sig bl.a. om psykologiske problemer som f.eks. adskillelse af forældre eller en slægtnings død. Men selv en person, der bare ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i lang tid, kan udvikle læse- og stavevanskeligheder.

Ordblindhed er derimod ikke forårsaget af ydre omstændigheder. Så det hjælper ikke at øve sig alene at bekæmpe ordblindhed. Ofte har ordblinde en disposition med sig, hvilket betyder, at der allerede var ordblindhed i familien. Det betyder dog ikke, at dit barn nødvendigvis vil have ordblindhed, hvis du selv er eller har været ramt af ordblindhed. Desuden er drenge seks til otte gange mere tilbøjelige til at blive ramt af ordblindhed end piger.

Hvis du gerne vil vide mere om ordblindhed som udfordring, og hvad der ellers gemmer sig bag, så er vores artikel om emnet det rette sted for dig.

For at finde ud af, om en person har ordblindhed eller "bare" har læse- og skriveudfordringer, skal der stilles en diagnose. Det kan være pædagogisk eller psykologisk. Psykologer kan diagnosticere ordblindhed. Denne diagnose omfatter dog ikke de områder, hvor problemerne opstår. Der skal derfor foretages en pædagogisk diagnose. Dette vil også vise, på hvilke områder barnet har vanskeligheder. Først foretages en grundig drøftelse med forældrene og børnene, hvorefter der foretages yderligere undersøgelser:

  • En synsprøve
  • En høreprøve
  • En læse- og staveprøve
  • En test til påvisning af ordblindhed, dyskalkuli eller andet.

Formålet med disse test er at finde ud af, hvordan sansebearbejdning fungerer i hjernen. Læse- og stavepræstationer sammenlignes med intelligens. Dette kaldes en diskrepansdiagnose. For at få stillet en dysleksidiagnose skal følgende punkter være opfyldt:

  • Barnet har sunde sanseorganer,
  • Han/hun deltager regelmæssigt i undervisningen,
  • Hans/hendes intelligens er normal til over gennemsnittet, og
  • Læse- og stavefærdighederne er dårligere, end intelligensen antyder.
En ramme med skrift på et bord
Ordblindhedsterapi er yderst vigtigt for at undgå at blive begrænset hele livet. (Kilde: hannah grace, Unsplash)

Alt i alt har et ordblindt barn problemer med opfattelsen i syn og hørelse. Denne forskel i behandlingen af sprog har rod i neurobiologien. Desuden påvirker ordblindhed også andre kognitive områder, f.eks. opmærksomhed og arbejdshukommelse.

Personer med ordblindhed har ofte også ledsagende vanskeligheder eller sygdomme. Dette kaldes også for comorbiditet. Dette omfatter f.eks. angstlidelser. Det giver god mening, for den logiske konsekvens af at fejle konstant i læsning og skrivning er jo frygten for at gøre netop det.
ADHD er også en almindelig comorbiditet i forbindelse med ordblindhed. ADHD omfatter opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelser, impulsivitet og hyperaktivitet. Desuden kan depressive lidelser og dyskalkuli forekomme som comorbiditeter.

Dette er en af grundene til, at det er så vigtigt at få en afklaring, hvis der er mistanke om ordblindhed, og at finde ud af, hvad der er skyld i barnets læse- og stavevanskeligheder.

Ordblindhedsterapi: Sådan får du hjælp

Det er meget vigtigt at skelne mellem ordblindhed og læse- og staveudfordringer, da der er forskellige tilgange til støtte.
Ordblindhed er arvelig og genetisk betinget. Forskning viser, at kromosomerne 1, 2, 6, 15 og 18 spiller en afgørende rolle. Før der arbejdes med fejlene i terapien, er der to yderligere trin i behandlingen af ordblindhed: Fremme af opmærksomhed og fremme af sanseopfattelse.

Ved læse- og skriveudfordringer arbejdes derimod også med symptomerne, dvs. læse- og stavefejl. Derudover arbejdes der dog også med de specifikke fysiske eller psykiske problemer, der har ført til læse- og staveudfordringerne. Når alt kommer til alt, er disse udfordringer ikke medfødte, men har udviklet sig over tid - psykologiske årsager spiller ofte en rolle.

I terapien er det ikke så meget hovedet, der styrer læse- og skrivelæringen. Dette skaber en modpart til læring i skolen, så børn med ordblindhed lærer mere handlingsorienteret. Stavelser og lydtegn hjælper dem til at lære mindre ved hjælp af hovedet og mere ved hjælp af handlinger.

Du undrer dig sikkert også over, hvor lang tid en sådan behandling tager. Den danske ordblindeforening, der yder hjælp til ordblinde, anbefaler 80 til 120 terapi-timer. Først da er et barn med ordblindhed i gennemsnit klar til de udfordringer, der venter det med hensyn til at læse og skrive.

For jer som forældre har ordblindhedsterapi den store fordel, at den tager en stor del af byrden fra jeres skuldre. Du synes sikkert, at det er meget stressende at lave lektier, og du er ofte nødt til at formane og brokke dig. Terapien skulle ændre det - du kan læne dig lidt tilbage og overlade problemet med "at læse og skrive" til en ekspert med god samvittighed. Det er en stor lettelse for dig, dit barn og frem for alt for jeres forhold til hinanden.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.