Dansk er et af de vigtigste fag i grundskolen og gymnasiet. Ikke bare lærer du her helt grundlæggende færdigheder som at læse og skrive, men du bliver også introduceret for nogle af de vigtigste danske litterære værker. Ikke mindst lærer du at møde tekster af forskellige genrer med et kritisk og analyserende blik, og du får indsigt i noget af tænkningen som ligger bag vigtige litteraturhistoriske epoker.

Danskfaget er stort, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst forbereder sig til eksamen. Derfor har vi opsummeret noget af det, du bør vide, når foråret nærmer sig.

Ung mand sidder ved computer på værelse sent om aftenen og læser op til dansk skriftlig eksamen
Skolearbejdet intensiveres ofte, når eksamenstiden nærmer sig, og de endelige karakterer skal sættes. (Kilde: Max Shilov, Unsplash)
De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Analyser fiktion til din dansk skriftlig eksamen

Når du analyserer et skønlitterært værk, helst en roman eller en novelle, bør du være særlig opmærksom på disse vigtige tekstelementer:

 • Tema: Hvad er det centrale budskab i den tekst, du arbejder med? Hvad efterforsker den primært? Hvis du finder svaret på disse spørgsmål, nærmer du dig tekstens emne. Magt, kærlighed, familie, liv og død, opfattelse og virkelighed, teknologi og venskab er almindelige temaer i fiktion.
 • Fortællerstemme: De mest almindelige fortællerperspektiver i fiktive, fortællende tekster er første- og tredjepersons ental. Nogle fortællere er alvidende, mens andre har et synsfelt, der er mere begrænset, for eksempel til én hovedperson. Mens nogle fortællere nærmest er usynlige, er andre meget tydelige, og er i høj grad med til at farve det, de fortæller. Relateret til dette kan vi også sige, at nogle fortællere er mere troværdige end andre. Alle disse elementer er med til at farve en historie og give den retning.
 • Sprog og struktur: Både sproget og strukturen i en tekst kan fortælle meget om, hvem teksten henvender sig til, og hvilken genre den er indenfor. En teksts struktur er dens overordnede ramme, dens omfang, opdeling, kronologi og konstruktion. Når vi taler om sprog i en tekst, henviser vi til de mindre komponenter, fra rene ordvalg til sætningskonstruktion og virkemidler som rim, rytme og metaforer. Tekstbrugen af ​​en tekst kan også beskrives på et mere generelt plan, såsom blomstrende, direkte eller ironisk.
 • Personer og universer: En litteraturanalyse involverer ofte også en diskussion af tekstens centrale personer (eller personificering mere generelt, om de fremstår tredimensionelle eller flade og typede, om de udvikler sig og så videre). Det er også vigtigt at kunne sige noget om tekstens indstilling, altså hvor og hvornår handlingen finder sted. Ligner universet vores verden, eller er det måske helt anderledes? Måske har den træk fra vores verden, bare at de er skruet et par hak op? Fiktive mennesker, steder og konflikter bruges ofte til at sige noget om den verden, vi lever i.

Der er mange ting at overveje, når man skal analysere en roman, et skuespil, et digt eller en novelle. Som regel er det bedst at indskærpe problemet og fokusere på nogle få elementer i stedet for at forsøge at komme igennem alt. Bliv kampklar til din eksamen med danskundervisning online, der er skræddersyet til din eksamensforberedelse.

Det er vigtigt, at du læser specialeteksten grundigt. Er det konkret og med stærke retningslinjer, ved du allerede, hvad du skal skrive om. Er det mere åbent, er det op til dig at lave afgrænsningen. I sådanne tilfælde er det vigtigt at give en hurtig begrundelse for den afgrænsning, du har foretaget.

Analyser faktuelle tekster til din dansk skriftlig eksamen

Faglitteratur er de tekster, der ikke falder ind under definitionen af ​​skønlitteratur. Faglitterære tekster omhandler materiale fra virkeligheden.

Faglitteratur findes i en række forskellige genrer. Nogle af dem er

 • nyhedsartikel
 • biografi
 • brev
 • blog
 • forskningsartikel
 • lovtekst
 • krønike
 • lærebog
 • instruktionsmanual
 • reklametekst
 • leksikon artikel
Et par sidder ved et bord og læser op til dansk skriftlig eksamen
Faglitterære tekster kan have vidt forskelligt omfang og stil. (Kilde: Alissa de leva, Unsplash)

Hvis du er usikker på, hvor du skal starte med en faglitterær analyse, kan du starte med følgende elementer:

 • Genre: Som vi har set, hører faglitterære tekster til en bred vifte af genrer. Når du har identificeret tekstens genre, ved hjælp af viden om centrale genretræk, er du også bedre rustet til at undersøge, hvad formålet med teksten er.
 • Målgruppe: En lærebogstekst skrevet til ti-årige vil se helt anderledes ud end et informationsbrev henvendt til medarbejderne i en bestemt virksomhed. Tekstens målgruppe vil være med til at præge alt fra sprog, stil og tone til struktur, omfang og layout.
 • Intention: En forfatter kan skrive en saglig tekst med den hensigt at underholde, overbevise, give råd, beskrive, argumentere for en sag eller forklare noget – eller noget helt andet. For at afgøre, hvad tekstens hensigt er, skal du undersøge dens genre, indhold, tone og sprog.

I faglitteratur er retorik et nøglebegreb. I dansktimerne eller dit dansk kursus vil du sandsynligvis støde på taler eller argumenterende tekster, der illustrerer, hvor vigtig god retorik er for at overbevise en læser eller lytter. Hvordan forsøger forfatteren at appellere til dig som læser? Forsøger du at nå dig gennem din fornuft eller dine følelser, for eksempel?

Mange af de værktøjer, der er almindelige i skønlitteratur, spiller også en vigtig rolle i faglitteratur. Det gælder ting som lignelser og metaforer, men også teknikker som gentagelse, overdrivelse og ironi.

De bedste undervisere i dansk
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jette
4,6
4,6 (5 anmeldelser)
Jette
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (7 anmeldelser)
Mette
390kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lasse
5
5 (3 anmeldelser)
Lasse
195kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Martin
5
5 (7 anmeldelser)
Martin
175kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Mette
5
5 (3 anmeldelser)
Mette
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Josefine
5
5 (7 anmeldelser)
Josefine
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Lars
Lars
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nick
5
5 (4 anmeldelser)
Nick
185kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Sammenlign to tekster

I danskfaget bliver du ikke kun bedt om at analysere enkelte tekster, du skal også sammenligne flere tekster. Dette kaldes ofte en komparativ analyse, og kan for eksempel baseres på følgende:

 • Sammenlign ud fra form eller hensigt: Tekstens form refererer til ting som dens genre, struktur og sprogbrug. Hensigten handler om, hvad teksten formidler. Nogle tekster har en lignende form, men en meget anden hensigt – andre har samme formål, men bruger forskellige midler til at opnå det. Når man sammenligner to tekster, er det vigtigt at fremhæve både forskelle og ligheder mellem dem.
 • Sammenlign med udgangspunkt i kontekst og tidsalder: I danskfaget vil du møde tekster fra forskellige genrer, og de vil alle på forskellig vis afspejle det samfund, de er opstået i. Dette er et interessant udgangspunkt for en sammenlignende analyse. Hvordan blev et emne behandlet i slutningen af ​​det 19. århundrede, sammenlignet med hvordan det behandles nu?
 • Sammenlign en fiktiv tekst med en faktatekst: Selvom disse teksttyper er ret forskellige, har alle tekster både elementer af virkelighed og af modifikation af det virkelige. Derudover har alle tekster et begrænset synspunkt. Så der er masser af plads til at sammenligne to ret forskellige måder at forholde sig til både sproget og verden omkring os på.

I planlægningsfasen kan det være en god idé at bruge ting som punktopstillinger, mindmaps og tabeller til at organisere dine tanker og begynde processen med at sammenligne to tekster.

Hvordan skriver man en god dansk tekst til dansk skriftlig eksamen?

Ikke alle er lige glade for at læse og skrive. Med tålmodighed og god instruktion kan alle elever dog lære at skrive gode opgaver.

En frustreret kvinde ved sin computer, der er ved at læse op til dansk skriftlig eksamen
Selvom det ikke er det sjoveste, du ved, kan du lykkes med at skrive gode tekster. (Kilde: Jeshoots, Unsplash)

Inden du begynder at skrive, er det vigtigt at være opmærksom på især tre ting:

 • Hvem skriver du for?
 • Hvad er temaet for opgaven? Hvilke spørgsmål søger du at besvare?
 • Hvilken genre skriver du i?

Når du har besvaret disse spørgsmål, er du væsentligt bedre rustet til at træffe gode valg omkring sprog, tone og struktur.

Hvis du for eksempel får til opgave at skrive en tale, skal den indeholde følgende elementer: Den skal have en introduktion, der griber lytterne. Den skal også have et velorganiseret og -formuleret hovedargument, gerne med et sæt underargumenter. Ikke mindst skal konklusionen efterlade læseren med et klart indtryk af, hvad du har forsøgt at formidle, og ideelt set også med et indtryk af, at du har argumenteret overbevisende.

Hvis du derimod skriver en artikel, bør den være af begrænset omfang og indeholde en afbalanceret og neutral fremstilling af et tema eller en begivenhed. I en nyhedsartikel er det almindeligt at tage de vigtigste punkter med i forordet, for ikke at gemme dem før langt ude i artiklen.

Skriver du en mere generel skoleopgave, som kan kaldes din egen genre, forventes det, at du deler den op i en introduktion, en hoveddel og en afslutning. I indledningen forklarer du, hvad du skal skrive om, og inddrager ofte specialets hovedargument eller problemstilling. Når du har formuleret dette, gør det dig også meget bedre rustet til at skrive en god, præcis og koncentreret opgave.

I hoveddelen går du dybere ned i de specifikke elementer i det, du skriver om. Hvis du laver en tekstanalyse, er det naturligt at inddrage citater fra teksten. Når du inddrager et citat, bør du altid forklare, hvorfor det er interessant og relevant eller på anden måde diskutere det – et citat må aldrig stå helt ukommenteret.

Hoveddelen består af en række sektioner. Hvert af disse afsnit skal være en logisk enhed med et specifikt fokusområde. Derudover skal hvert afsnit følge hinanden naturligt og helst bygge videre på hinanden.

Slutningen af ​​opgaven behøver ikke at være særlig lang. Her laver du en hurtig opsummering af de vigtigste punkter i din opgave. Du kan også vælge at tegne streger til introduktionen.

Mundtlig eksamen i dansk

Til den mundtlige eksamen i 3. G får du først en halv times forberedelsestid med alle hjælpemidler tilladt. Her bliver du bedt om at lave et oplæg eller på anden måde forberede dig på at tale om et givent emne.

Her har du en stor fordel, hvis du har orden i dine noter. Din tid er som sagt meget begrænset, og det betyder, at du har meget at vinde ved at facilitere, at du kan arbejde effektivt. Men selvom du har styr på noterne, er det vigtigt at kunne pensum og vide, hvad man skal svare til de spørgsmål, de kan stille. Heldigvis kan du få et dansk kursus, der klæder dig fuldstændig på til lærer og censors spørgsmål.

Fagets vigtigste elementer og hvad du kan blive testet i, finder du en oversigt over i fagets pensum.

I selve eksamen vil første del bestå i, at du præsenterer det emne, du har fået tildelt. Så vil der være nogle opfølgende spørgsmål om samme emne.

Husk på, at eksamen er til for, at du skal vise, hvad du kan.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

4,50 (2 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.