I lang tid har du tænkt over, om dit barn havde et læse- og stavehandicap, men nu ved du det med sikkerhed. Diagnosen er blevet stillet: ordblindhed, også kendt som dysleksi.

For dem, der ikke kender til emnet, er ordblindhed en vanskelighed ved at lære at læse og skrive. Denne vanskelighed opdages normalt i grundskolen og udgør en udfordring for børn og forældre: Selv om jeg øver mig i at læse og skrive, fungerer det bare ikke ordentligt. Ordene udtales ikke korrekt, når de læses højt, og der sniger sig fejl ind overalt, når man skriver. Du kan selvfølgelig prøve at få privat danskundervisning først, men du bør ikke vente for længe med at få professionel hjælp.

Heldigvis kan ordblindhed behandles. Med god terapi kan du forberede dit barn på resten af skolelivet og på det efterfølgende arbejdsliv. Når alt kommer til alt, følger læsning og skrivning os gennem hele livet.
Derfor er det så vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis ens barn har et læse- og stavehandicap.

Hos Superprof giver vi dig tips og råd, forklarer, hvem der diagnosticerer ordblindhed, præsenterer dig for de vigtigste elementer i behandlingen og informerer dig om, hvad forældre til ordblinde børn bør være opmærksomme på.

I øvrigt kan voksne også have ordblindhed. Selv om der som regel er tale om udiagnosticeret ordblindhed i barndommen, rammes voksne, der har svært ved at læse og skrive korrekt, også hver dag.

Selv som voksen kan du få støtte, hvis du er usikker, og se, om der sker en forbedring.

De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ida marie
5
5 (3 anmeldelser)
Ida marie
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Ida marie
5
5 (3 anmeldelser)
Ida marie
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Ordblindhed: Hvem stiller diagnosen og hvordan?

Hvis I som forældre allerede har bemærket, at det er svært for jeres barn at læse og skrive korrekt, mens I laver lektier, har I allerede gjort meget rigtigt. Ikke kun lærerne i skolen, men også forældrene bemærker efter et stykke tid, hvis et barn har flere vanskeligheder med at læse og skrive end andre børn.

Hvis du er usikker, kan du også finde en privat lektiehjælper som et første skridt.

Kvinde holder hænder for ansigtet
Det kan skabe stor frustration og forvirring når man lider af ordblindhed, men ikke ved det endnu. (Kilde: ivan aleksic, Unsplash)

Hvis du har brug for mere klarhed, kan du kontakte eksperter, som vil foretage tests med dit barn, så de kan afgøre, om dit barn virkelig har ordblindhed. Hvis dit barn har svært ved at læse og skrive, kan det være, at han eller hun ikke kun er dårlig til stavning, men netop er ordblind.

Dysleksi diagnosticeres af læger inden for børne- og ungdomspsykiatri og psykoterapi, men også af børne- og ungdomspsykoterapeuter.
Diagnosen dysleksi stilles ved hjælp af en diagnostisk stavetest. Ordeblindeforeningen tilbyder en ordblindetest som kan tages på folkeskoler, privatskoler, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samt på VUC for voksne. 

Det er vigtigt, at man ikke blot tæller fejlene i det skriftlige arbejde. I stedet skal man undersøge kvaliteten af fejlene. Desuden hjælper testen med at finde ud af, hvilken af de grundlæggende stavestrategier der anvendes i skrift:

  • Den alfabetiske strategi
  • Den ortografiske strategi
  • Den morfemiske strategi
  • Strategien med krydsord
  • Den logografiske strategi

I den alfabetiske strategi tilknyttes bestemte bogstavkombinationer til lyde. F.eks. skrives "cykel" "sykel", hvilket er let at genkende, når man læser højt. Hvis du bruger denne strategi, skriver du, som du taler.

Den ortografiske strategi betyder, at man skriver efter ordrelaterede regler. Det skal læres udenad, at der nogle gange bruges et h, der ikke bliver udtalt som i "hvad" og "hvordan" og hvordan e nogle gange lyder som et æ som i "hest" ("hæst"). På dansk findes der rigtig mange eksempler som disse, hvor et ord ikke udtales direkte som det skrives, hvilket gør det særligt svært for ordblinde at læse det korrekt.

Kvinde skriver noter efter at have fået hjælp for ordblinde
De, der behersker stavestrategier, kan lettere læse og skrive. (Kilde: marcos paulo prado, Unsplash)

Den morfemiske strategi er kendetegnet ved, at stavningen af et ord udledes af dets rod. "sommerfugl" kommer af "sommer" og "fugl", som kan sættes sammen. Disse byggesten hjælper med at stave ord korrekt.

I krydsordstrategien skrives ord i henhold til sætningsrelaterede regler. For eksempel: Hvis et ord står i begyndelsen af en sætning, skrives det normalt med store bogstaver. Eller: "Må jeg se?" sammenlignet med "der er intet at se" hjælper med at genkende, om ordene er skrevet hver for sig eller sammen.

I den logografiske strategi skriver man efter ordbilleder. Hele ord lagres i vores hjerne som billeder, f.eks. n og m, fordi de let kan forveksles.

Hvis man kender de anvendte stavestrategier, kan støtten og terapien skræddersyes mere individuelt til den eller de berørte personer. Disse kombineret med privat dansk undervisning online vil være stærke værktøj til at forbedre elevens læsevanskeligheder.

Behandling af ordblindhed i terapi - hvornår, hvordan og hvor?

Det er meget vigtigt ikke at lade det blive ved diagnosen ordblindhed. Så snart diagnosen er stillet, skal du starte behandlingen. Hvis læse- og stavevanskeligheder eller endda ordblindhed ikke behandles, vil problemerne med at læse og skrive forblive resten af barnets liv.
Derudover er der sekundære symptomer på ordblindhed. Det drejer sig bl.a. om skoleangst, koncentrationsproblemer og lav selvtillid. Det er ikke overraskende, for de, der konstant er frustrerede over at være dårlige til at læse og skrive på trods af at have øvet sig, bryder sig ikke om at gå i skole og tvivler på sig selv. Dette er endnu en grund til, at det er vigtigt at starte behandlingen af ordblindhed så tidligt som muligt.

2 sæt hænder der holder om hinanden
For at gøre lektier sjove igen anbefaler vi ordblindhedsbehandling. (Kilde: priscilla du preez, Unsplash)

Ordblindhed behandles individuelt, så vi vil give dig et generelt overblik over støttetiltag. Frem for alt bygger støtten på barnets eksisterende færdigheder. Desuden fremmes den fonologiske bevidsthed. Fonologisk opmærksomhed omfatter

  • Opdeling af ord i stavelser
  • Sætte stavelser sammen til ord
  • Evnen til at genkende lyde
  • Evnen til at danne et ord ud fra lyde.
  • Evnen til at opdele et ord i lyde.

Nogle ordblindhedsbehandlinger er opdelt i flere faser: Den første fase kaldes den logografiske fase. Det er her, at de berørte lærer at genkende bogstaver og lyde. Her er de enkelte bogstaver forbundet med bestemte lyde. Herefter følger den alfabetiske fase med tale- og lytteøvelser. Endelig lærer dit barn i den ortografiske fase at anvende og internalisere stavereglerne. Her vil du helt sikkert genkende de stavemåder, som vi har præsenteret ovenfor. De læres lidt efter lidt.

En sådan behandling tager dog ca. 80 til 120 behandlingstimer. Det er ret dyrt, både i form af tid og penge. Men vi vil gerne opfordre dig til ikke at lade dig stoppe af dette! Terapien vil betale sig og forberede dit barn på fremtiden.

Selv om en fritidsaktivitet skal stoppes i en periode, eller I kan tilbringe mindre tid sammen derhjemme, er ordblindebehandling absolut nødvendig. Desuden har ordblindhedsterapi ikke kun den fordel, at dit barn efterfølgende vil kunne læse og skrive bedre. Det er også godt for dit barns selvtillid. Hvis dit barn tidligere har lidt af skoleangst eller ADHD, forbedres disse bivirkninger af ordblindhed normalt med terapi. Skole, læsning og skrivning er meget sjovere, når de kombineres med succes!

Som forælder til et barn med ordblindhed: Dos and Don'ts

Når du læser denne artikel, er du som forælder allerede på rette vej. Det vigtigste er, at du ikke bare accepterer dit barns læse- og staveproblemer, men at du tager handling.

Du kan hjælpe dit barn ved ikke at være bange for diagnosen i begyndelsen. Ordblindhed er ikke en dødelig sygdom, og vigtigst af alt, så kan man få hjælp til ordblinde og ordblindhed kan behandles! Så hvis I som forældre er indstillet på at tage skridtet til at starte en terapi sammen med jeres barn, så har I gjort alt det rigtige.

I de fleste tilfælde er forældrene imidlertid ikke terapeuter og kan derfor ikke hjemme opnå det, som en terapeut kan opnå i behandlingen af ordblindhed. Hvis lektier er en konfliktfyldt situation for dig og ofte ender i skænderier og tårer, anbefales det, at du undlader at lave lektier.

Lad terapeuten gøre arbejdet, og læn dig selv lidt tilbage. Hvis der altid er diskussioner om læsning og skrivning derhjemme, vil det være sværere for dig og især for dit barn at opføre sig mere afslappet. Dette er meget vigtigt, så selvværd og motivation for skole og lektier ikke lider for meget under det.

Hjælp til ordblinde i voksenalderen

Hvis du fortsat har problemer med at læse og skrive i voksenalderen, står det ofte i vejen for din erhvervsmæssige succes. Ud over lavt selvværd og selvtvivl kan dette få dig til at undgå opgaver i forbindelse med læsning og skrivning.
Få gjort noget ved det ved at undersøge hvordan du kan tage ordblindetesten i din nærmeste VUC.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.