På verdensplan har det arabiske sprog omkring 300 millioner mennesker, der har arabisk som modersmål, hvilket gør det til det femte mest talte sprog på planeten.

Det er et fascinerende sprog, som har en rig historie og kultur, og som har givet meget til det vestlige samfund. Der er en masse ting, du bør vide om dette semitiske sprog.

De arabisktalende er borgere i mange forskellige lande, hvoraf langt de fleste er muslimske.
Selv uden for disse lande er der anslået 1 milliard tilhængere af religionen islam.
Inden for selve islam spiller arabisk en central rolle. Det er det sprog, som Allah brugte til at tale til profeten Muhammed gennem englen Gabriel.

Profeten Muhammed overførte derefter mundtligt denne sunnah, en mundtlig optegnelse af Guds lære, gerninger og ordsprog, og de blev efterfølgende nedskrevet på arabisk i Koranens 114 suraer (vers).

Hver sura er af forskellig længde, idet den korteste kun er på tre vers og den længste på 286 vers.
Det betyder, at det er vigtigt for muslimer verden over at lære at skrive arabisk skrift, men den talte version har også betydning i den islamiske tro.

Den bruges også i det islamiske kald til bøn, også kendt som Adhan. Ifølge en af islams fem søjler skal muslimer tilbede fem gange om dagen; morgenbøn, middagsbøn, eftermiddagsbøn, eftermiddagsbøn, bøn efter solnedgang og natbøn.
Derfor kan man dagligt høre arabisk over hele verden for at lade hver enkelt bedende vide, at det er tid til at bede.

Med fokus på den muslimsk-arabiske verden vil vi se på principperne for bønnerne på arabisk og ikke på det lille antal, der stammer fra før Koranens tid.

De bedste undervisere i arabisk
Mohamed
5
5 (11 anmeldelser)
Mohamed
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Rawad
Rawad
179kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hagar
Hagar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zahra
Zahra
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Raida
Raida
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Alaeddin
Alaeddin
99kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Abir
Abir
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mohamed
5
5 (11 anmeldelser)
Mohamed
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Rawad
Rawad
179kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hagar
Hagar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zahra
Zahra
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Raida
Raida
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Alaeddin
Alaeddin
99kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Abir
Abir
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Den muslimske tro

"Der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet"

Denne engelske oversættelse af shahada (den muslimske trosbekendelse) er blandt de mest kendte sætninger i verden. Det er sammen med Koranen grundlaget for den muslimske tro.

Der findes mange sekter af islam (shia, sunni, shia osv.), ligesom med kristendommen (katolicisme, metodister, anglikanere osv.). Vi vil ikke gå i detaljer vedrørende forskellene mellem dem eller deres geopolitiske konsekvenser, fordi de alle hviler på de samme fem søjler i islam.

Mange muslimer går rundt om den hellige sten i Mekka
Stenen i Mekka, hvor en lang række pilgrimme passerer i håb om at røre eller endda kysse den sten, som Muhammed placerede (Kilde: omer arslan, Unsplash)

De fem søjler er:

 • For det første: troserklæringen, som vi nævnte ovenfor.
 • For det andet: salah, eller bøn, på arabisk naturligvis, som vi ser nærmere på nedenfor.
 • For det tredje: zakat, eller velgørenhed, hvilket betyder almisser eller udfoldelser og gerninger af barmhjertighed og gode gerninger.
 • For det fjerde: overholdelse af ramadanen, en fasteperiode i en måneds tid hvert år.
 • Femte og sidste: denne søjle er ofte vanskelig at opnå meget ofte i ens liv, men som skal indvies mindst én gang, er en hajj, en pilgrimsrejse til den islamiske verdens religiøse hovedstad, Mekka. Når man først er der, skal man følge et foreskrevet forløb rundt om Arafat-bjerget, kaabaen og den sorte sten.

Hvordan man beder på arabisk

Man henvender sig ikke kun til Skaberen med bønner; et vist antal specifikke bevægelser er nødvendige for at opfylde denne rituelle handling i den daglige åndelige hygiejne.

Før man begynder at recitere noget, skal man bringe sig selv i en passende tilstand til at bede, hvilket vil sige, at for at kunne føre en samtale med det guddommelige, skal man være ren og værdig, hvilket gøres ved at udføre en procedure kaldet ghusl. Bederum og moskéer giver ifølge troen en garanti på dette område.

At have en bedemåtte er i denne henseende nødvendigt, især fordi man skal passe på sig selv, inden man beder, og kontrollere sit tøj og sin fysiske fremtoning for at præsentere sig selv i en ren tilstand.

Vaskning, også kendt som wudu, (rituel vask) er i det væsentlige obligatorisk før bønnen. En række online ressourcer giver detaljerede instruktioner om bevægelsernes rækkefølge og karakter.

Under bønnen, der ledes af en imam, er der en række forskellige fysiske bevægelser, som afbryder raka'ah'en:

 • Forandringer i positionen (stående, knælende med panden mod jorden i en ærbødighedsgestus kaldet ruku, krumning osv...)
 • Håndbevægelser (armene løftes ved den første påkaldelse, derefter på brystet osv...)
 • Hovedets orientering (løftet mod himlen, mod solen, i den og den stilling osv...)
De bedste undervisere i arabisk
Mohamed
5
5 (11 anmeldelser)
Mohamed
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Rawad
Rawad
179kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hagar
Hagar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zahra
Zahra
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Raida
Raida
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Alaeddin
Alaeddin
99kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Abir
Abir
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mohamed
5
5 (11 anmeldelser)
Mohamed
230kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hanan
5
5 (6 anmeldelser)
Hanan
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Rawad
Rawad
179kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Hagar
Hagar
160kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zahra
Zahra
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Raida
Raida
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Alaeddin
Alaeddin
99kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Abir
Abir
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Hvornår beder muslimer?

Nu vender vi tilbage til det emne, som vi er her for at fokusere på: bønnerne!

Muslimske byer og visse kvarterer i Vesten har et kald til bøn via en muezzin, fordi hver dag har 5 specifikke tidspunkter, hvor man skal bede (i 5 til 10 minutter ad gangen), kaldet salat:

 • Fajr: Fajr-bønnen består af en bønneforløb (en raka'ah) ved daggry.
 • Dhuhr: fire raka'ah, ved middagstid
 • Asr: Asr-bønnen indeholder også fire raka'ah, og den reciteres om eftermiddagen
 • Maghrib: Maghrib-bønnen er tre raka'ah lang og udføres ved solnedgang
 • Og Isha: Isha-bønnen afslutter dagen med fire raka'ah om aftenen

Det er solens forløb over himlen, der signalerer bønnetiderne. Hver gang, efter at man har sikret sig, at man har gjort alle de nødvendige forberedelser, vender de troende sig mod den store moské i Mekka i Saudi-Arabien, hvor kaaba'en findes. Denne orientering kaldes qibla.

Bønnen begynder i stående stilling. Det behøver ikke at være en mekanisk eller robotisk stilling. Implikationen - ud over at signalere til Skaberen, at man er der for at prise ham - er mystisk, hvilket er grunden til at være ordentligt forberedt, før man siger de første intonationer.

Den mundtlige sekvens indledes med de berømte ord allahu akbar, der på det arabiske alfabet skrives således: اللله أَكْبَر.

Der er flere og flere tilfælde, hvor moskéer tilbyder korte lektioner i muslimske bønner på engelsk, især i byer med større muslimske befolkninger, og mange af dem er dedikeret til at lære engelsktalende, hvordan man beder på arabisk.

Der findes også en række audiovisuelle hjælpemidler, som sætter de arabiske tekster lige ved siden af de engelske oversættelser, og som desuden demonstrerer bønshandlingerne i videoer.

Hvis du vælger en mere traditionel vej, kan du i løbet af dit arabisk kursus København eller under et besøg i en arabisk boghandel bestille bønnehåndbøger.

Koranen på et bord
Der er mange der vælger at lære arabisk for at kunne læse koranen på original sproget (Kilde: abdullah arif, Unsplash)

To eksempler herpå er The Muslim Prayer Book, af Muhammad Ali og How to Pray: A Step-by-Step Guide to Prayer in Islam, af Mustafa Umar.

Hvordan beder man i island og hvilken dialekt skal du kende?

Det arabisk, der tales i Marokko, er ikke det samme som det, der tales i Mellemøsten. Kun en ud af seks arabisktalende bruger litterært arabisk som modersmål. Det er den form, der er modelleret efter det, der bruges i Koranen, og som faktisk tales i Egypten.

Muslimske bønner foregår på dette traditionelle arabisk, hvilket betyder, at selv indfødte fra Algeriet eller Libanon kan have svært ved at forstå alt i bønnerne, når de først bliver introduceret til ritualerne.
Mange muslimer, især i europæiske lande og Nordamerika, eller dem, der vælger at konvertere til islam fra ikke-arabisktalende lande, er ikke særlig trygge ved traditionelt skrevet arabisk.

Og hvis du endnu ikke har lært det arabiske alfabet, er det nu let at finde online-instruktionsguider, der hjælper de troende med at bede på "profetens sprog" gennem arabiske besværgelser, der er transskriberet til det latinske alfabet.

Det er meget nemmere at læse allahu akbar end اللله أَكْبَر. Dette skal dog ikke holde dig fra at finde en god lærer, der kan hjælpe dig med at forstå Koranen på arabisk.
At lære at bede på arabisk er uden tvivl meget nemmere end at lære at spille et musikinstrument.

Mundtlig forståelse af arabisk for begyndere kan forbedres ved at lytte opmærksomt!

Andre religioner, der bruger arabiske talemåder

Den traditionelle månekalender, som muslimer bruger, begyndte med Hegira (Muhammeds flugt til Medina) den 16. juli 622.
Før denne dato havde det arabiske sprog allerede eksisteret og fungeret som et kommunikationsmiddel for mange mennesker, herunder kristne.
På grund af dette kan man finde genkendelige referencer i Koranen, hvor mange navne simpelthen er islamiseret, ændret til arabisk (Myriam, Yeshoua osv...)

De kristne samfund i Østen er mere og mere sjældne og repræsenterer en række kirker, hvoraf nogle er knyttet til Rom (katolikkerne), og andre er på linje med det, der kaldes ortodoksi, mens nogle er helt uafhængige.

En muslimsk kvinde på vej til at bede
En muslimsk kvinde på vej til at bede (Irfan zharauri, unsplash)

Det koptiske folk, de kristne, er de ældste tilbageværende subsistenslandmænd i Egypten, som stammer fra tiden før den islamiske erobring.
Men størstedelen af disse samfund bruger et andet helligt sprog end arabisk for at leve deres liv i overensstemmelse med Kristus.

Syrisk, for eksempel, selv om det er et semitisk sprog ligesom arabisk, tilhører en undergruppe af de aramæiske sprog. Hvilket ikke udelukker eksistensen af Fadervor-bønnen på arabisk.

Alaouitterne (hvis tro er en blanding af hedenskab og monoteistiske elementer), er også stadig en del af familien af religiøse samfund, da de bruger en dialekt af arabisk, som findes i Syrien, Libanon og Tyrkiet. De er en magtfuld blok, der bidrager til en genfødsel af nationalismen og derefter den panarabiske socialisme.

Så hvis du eller dine børn ønsker at lære arabisk for at kunne lære mere om islam, hvorfor så ikke komme i gang i dag.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.