Når vi hører om vestgermanske sprog, er vi ofte tilbøjelige til at tro, at der hovedsageligt er tale om det tyske sprog, men vidste du, at engelsk og nederlandsk også er en del af den vestgermanske familie? Desuden repræsenterer det vestgermanske sprog kun en del af hele den germanske familie, som også omfatter nord- og østgermanske sprog.

Den største forskel er, at de vestgermanske sprog udgør den største af disse tre grene, hovedsagelig fordi den omfatter engelsk, som er det mest udbredte og mest talte vestgermanske sprog på verdensplan.

De bedste undervisere i tysk
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Historie og karakteristika

De vestgermanske sprog tilhører de indoeuropæiske sprog, en stor sprogfamilie, der er hjemmehørende i det vestlige og sydlige Eurasien. Den omfatter de fleste af de europæiske sprog, mens de vestgermanske sprog udviklede sig i området omkring Nordsøen, Rhinen-Weser og Elben.

Det har været vanskeligt for forskere at fastslå den nøjagtige relation til de tre grupper af germanske sprog på grund af manglende beviser og skrifter. Den vestgermanske gruppe har imidlertid en række karakteristika, der er udviklet siden den tidlige middelalder, f.eks. fonologiske, morfologiske og leksikalske nyskabelser, som ikke findes i de nord- og østgermanske sprog.

Blandt de mange lokale vestgermanske dialekter er engelsk, frisisk, nederlandsk, afrikaans, tysk og jiddisch de seks moderne standardsprog, der er opstået i denne familiegruppe. Hvert af disse sprog har udviklet sig i en bestemt region og har gennemgået forskellige udviklinger, der har skabt de sprog, vi kender i dag. I det følgende vil der blive givet en oversigt over hvert af disse sprog, der udgør den vestgermanske sprogfamilie.

Vestgermansk protosprog

Der er en debat blandt forskere om eksistensen eller ej af et vestgermansk protosprog, der skete efter at de østgermanske sprog brød ud mellem det 1. og 2. århundrede f.Kr. Dette brud samlede de nordvestgermanske sprog og skabte tre sproggrupper, der konventionelt kaldes "vestgermansk":

  • Nordsøgermansk, der er beslægtet med anglofrisisk og oldsaksisk
  • Weser-Rhin-germansk, beslægtet med nederlandsk.
  • Elbgermansk, der er beslægtet med højtysk og de fleste mellemtyske dialekter af gammelhøjtysk.

Blandt de karakteristika, der findes at være bestemmende for bruddet med østgermanske sprog, er følgende sproglige nyskabelser:

  • Udviklingen af umlaut (ä, ë, ï, ö, ü)
  • Lydændringen af [z] til [r].
  • Udviklingen af det demonstrative pronomen, som er kendt som "this" på moderne engelsk.

På grund af manglen på skriftlige beviser er denne periode stærkt kontroversiel blandt lingvister. Ikke desto mindre er forskellene mellem østgermansk, nordgermansk og vestgermansk til stede og kan i dag findes i sproglige forskelle og ligheder mellem de centraleuropæiske lande og de nord- eller østeuropæiske lande.

Engelsk

Dette internationale sprog har sin oprindelse i England gennem de gamle germanske folk, der indvandrede til Storbritannien. Det engelske sprog er nærmest beslægtet med frisisk og lavsaksisk og er blevet påvirket af andre sprog, f.eks. fransk og latin. Sproget har udviklet sig gennem mere end 1.400 år og er i dag det mest talte sprog i verden og det tredje mest talte modersmål efter standardkinesisk og spansk.

En hylde med kasser med det amerikanske og brittiske flag
Engelsk er et vestgermansk sprog. (Kilde: Unsplash)
De bedste undervisere i tysk
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Julia
5
5 (3 anmeldelser)
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Nicolás
5
5 (25 anmeldelser)
Nicolás
225kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Krista
5
5 (4 anmeldelser)
Krista
240kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Célina
5
5 (3 anmeldelser)
Célina
260kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Søren
5
5 (1 anmeldelser)
Søren
250kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Pernille
5
5 (5 anmeldelser)
Pernille
200kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Narek
5
5 (2 anmeldelser)
Narek
145kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Jonas
4
4 (1 anmeldelser)
Jonas
100kr
/t
Gift icon
1. undervisning gratis!
Kom i gang

Frisisk

Dette vestgermanske sprog havde ikke den samme succes som det engelske sprog, og moderne frisisk tales nu kun i tre områder:

  • Vestfrisisk i den hollandske provins Friesland
  • Østfrisisk i det tyske Saarland
  • Nordfrisisk langs den tyske slesvigske vestkyst

Tilsammen repræsenterer det ca. 8.000 talere.

Frisisk opstod for tusind år siden i Nordsøens kystområde og bredte sig fra det moderne Nordholland og op til det nuværende tyske Slesvig og de tilstødende øer i udlandet. Frisisk har ikke haft samme sociale og politiske udvikling som engelsk og betragtes derfor snarere som en dialekt end som et officielt sprog.

Hollandsk eller flamsk og afrikaans

Nederlandsk er Nederlandenes nationale og officielle sprog og et af Belgiens nationalsprog sammen med fransk. Det tales også i de tidligere nederlandske Antiller og Surinam, en tidligere nederlandsk koloni. Afrikaans er en afledning af nederlandsk og et af de nationale sprog i Sydafrika, og selv om de begge er forskellige sprog i dag, har de en del fælles historie, især kolonihistorien.

Nederlandsk er et meget ensartet sprog og har bevaret den samme skriftlige form i Nederlandene og Belgien, men ligesom det tyske sprog har det dog flere talesprog og dialektvarianter afhængigt af land og region. Det sprog, der bruges til officielle formål, kaldes standardnederlandsk, mens hver dialekt har en specifik accent, der karakteriserer den region, den kommer fra, og som har stor indflydelse på identitet og kultur.

Det nederlandske sprog blev på den ene side påvirket af germanske talere fra Nordsøen og på den anden side af sydgermanske "frankiske" talere. Dette skete i det 7. og 8. århundrede, da de merovingiske og tidlige karolingiske magter ekspanderede ind i de vestlige kystområder og bosatte sig i områder befolket af den germanske gruppe fra Nordsøen.

Et af de vigtigste strukturelle kendetegn ved nederlandsk er den fremtrædende udvikling af i-umlaut (ï), hvorimod i-umlautet i alle andre vest- og nordgermanske sprog påvirkede alle de bageste vokaler: ä / ö / ë / ü.

Historisk set har de flamske byer haft en stærk økonomisk og kulturel indflydelse, især i den middelhollandske periode (1150-1500). Et bevis herpå er både skriftsproglige og sproglige påvirkninger fra Flandern indtil det 15. århundrede. Under fremmedherredømmet i det 18. og 19. århundrede mistede sproget sin politiske og økonomiske status, og først i det 20. århundrede blev der rettet op på situationen gennem politiske tiltag fra de nederlandsksprogede.

Afrikaans stammer fra en kolonial dialekt af nederlandsk, som har givet anledning til mange kontroverser, både hvad angår dets historiske udvikling og dets plads i det sydafrikanske samfund i dag.

Men hvordan blev Afrikaans udviklet? Tilstedeværelsen af nederlandsk og nederlandske sprog i det sydlige Afrika begyndte i 1652 under koloniseringsperioden med det hollandske Ostindiske Kompagni. Derudover var der også et betydeligt antal tyskere og franskmænd, hvilket skabte den første blanding af nederlandske dialekter med ikke-nederlandske europæiske sprog.

Den anden afgørende faktor for dannelsen af afrikaans var fremkomsten af en kreoliseret variant af nederlandsk blandt både khoisan-folket og den importerede slavebefolkning i kolonien. Dette intense samspil mellem sprog og kulturer skabte Afrikaans, et sprog, der blev født mellem den nederlandske koloniale dialekt og den kreoliserede variant. Afrikaans blev udviklet i løbet af koloniens historie og blev erklæret for et officielt sprog i 1925 af det sydafrikanske parlament, som erstattede nederlandsk fuldstændigt.

I dag er der også opstået talrige dialekter afledt af afrikaans med de forskellige ikke-hvide grupper og kreoler. Afrikaans er meget tæt på nederlandsk med hensyn til leksikonet, men har en forenklet morfologi og flere syntaktiske nyskabelser.

Er du nysgerrig på højtysk og hvor det stammer fra, så skal du læse vores anden artikel om emnet.

Cape town set ovenfra
Afrikaans bliver talt i Sydafrika, hvor hovedstaden er Cape Town. (Kilde Sharaan Muruvan, Unsplash)

Tysk

Tysk er et andet vestgermansk sprog, der udviklede sig i Centraleuropa i den tidlige middelalder med fremkomsten af oldhøjtysk under det "højtyske konsonantskifte". Det er i øjeblikket det officielle sprog i tre europæiske lande: Tyskland, Østrig og Schweiz. Selv om dets skriftlige form er ret ensartet i disse lande, fordi der anvendes standardtysk som norm, er dets talte former og dialekter mere forskelligartede end engelsk og dets dialekter.

Disse mange dialekter findes af historiske årsager, nemlig de forskellige germanske stammer, der var fordelt over hele Centraleuropa, og hvordan hver region udviklede sin egen dialekt og kulturelle identitet omkring den.

De mest markante forskelle findes mellem lavlandet i Nordtyskland og højlandet i Sydtyskland - som omfatter Sydtyskland, Schweiz med dialekten schweizertysk og visse dele af Østrig med østrigsk tysk. Disse talekløfter kan forklares med den geografiske afstand og den historiske udvikling af sproget i disse dele af Centraleuropa.
Hvis du vil vide mere om de tyske sprog og dialekter og deres karakteristika, har vi dedikeret en hel artikel om deres mangfoldighed her.

Jiddisk

Endelig var jiddisch et fremtrædende vestgermansk sprog med omkring 11 millioner talere før Anden Verdenskrig, hvoraf halvdelen blev dræbt i den nazistiske holocaust. I dag er der flere millioner yiddish-talere rundt om i verden, herunder modersmålstalere og dem, der bruger det som andetsprog. De fleste af dem, der taler jiddisch, bor i dag i Israel og USA.

Jiddisk er et særpræget germansk sprog, fordi det indeholder germanske træk sammen med romanske, slaviske og hebraisk-aramæiske elementer og sprog.

En bunke med bogstaver
Sprog er forbundet på samme måder som mennesker og nationaliteter er forbundet (Kilde, amador loureiro, Unsplash)

Historisk set blev sproget udviklet i det 10. århundrede, da jøder fra Norditalien og Frankrig bosatte sig i Rhinlandet. Kort efter måtte disse jødiske bosættelser flytte til slavisk territorium på grund af korstogene og de forfølgelser, der fulgte i kølvandet på den sorte død.
De slaviske sprog havde en enorm indflydelse på sprogets udvikling. Fordi sproget udviklede sig i så mange lande og kulturer, er det af stor interesse for lingvistikere og forskere på grund af dets særpræg og dialekternes mangfoldighed alt efter de enkelte regioner.

En stor familie

Den vestgermanske sprogfamilie er gammel, bred og mangfoldig, og den findes i mange lande rundt om i verden, hvor dialekterne er formet af de lokale og regionale kulturer og identiteter.

Det vestgermanske sprog har en stærk lignende baggrund, men de historiske begivenheder som f.eks. folkevandringstiden, det højtyske konsonantskifte og deres lokale og regionale påvirkninger har skabt de dialekter og sprog i Østrig, Schweiz, Tyskland og flere andre steder vi kender i dag. Uanset hvilket af disse sprog du beslutter dig for at studere og lære, er der en mangfoldighed, der vil være spændende for lingvisten i dig!

>

Platformen der forbinder undervisere og elever

Første undervisning gratis

Kunne du lide denne artikel? Skriv en anmeldelse!

5,00 (1 anmeldelse(r))
Loading...

Adil

Adil bor i København, hvor hun arbejder som freelanceoversætter og underviser i dansk. Udover dansk taler Adil også engelsk, russisk og tysk. Når Adil ikke arbejder elsker hun at rejse, løbe og dyrke yoga.