Hvad kommer du til at tænke på, når du tænker på et finansielt system? Apps til aktiehandel som SoFi eller den berygtede Robinhood, den app, der var i centrum for GameStop-aktien for et par år siden? Måske tænker du på alle de sammenkoblede bankautomater, der ærer praktisk talt alle betalingsnetværk, begyndende med Visa og Mastercard. Alle disse kan være komponenter i et finansielt system, men de er ikke systemer i sig selv.

Det finansielle system består af fire dele:

  • finansielle institutioner, der forbinder investorer og låntagere
  • finansielle markeder, som er det sted, hvor handel med aktiver finder sted.
  • finansielle tjenesteydelser, der tager sig af det daglige arbejde med at handle og investere på vegne af deres kunder
  • finansielle aktiver, som er de produkter, der understøtter de finansielle systemer

Dette er naturligvis en meget bred oversigt over finansielle systemer. Den forklarer ikke, hvad finansielle instrumenter er - de aktiver, der købes og sælges på de finansielle markeder. Den beskriver heller ikke nærmere nogen bestemt finansiel institution. Taler vi om banker eller udelukkende om investeringshuse som Charles Schwab og Goldman Sachs? Og hvem står for alle køb og salg af aktiver? Læs videre for at få svar på alle disse spørgsmål og meget mere.

De bedste undervisere i økonomi
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (8 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (4 anmeldelser)
Søren
199kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Morten
5
5 (1 anmeldelser)
Morten
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
148kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Emil
Emil
280kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bastian
Bastian
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Oliver
Oliver
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nikolaj
Nikolaj
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Forklaring af det finansielle system

Fra denne artikels indledning ved vi, at finansielle systemer ikke er nogen af de komponenter, som vi kender og bruger til daglig. Sådanne systemer omfatter alle de mennesker og "steder", hvor finansiel aktivitet finder sted. Vi ved, at de finansielle ledere påtager sig hovedparten af aktivbevægelserne. Nogle gange tager de imod ordrer fra kunder om at købe eller sælge en bestemt aktie eller et andet aktiv. Ofte køber eller sælger de aktiver, uden at en kunde specifikt beder dem om det, afhængigt af markedsaktiviteten.

En sparegris der illustrerer den det finansielle system
Enhver udveksling af midler mellem långivere, låntagere og investorer på de finansielle markeder finder sted inden for finansielle systemer. (Kilde: andre taisåin, Unsplash)

Grundlæggende giver et finansielt system mulighed for udveksling af midler mellem markedsdeltagere (mere om dem i næste afsnit). Du kan tænke på et sådant system som udveksling og brug af aktiver til gavn og profit for de involverede parter. Penge spiller en stor rolle for at holde de finansielle systemer i gang, som du måske kan forestille dig. Det er "penge" som i "noget af værdi", ikke som vi almindeligvis (mis)bruger udtrykket - som synonymt med kontanter. Kredit spiller også en stor rolle i finansverdenen.

Det er en kompleks opgave at forvalte finanser på dette niveau. Finanscheferne skal hele tiden holde øje med markederne og undersøge, om der er nogen potentielle risici. De kan vælge at afværge risikoen helt og holdent, måske ved at sælge en kundes mere risikable aktier forud for en potentiel nedgang. Alene dette aspekt af investeringsforvaltningen sørger for, at de finansielle systemer fungerer mere eller mindre gnidningsløst.

Hvem bruger finansielle systemer?

Dette er et trickspørgsmål. Alle, der bruger valuta - det korrekte synonym for "kontanter" - bruger en del af et finansielt system. Hvis du har en bankkonto, er du tilsluttet et finansielt system. Dit realkreditlån, dit billån eller dit studielån, hvis du har et sådant, stammer også fra et finansielt system. Men når man overvejer spørgsmålet ud fra et finansielt perspektiv, er finansielle systemer kun rettet mod tre brugere.

Långivere

I generel forstand har långivere penge at låne ud. Hvis det beløb, der anmodes om, er særligt højt, eller hvis den person, der anmoder om lånet - låntageren - ikke har en dokumenteret kreditværdighed, kan långivere bede om en form for sikkerhedsstillelse. Det kan være et andet aktiv, som låntageren ejer, eller det kan blot være en ansættelseskontrakt, der (mere eller mindre) garanterer, at lånet vil blive tilbagebetalt plus renter. Vi kender alle den type långiver. Långivere i finansielle systemer opererer på et langt bredere område.

Lad os sige, at staten har brug for at låne penge. Inden den henvender sig til Verdensbanken eller Den Internationale Valutafond (IMF) for at få et lån, forsøger den måske at skaffe de nødvendige midler ved at sælge statsobligationer. Offentligheden opfordres til at købe sådanne obligationer med løftet om, at de vil modtage den fulde værdi af deres køb plus en smule renter, når obligationen forfalder. Købet af sådanne obligationer gør i realiteten den købende offentlighed til långiver for staten.

Låntagere

Bortset fra regeringer, der sælger obligationer, er det låntagerne, der anmoder om midlertidig brug af midler fra andre parter. Igen er dette selvforklarende, men vi er nødt til at gøre et punkt klart. Generelt skal al forretningsrelateret gæld være skriftlig, for at den kan håndhæves. Skulle en låntager komme i betalingsstandsning på grund af manglende evne til at tilbagebetale et lån, afhænger konsekvenserne af låntagerens "niveau".

Forbrugere - almindelige borgere, der misligholder deres gæld, får ofte hårdere straffe end f.eks. et land, der misligholder sin gæld. En nation, der ikke betaler, får måske slet ikke nogen straf, men skal måske genforhandle sin gæld. Alt dette er helt bortset fra strategisk misligholdelse, en taktik, som låntagere anvender, når de har midlerne til at betale deres lån, men har en særlig grund til ikke at gøre det. I USA var der f.eks. mange mennesker, der på højdepunktet af den finansielle nedsmeltning i 2008 holdt op med at betale deres realkreditlån og i stedet valgte at bruge de midler, de havde til rådighed, til at finde en anden bolig.

Vil du læse mere om hvad finansiering betyder, så læs mere her.

En computer med aktieudvikling
Institutionelle investorer holder et vågent øje med markedet for at undgå tab. (Kilde: kanchanara, Unsplash)

Investorer

Da disse boligkøbere strategisk misligholdte deres realkreditlån, sprang investorerne til og købte tusindvis af ejendomme for få kroner og øre. Disse agenter var selve definitionen af "investor": en person, der investerer kapital for at opnå økonomisk profit i fremtiden. Investorer kan inddeles i to kategorier: detailinvestorer og institutionelle investorer. Det var sidstnævnte type investorer, der købte alle disse ejendomme.

De fleste af os hører til kategorien detailinvestorer. Den er befolket af enkeltpersoner eller grupper, der generelt gør små indgreb i det finansielle system. De befinder sig på den "personlige" gren af de tre dimensioner af finansverdenen, hvor de to andre er offentlige og virksomheder. I modsætning hertil omfatter de institutionelle investorer alle fra finansforvaltere, der køber investeringsfonde for deres kunder, til suveræne regeringer.

Banker og ikke-bankmæssige finansielle institutioner

Bankerne er måske nok de mest synlige komponenter i et finansielt system, men de er langt fra de eneste. Blandt de ikke-bankbaserede finansielle institutioner eller NBFI'er regnes forsikringsselskaber, mæglerfirmaer, formueforvaltningsselskaber og endda mikrolånsfirmaer og pantelånere. I det væsentlige betragtes enhver finansiel institution, der udveksler aktiver, men som ikke har en fuld banklicens, som en finansiel institution uden for banksektoren. De "ubankede", dvs. folk, der ikke har en bankkonto, kan henvende sig til et checkindløsningssted for at få deres løn; sådanne steder er også ikke-bankinstitutioner.

Ordet "bank" er blevet en betegnelse for enhver finansiel institution med en fuld banklicens, men udtrykket er misvisende. Banker kan være kommercielle eller statslige. Postbanksystemer betragtes generelt som offentlige banker, da de i det mindste delvist finansieres af skatteydernes penge. Kooperative banker som kreditforeninger, gensidige sparekasser og byggeselskaber har tendens til at være mere modstandsdygtige over for økonomisk uro.
Reservebanker, også kaldet centralbanker, er et lands monetære myndighed. De bruger finansiel teori til at træffe afgørende økonomiske beslutninger, som understøtter en nations økonomiske sundhed. En renteforhøjelse for at bekæmpe inflationen er et nyligt eksempel på den type finansielle beslutninger, som de er kaldet til at træffe.

Har du brug for at dykke dybere ind i hvad finans er og mere specifikt hvad finans teori er, så læs mere i vores anden artikel om emnet.

Finansielle tjenesteydelser

I disse tider med daghandel og penny-stocks er der flere mennesker end nogensinde før, der har adgang til de finansielle markeder. Finansielle tjenesteydelser er dog fortsat forbeholdt investorerne i god tro. Finansindustrien leverer økonomiske tjenesteydelser gennem sådanne forretninger - banker, kreditforeninger, forsikringsagenturer, mæglerfirmaer og andre. Selv dit betalingskort (debet- eller kreditkort) kommer fra en finansiel virksomhed.

En person holder et kort ved en skærm
Nutidens finansielle systemer giver os mulighed for at veksle valuta online. (Kilde: rupien, Unsplash)

Disse og enheder som dem tilbyder en lang række tjenester. Valutavekslingssteder giver dig mulighed for at sende penge til udlandet, eller hvis du kommer hjem fra en ferie på kontinentet, kan du veksle alle rester af europæisk valuta. Har du købt en forsikring, inden du rejste? Så har du gjort det hos en finansiel servicevirksomhed. Forsikringsselskaberne kan udarbejde kortfristede forsikringer som f.eks. rejseforsikringer, eller de kan specialisere sig i livrenter, en type forsikring, der udbetaler, mens den forsikrede stadig er i live.

Hvis du er kommet derud hvor du ikke kan bunde økonomisk - i disse tider er det meget let at gøre, kan du måske rådføre dig med en gældssaneringsagent. Agenter, der er specialiseret i denne finansielle tjeneste, forhandler med deres kunders långivere om at eftergive en del af den skyldige gæld og garanterer, at deres klient vil betale den resterende gæld tilbage. Dette er den perfekte finansielle løsning for folk der skylder penge, som ikke ønsker at indgive konkursbegæring eller miste deres aktiver.

Flere og flere finansielle tjenesteydelser flyttes online. De handelsapps, der blev nævnt i starten af denne artikel, er blot toppen af isbjerget; de apps, der er tilgængelige for alle med en internetforbindelse og penge (og kløgt!) til at bruge dem. Du kan også finde websteder til valutaveksling, mæglertjenester for alt fra forsikringer til finansielle instrumenter og naturligvis finansielle markedsværktøjer.

Online-banking er nu en gratis del af enhver bankkonto, og det samme gælder adgang til bankautomater. Kortlæsere i forretninger og restauranter er også en del af de finansielle tjenester. Kortudstederen får et lille gebyr, hver gang du trækker eller trykker på dit kort. Selv kryptovalutabørser leverer finansielle tjenesteydelser, selv om nogle måske vil diskutere det. Kort sagt definerer enhver finansiel transaktion, der indebærer udveksling af aktiver fra en part til en anden, hvad finansiering er.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.