Tysk er et af de mest talte sprog i verden i dag med omkring 135 millioner talere. Hvis du planlægger at lære tysk eller et andet af de tyske sprog i Østrig eller Schweiz, er det altid praktisk at kende lidt til sprogets historie for at forstå forskellene og nuancerne for hvert enkelt land.

De fleste mennesker ved ikke, hvordan et sprog har udviklet sig, og hvor dets karakteristika kommer fra.
Det kan dog være meget nyttigt at kende historien om det sprog, du overvejer at lære, fordi det hjælper dig til at forstå oprindelsen af nogle ord, og hvordan sprogets opbygning og grammatik har udviklet sig gennem tiden. Det tyske sprogs historie forklarer også, hvordan det standardtysk, som vi for det meste taler og lærer i dag, blev så fremtrædende og vigtigt. Ikke desto mindre findes der stadig flere andre versioner af det tyske sprog og dialekter i dag.

Her får du mere at vide om de tyske sprogs oprindelse og de forskellige tyske dialekters historie. Dette vil hjælpe dig med at forstå rigdommen i de tyske sprog og deres kultur, hvilket vil opmuntre dig til at blive ved med at lære mere, og det vil også hjælpe dig med at vælge de tyskundervisningstimer, du leder efter, eller som vil være mest skræddersyet til dine behov.

De bedste undervisere i tysk
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Det tyske sprogs oprindelse

En tysk togstation
Der er utroligt mange steder du kan besøge i Europa, hvor et kendskab til tysk vil være nyttigt (Kilde: Markus Winkler, Unsplash)

Det tyske sprog, som vi kender i dag, har haft flere perioder, der har modelleret dets strukturer og udtale. Historien spiller en stor rolle for de forskellige former for det tyske sprog og sprogbrug, som vi kender i dag.
Tysk hører til de indoeuropæiske sprog, som tilhører sprogfamilien, der er hjemmehørende i det vestlige og sydlige Eurasien, dette omfatter de fleste af de europæiske sprog, vi taler i dag.

Især det tyske sprog hører til de vestgermanske sprog sammen med engelsk og nederlandsk. I den tidlige middelalder blev de vestgermanske sprog påvirket af den insulære udvikling af old- og middelengelsk i nord, mens der i vest fandt det højtyske konsonantskifte sted i migrationsperioden. Dette skift adskilte gammelhøjtysk fra oldsaksisk.

I historisk lingvistik beskriver det højtyske konsonantskifte en fonologisk udvikling, hvilket betyder, at der sker en lydforandring, som påvirker sproget over tid. Lydskiftet indebærer forskellige ting, såsom udskiftning af lyden i en tale, dette henviser til sprogets fonetiske aspekt.
F.eks. fremkomsten af nye ord og lyde især i vokalerne med fremkomsten af umlaut, såsom ä, ë, ü, ö.
I de vestgermanske sprogs tilfælde resulterede konsonantskiftet i gammelhøjtysk - det tidligste stadium af det tyske sprog.

Denne periode varede fra 750 til 1050 og repræsenterede de første stadier af tysk. Denne periode havde ikke en standardiseret brug af tysk og var snarere en dialekt på dette stadium. Det gammelhøjtyske sprog  blev hovedsageligt talt og brugt af de uafhængige stammekongeriger, der lå i Centraleuropa.

Det eneste skriftlige dokument fra denne periode, der stadig er bevaret i dag, er den tyske Abrogans-glossar, det bevarede eksemplar befinder sig i klosterbiblioteket i Sankt Gall og betragtes som den ældste bog på det tyske sprog. Denne ordliste kan betragtes som tidens gammelhøjtysk thesaurus og er derfor en meget værdifuld kilde, der samler viden om det ældste overtyske sprog, den indeholder 3.670 gammelhøjtyske ord i forskellige eksempler.

Historie og område

Gammelhøjtysk fandt sted i Centraleuropa og mere præcist i centrum af Tyskland, som vi kender det i dag, fordi der blev brugt andre sprog i de nærliggende imperier.

Frankerne i den vestlige del overtog det gallo-romerske sprog, nord for denne linje blev sproget ikke påvirket af det vestlige højtysk konsonantskift og beholdt således gammeldanske varianter. I syd beholdt langobarderne deres egen dialekt, indtil de blev erobret af Karl den Store i 744, hvorefter de definitivt overtog det romanske sprog. I øst blev der ikke talt noget germansk sprog, før den tyske ekspansion mod øst fandt sted i begyndelsen af det 12. århundrede - også kendt som østkolonisering.

Klosterdialekter for gammel højtysk

Da der ikke fandtes nogen standardiserede udgaver af gammelhøjtysk, men kun de håndskrifter og ordbøger, der blev udarbejdet af klostrene, blev de af netop denne grund kaldt "klosterdialekter". Disse dialekter udviklede sig i forskellige dele af området, på det sproglige område betyder dette, at et sprog kan påvirkes af omgivelserne og skaber lyde, der er specifikke for omgivelserne.

En anden fascinerende kendsgerning om gammelhøjtysk er, at af de forskellige tyske dialekter, der blev udviklet i bestemte områder, har nogle af dem udviklet sig og tales stadig i dag i en bestemt region eller by.

I løbet af den gammelhøjtyske periode fandtes der flere dialekter inden for området, og de blev opdelt i to hovedgrupper, nemlig de dialekter, der hører til det centrale tysk, som blev talt fra Rhinlandet i vest og strækker sig til de tidligere østlige områder af Tyskland, som i dag hører til Polen.

En underviser lærer en elev højtysk
Du kan lære tysk på egen hånd eller med hjælp fra en privatunderviser (Kilde: Annika Gordon, Unsplash)

Den mellemtyske gruppe eller de mellemtyske dialekter blev påvirket af den højtyske konsonantforskydning, men i mindre udstrakt grad end dialekterne fra den overtyske region. Nogle af disse dialekter udviklede sig og er stadig en del af de talte dialekter i forskellige regioner og byer i Tyskland i dag. I løbet af den oldhøjtyske periode kunne man tælle op til atten dialekter.

Den anden tyske dialektgruppe kaldes den overtyske, der hovedsageligt tales i det, der er kendt som det nuværende Sydtyskland, det nordlige og centrale Schweiz, Østrig og endda nogle dele af Frankrig nær den tysk-schweiziske grænse. I den gammelhøjtyske periode blev især alemannisk og bairisch eller bayersk regnet til den overtyske dialektgruppe. De overtyske dialekter tales i et større område, og der er forskellige måder at opdele dialekterne i de forskellige regioner og byer på.

Da gammelhøjtysk er en periode, der er præget af klosterdialekter og derfor er et produkt af klostrene fra byer som St. Gallen og Fulda, der arbejdede med oversættelse af latinske tekster, men også med udarbejdelsen af ordlister over det gammelhøjtyske sprog, var det en berygtet periode for læse- og skrivefærdighed og litteratur, især poesi.

I denne periode var der et stærkt engagement blandt de lærde og munkene for at bevare det gammelhøjtyske gennem episk poesi. Under den karolingiske renæssance beordrede Karl den Store selv, at de episke poesiskrifter skulle bevares omhyggeligt for at sikre velstanden. Desværre er det de senere generationers forsømmelse, der har ført til det store tab af de optegnelser, der fandtes af gammelhøjtysk. Især ved at Ludvig den Fromme, Karl den Stores efterfølger, ødelagde sin fars samling af gammelhøjtysk episk poesi og andet hedensk indhold.

Flere forfattere og munke fra denne periode, såsom Rabanus Maurus en abbed i Fulda-klosteret i 822, spillede en vigtig rolle i dyrkningen af den tyske læse- og skrivefærdighed.
Notker Labeo også kendt som Notker den tyske, en benediktinermunk, dedikerede sit liv til at udvikle en systematisk ortografi og en stor skrivestil for den gammelhøjtyske stil.

Gammelhøjtysk, slutningen af en periode

Selv om det har været vanskeligt at spore alle de dialekter, der udgør det gammelhøjtyske sprog, var periodens afslutning mindre kontroversiel af mange årsager.
For det første blev lydforandringerne i løbet af det 11. århundrede afspejlet i stavemåderne, hvilket førte til en fuldstændig omlægning af systemet for deklination af navneord og adjektiver. Desuden markerede tyskeren Notker's død i 1022 afslutningen på et langvarigt arbejde med oversættelse af latinske tekster til tysk, en elegant skrivestil og episk digtning samt studier af det tyske sprog og sprogbrug.

Senere fik han endda navnet Teutonicus som anerkendelse af sin indsats for det tyske sprog.
Således markerede midten af det 11. århundrede overgangen til middelhøjtysk.

I dag er de tyske sprog og dialekter et vidnesbyrd om sprogets rigdom og om, hvordan det andet lydskifte påvirkede det vestgermanske sprog i Centraleuropa og skabte de sprog og dialekter, vi kender i dag.

En kort over Europa inklusiv de lande, hvor man taler højtysk
Kort over Centraleuropa og Tyskland i dag (Kilde: Calvin Hanson, Unsplash)

Når man rejser i Tyskland, Schweiz og Østrig, er det fascinerende at se forskelle i udtale og fonetik, der findes inden for og mellem dialekten schweizertysk, østrigsk tysk og deres officielle sprog.

Historien og kulturen har også haft stor indflydelse på sprogets udvikling og bevarelse.

Det faktum, at disse sprog deler indflydelsen fra det andet lydskifte, og at den gammelhøjtyske periode har rollen som en paraply, hvor alle de forskellige tyske sprog og dialekter skulle dukke op og udvikle sig.
Dette er en utrolig måde at stifte bekendtskab med de vestgermanske sprogs historie på, og især tysk er noget, der kan læres på et dybere niveau gennem historie og lingvistik med forskellige kurser.

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.