Underviser FAQ

Hvordan opgives skat?

Hvis du vil give privatundervisning, har du flere muligheder:

  • Undervisning som B-indkomst
  • Indkomst gennem virksomhed

Uanset status er det vigtigt at understrege, at Superprof er en freelance platform. Den betaling du modtager, modtager du fra eleven og ikke fra Superprof. Derfor er indkomst fra privatundervisning en udbetaling, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag. Det er dit ansvar at indberette dette til Skat.

Undervisning som B-indkomst
Du kan læse om indberetning af B-indkomst, og hvordan du betaler B-skat på Skats hjemmeside. Hvis det samlede beløb du tjener gennem din B-indkomst er under 50.000 DKK inden for et løbende år, skal du ikke momsregistreres. Overstiger beløbet dog denne bagatelgrænse, skal du have en momsregistreret virksomhed. Læs mere om dette nedenfor.
Bemærk, at man sagtens kan have B-indkomst ved siden af sin A-indkomst.

Er du i tvivl om noget af dette opfordrer vi altid, at du ringer til Skat og informerer dem om din personlige situation. En rådgiver vil hurtigt kunne hjælpe dig til den rette måde at gøre dette på, så du undgår problemer i fremtiden.


Indkomst gennem virksomhed
Forventer du, at, eller er, din B-indkomst over 50.000 DKK inden for et løbende år, altså en periode på 12 måneder, er du forpligtet til at være momsregistreret. Du kan på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside momsregistrere din virksomhed.

Superprof er ikke undervisernes arbejdsgiver, det er underviserens eget ansvar at levere fakturaer til deres elever.

NB: Skat afhænger altid af din personlige situation. Disse to statusser afhænger af dine behov, andre indtægtskilder, personlige situation, og hvor meget du tjener på et løbende år. Har du en speciel skattesituation opfordrer vi altid til at ringe til en rådigver.