Ilt er afgørende for livet. De fleste levende organismer har brug for ilt for at kunne trække vejret, og selv ild har brug for ilt for at kunne brænde.

Ilt er usynligt, smagsneutralt og lugter ikke, og det findes overalt omkring os. Ilt er til stede fra vores første indånding til vores sidste udånding, og jordvidenskabelige undersøgelser viser, at ilt optrådte i de geologiske optegnelser for omkring 3,5 milliarder år siden.

Er det så ikke mærkeligt at sige, at nogen har opdaget det?

Det drejer sig ikke om at finde noget på en sti og udbryde "Se, hvad jeg har fundet!" og reklamere for det blandt sine venner. Der var en skarp hjerne bag opdagelsen af ilt, selv om den til tider forvildede sig ud i umulige hypoteser.

Takket være Joseph Priestleys genialitet kan vi få ekstra luft i nødstilfælde, vi kan smelte metal (eller skære det), og efter en hård dag kan vi nyde en sodavand - alt sammen uden den forfølgelse og latterliggørelse, som det videnskabelige samfund og samfundet som helhed årsagede ham.

Joseph Priestley var en ualmindelig mand. Bemærkelsesværdig på grund af sine videnskabelige synspunkter (både de legitime og dem, der for længst er blevet afkræftet) og på grund af hans stædige fastholdelse af teismen samt hans skadelige ønske om at forene de to.

Men var det virkelig Priestley, der opdagede ilten?

For at besvare dette spørgsmål og forstå denne kendte kemiker ser Superprof nærmere på ham.

De bedste undervisere i kemi
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tommy
5
5 (1 anmeldelser)
Tommy
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Viktor
5
5 (2 anmeldelser)
Viktor
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zanib
5
5 (2 anmeldelser)
Zanib
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mohamed
5
5 (4 anmeldelser)
Mohamed
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Maja
5
5 (3 anmeldelser)
Maja
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mathias
5
5 (7 anmeldelser)
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Bent
5
5 (9 anmeldelser)
Bent
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Tommy
5
5 (1 anmeldelser)
Tommy
180kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Frederik
5
5 (4 anmeldelser)
Frederik
150kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Viktor
5
5 (2 anmeldelser)
Viktor
120kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Zanib
5
5 (2 anmeldelser)
Zanib
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mohamed
5
5 (4 anmeldelser)
Mohamed
149kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Maja
5
5 (3 anmeldelser)
Maja
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Joseph Priestley: En kort biografi

Joseph Priestley blev født den 24. marts 1733 i Yorkshire. Formentlig havde hans mor svært ved at klare sin førstefødte, så han blev sendt til sin bedstefar, da han kun var et år gammel. Da hans mor døde, fik han lov til at vende tilbage til familiens hjem, men da hans far giftede sig igen, blev han endnu en gang sendt væk, denne gang til sin tante.

Tante Sarah og hendes mand, der var velhavende og barnløs, tog sig af drengen. Hun kunne ikke undgå at bemærke, hvor intellektuelt avanceret han var, så for at dyrke hans genialitet søgte hun at give ham den bedst mulige uddannelse. Tante Sarah ønskede, at han skulle gå ind i en religiøs orden.

Religionen spillede en central rolle i Josefs liv.

Portræt af Joseph Priestley
Priestley ønskede først og fremmest at blive præst, men hans kemiske eksperimenter fremtvang en revolution inden for videnskaben. (Kilde: Wikimedia)

Den familie, han blev født ind i, var separatistisk; han blev indoktrineret i det calvinistiske trossystem. Hans religiøse overbevisning skabte først et problem, da han blev alvorligt syg. Som 16-årig troede han alvorligt på, at han burde konvertere til kristendommen for at redde sin sjæl, men han frygtede, at han ikke ville have tid til at opleve omvendelse, før han døde.

Han overlevede sygdommen, men hans religiøse overbevisning fik et alvorligt knæk. Han blev udelukket fra at blive fuldgyldigt medlem af kirken og opgav enhver idé om at blive præst. Men da han allerede var så langt fremme i sin religiøse uddannelse, fortsatte han sine studier, om end med en drejning.

Den bog, der afgjorde hans livsvej, var Observations on Man, skrevet af David Hartley. Denne bog revolutionerede Priestleys tanker om religion, filosofi og psykologi. Han ville dedikere sit liv til at finde videnskabelige beviser for religiøse og moralske fakta.

For at nå dette mål ændrede han (igen) mening og forpligtede sig uigenkaldeligt til at blive præst.

Var Sir Alexander Fleming bare en sjusket forsker, eller var det fraværende tankeløshed, der førte til hans penicillinopdagelse?

Synspunkter om religion, filosofi og politik

Jo mere videnskabsfolk opdager, jo mindre stoler de på religionen som grundlag for deres tro. Priestley gjorde det stik modsatte: han blev videnskabsmand for at "bevise" religion. Det eneste problem var, at hans tro var uacceptabel for lægfolket.

Hans første opgave, efter at han var blevet færdiguddannet fra Daventry Academy, var langt fra behagelig. En lille landpost på landet med en menighed, der var forarget over hans mærkværdige religiøse ideer, passede ham ikke godt. Hans menighedsmedlemmer afskyede ham og hans synspunkter. De holdt op med at komme i kirke og med at give donationer.

Tingene var ved at gå galt; selv hans tante, som havde lovet at støtte ham, hvis han blev præst, trak sin støtte tilbage, da hun opdagede, at han ikke længere troede på calvinismen.

Tre år efter at han var blevet afskediget fra sin første stilling, fik han en ny stilling. Denne gang lagde menigheden ikke så meget vægt på hans tro - eller måske skjulte han den bedre. Uanset hvad, var han mere produktiv der.

Han oprettede en skole - noget han længe havde håbet på at gøre - og underviste i naturfilosofi. For at gøre undervisningen mere spændende købte han videnskabeligt udstyr og indrettede et primitivt laboratorium. Det var her, han skrev sit grundlæggende værk, The Rudiments of English Grammar.

Dette værk var så effektivt til at adskille engelsk grammatik fra latin, at det tiltrak sig akademikernes opmærksomhed på Warrington Academy. Han blev snart tilbudt en lærerpost der, og det var der, hvor tingene for alvor tog fart for Joseph.

I modsætning til Rosalind Franklin, der var med til at bestemme DNA's spiralformede struktur og stort set blev ignoreret i sin levetid, blev Joseph Priestleys holdninger omtalt i videnskabelige, religiøse og politiske kredse.

Joseph Priestley i en stue
Priestleys studier af stof og især gasser, herunder ilt, gjorde det muligt for samfundet og medicinen at gøre fremskridt. (Kilde: Wikimedia)

Priestleys arbejde: Opdagelsen af oxygen

Warrington var med sin akademiske og intellektuelle atmosfære kendt som Nordens Athen. Joseph og hans stærke intellekt fik snart mere travlt og blev bedre modtaget end nogensinde i sit liv.

Han holdt foredrag om anatomi og fortsatte sine studier i naturvidenskab. Da han erklærede, at han ville skrive en bog om elektricitetens historie, arrangerede kolleger møder med de bedste mænd inden for dette område. Under et besøg hos Benjamin Franklin blev han opfordret til at udføre eksperimenter.

Det var starten på hans eksperimentelle arbejde.

I 1774 havde Priestley udgivet flere bøger om forskellige emner, lige fra politik til teologi, filosofi og historie. Og selvfølgelig videnskab. Så da det første bind af Experiments and Observations on Different Kinds of Air blev udgivet, tog akademikerne den ivrigt til sig ... for derefter at klø sig i hovedet over den.

Nogle troede, at den kunne omhandle spørgsmål om fysik, mens andre mente, at den var beregnet til kemikere, og andre igen gjorde den til en advarsel til politikerne om videnskabelige fremskridt.

Uanset hvordan det blev modtaget, skitserede værket flere opdagelser:

  • lattergas (kaldet salpetersyre i hans værk)
  • vandfri saltsyre (luft med havsyre)
  • ammoniak (alkalisk luft)
  • lattergas (dephlogistikeret lattergasluft)
  • ilt (dephlogisticeret luft)

Dephlogisticeret luft var helt nyt for ham, men da han var ved at rejse rundt i Europa, havde han ikke tid til at undersøge det nærmere.

I Paris gentog han det eksperiment, der førte til denne opdagelse, i overværelse af den franske kemiker Antoine Lavoisier, som foretog yderligere eksperimenter med denne nye "luft". I mellemtiden, tilbage i England, gik Joseph tilbage til sit laboratorium for at udføre yderligere eksperimenter.

Han fokuserede solens varme stråler på en blok kviksølvoxid, der var fast ved stuetemperatur, og skabte en mængde af denne luft, som han afprøvede på mus. Modsat hans forventninger døde musene ikke, så han tog et par indånding af den. Han fandt ud af, at han ikke blot kunne trække vejret bedre, men at den nye "luft" også brændte bedre.

Disse opdagelser fyldte det andet bind af hans Experiments and Observation on Air, hvor han indledte bogen med at fortælle om disse opdagelsers betydning for religionen. Han var altid metodisk i sin kronologi og registrerede hver eneste hikke i sine undersøgelser og hver eneste gåde, mens han lod de dybere implikationer af sin opdagelse af ilt blive behandlet i bind III af hans serie af eksperimenter. Den blev udgivet i 1777.

Derfor er det svært at vide præcis, hvem der opdagede ilten først.

Både Lavoisier og en svensk farmaceut ved navn Carl Scheele kunne gøre krav på den første opdagelse - optegnelser viser, at Scheele faktisk isolerede gassen først, men han offentliggjorde den efter Priestley. Lavoisier var den første til at beskrive ilt som renset luft og undlod at nævne phlogiston-teorien.

Joseph Priestley fik æren for Scheeles opdagelse, hvilket tilsyneladende er en ret almindelig begivenhed inden for videnskaben, som en af verdens mest berømte videnskabsmænd, Marie Curie, opdagede.

Joseph Priestley
Priestley opgav kemi og enhver form for kemiske eksperimenter, efter at han flygtede til USA (Kilde: Wikimedia)

Joseph Priestleys sidste år

Joseph gjorde med rette krav på andre opdagelser, især hvordan ilt er afgørende for blodet. Lavoisier ville senere fremlægge en afhandling på det franske videnskabsakademi om netop dette emne; hans arbejde er krediteret for at have omstyrtet phlogiston-teorien.

Phlogiston-teorien: ideen om et ildlignende element, der er indeholdt i brændbare elementer, og som frigøres under forbrænding.

Joseph Priestley holdt fast i teorien, selv om den længe var blevet mistroet og nu, gennem Lavoisiers arbejde, fuldstændig afkræftet. Denne stædighed kostede ham det videnskabelige samfunds agtelse. Priestley, der engang var eftertragtet for sit geniale sind, blev nu i bedste fald tolereret og for det meste foragtet.

Han og hans protektor, Lord Shelburne, blev uvenner. Årsagen er ikke klar, men effekten er: Priestley var ikke længere velkommen i videnskabelige, akademiske, religiøse eller filosofiske kredse, og da han ikke længere havde noget protektorat, måtte han forlade byen.

Han og hans familie flyttede til Birmingham, hvor de levede lykkeligt i ti år ... før de måtte flygte for deres liv.

Priestleys dogmatiske fastholdelse af sine religiøse og politiske synspunkter faldt ikke i god jord hos lægfolket, som rejste sig mod ham i et skræmmende skuespil af pøbelvold, der nu er kendt som Priestley-optøjerne. Efter opfordring fra venner flygtede familien til USA, hvor de levede resten af deres liv.

I modsætning til andre berømte kemikere og deres opdagelser er Joseph Priestleys arbejde kendt i flere akademiske kredse, ikke mindst hans bidrag til den engelske grammatik. Nogle hævder faktisk, at han er mere kendt for sin pædagogik end for nogen videnskabelig præstation.

Alligevel var hans filosofi meget indflydelsesrig. Mange af hans idéer lever videre i den utilitaristiske filosofi, en doktrin, der bl.a. er formet af Herbert Spencer og John Stuart Mill.

Find nu ud af, hvad Louis Pasteur er berømt for ud over at gøre mælk sikkert at drikke.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.